0

Giáo án Đại số lớp 9 cả năm

154 2,337 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:10

Ngày giảng:/./2013. chơng I: Căn bậc hai - căn bậc ba Tiết 2: căn bậc hai I. Mục tiêu 1. Về kiến thức : Học sinh phân biệt đợc 2 khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số a không âm (a 0). 2. Về kỹ năng : Học sinh biết tính căn bậc hai, căn bậc hai số học của một số dơng bằng cách làm tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi. 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II:Chuẩn bị: GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi. HS : Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra:: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (2phút): Giáo viên đặt vấn đề vào bài. ở lớp 7 ta đã đợc học về khái niệm "Căn bậc hai" của một số không âm a. Trong tiết học đầu tiên của chơng ta sẽ đợc học và biết thêm khái niệm mới, đó là khái niệm "Căn bậc hai số học" của 1 số không âm a. Vậy "Căn bậc hai" và " Căn bậc hai số học" của một số không âm a có gì khác nhau, ta nghiên cứu bài hôm nay Hoạt động 2 (18phút): Tìm hiểu về căn bậc hai số học. *Tiếp cận khái niệm GV-Em hãy nêu định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm ? Cho VD ? HS-Nêu định nghĩa GV-Từ định nghĩa ta có thể rút ra kết luận nh thế nào về căn bậc hai của 1 số a khi: a > 0 ; a = 0 ? HS -Suy nghĩ, trả lời *Hình thành khái niệm GV-Cho h/s làm ?1. -Gọi 1 số h/s trả lời theo các ý của câu hỏi HS -Dới lớp theo dõi nhận xét câu trả lời của bạn GV-Nhận xét bài làm của h/s và giới thiệu các giá trị 3; 3 2 ; 0,5; 2 thứ tự đ- 1. Căn bậc hai số học. -Nhắc lại ĐN: Căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho x 2 = a -Mỗi số dơng a có đúng hai căn bậc hai là 2 số đối nhau +Số dơng kí hiệu là: a +Số âm kí hiệu là: - a -Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính nó, ta viết 0 = 0 ?1: Tìm các căn bậc hai của mỗi số: a, 9 3= b, 4 2 9 3 = c, 0,25 0,5= d, 2 có hai căn bậc hai là: 2 và - 2 *Định nghĩa: SGK - tr 4 1 ợc gọi là căn bậc hai số học của 9; 9 4 ; 0,25 ; 2 và giới thiệu định nghĩa căn bậc hai số học nh SGK HS -Đọc VD trong SGK GV-Căn bậc hai và căn bậc hai số học của số a, a 0 khác nhau nh thế nào ? HS -Suy nghĩ, trả lời GV-Chốt lại: +Mỗi số dơng a có 2 căn bậc hai là hai số đối nhau: a và a +Mỗi số dơng a chỉ có 1 căn bậc hai số học là a +Căn bậc hai số học của 0 chính là số 0 GV-Lu ý h/s-SGK- ghi bảng phụ lu trên bảng *Vận dụng khái niệm GV-Cho h/s thực hành làm ?2. HS -Bốn h/s lần lợt lên bảng làm 4 ý của bài tập, dới lớp cùng làm nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét và giới thiệu: +Với 0x thì ( ) *x x= +Phép toán tìm căn bậc hai số học của 1 số không âm đợc gọi là phép khai phơng (gọi tắt là khai phơng) +Để khai phơng một số không âm, ngời ta có thể tính nhẩm theo công thức (*) hoặc dùng máy tính bỏ túi, bảng số để tính +Khi biết căn bậc hai số học của 1 số ta dễ dàng xác định đợc các căn bậc hai của nó VD: Căn bậc hai số học của 49 là 7 nên 49 có hai căn bậc hai là 7 và -7 GV-Cho h/s thực hành làm ?3. HS -Đứng tại chỗ trả lời ngay dựa vào kết quả đã tính ở trên. Hoạt động 3 (20phút): Luyện tập . GV-Cho h/s thảo luận nhóm làm bài 1- tr 6 trong thời gian 10 phút. GV: Bài toán yêu cầu tìm những gì? