0

Giáo án vật lí 8 theo chuẩn ktkn

77 1,476 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:29

Giáo án vật lí 8 & Giáo viên : Trần Ngọc Thi Tuần 1 Ngày soạn: 19/08/2009 Chơng 1: CƠ HọC Tiết : 1 CHUYểN ĐộNG CƠ HọC I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Học sinh biết đợc thế nào là chuyển động cơ học. Nêu đợc ví dụ về chuyển động cơ học trong cuộc sống hằng ngày. Xác định đợc vật làm mốc Học sinh nêu đợc tính tơng đối của chuyển động Học sinh nêu đợc ví dụ về các dạng chuyển động. 2. Kĩ năng: Học sinh quan sát và biết đợc vật đó chuyển động hay đứng yên. II/ Chuẩn bị: 1. Cho cả lớp: Tranh vẽ hình 1.2, 1.4, 1.5. Phóng to thêm để học sinh rõ. Bảng phụ ghi rõ nội dung điền từ C6. 2. Cho mỗi nhóm học sinh: 1 xe lăn, 1 khúc gỗ, 1 con búp bê, 1 quả bóng bàn. III/ Hoạt động dạy học GV: Giới thiệu qua cho học sinh rõ chơng trình vật lý 8. Tình huống bài mới : Các em biết rằng trong tự nhiên cũng nh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều vật đang chuyển động dới nhiều hình thức khác nhau. Những chuyển động đó sẽ nh thế nào? Hôm nay ta vào bài mới Chuyển động cơ học. Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HOạT ĐộNG 1: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên: GV: Em hãy nêu 2 VD về vật chuyển động và 2 VD về vật đứng yên? HS: Ngời đang đi, xe chạy, hòn đá, mái trờng đứng yên. GV: Tại sao nói vật đó chuyển động? HS: Khi có sự thay đổi so với vật khác. GV: Làm thế nào biết đợc ô tô, đám mây chuyển động hay đứng yên? HS: Chọn một vật làm mốc nh cây trên đờng, mặt trờinếu thấy mây, ô tô chuyển động so với vật mốc thì nó chuyển động. Nếu không chuyển động thì đứng yên. GV: Giảng cho HS vật làm mốc là vật nh thế nào. GV:Cây trồng bên đờng là vật đứng yên hay chuyển động? Nếu đứng yên có đúng hoàn toàn không? HS: Trả lời dới sự hớng dẫn của GV. GV: Em hãy tìm một VD về chuyển động cơ học. Hãy chỉ ra vật làm mốc? I/ Làm thế nào để biết đ ợc vật chuyển động hay đứng yên. C1: Khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển động. C2: Em chạy xe trên đờng thì em chuyển HS: Xe chạy trên đờng, vật làm mốc là mặt đờng. GV: Khi nào vật đợc gọi là đứng yên? lấy VD? HS: Là vật không chuyển động so với vật mốc. VD: Ngời ngồi trên xe không chuyển động so với xe. GV: Lấy VD thêm cho học sinh rõ hơn HOạT ĐộNG 2: Tính t ơng đối của chuyển động và đứng yên. GV: Treo hình vẽ 1.2 lên bảng và giảng cho học sinh hiểu hình này. GV: Hãy cho biết: So với nàh gia thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? HS: Hành khách chuyển động vì nhà ga là vật làm mốc. GV: So với tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? HS: Hành khách đứng yên vì tàu là vật làm mốc. GV: Hớng dẫn HS trả lời C6 HS: (1) So với vật này (2) Đứng yên GV: Yêu cần HS trả lời phần câu hỏi đầu bài. HS: Trái đất chuyển động, mặt trời đứng yên. HOạT ĐộNG 3 : Nghiên cứu một số chuyển động th ờng gặp : GV: Hãy nêu một số chuyển động mà em biết và hãy lấy một số VD chuyển động cong, chuyển động tròn? HS: Xe chạy, ném hòn đá, kim đồng hồ. GV: Treo hình vẽ và vĩ đạo chuyển động và giảng cho học sinh rõ HOạT ĐộNG 4: Vận dụng : GV: Treo