0

Giáo án Đạo đức lớp 4 cả bộ

71 883 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:00

§¹o ®øc TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( TIẾT 1) i. mơc tiªu - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người u mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh . - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập . ii. §å dïng d¹y häc: - Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh A. Kiểm tra bài cũ GV kiểm tra các phần chuẩn bò của HS. B. Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập. 2.Nội dung: *Hoạt động 1: Xử lý tình huống -GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính. a/.Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. b/.Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c/.Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau. + Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV căn cứ vào số HS giơ tay để chia lớp thành nhóm thảo luận. -GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể hiện tính trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 4) -GV nêu yêu cầu bài tập. +Việc làm nào thể hiện tính trung thực -HS chuẩn bò. -HS nghe. -HS xem tranh trong SGK. -HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có những cách giải quyết như thế nào? -HS liệt kê các cách giải quyết của bạn Long. -HS giơ tay chọn các cách. -HS thảo luận nhóm: +Tại sao chọn cách giải quyết đó? -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3. trong học tập: a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm. c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép. d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. -GV kết luận: +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK trang 4) -GV nêu từng ý trong bài tập. a/. Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình. b/. Thiếu trung thực trong học tập là giả dối. c/. Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. -GV kết luận: +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. C. Củng cố, dặn dò -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bò tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4. -HS phát biểu trình bày ý kiến, chất vấn lẫn nhau. -HS lắng nghe. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn. -Cả lớp trao đổi, bổ sung. -HS sưu tầm các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. §¹o ®øc TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( TIẾT 2) i. mơc tiªu - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người u mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh . - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập . ii. §å dïng d¹y häc: - Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh A. Kiểm tra bài cũ - Thế nào là trung thực trong học tập ? - Vì sao cần trung thực trong học tập ? - GV nhận xét ghi điểm B. Bài mới *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK trang 4) -GV chia lớp thành 3 nhóm: Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm được bài kiểm tra? Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bò điểm kém mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi? Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em? -GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống: a/. Cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa chữa điểm lại cho đúng. c/. Có thể giúp bạn nhưng cho bạn biết là làm vậy là không trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 4- SGK trang 4) -GV yêu cầu một vài HS sưu tầm được mẫu chuyện, tấm gương và trung thực - 2HS nêu. HS khác nhận xét. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Cả lớp góp ý trao đổi. - HS trưng bày những đồ dùng mà mình đã sưu tầm được. -HS kể trước lớp. trong học tập lên trình bày. -GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó. *Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (Bài tập 5- SGK trang 4) -GV mời 1, 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bò . - Sau khi HS xem tiểu phẩm GV cho cả lớp thảo luận chung: +Em có suy nghó về tiểu phẩm vừa xem? +Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao? -GV nhận xét, kết luận: Mọi việc làm không trung thực đều là tính xấu, có khi còn có hại cho bản thân mình, và không được mọi người yêu mến, các em cần tránh. C. Củng cố, dặn dò -HS nêu lại ghi nhớ chung. -Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài tiết sau. -Cả lớp cho ý kiến, những suy nghó về mẩu chuyện vừa nghe bạn kể. -Đại diện HS trình bày ý kiến ,suy nghó của mình trước lớp . -Nhóm HS lên đóng vai “Chuyện bạn Mai” gồm: Mai, mẹ Mai, cô giáo. Nội dung: Mai ham