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Trớc tiên ta đi tìm căn bậc hai số học của các số , rồi sau đó suy ra căn bậc hai của chúng HS -Nhóm 1, 2 tìm căn bậc hai của bốn số đầu; nhóm 3, 4 tìm căn bậc hai của bốn số sau; trình bày ra bảng nhóm gắn lên bảng -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét, sửa sai cho các nhóm VD: SGK - tr 4 *Chú ý: SGK -tr 4 ?2: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a, 2 49 7 7= = b, 2 64 8 8= = 2 64 8 8= = c, 2 81 9 9= = d, 2 1,21 1,1 1,1= = ?3: Tìm các căn bậc hai của mỗi số: a, 2 64 8 8= = b, 2 81 9 9= = c, 2 1,21 1,1 1,1= = 2.Luyện tập Bài 1-tr 6 * Tìm căn bậc hai số học 121 11= , 144 12= , 169 13= , 225 15= , 256 16= , 324 18= , 361 19= , 400 20= * Tìm căn bậc hai 121 11= , 144 12 = , 169 13= , 225 15= 256 16= 324 18= , 361 19= , 400 20= 2 Bài 2-tr 4 SBT GV: Muốn chứng minh một đẳng thức ta làm nh thế nào ? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Ta có thể biến đổi vế trái bằng vế phải - Em có nhận xét gì về biểu thức dới dấu căn của vế trái ? HS: Biểu thức dới dấu căn của vế trái là một hằng đẳng thức. GV: Em hãy nêu tiếp vế còn lại của hằng đẳng thức? HS: Một em lên bảng, dới lớp cùng làm -Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV: Chốt lại các nhận xét * ý b, GV hớng dẫn h/s Ta có ( ) 3 3 2 2 3 1 2 1 3.1 .2 3.1.2 2+ = + + + 3 3 1 2 18= + + ( ) 3 3 3 1 2 1 2 18 + = + Sau đó đa vế trái của đẳng thức về dạng nh ý a và giải. GV: Còn cách nào chúng minh nữa không? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Ta có : 1+2 = 3 3 3 1 2 1 8 9 3+ = + = = Vậy 3 3 1 2 1 2+ = + (vì cùng bằng 3) Tơng tự yêu cầu h/s làm cách đối với ý b Bài 2-tr 4 SBT: Chứng minh a, Ta có ( ) ( ) 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1.2 2+ = + + 3.3 3 1 2= = = + Vậy 3 3 1 2 1 2+ = + b,Cách 1: Ta có ( ) 3 3 2 2 3 1 2 1 3.1 .2 3.1.2 2+ = + + + 3 3 1 2 18= + + ( ) 3 3 3 1 2 1 2 18 + = + Do đó : ( ) 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 18 + + = + + = ( ) ( ) ( ) 2 2 1 2 3 1 2 1 2 .3 3 18 + + + + + ( ) 6 9 9 9 18 36 6 1 2 3= + = = = + + Vậy 3 3 3 1 2 3 1 2 3+ + = + + Cách 2: Ta có 3 3 3 1 2 3 1 8 27 36 6+ + = + + = = Mà 1+ 2+ 3 = 6 Vậy 3 3 3 1 2 3 1 2 3+ + = + + 3. Củng cố : (3 phút) -Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai và căn bậc hai số học của 1 số không âm a ? -Căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm khác nhau nh thế nào ? 4. H ớng dẫn học bài : (2 phút) -Học bài theo SGK và vở ghi -Bài tập về nhà: Bài 1,2,3, 6,7-tr 3, 4 (SBT) 3 Ngày giảng:/./2013. Tiết 3: căn bậc hai (tiếp) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức : Học sinh phân biệt đợc 2 khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số a không âm (a 0). Nắm vững định lý: a < b ba < (a 0 ; b 0) 2. Về kỹ năng : Học sinh biết tính căn bậc hai số học của một số dơng bằng cách làm tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, vận dụng định lý đã học so sánh 2 số, trong đó có ít nhất 1 số viết dới dạng căn bậc hai. 