0

Dạy mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ tập làm văn

52 1,655 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:22

. 6 Chương 2: Tổ chức dạy học Mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ Tập làm văn Chương này tập trung vào việc xây dựng các bài tập Mở rộng vốn từ hỗ trợ Tập làm văn dựa trên một số nguyên tắc. xuyên dạy mở rộng vốn từ để hỗ trợ tập làm văn chưa cao. Từ những nhận xét trên, chúng tôi nhận thấy cần phải có những bài tập Mở rộng vốn từ để hỗ trợ học và giúp học sinh học Tập làm văn hiệu. Tập làm văn Bài tập " ;Mở rộng vốn từ& quot; hỗ trợ học sinh lớp 4 học tốt Tập làm văn lấy kết quả của việc học Tập làm văn làm đích. Do đó, trước khi xây dựng bài tập " ;Mở rộng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ tập làm văn, Dạy mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ tập làm văn,

Từ khóa liên quan