chơi, trốn học, bò mẹ bắt gặp mách cô giáo, cô giáo phân tích việc làm thiếu trung thực của Mai, em hối hận, xin lỗi cô và mẹ. -HS cả lớp thảo luận và đại diện trả lời . -HS nghe và thực hành. -2 HS nêu. -HS cả lớp thực hiện. §¹o ®øc VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP (Tiết 1) i. mơc tiªu - Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập . - Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . - u mến , noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó . ii. §å dïng d¹y häc: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh A. Kiểm tra bài cũ +Nêu phần ghi nhớ của bài “Trung thực trong học tập”. +Kể một mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. -GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới 1.Giới thiệu bài: “Vượt khó trong học tập” 2.Nội dung: *Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh nghèo vượt khó. -GV giới thiệu: Trong cuộc sống thường xảy ra những rủi ro, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm gì để vượt lên số phận? Truyện “Một học sinh nghèo vượt khó” trong SGK kể về trường hợp bạn Thảo. Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó khăn gì và đã vượt qua như thế nào? -GV kể chuyện. *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Câu 1 và 2- SGK trang 6) -GV chia lớp thành 2 nhóm. Nhóm 1: Thảo đã gặp khó khăn gì trong -HS nêu. -HS kể. -HS nhắc lại. -HS lắng nghe. -Cả lớp nghe.1-2 HS tóm tắt lại câu chuyện. -Các nhóm thảo luận. học tập và trong cuộc sống hằng ngày? Nhóm 2 : Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học tốt? -GV ghi tóm tắt các ý trên bảng. -GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. *Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi (Câu 3- SGK trang 6) -GV nêu yêu cầu câu 3: +Nếu ở trong cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì? -GV ghi tóm tắt lên bảng -GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất. *Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 7). -GV nêu từng ý trong bài tập 1: Khi gặp 1 bài tập khó, em sẽ chọn cách làm nào dưới đây? Vì sao? a/. Tự suy nghó, cố gắng làm bằng được. b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm. c/. Chép luôn bài của bạn. d/. Nhờ người khác làm bài hộ. đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn. e/. Bỏ không làm. -GV kết luận: Cách a, b, d là những cách giải quyết tích cực. + Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra được điều gì? C. Củng cố, dặn dò -Chuẩn bò bài tập 2- 3 trong SGK trang 7. -Thực hiện các hoạt động: +Cố gắng thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập. +Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. -Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung. -HS thảo luận theo nhóm đôi. -Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết. -HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải quyết. -HS làm bài tập 1 -HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí do. -HS phát biểu -1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6 -Cả lớp chuẩn bò. -HS cả lớp thực hành. §¹o ®øc VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP (Tiết 2) i. mơc tiªu: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập . - Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . - u mến , noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó . ii. §å dïng d¹y häc: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh A. Kiểm tra bài cũ - Khi gặp khó khăn trong học tập các em cần phải làm gì ? - Nêu các gương vượt khó trong học tập ? - GV nhận xét, khen ngợi. B. Bài mới *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK trang 7) -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm: +Yêu cầu HS đọc tình huống trong bài tập 4- SGK . -GV giảng giải những ý kiến mà HS thắc mắc. -GV kết luận: Trước khó khăn của bạn Nam, bạn có thể phải nghỉ học, chúng ta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau.Vì vậy mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng khắc phụcvượt qua khó khăn trong học tập, đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng vượt qua khó khăn . *Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi ( Bài tập 3- SGK /7) -GV giải thích yêu cầu bài tập. -GV cho HS trình bày trước lớp. -GV kết luận và khen thưởng những HS đã biết vượt qua khó khăn học tập. - 2 Hs lên bảng trả lời . - HS dưới lớp theo dõi, nhận xét. - HS đọc bài. -Các nhóm thảo luận (3 nhóm) -HS đọc. +HS nêu cách giải quyết. -Một số HS trình bày những khó khăn và biện pháp khắc phục. -HS lắng nghe. -HS thảo luận nhóm đôi. -HS trình bày . *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( bài tập 4- SGK / 7) -GV nêu và giải thích yêu cầu bài tập: +Nêu một số khó khăn mà em có thể gặp phải trong học tập và những biện pháp để khắc phục những khó khăn đó theo mẫu- GV giơ bảng phụ có kẻ sẵn như SGK. -GV ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng. -GV kết luận, khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục những khó khăn đã đề ra để học tốt. C. Củng cố, dặn dò -HS nêu lại ghi nhớ ở SGK trang 6 -Thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập; động viên, giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong học tập. -HS lắng nghe. -HS nêu 1 số khó khăn và những biện pháp khắc phục. -Cả lớp trao đổi , nhận xét. - 2HS nêu. -HS cả lớp thực hành. §¹o ®øc BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( TIẾT 1) i. mơc tiªu: - Biết được :Trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác Biết : Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em . - Mạnh dạng bày tỏ ý kiến của bản thân , biết lắng nghe , tơn trọng ý kiến của người khác . ii. §å dïng d¹y häc: - SGK Đạo đức lớp 4 - Một vài bức tranh hoặc đồ vật dùng cho hoạt động khởi động. - Mỗi HS chuẩn bò 3 tấm bìa nhỏ màu đỏ, xanh và trắng. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh A. Kiểm tra bài cũ +Nhắc lại phần ghi nhớ bài “Vượt khó trong học tập”. +Giải quyết tình huống bài tập 4. (SGK/7) “Nhà Nam rất nghèo, bố Nam bò tai nạn nằm điều trò ở bệnh viện. Chúng ta làm gì để giúp Nam tiếp tục học tập? Nếu em là bạn của Nam, em sẽ làm gì? Vì sao?” B. Bài mới 1.Giới thiệu bài: Biết bày tỏ ý kiến. 2.Nội dung: *Khởi động: Trò chơi “Diễn tả” -GV nêu cách chơi: GV chia HS thành 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 đồ vật hoặc 1 bức tranh. Mỗi nhóm ngồi thành 1 vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm vừa cầm đồ vật hoặc bức tranh quan sát, vừa nêu nhận xát của mình về đồ vật, bức tranh đó. -GV kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến nhận xét khác nhau về cùng một sự vật. *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Câu 1, 2- SGK/9) -GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống ở câu 1. -Một số HS thực hiện yêu cầu. -HS nhận xét . -HS nhắc lại. -HS thảo luận : +Ý kiến của cả nhóm về đồ vật, bức tranh có giống nhau không? -HS thảo luận nhóm. -Đại diện từng nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  Nhóm 1 : Em sẽ làm gì nếu em được phân công làm 1 việc không phù hợp với khả năng?  Nhóm 2 : Em sẽ làm gì khi bò cô giáo hiểu lầm và phê bình? -GV nêu yêu cầu câu 2: +Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, đến lớp em? -GV kết luận: Mỗi người, mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình. *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/9) -GV nêu cầu bài tập 1: -GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là đúng, vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. Còn việc làm của bạn Hồng và Khánh là không đúng. *Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 2- SGK/10) -GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa màu: -GV yêu cầu HS giải thích lí do. -GV kết luận: Các ý kiến a, b, c, d là đúng. Ý kiến đ là sai vì trẻ em còn nhỏ tuổi nên mong muốn của các em nhiều khi lại không có lợi cho sự phát triển của chính các em hoặc không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình, của đất nước. C. Củng cố, dặn dò -Thực hiện yêu cầu bài tập 4. -Một số HS tập tiểu phẩm “Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa” Nhóm 3 : Em sẽ làm gì khi em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi chơi? Nhóm 4 : Em sẽ làm gì khi muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường? -Cả lớp thảo luận. -Đại điện lớp trình bày ý kiến . -HS từng nhóm đôi thảo luận và chọn ý đúng. - Đại diện nhóm nêu ý kiến của nhóm mình. - HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập. -HS biểu lộ thái độ theo cách đã quy ước. - HS giải thích. -HS cả lớp thực hiện. §¹o ®øc BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( TIẾT 2) i. mơc tiªu: [...]