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II:Chuẩn bị: GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi. HS : Máy tính bỏ túi, bảng nhóm III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra:: +. Sỹ số: +. Bài cũ: - Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai và căn bậc hai số học của 1 số không âm a ? - Căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm khác nhau nh thế nào ? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (20phút): So sánh các căn bậc hai số học. GV-Nêu vấn đề: Ta đã biết với 0a , 0b nếu a b < 2 2 a b< -Vậy nếu a < b thì có hay không bất đẳng thức a b< ? -Ta có thể chứng minh đợc với a > 0, b > 0 nếu a b< thì a < b GV-Giới thiệu định lý và giải mẫu VD2. GV-Cho h/s thực hành làm ?4. 2. So sánh các căn bậc hai số học. *Định lý: SGK -tr 5 -VD2: So sánh a, 1< 2 nên 1 < 2 . Vậy 1< 2 b, 4 < 5 nên 4 < 5 . Vậy 2< 5 ?4. So sánh: 4 HS -Hai h/s lên bảng giải 2 ý, dới lớp cùng làm -Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét, đa ra kết quả đúng GV-Cho h/s đọc VD3 trong SGK GV-Cho h/s thảo luận nhóm làm ?5 trong thời gian 5 phút. Hớng dẫn h/s làm ?5. 1 1= ? từ 1x > ta có 1 ?x x> = -ý b giải tơng tự. HS -Nhóm 1, 2 giải ý a; nhóm 3, 4 giải ý b; trình bày ra bảng nhóm gắn lên bảng -Các nhóm nhận xét chéo (2 nhóm cùng giải 1 ý thì nhận nhận xét cho nhau) GV-Nhận xét, sửa sai cho các nhóm (nếu có) Hoạt động 2 (15 phút): Luyện tập Bài 2-tr 6 GV: Hớng dẫn h/s làm nh ?4 - Gọi 4 h/s lên bảng giải mỗi em một ý của bài tập, dới lớp cùng làm HS: Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV: Nhận xét Bài 5-tr 4-SBT GV: Cho h/s thảo luận theo bàn làm bài trong thời gian 5 phút -Gọi 2 h/s lên bảng giải mỗi em 1 ý HS: Theo dõi, nhận xét bài bạn làm trên bảng GV: Chốt lại các nhận xét, đa ra kết quả đúng Bài 4-tr 7 GV: Cách giải tơng tự ?4 -Gọi 3 h/s lên bảng giải mỗi em một ý của bài tập, dới lớp cùng làm -GVtheo dõi, hớng dẫn h/s dới lớp giải bài HS: Nhận xét bài bạn làm trên bảng, bổ sung ý kiến (nếu có ) GV:Chốt lại các nhận xét, đa ra kết quả đúng, lu ý h/s cần chú ý tới điều kiện của đầu bài "tìm số x không âm"( x 0) khi giải a, 4 và 15 4 16= mà 16 15> nên 4 15> b, 11 và 3 3 9= mà 9 11< nên 3 11< VD3: SGK - tr 6. ?5. Tìm số x không âm: a, 1x > 1 1= nên 1x > ta có 1x > Vì 0x > ta có 1 1x x> > Vậy: 1x > b, 3x < 3 9x x< < 9x < mà 0x Vậy: 0 9x 2.Luyện tập: Bài 2-tr 6: So sánh a,Vì 4 3 4 3 2 3> > > . Vậy 2 > 3 b, Vì 36 < 41 36 41 6 41 < < Vậy 6 41< Bài 5-tr 4-SBT a, 1< 2 1 2 1 2 < < 1 1 2 1 + < + 2 2 1 < + Vậy: 2 2 1< + b, 4 > 3 4 3 2 3 > < 2 1 3 1 < 1 3 1< Vậy: 1 3 1< Bài 4-tr 7: Tìm số x không âm b, 2 2 14 7 7x x x= = = 49x = Vậy 49x = c, 2 2x x< < mà x 0 Vậy 0 2x < d, ( ) 2 2 2 4 2 4 2 16x x x< < < 8x < mà x 0. Vậy 0 8x < 3. Củng cố : (3 phút) -Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai và căn bậc hai số học của 1 số không âm a ? -Nêu định lý so sánh các căn bậc hai số học ? 