0

Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015

174 2,210 70
  • Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 16:03

Tn 1 Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 1: Chµo cê Tập trung toàn trường TiÕt 3: To¸n «n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 I. MỤC TIÊU: - Đọc, viết được các số đến 100 000. - Biết phân tích cấu tạo số. - KNS: Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV vẽ sẵn bảng số trong BT 2 lên bảng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoạc sinh 3’ 1’ 30’ A.Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ơn tập. Bài 1 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. +Trong chương trình Tốn lớp 3, các em đã được học đến số nào ? - Trong tiết học này chúng ta cùng ơn tập về các số đến 100 000. - GV ghi đầu bài lên bảng. - Gọi HS đọc bài - GV chữa bài và u cầu HS nêu quy luật của các số trên tia số a và các số trong dãy số b. + Các số trên tia số được gọi là những số gì ? + Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? + Các số trong dãy số này được gọi là những số tròn gì ? + Hai số đứng liền nhau trong dãy số thì hơn kém nhau bao - Số 100 000. - HS nêu lại đầu bài - Ghi bài vào vở - HS đọc bài và nêu u cầu. - 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vào vở bài tập. - Các số tròn chục nghìn. - Hơn kém nhau 10 000 đơn vị. - Là các số tròn nghìn. - Hơn kém nhau 1000 đơn 3-5 Bi 2 Bi 3 Bi 4: 4. Cng c, dn dũ nhiờu n v ? Nh vy, bt u t s th hai trong dóy s ny thỡ mi s bng s ng ngay trc nú thờm 1000 n v. - Gi HS c bi. - GV yờu cu HS t lm bi. - Yờu cu HS i chộo v kim tra bi vi nhau. - Gi 3 HS lờn bng, yờu cu HS 1 c cỏc s trong bi, HS 2 vit s, HS 3 phõn tớch s. - GV yờu cu HS c lp theo dừi v nhn xột, sau ú nhn xột v cho im HS. + Bi tp yờu cu gỡ ? - GV yờu cu HS t lm bi. - GV nhn xột v cho im. + Bi tp yờu cu ta lm gỡ ? + Mun tớnh chu vi ca mt hỡnh ta lm th no? + Nờu cỏch tớnh chu vi ca hỡnh MNPQ, v gii thớch vỡ sao em li tớnh nh vy ? +Nờu cỏch tớnh chu vi ca hỡnh GHIK v gii thớch vỡ sao em li tớnh nh vy ? - Yờu cu HS lm bi. - GV nhn xột tit hc, dn dũ HS v nh lm cỏc bi tp hng dn luyn tp thờm v chun b bi cho tit sau. v. - HS c bi v nờu yờu cu. - 2 HS lờn bmg lm bi, HS c lp lm vo v. - HS kim tra bi ln nhau. - 3 HS lờn bng thc hin yờu cu. - C lp nhn xột, b sung. - HS c v yờu cu bi tp. - 2 HS lờn bng lm bi, cỏc HS khỏc lm bi vo v. Sau ú, HS c lp nhn xột bi lm trờn bng ca bn. - Tớnh chu vi ca cỏc hỡnh. - Ta tớnh tng di cỏc cnh ca hỡnh ú. - Ta ly chiu di cng chiu rng ri nhõn tng ú vi 2. - Ta ly di cnh ca hỡnh vuụng nhõn vi 4. - HS lm bi vo v, sau ú i chộo v kim tra bi vi nhau. - HS c lp. Tiết 4: Tập đọc DE MEỉN BENH VệẽC KE YEU I. Mục tiêu : - c rnh mch, trụi chy; bc u cú ging c phự hp tớnh cỏch ca nhõn vt ( Nh Trũ, D Mốn) - Hiu ni dung bi: Ca ngi D Mốn cú tm lũng ngha hip- bờnh vc ngi yu. - Phỏt hin c nhng li núi, c ch cho thy tm lũng ngha hip ca D Mốn; bc u bit nhn xột v mt nhõn vt trong bi( tr li c cỏc cõu hi trong sgk) - KNS: Cú tm lũng ng cm, yờu thng mi ngi. II. đồ dùng dạy học : Tranh, bảng phụ. iii. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: TG Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 3-5 2 8-10 8-10 A.Kim tra bi c B. Bi mi 1. Gii thiu bi 2. Luyn c 3. Tỡm hiu bi -GV gii thiu khỏi quỏt ni dung chng trỡnh phõn mụn tp c ca hc kỡ I lp 4 - Treo tranh minh ha bi tp c. - Gi 1 em c bi. + Bi chia lm my on? - c mu. - Cho HS c tng on. - Truyn cú nhng nhõn vt chớnh no ? - K yu c D Mốn bờnh vc l ai ? - Vỡ sao D Mốn li bờnh vc ch Nh Trũ? Chỳng ta cựng tỡm hiu cõu chuyn bit iu ú ? - D Mốn nhỡn thy Nh Trũ trong hon cnh nh th no ? - on 1 ý núi gỡ ? +S yu t ca ch Nh Trũ c nhỡn thy qua con mt ca nhõn vt no ? - 1 HS c thnh ting tờn ca cỏc ch im. - HS nờu ni dung bc tranh. - 1 em c to c bi. - Chia lm 3 on. - HS c ni tip theo on. HS nhn xột bn c. - Luyn c nhúm ụi. - Nghe GV c. - 1 HS c phn Chỳ gii trc lp. C lp theo dừi trong SGK. -HS c tng on v tr li cõu hi. -D Mốn, ch Nh Trũ, bn nhn - L ch Nh Trũ. - HS c SGK. - Nh Trũ ang gc u ngi khúc t tờ bờn tng ỏ cui. - Hon cnh D Mốn gp Nh Trũ. - Ca D Mốn. 8’ 3-4’ 4. Luyện đọc diễn cảm 5. Củng cố, dặn dò + Dế Mèn đã thể hiện tình cảm gì khi nhìn Nhà Trò ? - Gọi 2 HS lên đọc đoạn 2, sau đó nhận xét về giọng đọc của từng HS. - Đoạn này nói lên điều gì ? - HS đọc thầm và tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò bị nhện ức hiếp đe dọa + Đoạn này là lời của ai ? + Qua lời kể của Nhà Trò, chúng ta thấy được điều gì ? - Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn trên, để sữa lỗi, ngắt giọng cho HS. + Lời nói và việc làm đó cho em biết Dế Mèn là người như thế nào ? +Đoạn cuối bài ca ngợi ai? Ca ngợi về điều gì ? - Qua câu chuyện tác giả muốn nói với chúng ta điều gì ? - Đó chính là nội dung của bài. - Trong truyện có nhiều hình ảnh nhân hóa em thích hình ảnh nào nhất ? Tổ chức cho HS thi đoc cá nhân 1 đoạn trong bài, hoặc cho các nhóm thi đọc theo vai. -Nhận xét tiết học, tun dương những HS tích cực học tập, nhắc nhở những HS còn chưa chú ý. - Thể hiện sự ái ngại, thơng cảm. - Đọc chậm thể hiện sự yếu ớt của chị Nhà Trò qua con mắt ái ngại, thơng cảm của Dế Mèn. -Hình dáng yếu ớt đến tội nghiệp của chị Nhà Trò. - HS đọc thầm và trả lời. - Lời của chị Nhà Trò. - Tình cảnh của Nhà Trò khi bị nhện ức hiếp. -1 HS đọc, cả lớp nhận xét và tìm ra cách đọc đúng, đọc hay. - HS đọc thầm đoạn 3 + Là người có tấm lòng nghĩa hiệp, cậy khoẻ ức hiếp kẻ yếu. +Tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn. - Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp sẵn sàng bênh vực kẻ yếu - 2 HS đọc nội dung bài. - HS ghi nội dung vào vở. - Nhiều HS trả lời. - HS luyện đọc. - 2 nhóm HS lên thi đọc. - HS về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau. Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 1: To¸n ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( tiếp theo) I. Môc tiªu - Thực hiện được phép cộng,phép trừ các số có đến 5 chữ số; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số. - Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến 4 số ) các số đến 100 000 II. ®å dïng d¹y häc - Bảng phụ, bảng con, phấn màu. iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: TG Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoạc sinh 3’ 1’ 30’ A.Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập. Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4: - GV gọi HS lên bảng làm bài 4 trang 4. -GV chữa bài, nhận xét và ghi điểm cho HS. - Giờ học Toán hôm nay các em sẽ tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000. - Ghi đầu bài - Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài toán. - Gọi HS nối tiếp nhau thực hiện tính nhẩm trước lớp, mỗi HS nhẩm một phép tính trong bài. - GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS làm vào vở. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. - GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tính của các phép tính vừa thực hiện. + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - GV yêu cầu HS làm bài. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Sau đó yêu cầu HS nêu cách so sánh của một cặp số trong bài. - GV nhận xét và ghi điểm. - HS lên bảng làm bài . - HS nghe GV giới thiệu bài. - Ghi bài vào vở. - HS đọc bài và nêu yêu cầu. - Tính nhẩm. - Vài HS nối tiếp nhau thực hiện nhẩm. - HS đặt tính rồi thực hiện các phép tính. - Cả lớp theo dõi và nhận xét. - 4 HS lần lượt nêu phép tính cộng, trừ, nhân, chia. - So sánh các số và điền dấu >, <, = . - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - HS nêu cách so sánh. 3-5 Bi 5: 4. Cng c, dn dũ - GV yờu cu HS t lm bi. +Vỡ sao em sp xp c nh vy? - GV treo bng s liu nh bi tp 5/ SGK v hng dn HS v thờm vo bng s liu. +Bỏc Lan mua my loi hng, ú l nhng hng gỡ ? Giỏ tin v s lng ca mi loi hng l bao nhiờu ? - Bỏc Lan mua ht bao nhiờu tin bỏt ? Em lm th no tớnh c s tin y ? - GV in s 12 500 ng vo bng thng kờ ri yờu cu HS lm tip. - Gv chm bi - GV nhn xột tit hc. - V nh xem li cỏc bi tp. - Chun b bi tit sau. -HS c bi v nờu yờu cu. - HS so sỏnh v xp theo th t: a) 56 731; 65 371; 67 351; 75 631. b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978. - HS nờu cỏch sp xp. - HS c bi v nờu yờu cu. - HS quan sỏt v c bng thng kờ s liu. - 3 loi hng, ú la: 5 cỏi bỏt, 2 kg ng v 2 kg tht. - S tin mua bỏt l : 2500 x 5 = 12 500 (ng) S tin mua ng l: 6 400 x 2 = 12 800 (ng ) S tin mua tht l : 35 000 x 2 = 70 000 ( ng) - HS c lp. Tiết 2: Tập đọc MEẽ OM I. Mục tiêu : 1. c rnh mch, trụi chy; bc u bit c din cm 1, 2 kh th vi ging nh nhng, tỡnh cm. 2. Hiu ni dung bi Tỡnh cm yờu thng, bit n sõu sc, s hiu tho, lũng bit n ca bn nh i vi ngi m b m ( tr li c cỏc cõu hi 1,2,3; thuc ớt nht 1 kh th trong bi). 3. KNS: Bit quan tõm n mi ngi. II. đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa trong SGK, cơi trầu. - Bảng phụ viết sẵn câu dài hớng dẫn học sinh đọc. iii. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: TG Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hoc sinh 3-5 2 8-10 8-10 A.Kim tra bi c B. Bi mi 1. Gii thiu bi 2. Luyn c 3. Tỡm hiu bi - Gi 3 HS lờn bng c tng on ca bi D Mốn bờnh vc k yu. - Nhn xột v cho im HS. - Treo tranh minh ha bi tp c v hi HS : Bc tranh v cnh gỡ ? -GV ghi tờn bi lờn bng. -GV kt hp sa li v phỏt õm, ngt ging cho HS. - Yờu cu HS tỡm hiu ngha ca cỏc t mi c gii thiu phn Chỳ gii. -GV c mu : ton