0

Giáo án đạo đức lớp 4 cả năm

32 3,675 54

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 22:00

Đạo đức Bài 1: Trung thực trong học tập A. Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng nhận thức đuợc: - Cần phải trung thực trong học tập - Giá trị của trung thực nói trung và trung thực trong học tập nói riêng - Quyền học tập của trẻ em - Biết trung thực trong học tập - Biết đồng tình ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập B. Đồ dùng học tập - SGK đạo đức - Vở BT đạo đức C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy 1. ổn định: 2. Kiểm tra: 3. Bài mới a. Hoạt động 1: thảo luận nhóm. - Cho HS xem tranh trong SGKvà đọc nội dung tình huống - GV tóm tắt cách giải quyết:Nhận lỗi và hứa với cô sẽ su tầm và nộp sau - Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? b. Hoạt động 2: Làm việc nhân - GV nêu yêu cầu bài tập1 - GV kết luận: +Việc c là trung thực trong học tập +Việc a, b, d, là thiếu trung thực trong học tập c. Hoạt động 3:Thảo luận nhóm - Cho HS thảo luận nhóm theo bài tập 2 - GV kết luận: ý kiến b,c là đúng; ý kiến a là sai - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. D. Các hoạt động nối tiếp: - Su tầm các mẩu chuyện, tấm gơng về Hoạt động của trò - HS đọc và tìm cách giải quyết các tình huống - HS nêu các cách giải quyết : Liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống. - HS làm việc nhân - Trình bày ý kiến trao đổi : - Thảo luận nhóm: - Đại diện nhóm trả lời; giải thích lý do lựa chọn của mình. - Vài em đọc. 1 trung thực trong học tập. - Cho HS tự liên hệ bản thân - Các nhóm chuẩn bị nội dung bài tập5 Đạo đức: Trung thực trong học tập. (tiếp theo) A. Mục tiêu: -Từ bài học ở tiết 1 HS nắm đợc kiến thức cơ bản vận dụng vào tiết 2 để thảo luận chất vấn, đóng tiểu phẩm giúp cho HS khắc sâu KT ở tiết 1 - Biết trung thực trong học tập . - Vận dụng tốt trong đời sống. B. Đồ dùng dạy học: - SGK, vở BT Đạo đức. - Các mẩu truyện, tấm gơng trung thực trong học tập. C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định: 2. Kiểm tra: - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. 3. Bài mới: a) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Cho HS đọc BT 3 SGK - GV kết luận: + Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại. + Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm. + Nói bạn thông cảm vì làm nh vậy là không trung thực. b) Hoạt động 2: Trình bày t liệu đã su tầm. - Gọi một vài HS trình bày, giới thiệu t liệu đã su tầm. - Em nghĩ gì về những mẩu truyện, tấm gơng đó. - GV kết luận: c) Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm. - Nếu em ở vào tình huống đó em có hành động nh vậy không? Vì sao? - 2 HS đọc phần ghi nhớ. - HS thảo luận nhóm theo nội dung BT - Đại diện nhóm trình bày - lớp nhận xét, bổ xung. - Thảo luận cả lớp. - 1 - 2 nhóm trình bày tiểu phẩm đã đ- ợc chuẩn bị. - Thảo luận chung cả lớp. - HS trình bày quan điểm - Lớp nhận xét. 2 D. Các hoạt động nối tiếp: - Trò chơi: Phóng viên nhỏ: HS trả lời phỏng vấn qua các bài tập 1 - 2 - 3 - 4. - Dặn dò: Thực hiện đúng theo bài học. Đạo đức: Bài 2: Vợt khó trong học tập A. Mục tiêu : Học xong bài này HS có khả năng nhận thức đợc: - Mỗi ngời có thể gặp khó khăn trong cuộc sống trong học tập.Cần phải có quyết tâm và tìm cách vợt qua - Biết xác định khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục - Biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. - Quý trọng và học tập những tấm gơng biết vợt khó trong cuộc sống và trong học tập B. Đồ dùng dạy học: - SGK đạo đức 4 - Vở BTđạo đức C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Tổ chức: 2. Kiểm tra: - Tại sao phải trung thực trong học tập? 