4. H ớng dẫn học bài : (2 phút) -Học bài theo SGK và vở ghi -Bài tập về nhà: Giải tiếp các ý còn lại của các bài tập: 2, 4 -SGK - tr 6, 7 làm bài 5- SGK - tr 7,4, 5 ý c,d -tr 3,4 SBT -Đọc thêm phần có thể em cha biết SGK - tr 7 5 Ngày giảng:/./2013. Tiết 4: căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A= I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Nắm vững khái niệm "Căn thức bậc hai của A " và hiểu rằng A xác định khi biểu thức A lấy giá trị không âm và khi đó A thực chất là căn bậc hai số học của một số 2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức nói trên vào việc thực hành tính các căn thức bậc hai của các biểu thức có dạng ( ) 2 a b và biểu thức chữ có dạng luỹ thừa 3. Thái độ: Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị: GV: Thớc thẳng, bảng phụ ghi nội dung ?1. HS: Thớc thẳng , bảng nhóm III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra:: +. Sỹ số: +. Bài cũ: - Nêu định nghĩa căn bậc hai? Muốn so sánh căn bậc hai số học của hai số ta làm nh thế nào ? Làm ý c của bài tập 2-tr 6 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (15phút): Căn thức bậc hai. *Tiếp cận khái niệm GV-Đa ra bài toán ?1 trên bảng phụ để h/s thực hành HS -Một em lên bảng làm, dới lớp cùng làm -Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét bài làm của h/s *Hình thành khái niệm : GV:Qua ví dụ trên em có nhận xét gì? HS: Nêu nhận xét GV:Nhận xét câu trả lời của h/s và đa ra định nghĩa căn thức bậc hai HS -Đọc định nghĩa trong SGK GV-Lu ý h/s: Khi A lấy giá trị bằng số thì A chính là căn bậc hai số học của giá trị đó. *Vận dụng khái niệm GV-Hớng dẫn h/s giải VD1 HS -Suy nghĩ, trả lời ?2. GV-Chốt lại và trình bày lời giải mẫu cho h/s. Hoạt động 2 (10phút) . Luyện tập 3. Củng cố: (6phút) Bài 6- tr 10 GV-Giải tơng tự nh ?2 -Cho h/s thảo luận nhóm làm bài trong thời gian 8 phút. -Nhóm 1, 2 giải ý a,b; nhóm 3, 4 giải ý c,d; 1. Căn thức bậc hai. ?1. 2 25 x -áp dụng định lý Pitago vào tam giác vuông ABC ta có: 2 2 2 25AB AC BC x= = -Ngời ta gọi 2 25 x là căn bậc hai của 25-x 2 , còn 2 25 x là biểu thức lấy căn *Tổng quát: SGK - tr 8 VD1: 3x là căn bậc hai của 3x, 3x xác định khi 3 0x tức là khi 0x +Với x = 2 thì 3x lấy giá trị là 6 +Với x = 12 thì 3x 36 6= = ?2. 5 2x xác định khi 5 2 0x 5 2x 5 2 x Vậy 5 2x xác định khi 5 2 x 3. Luyện tập. Bài 6 - tr 10: Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa. 6 HS: Nhóm trởng cho các bạn làm ra nháp GV: Theo dõi, hớng dẫn các nhóm làm bài HS: Nhóm trởng thống nhất ý kiến của nhóm trình bày ra bảng nhóm gắn lên bảng -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét, bài làm của các nhóm Bài 18-tr 6 SBT GV: Hãy nêu 7 hằng đẳng thức đã học ở lớp 8? HS: Nêu 7 hằng đẳng thức GV: Muốn giải bài này ta phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức -Gọi 3 h/s lần lợt lên bảng làm 3 ý của bài tập( mỗi em giải 1 ý ), dới lớp cùng làm HS: Nhận xét bài bạn làm trên bảng Bài 19 - tr 6 SBT GV:Muốn giải bài này ta làm nh thế nào ? HS: Ta phân tích tử thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức sau đó rút gọn phân thức GV: Gọi 2 h/s lên bảng, dới lớp cùng làm HS: Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV: Chốt lại các nhận xét, sửa sai (nếu có) cho h/s -Lu ý h/s ĐKXĐ của phân thức a, 3 a xác định khi 0 3 a hay 0a b, 5a xác định khi 5 0a hay 0a c, 4 a xác định khi 4 0a hay 4a d, 3 7a + xác định khi 3 7 0a + hay 7 3 a Bài 18 - tr 6 SBT.Phân tích thành nhân tử a, ( ) ( ) ( ) 2 2 2 7 7 7 7x x x x = = + b, ( ) 2 2 2 2 2 2x x x + = c, ( ) 2 2 2 13 13 13x x x+ + = + Bài 19 - tr 6 SBT: Rút gọn các