tranh vẽ hình 1.4 lên bảng. Cho HS thảo luận C10 GV: Mỗi vật ở hình này chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào? HS: Trả lời GV: Cho HS thảo luận C11. GV: Theo em thì câu nói ở câu C11 đúng hay không? HS: Có thể sai ví dụ nh một vật chuyển động tròn quanh vật mốc. HOạT ĐộNG 5 : Củng cố, h ớng dẫn về nhà. 1. Củng cố: Hệ thống lại kiến thức của bài. Cho HS giải bài tập 1.1 sách bài tập. 2. H ớng dẫn về nhà: Học phần ghi nhớ SGK, làm BT 1.1 đến 1.6 SBT Đọc mục có thể em cha biết *Câu hỏi soạn bài. động còn cây bên đờng đứng yên. C3: Vật không chuyển động so với vật mốc gọi là vật đứng yên. VD: Vật đặt trên xe không chuyển động so với xe. II/ Tính t ơng đối của chuyển động và đứng yên. C4: Hành khách chuyển động với nhà ga vì nhà ga là vật làm mốc. C5: So với tàu thì hành khách đứng yên vì lấy tàu làm vật làm mốc tàu chuyển động cùng với hành khách. C6: (1) So với vật này (2) Đứng yên. C8: Trái đất chuyển động còn mặt trời đứng yên. III/ Một số chuyển động th ờng gặp: C9: Chuyển động đứng: xe chạy thẳng Chuyển động cong: ném đá Chuyển động tròn: kim đồng hồ IV/ Vận dụng: C10: Ô tô đứng yên so với ngời lái, ôtô chuyển động so với trụ điện. C11: Nói nh vậy cha hẳn là đúng ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật mốc - Vận tốc là gì? Công thức tính vận tốc Giáo án vật lí 8 & Giáo viên : Trần Ngọc Thi Tuần 2: Ngày soạn:18/08/2010 Tiết : 2 VậN TốC I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: So với quãng đờng chuyển động trong một giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động. Nắm vững công thức tính vận tốc. 2.Kỷ năng: Biết vận dụng công thức tính quãng đờng, thời gian. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn nội dung 2.1 SGK. Tranh vẽ hình 2.2 SGK (Tốc kế thật) 2. Học sinh: Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị ra bảng lớn bảng 2.1 và 2.2 SGK. III. Giảng dạy: 4. Bài mới: Hoạt động của GV và HS NộI DUNG HOạT ĐộNG 1 : Kiểm tra: Bài cũ GV: Hãy nêu phần kết luận bài: Chuyển động cơ học? Ta đi xe đạp trên đ- ờng thì ta chuyển động hay đứng yên so với cây cối? Hãy chỉ ra vật làm mốc HS: Trả lời GV: Nhận xét ghi điểm Tình huống bài mới ở bài 1. Chúng ta đã biết thế nào là một vật chuyển động và đứng yên. Trong bài tiếp theo này ta sẽ biết vật đó chuyển động nhanh, chậm nh thế nào? HOạT ĐộNG 2 : Nghiên cứu khái niệm vận tốc. GV: Treo bảng phụ phóng lớn bảng 2.1 lên bảng. HS: Quan sát GV: Các em thảo luận và điền vào cột 4 và 5. HS: Thảo luận GV: Làm thế nào để biết ai nhanh hơn, ai chậm hơn? HS: Ai chạy với thời gian ít nhất thì nhanh hơn, ai có thời gian chạy nhiều nhất I/ Vận tốc là gì? C1: Ai có thời gian chạy ít nhất là nhanh nhất, ai có thời gian chạy nhiều nhất là chậm nhất. C2: Dùng quãng đờng chạy đợc chia cho thời gian chạy đợc. C3: Độ lớn vận tốc biểu thị mức độ nhanh chậm của chuyển động. (1) Nhanh (2) Chậm (3) Quãng đờng (4) đơn vị II/ Công thức tính vận tốc: thì chậm hơn. GV: cho HS xếp hạng vào cột 4. GV: Hãy tính quãng đờng hs chạy đợc trong 1 giây? HS: Dùng công thức: Quãng đờng chạy/ thời gian chạy. GV: Cho HS lên bảng ghi vào cột 5. Nh vậy Quãng đờng/1s là