bai c vi ging nh nhng, tỡnh cm. +Bi th cho chỳng ta bit chuyn gỡ ? - Yờu cu HS c thm 2 kh th u v tr li cõu hi : Em hiu nhng cõu th sau mun núi iu gỡ ? Lỏ tru khụ gia ci tru Rung vn vng m cuc cy sm tra . + Em hóy hỡnh dung khi m khụng b m thỡ lỏ tru, Truyn Kiu, rung vn s nh th - 3 HS lờn bng thc hin yờu cu, c lp theo dừi nhn xột bi c, cõu tr li ca cỏc bn. - Bc tranh v cnh ngi m b m, mi ngi n thm hi, em bộ bng bỏt nc cho m. - HS ghi bi vo v. - 1 em c ton bi. -HS tip ni nhau c tng kh th trc lp - Hs c chỳ gii. - Theo dừi GV c mu. - HS c kh th 1 - Cho chỳng ta bit chuyn m bn nh b m, mi ngi rt quan tõm, lo lng cho m, nht l bn nh. - c thm v tr li : Nhng cõu th trờn mun núi rng m Khoa b m: lỏ tru nm khụ gia ci tru vỡ m m khụng n c, Truyn Kiu gp li vỡ m khụng c, rung vn vng búng m, m nm trờn ging vỡ rt mt. + Khi m khụng b m thỡ lỏ tru xanh m n hng ngy, 8 3-4 4. Luyn c din cm v hc thuc lũng 5. Cng c, dn dũ no ? + Hi HS v ý ngha ca cm t : ln trong i m. - Yờu cu HS c thm kh 3 v tr li cõu hi: S quan tõm chm súc ca xúm lng i vi m ca bn nh c th hin qua nhng cõu th no? +Nhng vic lm ú cho em bit iu gỡ ? - Bi th mun núi vi cỏc em iu gỡ ? - Ghi ni dung lờn bng. - HD HS c thuc lũng. -GV hng dn HS c din cm. + Yờu cu HS c din cm theo cp. - T chc cho HS thi hc thuc lũng. - Nhn xột, cho im HS. +Bai th vit theo th th no? Nhn xột tit hc, tuyờn dng nhng HS hc tt. - Nhn xột, dn HS v nh c bi sau. Truyn Kiu s c m lt m tng trang c, rung vn sm tra s cú búng m lm lng. + HS tr li theo hiu bit ca mỡnh. -c v tr li: Nhng cõu th M i ! Cụ bỏc xúm lng n thm; Ngi cho trng, ngi cho cam; V anh y s ó mang thuc vo . -Cho thy tỡnh lng ngha xúm tht m , sõu nng, y nhõn ỏi. *Tỡnh cm yờu thng sõu sc v tm lũng hiu tho, bit n ca bn nh vi ngi m b m. - 3 em c ni dung - C Lp ghi bi. - HS luyn c thuc lũng 3 kh th. - 3 em lờn c. -6 HS tip ni nhau c bi th, HS c lp theo dừi phỏt hin ra ging c hay v vỡ sao c nh vy li hay ? - Thi theo 2 hỡnh thc. + HS thi c thuc lũng tng kh th theo bn. + Thi c tng bi cỏ nhõn. - Bi th vit theo th th lc bỏt. Tiết 3: Chính tả DE MEỉN BENH VệẽC KE YEU I. Mục tiêu : - Nghe- vit v trỡnh by ỳng bi chớnh t; khụng mc quỏ 5 li trong bi. - Lm ỳng bi tp chớnh t 2a. - Rốn k nng vit, t duy tch cc. II. đồ dùng dạy học : phiếu học tập. iii. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: TG Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hoc sinh 3-5 2 22 8-10 A.M u B. Bi mi 1. Gii thiu bi 2.Hng dn HS nghe- vit a.Vit chớnh t b. Soỏt li v chm bi 3. Hng dn HS lm bi tp Bi 2a GV gii thiu mụn hc - Bi tp c cỏc em va hc cú tờn gi l gỡ ? - Tit chớnh t ny cỏc em s nghe cụ c vit li on 1 v 2 ca bi D Mốn bờnh vc k yu v lm cỏc bi tp chớnh t - Gi 1 HS c on t : mt hụm vn khúc trong bi D Mốn bờnh vc k yu. + on trớch cho em bit v iu gỡ ? -Yờu cu HS nờu cỏc t khú, d ln khi vit chớnh t. - Yờu cu HS c, vit cỏc t va tỡm c - c cho HS vit vi tc va phi ( khong 90 ch / 15 phỳt ). Mi cõu hoc cum t c c 2 n 3 ln: c lt u chm rói cho HS nghe, c nhc li 1 hoc 2 ln cho HS kp vit vi tc quy nh. - c ton bi cho HS soỏt li. - Thu chm 7 bi. - Nhn xột bi vit ca HS. Gi 1 HS c yờu cu. - Yờu cu HS t lm bi trong v