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Kể chuyện :Một HS nghèo vợt khó. -GV kể chuyện b.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Gv nêu câu hỏi 1,2 - Cả lớp thảo luận nhóm đôi - GV kết luận: c. Hoạt động3: Thảo luận nhóm - GV nêu câu hỏi 3 - Cả lớp thảo luận nhóm đôi - GV ghi tóm tắt lên bảng d. Hoạt động 4: Làm việc nhân: - Cho HS làm bài tập 1 - GV kết luận: a, b, c là cách giải quyết tích cực - Gọi HS đọc phần ghi nhớ D. Các hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài - Lớp hát. - 1, 2 HS trả lời-lớp nhận xét - 1,2 HS kể tóm tắt - HS thảo luận theo câu hỏi1,2 - Đại diện nhóm trả lời- lớp nhận xét - HS thảo luận theo câu hỏi 3 - Đại diện nhóm trả lời - HS đọc lại trên bảng - HS làm bài vào vở bài tập đạo đức. - Cả lớp đổi vở kiểm tra - nhận xét - HS đọc các cách giải quyết tích cực - 4, 5 HS đọc ghi nhớ 3 - Đọc trớc bài tập 3, 4SGK - GV kể các gơng khắc phục khó khăn trong học tập của anh Hoa Xuân Tứ, Nguyễn Ngọc Ký Đạo đức Vợt khó trong học tập. (tiếp theo) A. Mục tiêu: - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học ở tiết 1. - Thực hiện quyền đựoc học tập của trẻ em ở bất cứ hoàn cảnh nào. - Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống và biết thực hiện các chuẩn mực đã học trong cuộc sống hàng ngày. - Có ý thức vợt khó trong học tập: Thông cảm với những ngời gặp khó khăn hoạn nạn. B. Đồ dùng dạy học: - SGK Đạo đức. - Vở BT Đạo đức. - Các mẩu chuyện liên quan đến nội dung bài học. C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. 3. Bài mới: a) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. - GV cho HS làm BT 2. - GV kết luận và khen những em biết vợt khó khăn trong học tập. - GV cho HS làm BT 3. b) Hoạt động 2: Làm việc nhân. - GV ghi tóm tắt ý kiến của HS lên bảng. - GV kết luận: - Khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn để học tốt. - GV kết luận chung: Trong cuộc sống mỗi ngời đều có những khó khăn riêng. Để học tập tốt cần cố gắng để vợt qua những khó khăn. - 3 HS đọc ghi nhớ. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày - Lớp n/x. - HS thảo luận nhóm đôi. - Một số HS trình bày trớc lớp. - Lớp nhận xét bổ xung. - HS làm BT 4 và nêu khó khăn và biện pháp mà em đã khắc phục để học tốt. 4 D. Các hoạt động nối tiếp: - Trò chơi: Phóng viên nhỏ: (Nội dung nh BT 1 ,2 ,3 ,4; vở BT Đạo đức). - Dặn dò: Về nhà thực hành theo bài học. Đạo đức Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến A. Mục tiêu: Học xong bài học này HS có khả năng: - Nhận thức đợc các em có quyền có ý kiến, quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trờng. - Biết tôn trọng ý kiến của ngời khác. B. Đồ dùng dạy học: - SGK Đạo đức 4. - Một vài bức tranh, đồ vật dùng cho hoạt động khởi động. - Mỗi em 3 tấm bìa: Đỏ, xanh, trắng. C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định: 2. Kiểm tra: - Khi gặp bài tập khó em sẽ làm gì? 3. Bài mới: - Khởi động: Trò chơi "diễn tả". - GV nêu cách chơi: - Thảo luận: ý kiến của cả nhóm về đồ vật, bức tranh có giống nhau không? - GV kết luận: a) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. - Cho HS đọc các tình huống 1, 2, 3, 4. - GV kết luận: Mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến của mình. b) Hoạt động 2: Thảo luận đôi: - GV cho HS làm BT 1SGK. - GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là đúng; bạn Hồng, bạn Khánh là sai. c) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến: - GV hớng dẫn HS giơ các tấm bìa để bày tỏ ý kiến: Màu đỏ : tán thành; màu xanh: phản đối; màu trắng: phân vân, l- ỡng lự. - GV nêu từng ý kiến: - GV kết luận: - 2 HS nêu. - Cả lớp cùng chơi. - HS đọc tình huống và thảo luận. - Các nhóm trình bày. - Lớp nhận xét, bổ xung - HS đọc BT và thảo luận nhóm đôi. - 1 số nhóm trình bày - nhóm khác nhận xét, bổ xung. - HS giơ các tấm bìa- và giải thích tại sao chọn tấm bìa đó. 5 - 3, 4 HS đọc phần ghi nhớ. D. Các hoạt động nối tiếp: - Điều gì sẽ xảy ra nếu em không đợc bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em và lớp em? - VN đọc trớc bài 3, 4. Đạo đức: Biết bày tỏ ý kiến (tiếp theo) A. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức đã học: - Thực hiện quyền đợc học tập của trẻ em (của mình). - Biết bày tỏ ý kiến của mình. - Biết lắng nghe ý kiến của ngời khác. B. Đồ dùng dạy học: - Một chiếc Micro không dây. - Một số đồ dùng để hoá trang diễn tiểu phẩm. C. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS. 3. Bài mới: a) Hoạt động 1: Tiểu phẩm:"Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa". - GVkết luận: b) Hoạt động 2: Trò chơi: "Phóng viên". - GV đa ra một số câu hỏi khác: + Ngời mà bạn yêu quý nhất là ai? + Sở thích hiện nay của bạn là gì? + Điều bạn quan tâm nhất hiện nay là gì? - GV kết luận: Mỗi ngời đều có quyền có những suy nghĩ riêng và có quyền bày tỏ ý kiến. c) Hoạt động 3: Hợp tác nhóm. - Gv cho HS đọc bài tập 4. - Từng nhóm lên viết, vẽ, kể chuyện .về quyền đ ợc tham gia ý - HS nghe tiểu phẩm. - HS thảo luận: - HS có thể phỏng vấn theo nội dung các câu hỏi trong SGK và thêm các câu hỏi khác. - Lớp nhận xét- Bổ xung. - HS đọc bài 4 và thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm lên trình bày- Lớp nhận xét 6 kiến của trẻ em. - GV kết luận chung: D. Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: -Em hãy bày tỏ ý kiến với bố mẹ, anh chị, cô giáo hoặc với bạn về những vấn đề liên quan đến bản thân em nói riêng và đến trẻ em nói chung. 2. Dặn dò: -Về nhà ôn lại bài- Đọc trớc bài 4. Đạo đức Bài 4: Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) A. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: - Nhận thức đợc cần phải tiết kiệm tiền của nh thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của - HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi trong sinh hoạt hàng ngày - Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm ; không đồng tình với những hành vi việc làm lãng phí tiền của B. Đồ dùng dạy học: - SGK đạo đức 4 - Đồ dùng để chơi đóng vai C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra:Sau khi học xong bài Biết bày tỏ ý kiến em ghi nhớ điều gì ? 3. Dạy bài mới: a) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm - Cho các nhóm đọc và thảo luận các thông tin trong SGK - Gọi đại diện các nhóm trả lời - GV kết luận: Tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con ngời văn minh, xã hội văn minh b) Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ Bài tập 1 - GV nêu lần lợt từng ý kiến - Cho HS đánh giá bằng phiếu màu - Yêu cầu HS giải thích lý do chọn - Cả lớp trao đổi thảo luận - GV kết luận: c, d là đúng; a, b là sai c) Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 2 - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận - Hát - Hai HS