gì? GV: Nhấn mạnh: Quảng đờng chạy trên 1s gọi là vận tốc. GV: Cho hs thảo luận và trả lời C3 HS: (1) Nhanh (2) chậm (3) Quãng đờng (4) đơn vị HOạT ĐộNG 3: Tìm hiểu công thức tính vận tốc: GV: Cho HS đọc phần này và cho HS ghi phần này vào vở. HS: ghi H OạT ĐộNG 4 : Tìm hiểu đơn vị vận tốc: Treo bảng 2.2 lên bảng GV: Em hãy điền đơn vị vận tốc vào dấu 3 chấm. HS: Lên bảng thực hiện GV: Giảng cho HS phân biệt đợc vận tốc và tốc kế. GV: Nói vận tốc ôtô là 36km/h, xe đạp 10,8km/h, tàu hỏa 10m/s nghĩa là gì? HS: Vận tốc tàu hỏa bằng vận tốc ô tô. Vận tốc xe đạp nhỏ hơn tàu hỏa. GV: Em hãy lấy VD trong cuộc sống của chúng ta, cái nào là tốc kế HOạT ĐộNG 5: Củng cốvà vận dung GV: cho HS thảo luận C6 HS: thảo luận 2 phút GV: gọi HS lên bảng tóm tắt và giải HS: lên bảng thực hiện GV: Các HS khác làm vào giấy nháp. GV: Cho HS thảo luận C7. HS: thảo luận trong 2 phút GV: Em nào tóm tắt đợc bài này? HS: Lên bảng tóm tắt GV: Em nào giải đợc bài này? HS: Lên bảng giải. Các em khác làm vào nháp GV: Tơng tự hớng dẫn HS giải C8. HOạT ĐộNG 5 : Củng cố. H ớng dẫn về nhà 1. Củng cố: Hệ thống lại cho học sinh những kiến thức chính. Hớng dẫn HS làm bài tập 2.1 SBT 2.H ớng dẫn tự học: V = t S Trong đó V: vận tốc S: Quãng đờng t: thời gian III/ Đơn vị vận tốc : Đơn vị vận tốc là mét/giây (m/s) hay kilômet/h (km/h) C4: m/s; m/ph; km/h; . IV. Vận dụng C5: - Vận tốc ôtô = vận tốc tàu hỏa - Vận tốc xe đạp nhỏ hơn. C6: Tóm tắt: t=1,5h; s= 81 km Tính v = km/h, m/s Giải: áp dụng: v = s/t = 81/1,5 = 54 km/h = 15m/s C7: Tóm tắt t = 40phút = 2/3h v= 12 km/h Giải: áp dụng CT: v = s/t => s= v.t = 12 x 2/3 = 8 km C8: Tóm tắt: v = 4km/h; t =30 phút = 1/2giờ Tính s =? Giải: áp dụng: v = s/t => s= v .t = 4 x1/2 = 2 (km) Học thuộc phần ghi nhớ SGK Làm bài tập: 2.1- 2.5 Chuẩn bị bài mới: Bài 3 Giỏo án vật lí 8 & Giáo viên : Trần Ngọc Thi Tuần 3 Ngày soạn:30/08/2010 Tiết : 3 CHUYểN ĐộNG ĐềU - CHUYểN độNG KHÔNG ĐềU I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Phát biểu đợc chuyển động đều, nêu ví dụ. Phát biểu đợc chuyển động không đều, nêu ví dụ. 2. Kỷ năng: Làm đợc thí nghiệm, vận dụng đợc kiến thức để tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đờng. 3. Thái độ: Tích cực, tập trung trong học tập. II/ Chuẩn bị: Bảng ghi vắn tắt các bớc thí nghiệm, kẻ sẵn bảng kết quả mẫu nh bảng 3.1 SGK. Một máng nghiên, một bánh xe, một bút dạ để đánh dấu, một đồng hồ điện tử. III/ Hoạt động dạy học Hoạt động của GV và HS Nội dungbài học HOạT ĐộNG 1 : Tìm hiểu ĐN: GV: Yêu cầu HS đọc tài liệu trong 3 phút. HS: Tiến hành đọc. GV: Chuyển động đều là gì? HS: trả lời: nh ghi ở SGK GV: Hãy lấy VD về vật chuyển động đều? HS: Kim đồng hồ, trái đất quay GV: Chuyển động không đều là gì? HS: trả lời nh ghi ở SGK GV: Hãy lấy VD về chuyển động không đều? HS: Xe chạy qua một cái dốc GV: Trong chuyển động đều và chuyển động không đều, chuyển động nào dễ tìm VD hơn? HS: Chuyển động không đều. GV: Cho HS quan sát bảng 3.1 SGK và trả lời câu hỏi: trên quãng đờng nào xe lăng chuyển động đều và chuyển động không đều? HS: trả lời HOạT ĐộNG 2 : Tìm hiểu vận tốc trung bình của chuyển dộng không đều. GV: Dựa vào