phân thức a, ( ) ( ) 2 5 5 5 5 5 5 x x x x x x + = = + + ( Với 5x ) b, ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x x + + + + = = + (Với 2x ) 4. H ớng dẫn học bài : (1 phút) -Học bài theo SGK và vở ghi -Bài tập về nhà: Bài 12 (SBT- tr 5) -Đọc trớc mục 2-SGK tr 8. Ngày giảng:/./2013. Tiết 5: căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A= (tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức : Nắm vững khái niệm "Căn thức bậc hai của A " và hiểu rằng A xác định khi biểu thức A lấy giá trị không âm và khi đó A thực chất là căn bậc hai số học của một số, nắm vững hằng đẳng thức 2 A A= 7 2. Về kỹ năng : Vận dụng các kiến thức nói trên vào việc thực hành tính các căn thức bậc hai của các biểu thức có dạng ( ) 2 a b và biểu thức chữ có dạng luỹ thừa 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị: GV: Thớc thẳng, bảng phụ ghi nội dung ?3 HS: Thớc thẳng , bảng nhóm III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra:: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (16phút): Hằng đẳng thức 2 A A= . GV-Đa ra bảng phụ ghi nội dung ?3 -Gọi h/s lên bảng điền vào chỗ trống HS -Dới lớp cùng làm nhận xét bài bạn điền trên bảng GV-Quan sát kết quả trong bảng và nhận xét quan hệ 2 a và a ? HS -Suy nghĩ, trả lời GV-Chốt lại ý kiến của h/s và đa ra định lý, hớng dẫn h/s chứng minh định lý: -Ta phải chứng minh a chính là căn bậc hai số học của a 2 , muốn vậy ta phải chứng minh 2 điều: (1), 0a > với a (2), ( ) 2 2 a a= với a HS -Xem chứng minh-SGK - tr 9 GV-Hớng dẫn h/s làm VD2, VD3 -Gợi ý h/s ở VD3 ta coi tổng, hiệu các số trong ngoặc đơn là một số a, rồi áp dụng công thức của định lý vừa học để giải -Chú ý đến giá trị của a là số (+) hay (-) GV-Qua các VD rút ra chú ý-SGK HS -Làm VD4 GV-Gọi 2 h/s lên bảng trình bày 2 ý a, b VD4 HS -Nhận xét bài bạn làm trên bảng 3. Củng cố : (26 phút) Bài 7-tr 10 GV-Cho h/s thảo luận nhóm làm bài trong thời gian 8 phút. -Nhóm 1, 2 cùng giải ý a,b; nhóm 3, 4 cùng giải ý c,d; HS: Nhóm trởng cho các bạn làm ra nháp GV: Theo dõi, hớng dẫn các nhóm làm bài HS: Nhóm trởng thống nhất ý kiến của nhóm trình bày ra bảng nhóm gắn lên 2. Hằng đẳng thức 2 A A= . ?3. Điền số thích hợp vào ô trống. a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 1 0 2 3 *Định lý: SGK - tr 9 a , 2 a a= Chứng minh: SGK - tr 9 VD2. Tính: a, 2 12 12 12= = b, ( ) 2 7 7 7 = = VD3. Rút gọn: a, ( ) 2 2 1 2 1 2 1 = = vì 2 1> b, ( ) 2 2 5 2 5 5 2 = = vì 5 2> *Chú ý: SGK - tr 9 2 A A= = A nếu 0A -A nếu 0A < VD4: SGK - tr 10. 3. Luyện tập. Bài 7 - tr 10. Tính: a, ( ) 2 0,1 0,1 0,1= = b, ( ) 2 0,3 0,3 0,3 = = c, ( ) 2 1,3 1,3 1,3 = = d, 8 bảng -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét, bài làm của các nhóm Bài 13 - tr 5 SBT GV: Yêu cầu h/s nhắc lại công thức luỹ thừa của luỹ thừa đã học ở lớp 7 ? HS: Khi tính luỹ thừa của một luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ ( ) . n m m n x x= GV: áp dụng công thức luỹ thừa của luỹ thừa để đa biểu thức dới dấu căn về dạng luỹ thừa với số mũ là hai, rồi áp dụng hằng đẳng thức 2 A A= để giải -Gọi 4 h/s lên bảng làm , dới lớp cùng làm -GV theo dõi, hớng dẫn h/s làm Há : Nhận xét bài bạn làm trên bảng Bài 10 - tr 11 GV: Em có nhận xét gì về vế trái của đẳng thức ? HS: Vế trái của đẳng thức là hằng đẳng thức bình phơng của một hiệu GV: Em hãy sử dụng hằng đẳng thức bình phơng của một hiệu để biến đổi vế trái của đẳng thức thành vế phải của đẳng thức HS: Một em lên bảng, dới lớp cùng làm - Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV: Nhận xét -Gợi ý cho h/s : ý b, dựa vào kết quả của ý a, để giải ( ) 2 0,4. 