chớnh t - lm bng bỳt chỡ. - Gi HS nhn xột, cha bi. - Nhn xột, cht li li gii - Lng nghe. -D Mốn bờnh vc k yu -HS lng nghe - 1 HS c trc lp, HS di lp lng nghe. - Hon cnh D Mốn gp Nh Trũ; Hỡnh dỏng ỏng thng, yu t ca Nh Trũ. - C xc xanh di, t tờ, chựn chựn , - 3 HS lờn bng vit, HS di lp vit vo v nhỏp. - Nghe GV c v vit bi. - Dựng bỳt chỡ, i v cho nhau soỏt li, cha bi. - 1 HS c bi tp. - 2 HS lờn bng lm. - C lp lm vo v. - Nhn xột, cha bi trờn bng ca bn. - Cha bi vo v chớnh t. 3 Bi 3 a 4. Cng c, dn dũ ỳng. - Gi 1 HS c yờu cu. - Yờu cu HS t gii cõu v vit vo v nhỏp, gi tay bỏo hiu khi xong GV chm bi. - Nhn xột v li gii ỳng. -GV cú th gii thiu qua v cỏi la bn. - Nhn xột tit hc. - Dn HS v nh vit li bi tp 2b vo v . HS no vit xu, sai 3 li chớnh t tr lờn phi vit li bi v chun b bi sau. - Li gii : ln n nang bộo ln, chc nch, lụng my, lũa xũa, lm cho. -1 HS c yờu cu trong SGK. - 2 HS c cõu v li gii. - Li gii : cỏi la bn. Thứ t ngày 10 tháng 9 năm 2014 Tiết 1: Toán ôn tập các số đến 100 000 (tieỏp theo) I. Mục tiêu : - Tớnh nhm, thc hin c phộp cng, phộp tr cỏc s cú n nm ch s vi ( cho) s cú mt ch s. - Tớnh giỏ tr ca biu thc. [...]... 307 42 1 g 999 999 Bài 4 3’ 3 Củng cố, dặn dò - HS đọc bài và nêu u cầu -GV u cầu HS tự điền số vào các dãy số, sau đó cho HS đọc từng dãy số trước lớp a) 300 000; 40 0 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000 b) 350 000; 360 000; 370 000; 380 000; 390 000; 40 0 000 c) 399 000; 399 100; 399 200; 399 300; 399 40 0; 399 500 d)399 940 ; 399 950; 399 960; 399 970; 399 980; 399 990 e )45 6 7 84; 45 6 785; 45 6 786; 45 6... số: 245 3; 65 243 ; các số 762 543 ; 53620 b) Gọi HS cho biết chữ số 5 ở - HS tiếp nối nhau nêu: mỗi số thuộc hàng nào? + 245 3: Chữ số 5 thuộc hàng chục +65 243 : Chữ số 5 thuộc hàng nghìn +762 543 :Chữ số 5 thuộc hàng trăm +53620: Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn Bài 3 - HS đọc bài và nêu u cầu - GV đọc số -2 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào bảng con GV nhận xét, chốt kết quả a 4 300 đúng: b 24 316 c 24 301... thức 6 + b với b = 4 - Nếu b = 4 thì 6 + b = 6 + 4 = 10 -Giá trị của biểu thức 6 + b với b = 4 là 6 + 4 = 10 -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở -HS đọc bảng -Cho biết giá trị cụ thể của x (hoặc y) -Giá trị của biểu thức 125 + x tương ứng với từng giá trị của x ở dòng trên -x có các giá trị là 8, 30, 100 -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở -1 HS đọc trước lớp -Biểu thức 250... chục, số đơn số 43 2 vị vào bảng số 516 - Đọc số 43 2 516 -2 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào bảng con: -GV nhận xét đúng / sai và 43 2516 hỏi: Số 43 2516 có mấy chữ số? -Số 43 2516 có 6 chữ số -Khi viết số này, chúng ta bắt -Ta bắt đầu viết từ trái sang đầu viết từ đâu ? phải: Ta viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp + Bạn nào có thể đọc được số -1 đến 2 HS đọc, cả lớp theo Giới 43 2516 ? dõi thiệu... -GV giới thiệu: Gọi chu vi của hình vng là P Ta có: P = ax4 -GV u cầu HS đọc bài tập 4, sau đó làm bài -GV nhận xét và cho điểm -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau TiÕt 3: -Ta lấy