trả lời - Nhận xét và bổ xung - Lớp chia nhóm - HS đọc các thông tin ở SGK - Đai diện HS trả lời - HS nhắc lại - HS bày tỏ ý kiến bằng các phiếu màu - HS gải thích ý kiến - HS trao đổi - HS thảo luận để liệt kê các việc nên làm và không nên làm 7 - Đại diện nhóm trình bày - GV kết luận về những việc không nên làm và nên làm để tiết kiệm - Gọi HS tự liên hệ - Cho HS đọc phần ghi nhớ ở SGK - HS trình bày - Vài em tự liên hệ - Hai em đọc ghi nhớ D. Hoạt động nối tiếp: - Su tầm các truyện, tấm gơng về tiết kiệm tiền của ( bài tập 6) - Tự liên hệ về việc tiết kiệm tiền của của bản thân ( bài tập 7) Đạo đức Bài 4 : Tiết kiệm tiền của (Tiết 2) A. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: - Nhận thức đợc cần phải tiết kiệm tiền của nh thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của - HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi trong sinh hoạt hàng ngày - Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm ; không đồng tình với những hành vi việc làm lãng phí tiền của B. Đồ dùng dạy học: - SGK đạo đức 4 - Đồ dùng để chơi đóng vai C. Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh 3. Dạy bài mới a) HĐ1: Học sinh làm việc nhân Bài tập 4 - Gv nêu yêu cầu - Cho học sinh làm bài - Mời một số em lên chữa và giải thích - Cả lớp trao đổi và nhận xét - GV kết luận + Các việc a, b, g, h, k là tiết kiệm tiền của + Các việc c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của - Học sinh tự liên hệ - GV nhận xét b) HĐ2: Thảo luận nhóm và đóng vai Bài tập 5 - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm lên đóng vai - Thảo luận lớp: - Hát - Học sinh tự kiểm tra sự chuẩn bị - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - Học sinh làm bài - Vài em lên chữa bài và giải thích - Nhận xét và bổ xung - Học sinh nhắc lại - Vài em tự liên hệ - Học sinh chia nhóm và thảo luận - Vài nhóm lên đóng vai - Học sinh trả lời 8 - Cách ứng sử nh vậy đã phù hợp cha? - Có cách nào khác? Vì sao? - Em cảm thấy thế nào khi ứng sử nh vậy - GV gọi học sinh đọc phần ghi nhớ - Nhận xét và bổ xung D. Hoạt động nối tiếp - Thực hành tiết kiệm tiền của, sách vở đồ dùng đồ chơi, điện nớc trong cuộc sống hàng ngày Đạo đức Bài 5: Tiết kiệm thời giờ A. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu đợc thời giờ là cái qúy nhất, cần phải tiết kiệm - Cách tiết kiệm thời giờ - Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm B. Tài liệu và phơng tiện - Mỗi học sinh có 3 tấm bìa: Xanh, đỏ và trắng - SGK đạo đức 4 C. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Sau khi học xong bài Tiết kiệm tiền của em ghi nhớ gì ? 3. Dạy bài mới a) HĐ1: Kể chuyện Một phút trong sách giáo khoa - GV kể chuyện - Cho học sinh thảo luận 3 câu hỏi SGK - GV kết luận: Mỗi phút đều đáng quý. Chúng ta cần phải tiết kiệm thời giờ b) HĐ2: Thảo luận nhóm Bài tập 2 - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trả lời GV kết luận: - Học sinh đến phòng thi muộn có thể không đợc vào thi hoặc ảnh hởng xấu đến kết quả bài thi - Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ tàu, nhỡ máy bay - Ngời bệnh đến bệnh viện cấp cứu chậm có thể bị nguy hiểm đến tính mạng c) HĐ3: Bày tỏ thái độ - Hát - Hai học sinh nêu - Nhận xét và bổ xung - Học sinh mở sách giáo khoa - Học sinh lắng nghe - Học sinh trả lời - Các nhóm nhận nhiệm vụ - Học sinh thảo luận - Một vài nhóm trả lời - Học sinh lắng nghe - Học sinh chuẩn bị thẻ 9 Bài tập 3 - GV nêu ý kiến cho học sinh đánh giá - Đề nghị học sinh giải thích - Cả lớp trao đổi thảo luận - GV kết luận: + ý kiến d là đúng + ý kiến a, b, c là sai - Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK - Bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ - Một vài em giải thích - Trao đổi và bổ xung - Hai em đọc ghi nhớ D. Hoạt động nối tiếp - Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của bản thân - Lập thời gian biểu hàng ngày Đạo đức Bài 5: Tiết kiệm thời giờ ( Tiếp theo ) A. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu đợc thời giờ là cái qúy nhất, cần phải tiết kiệm - Cách tiết kiệm thời giờ - Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm B. Tài liệu và phơng tiện - Mỗi học sinh có 3 tấm bìa: Xanh, đỏ và trắng - SGK đạo đức 4 - Các chuyện tấm gơng về tiết kiệm thời giờ C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh 3. Dạy bài mới a) HĐ1: Làm việc nhân Bài tập 1 - Học sinh làm bài - Gọi học sinh trình bày GV kết luận: + Các việc a, c, d là tiết kiệm thời giờ + Các việc b, đ, e là không tiết kiệm b) HĐ2: Thảo luận theo nhóm đôi Bài tập 4 - GV nêu yêu cầu và cho học sinh thảo luận - Mời vài em trình bày trớc lớp - Cho học sinh trao đổi chất vấn - GV nhận xét c) HĐ3: Giới thiệu các tranh vẽ, các t liệu đã su tầm - Cho học sinh trình bày giới thiệu các tranh vẽ, các t liệu đã su tầm về chủ đề tiết kiệm thời giờ - Cho học sinh trao đổi về ý nghĩa của nội dung vừa trình bày - Hát - Nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - Học sinh làm bài - Một vài em trình bày - Nhận xét và bổ xung - Học sinh chia nhóm đôi và thảo luận - Vài em lên trình bày - Học sinh trao đổi chất vấn - Nhận xét và bổ xung - Học sinh giới thiệu các tranh, t liệu, câu ca dao tục ngữ về tiết kiệm thời giờ - Học sinh thảo luận về ý nghĩa - Nhận xét và bổ xung 10 [...]... dùng dạy học: - Sách đạo đức 4 - Các phiếu học tập C Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy I- Tổ chức: II- Kiểm tra:Nêu tên 5 bài đạo đức đã học? III- Dạy bài mới: + HĐ1: Ôn tập - Chia lớp thành 5 nhóm - Nêu yêu cầu thảo luận: - Kể tên các bài đạo đức đã học ? - Sau mỗi bài đã học em cần ghi nhớ điều gì ? - Gọi từng nhóm lên trình bày + HĐ2: Luyện tập thực hành kỹ năng đạo đức - Giáo viên đa ra từng... yêu quý thầy giáo, cô giáo - Biết bày tỏ sự kính trọng biết ơn các thầy giáo, cô giáo B Đồ dùng dạy học - Sách giáo khoa đạo đức 4 - Kéo, giấy màu, bút màu để sử dụng cho hoạt động 2 C Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy I- Tổ chức II- Kiểm tra: Sau khi học xong bài biết ơn thầy cô giáo em cần ghi nhớ gì? III- Dạy bài mới + HĐ1: Trình bày sáng tác hoặch t liệu su tầm đợc ( bài tập 4, 5 SGK ) -... Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo A Mục tiêu: Sau bài này, HS biết: - Hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo - Hiểu vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - Biết thông cảm với những ngời gặp khó khăn, hoạn nạn - Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trờng, ở địa phơng phù hợp với khả năng B Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa đạo đức 4 - Mỗi HS có 3 tấm bìa xanh, đỏ, trắng... biết ơn biết ơn thầy cô giáo - Nhận xét và bổ xung - Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Vài em đọc ghi nhớ IV Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị tiểu phẩm cho bài tập 4 - Su tầm các bài hát, thơ, ca dao ca ngợi công lao thầy cô giáo Đạo đức Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo ( tiếp theo ) A Mục tiêu: - Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với học sinh -... Tiếp ) A Mục tiêu: Sau bài này, HS biết: - Hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo - Hiểu vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - Biết thông cảm với những ngời gặp khó khăn, hoạn nạn - Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trờng, ở địa phơng phù hợp với khả năng B Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa đạo đức 4 - Mỗi HS có 3 tấm bìa xanh, đỏ, trắng - Phiếu điều tra theo mẫu C Các... Kiểm tra: nêu tên của 3 bài đạo đức - Vài học sinh nêu học từ tuần 12 đến tuần 17 - Nhận xét và bổ xung III- Dạy bài mới + HĐ1: Ôn tập - Chia lớp thành 3 nhóm - Học sinh chia nhóm - Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận - Học sinh lắng nghe - Hãy kể tên các bài đạo đức đã học - Các nhóm thảo luận và trả lời - 3 bài học đó là: + Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; + Biết ơn thầy giáo, cô giáo; + Yêu lao động 18 -... hành Đạo đức Ôn tập và thực hành kỹ năng cuối học kì I A Mục tiêu: - Học sinh hệ thống hoá những kiến thức đã học ở 3 bài: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; Biết ơn thầy giáo, cô giáo; Yêu lao động - Nắm chắc và thực hiện tốt các kỹ năng về các nội dung của các bài đã học - Học sinh biết vận dụng các kiến thức và kỹ năng thực hành ở các bài đã học vào cuộc sống hàng ngày B Đồ dùng dạy học - Sách đạo đức 4. .. giáo, cô giáo cũ tặng các thầy cô giáo tấm bu thiếp mà mình đã làm - GV kết luận chung: - Cần phải kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo - Học sinh cần phải chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn IV Hoạt động nối tiếp: 1 Củng cố: - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ - Hệ thống bài và nhận xét giờ học 2 Dặn dò: - Thực hiện các việc làm để bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo cô giáo. .. bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn thầy giáogiáo Đạo đức Bài 8: Yêu lao động A Mục tiêu: - Học xong bài này học sinh có khả năng: 1 Bớc đầu biết đợc giá trị của lao động 2 Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân 3 Biết phê phán những biểu hiện chây lời lao động B Đồ dùng dayi học: - SGK đạo đức 4 - Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ trò chơi đóng... chuẩn bị bài còn lại ở sách cho bài tập sau Đạo đức Bài 8: Yêu lao động ( tiếp theo) A Mục tiêu: - Học xong bài này học sinh có khả năng: 1 Bớc đầu biết đợc giá trị của lao động 2 Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân 3 Biết phê phán những biểu hiện chây lời lao động B Đồ dùng dạy học: - SGK đạo đức 4 - Su tầm tranh ảnh về các anh hùng lao động . phải kính trọng biết ơn yêu quý thầy giáo, cô giáo - Biết bày tỏ sự kính trọng biết ơn các thầy giáo, cô giáo B. Đồ dùng dạy học - Sách giáo khoa đạo đức 4 - Kéo, giấy màu, bút màu để sử dụng. ngợi công lao thầy cô giáo Đạo đức Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo ( tiếp theo ) A. Mục tiêu: - Học xong bài này học sinh có khả năng: - Hiểu công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với học sinh -. bảng - HS làm bài vào vở bài tập đạo đức. - Cả lớp đổi vở kiểm tra - nhận xét - HS đọc các cách giải quyết tích cực - 4, 5 HS đọc ghi nhớ 3 - Đọc trớc bài tập 3, 4SGK - GV kể các gơng khắc phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 cả năm, Giáo án đạo đức lớp 4 cả năm, , C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc, B. §å dïng d¹y häc

Trích đoạn