0,4 0,4. 0,4 0,4.0,4 0,16 = = = Bài 13 - tr 5 SBT. Rút gọn rồi tính: a, ( ) ( ) ( ) 2 4 2 2 5 2 5 2 5. 2 5.4 20 = = = = b, ( ) ( ) ( ) 2 6 3 3 4 3 4 3 4. 3 = = 4.27 108= = c, ( ) ( ) ( ) 2 8 4 4 5 5 5 = = 4 2 5 5 25= = = d, ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 6 8 3 4 2 5 3 2 2 5 3 2 + = + = ( ) ( ) 3 4 2 5 3 2 2.125 3.16 298 + = + = Bài 10 - tr 11: Chứng minh a, ( ) ( ) 2 2 2 3 1 3 2. 3.1 1 3 2 3 1 = + = + 4 2 3= Vậy: ( ) 2 3 1 4 2 3 = b,Theo câu a, ta có: ( ) 2 4 2 3 3 3 1 3 3 1 3 = = = 3 1 3 1 = ( Vì 3 1 0 > ) Vậy: 4 2 3 3 1 = 4. H ớng dẫn học bài : (3 phút) -Học bài theo SGK và vở ghi -Bài tập về nhà: bài 8, 9 (SGK- tr 10-11) -Học sinh khá giỏi làm thêm bài 16, 17, 22-SBT - tr 5,6. *Hớng dẫn :Bài 9 -SGK- tr 11 a, 2 7 7 ?x x x= = = 9 Ngày giảng:/./2013. Tiết 6: bài tập I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức : Đợc củng cố để nắm vững hơn các khái niệm căn thức bậc hai và điều kiện tồn tại của căn thức bậc hai, hằng đẳng thức 2 A A= . 2. Về kỹ năng : Đa ra điều kiện đúng để căn thức bậc hai của 1 biểu thức tồn tại và từ đó luyện tập cách giải phơng trình bậc nhất và bất phơng trình bậc nhất một ẩn, biết rút gọn căn thức của các biểu thức có dạng ( ) 2 a b 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II. Chuẩn bị: GV: Thớc thẳng, bảng phụ. HS: Thớc thẳng , bảng nhóm III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra:: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (20phút): Chữa bài tập. GV-Gọi 3 h/s lên bảng chữa 3 bài 6, 8, 9-SGK-tr 10, 11 (mỗi em 1 ý) -Kiểm tra h/s dới lớp +Nêu khái niệm căn thức bậc hai, 1. Chữa bài tập. Bài 8 - tr 10: Rút gọn biểu thức. a, ( ) 2 2 3 2 3 2 3 = = 10 [...]... 10, 723805 29 , 232 15, 23154621 571 23, 895 606 29 , 96 91 98 , 44287684 Bài 40 - tr 23 0, 71 0,842 , 0, 03 1, 73 0, 216 0, 465 , 0,811 0 ,90 1 0, 0012 0, 035 , 0, 000315 0, 018 Bài 41 - tr 23 Biết 9, 1 19 3, 0 19 911 ,9 9, 1 19. 100 = 9, 1 19 100 3, 0 19. 10 30, 19 91 190 = 9, 1 19. 10000 = 9, 1 19 10000 3, 0 19. 100 301 ,9 0, 091 19 = 20 9, 1 19 9,1 19 = 100 100 3, 0 19 0,30 19 10 9, 1 19 9,1 19 0, 00 091 19 = = 10000... Cách dùng bảng b Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 100 VD3: SGK - tr 22 ?2 Tìm a, 91 1 = 9, 11.100 = 9, 11 100 3, 018.10 30,18 b, 98 8 = 9, 88.100 = 9, 88 100 3,143.10 31, 43 c Tìm căn bậc hai của số không âm nhỏ hơn 1 VD4: SGK - tr 22 *Chú ý: SGK - tr 22 ?3 x = 0, 398 2 x = 0, 398 2 0, 398 2 0, 6311 Hoạt động 3 (22phút): Tìm căn bậc hai của 0, 398 2 0, 6311 một số bằng bảng số và dùng máy tính bỏ túi kiểm tra... cách HS -Theo dõi, trả lời câu hỏi, giải bài theo hớng dẫn của giáo viên d, 3132 3122 = ( 313 312 ) ( 313 + 312 ) = 1.625 = 252 = 25 Bài 32 - tr 19: Tính 9 4 25 49 1 5 0, 01 = 16 9 16 9 100 25 49 1 25 49 1 = = 16 9 100 16 9 100 5 7 1 35 7 = = = 4 3 10 120 24 2 2 c, 165 124 = ( 165 + 124 ) ( 165 124 ) 164 164 2 89 17 2 89. 