cạnh nhân với 4 -Chu vi của hình vng là a x 4 -HS đọc cơng thức tính chu vi của hình vng -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở -HS cả lớp TËp lµm v¨n NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN I Mơc tiªu : Bước đầu... thưc đầu tiên trong bài là -Là 8 x c gì? -Bài mẫu cho giá trị của biểu -Là 40 thức 8 x c là bao nhiêu ? -Hãy giải thích vì sao ở ơ -Vì khi thay c = 5 vào 8 x trống giá trị của biểu thức cùng c thì được 8 x 5 = 40 dòng với 8 x c lại là 40 ? -HS phân tích mẫu để hiểu hướng dẫn -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở Bài 4 3 -4 3 Củng cố, dặn dò -GV nhận xét và cho điểm -GV u cầu HS nhắc lại cách... động của giáo viên Hoạt động của hoạc sinh 3’ A.Kiểm - GV gọi HS lên bảng u - HS lên bảng làm bài HS tra bài cũ cầu HS làm các bài tập hướng dưới lớp theo dõi để nhận dẫn luyện tập thêm của tiết 2 xét bài làm của bạn 5916 6 47 1 4 162 2358 518 x4 8276 5953 16 648 - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS B Bài mới - Giờ học tốn hơm nay các - HS nghe GV giới thiệu 1’ 1 Giới em tiếp tục cùng nhau ơn tập bài... đến 2 HS đọc, cả lớp theo Giới 43 2516 ? dõi thiệu -Giới thiệu cách đọc: Bốn trăm -HS đọc lại số 43 2516 cách đọc ba mươi hai nghìn năm trăm số 43 2 mười sáu 516 + Cách đọc số 43 2 516 và số - HS nêu 32 516 có gì giống và khác nhau? -GV viết : 12357 và 312357; -HS đọc từng cặp số 81759 và 381759; 32876 và 632876 4 Luyện tập Bài 1: Bài 2 Bài 3 3-5’ - Gọi HS đọc bài - Đọc và nêu u cầu -1 HS lên bảng đọc, viết... số trong bài cho HS kia để kiểm tra bài của nhau viết số -GV viết các số trong bài tập -HS lần lượt đọc số trước lên bảng, sau đó chỉ số bất kì lớp, mỗi HS đọc từ 3 đến 4 và gọi HS đọc số số GV nhận xét -HS cả lớp 5 Củng cố, dặn dò -GV tổng kết giờ học TiÕt 4: TËp ®äc DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo ) I Mơc tiªu : - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn -Hiểu nội dung bài : Ca... khác đọc lại tồn - 2 HS đọc thành tiếng trước bài lớp, HS ca lớp theo dõi bài 8-10’ 3 Tìm hiểu bài - u cầu HS tìm hiểu về nghĩa các từ khó được giới thiệu về nghĩa ở phần chú giải - Đọc mẫu lần 1 - Gọi HS đọc từng đoạn và TLCH: + Truyện xuất hiện thêm những nhân vật nào? + Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì ? trong SGK - 1 HS đọc phần Chú giải trước lớp HS cả lớp theo dõi trong SGK - Theo dõi GV đọc mẫu - . nhận xét và cho điểm - HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 5916 6 47 1 4 162 2358 518 x 4 8276 5953 16 648 - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS đọc bài, nêu u. chun b bi sau. -HS c. -Tớnh giỏ tr ca biu thc 6 + b vi b = 4. - Nu b = 4 thỡ 6 + b = 6 + 4 = 10. -Giỏ tr ca biu thc 6 + b vi b = 4 l 6 + 4 = 10. -2 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi vo v. -HS c bng. -Cho. hiện các phép tính. - Cả lớp theo dõi và nhận xét. - 4 HS lần lượt nêu phép tính cộng, trừ, nhân, chia. - So sánh các số và điền dấu >, <, = . - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015, Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015, Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015