... ®øc BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (TIẾT 2) i mơc tiªu: - Biết được cơng lao của thâỳ giáo , cơ giáo - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo , cơ giáo - Lễ phép , vâng lời thầy giáo, cơ giáo - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng , biết ơn đối với các thầy giáo, cơ giáo đã và đang dạy mình ii §å dïng d¹y häc: -SGK Đạo đức 4 -Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho... thầy giáo, cô giáo a Chăm chỉ học tập b Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài c Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học d Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường đ Lễ phép với thầy giáo, cô giáo e Chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân dòp ngày Nhà giáo Việt Nam g Đến thăm thầy giáo, cô giáo những lúc khó khăn -GV kết luận: Có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. .. trình bày lí do lựa chọn -Cả lớp thảo luận về cách ứng xử -Từng nhóm HS thảo luận -Mỗi nhóm thảo luận và trình bày một tranh -HS lên chữa bài tập cô giáo -GV nhận xét và chia ra phương án đúng của bài tập: +Các tranh 1, 2, 4 : thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo +Tranh 3: Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình là biểu lộ sự không tôn trọng thầy giáo, cô giáo *Hoạt động 3: Thảo... - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo , cơ giáo - Lễ phép , vâng lời thầy giáo , cơ giáo - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng , biết ơn đối với các thầy giáo , cơ giáo đã và đang dạy mình ii §å dïng d¹y häc: -SGK Đạo đức 4 -Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1 -Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho hoạt động 2, tiết 2 iii c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:... Trình bày sáng tác hoặc tư liệu sưu tầm được (Bài tập 4, 5SGK/23) -GV mời một số HS trình bày, giới -HS trình bày, giới thiệu thiệu -Cả lớp nhận xét, bình luận -GV nhận xét *Hoạt động 2: Làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ -GV nêu yêu cầu HS làm bưu thiếp -HS làm việc cá nhân chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ -GV theo dõi và hướng dẫn HS -GV nhắc HS nhớ gửi tặng các thầy giáo, cô giáo cũ... ơn các thầy giáo, cô giáo +Chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn C Củng cố, dặn dò -Hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất về thầy giáo, cô giáo -Cả lớp thực hiện -Thực hiện các việc làm để tỏ lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo -Chuẩn bò bài tiết sau §¹o ®øc i mơc tiªu: YÊU LAO ĐỘNG ( TIẾT 1) - Nêu được ích lợi của lao động - Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp , ở trường... cháu phải có bổn phận hiếu thảo -4 HS đọc với ông bà, cha mẹ -Cho HS đọc ghi nhớ trong khung C Củng cố, dặn dò -Thực hiện những việc cụ thể hằng ngày -HS cả lớp để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ -Về xem lại bài và chuẩn bò bài tiết sau “Biết ơn thầy giáo, cô giáo §¹o ®øc BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (TIẾT 1) i mơc tiªu: - Biết được cơng lao của thâỳ giáo , cơ giáo - Nêu được những việc cần... việc làm a, b, d, đ, e, g là biết ơn thầy giáo, cô giáo -GV mời HS đọc phần ghi nhớ trong SGK - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung C Củng cố, dặn dò -HS cả lớp thực hiện -Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề bài học (Bài tập 4- SGK/23) – Chủ đề kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo -Từng nhóm HS thảo luận và ghi những việc nên làm vào các tờ giấy nhỏ -Từng nhóm lên dán băng chữ theo 2 cột “Biết ơn” hay “Không... tập 1: + Cách ứng xử của các bạn trong các tình huống sau là đúng hay sai? Vì sao? - Cả lớp cùng hát - Tình cảm của cha, mẹ với con -HS trả lời -HS xem tiểu phẩm do một số bạn trong lớp đóng -Cả lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử -HS trao đổi trong nhóm (nhóm 4) a Mẹ mệt, bố đi làm mãi chưa về Sinh vùng vằng, bực bội vì chẳng có ai đưa Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật b Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy... cô nhé!” -GV kết luận: Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/22) -GV nêu yêu cầu và chia lớp thành 3 nhóm HS làm bài tập Việc làm nào trong các tranh (dưới đây) thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, - HS nghe -HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra . các nhóm trình bày ý kiến. -Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung. -HS thảo luận theo nhóm đôi. -Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết. -HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải quyết. -HS. nhật này được bố mẹ cho đi chơi? Nhóm 4 : Em sẽ làm gì khi muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường? -Cả lớp thảo luận. -Đại điện lớp trình bày ý kiến . -HS từng nhóm. bày . - Cả lớp nhận xét bổ sung +Cách ứng xử như vậy đã phù hợp chưa? Có cách ứng xử nào khác không? Vì sao? +Em cảm thấy thế nào khi ứng xử như vậy? - 3 HS đọc to phần ghi nhớ. -HS cả lớp thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 4 cả bộ, Giáo án Đạo đức lớp 4 cả bộ,