41 2 89. 41 2 89 = = = = = 2 164 4.41 4 4 a, 1 Bài 25 - tr 16 Tìm x d, 4 (... Luyện tập GV-Yêu cầu h/s dùng số bằng bảng số và máy Bài 39 - tr 23 tính thực hiện bài tập 39- SGK-tr 23 Tra bảng HS -Lên bảng thực hiện rồi ghi kết quả lên 115 = 1,15 100 1, 072.10 10, 72 bảng -Dới lớp cùng làm và kiểm tra lại kết quả 232 = 10 2,32 10.1,523 15, 23 bạn làm trên bảng 571 = 10 5, 71 10.2, 390 23 ,9 GV-Nhận xét bài làm của học sinh 96 91 = 10 96 ,91 10 .9, 845 98 , 45 Dùng máy tính: Bài 40... x ) = 9 ( 1 x ) = 32 1 x = 3 x = 4 3 Củng cố : Từng phần theo nội dung luyện tập 4 Hớng dẫn học bài: (3 phút) -Xem lại các bài tập đã chữa -Bài tập về nhà:làm các bài tập còn lại (SGK- tr 16- 19) -Giờ sau chuẩn bị máy tính bỏ túi, bảng số để học *Hớng dẫn: Bài 26 - tr 16 Ta có: 25 + 9 = ? ( 34 ) So sánh 34 và 36 = 6 So sánh 25 + 9 và 25 + 9 25 + 9 = ? 17 Giảng, ngày tháng năm Tiết 9: bảng... GV-Cho h/s thảo luận nhóm theo bàn làm ?4 trong thời gian 3 phút -Gọi đại diện 2 nhóm lần lợt lên bảng trình bày, dới lớp theo dõi nhận xét GV-Nhận xét bài làm của h/s và chốt lại: Mỗi bài tập có những cách giải khác nhau, khi làm bài chọn cách làm ngắn gọn nhất theo quy tắc đã học 99 9 99 9 = = 9 =3 111 111 52 52 13.4 4 2 = = = = 117 13 .9 9 3 117 *Chú ý: Với A, B là các biểu thức A 0 , B > 0 ta có: A =... Giảng, ngày tháng năm Tiết10: bảng căn bậc hai (tiếp theo) I Mục tiêu *Về kiến thức: Qua bài này h/s hiểu đợc cấu tạo của bảng căn bậc hai *Về kỹ năng: Có kỹ năng tra bảng để tìm căn bậc hai của một số không âm *Thái độ: Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán II Chuẩn bị GV: Bảng số, máy tính bỏ túi HS: Bảng số, máy tính bỏ túi III Tiến trình lên lớp 1 Tổ chức: Sỹ số 9A: Vắng: 9B: Vắng:... trình lên lớp 1 Tổ chức: Sỹ số 9A: Vắng: 9B: Vắng: 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ 3 Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1 (12phút):Khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu GV:Muốn khử mẫu của biểu thức lấy căn ta làm nh thế nào ? Gọi một h/s lên bảng trả lời và làm bài tập 49 -tr 29 Nội dung I Chữa bài tập I Chữa bài tập Bài 49- tr 29: Khử mẫu của biểu thức lấy căn 9a 3 32.a... bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100 VD1: SGK - tr 21 VD2: SGK - tr 21 ?1 Tìm a, 9, 11 3, 018 b, 39, 82 6,311 3 Luyện tập Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của các số đã cho , rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả -Nhóm trởng thống nhất ý kiến ghi ra bảng nhóm -Các nhóm nhận xét chéo kết quả GV- Nhận xét đa ra kết quả đúng Bài 38 - tr 23 5, 4 2,324 , 7, 2 2, 683 9, 5 3, 082... bài tập của h/s dới lớp HS -Theo dõi bài tập bạn làm trên bảng nhận xét Nội dung I Chữa bài tập Bài 43 - tr 27: Đa thừa số ra ngoài dấu căn a, 54 = 9. 6 = 32.6 = 3 6 d, 0, 05 28800 = 0, 05 288.100 = 0, 05 2.144.100 = 0, 05 2.122.102 = 0, 05.12.10 2 = 6 2 2 e, 7.63.a 2 = 7.7 .9. a 2 = a ( 7.3) = 21 a Bài 44- tr 27 a, 3 5 = 32.5 = 9. 5 = 45 b, Khi đa thừa số vào trong dấu căn thì 29 thừa số đó phải không âm . 0,000315 0,018 Bài 41 - tr 23. Biết 9, 1 19 3,0 19 911 ,9 9,1 19. 100 9, 1 19. 100 = 3,0 19. 10 30, 19 91 190 9, 1 19. 10000 9, 1 19. 10000= = 3,0 19. 100 301 ,9 9, 1 19 9,1 19 0, 091 19 100 100 = = 20 . 96 91 10 96 ,91 10 .9, 845 98 ,45= Dùng máy tính: 115 10,723805 29 , 232 15,23154621 571 23, 895 606 29 , 96 91 98 ,44287684 Bài 40 - tr 23. 0,71 0,842 , 0,03 1,73 0,216 0,465 , 0,811 0 ,90 1 0,0012. của giáo viên. d, ( ) ( ) 2 2 313 312 313 312 313 312 = + 2 1.625 25 25= = = Bài 32 - tr 19: Tính. a, 9 4 25 49 1 1 .5 .0,01 . . 16 9 16 9 100 = 25 49 1 . . 16 9 100 = 25 49 1 . . 16 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số lớp 9 cả năm, Giáo án Đại số lớp 9 cả năm, , Học sinh biết tính căn bậc hai, căn bậc hai số học của một số dương bằng cách làm tính hoặc sử dụng máy tính bỏ túi., III. Tiến trình lên lớp:, Vận dụng các kiến thức nói trên vào việc thực hành tính các căn thức bậc hai của các biểu thức có dạng và biểu thức chữ có dạng luỹ thừa, Có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương của một tích, nhân các căn bậc hai, khai phương của một thương, chia hai căn bậc hai để rút gọn các căn thức bậc hai, tìm x, nhân, chia các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức., III. Tiến trình lên lớp, Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên., Tiết 13: bài tập, Phối hợp được các kỹ năng tính toán, biến đổi căn thức bậc hai với một số kỹ năng biến đổi biểu thức, biết cách trình bày lời giải., ôn tập chương I, Thực hành ôn tập lại các phép khai phương một tích, một thương và phép nhân, chia căn thức bậc hai. Thực hiện các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai, rút gọn các biểu thức chứa căn bậc hai, tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai., III. Tiến trình lên lớp;, - Học sinh tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước một biến số, vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax., III. Tiến trình lên lớp :, Về kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ đồ thị của các hàm số và kỹ năng tính toán cho học sinh., + Bài cũ: Kết hợp trong giờ., Thành thạo trong việc vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định hệ số góc của một đường thẳng có phương trình cho trước. Xác định phương trình đường thẳng thoả mãn điều kiện cho trước., + Bài cũ: Kiểm tra 15 phút, Tiết 29: Kiểm tra chương II, Biết kiểm tra một cặp số có là nghiệm của hai phương trình bậc nhất hai ẩn hay không, biết đoán nhận số nghiệm của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn qua việc xét vị trí tương đối của hai đường thẳng biểu diễn mỗi phương trình của hệ, ôn tập học kỳ i, Giảng9B ngày13. tháng 1 năm 2009, -Thái độ: Cẩn thận, chính xác trong biến đổi, -Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bài tập, +Linh hoạt, sáng tạo khi giải toán, -Thái độ: Thấy được ứng dụng của toán học trong đời sống. Linh hoạt, sáng tạo khi giải toán., Tiết 43: Luyện tập, -Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt khi giải toán. Thấy rõ ứng dụng của toán học khi giải các bài toán thực tiễn., ôn tập chương iii, -Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong tính toán. Thấy rõ ứng dụng của toán học trong thực tiễn., Thấy rõ ứng dụng của toán học trong thực tiễn.

Mục lục

Xem thêm