bảng 3.1 em hãy tính độ I/ Định nghĩa: - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. C1: Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều. Chuyển động của trục bánh xe trên quãng đờng còn lại là chuyển động đều. C2: a: là chuyển động đều B,c,d: là chuyển động không đều. II/ Vận tốc trung bình của chuyển động không đều: C3: Vab = 0,017 m/s lớn vận tốc trung bình của trục bánh xe trên quãng đờng A và D. HS: trả lời GV: Trục bánh xe chuyển động nhanh hay chậm đi? HS: trả lời HOạT ĐộNG 3: Vận dụng củng cố Tìm hiểu bớc vận dụng: GV: Cho HS thảo luận C4 HS: thảo luận trong 3 phút GV: Em hãy lên bảng tóm tắt và giải thích bài này? HS: Lên bảng thực hiện GV: Cho HS thảo luận C5 HS: Thảo luận trong 2 phút GV: Em nào lên bảng tóm tắt và giải bài này? HS: Lên bảng thực hiện GV: Các em khác làm vào nháp GV: Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc 30 km/h. Tính quãng đờng tàu đi đợc? HS: Lên bảng thực hiện GV: Cho HS thảo luận và tự giải * Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Làm bài tập 3.1-3.4 SBT - Chuẩn bị bài mới Vbc = 0,05 m/s Vcd = 0,08m/s III/ Vận dụng: C4: Là CĐ không đều vì ô tô chuyển động lúc nhanh, lúc chậm. 50km/h là vận tốc trung bình C5: Tóm tắt: S1 = 120M, t1 = 30s S2 = 60m, T2= 24s Vtb1 =?;Vtb2 =?;Vtb=? Giải: Vtb1= 120/30 =4 m/s Vtb2 = 60/24 = 2,5 m/s Vtb = S1 + S2 = 120 + 60 =33(m/s) t1 + t2 30 + 24 C6: S = v.t = 30 .5 = 150 km Giáo án vật lí 8 & Giáo viên : Trần Ngọc Thi Ngày :10/09/2010 Tiết 4 BIểU DIễN LựC I/Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu đợc ví dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. Nhận biết đợc lực là đại lợng véctơ. Biểu diễn đợc vectơ lực. 2. Kỉ năng: Biết biểu diễn đợc lực II/ Chuẩn bị: Mỗi nhóm 1 bộ TN, giá đỡ, xe lăn, nam châm thẳng, 1 thỏi sắt. III/ Hoạt động dạy hoc Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HọAT ĐộNG 1: Ôn lại khái niệm về lực: GV: Gọi HS đọc phần này SGK GV: Lực có tác dụng gì? HS: Làm thay đổi chuyển động GV: Quan sát hình 4.1 và hình 4.2 em hãy cho biết trong các trờng hợp đó lực có tác dụng gì? HS: - H.4.1: Lực hút của Nam châm làm xe lăn chuyển động. - H. 4.2: Lực tác dụng lên quả bóng làm quả bóng biến dạng và lực quả bóng đập vào vợt làm vợt biến dạng HOạT ĐộNG 2: Tìm hiểu biểu diễn lực: GV: Em hãy cho biết lực có độ lớn không? Có chiều không? HS: Có độ lớn và có chiều GV: Một đại lợng vừa có độ lớn, vừa có chiều là đại lợng vectơ. GV: Nh vậy lực đợc biểu diễn nh thế nào? HS: Nêu phần a ở SGK. GV: Vẽ hình lên bảng cho HS quan sát. GV: Lực đợc kí hiệu nh thế nào? HS: trả lời phần b SGK GV: Cho HS đọc VD ở SGK. HS: Tiến hành đọc GV: Giảng giải cho HS hiểu rõ hơn ví dụ này. HOạT ĐộNG 3: Vận dụng- Củng cố GV: Cho HS đọc C2 HS: Đọc và thảo luận 2phút GV: Em hãy lên bảng biểu diễn trọng lực của vật có khối lợng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10 (v) HS: 10N F GV: Hãy biểu diễn lực kéo 15000N theo ph- ơng ngang từ trái sang phải (tỉ xích 1 cm ứng với 5000N? F = 15000N F HS: 5000N GV: Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố ở hình 4.4? HS: Nghiên cứu kỹ C3 và trả lời. GV: Vẽ 3 hình ở hình 4.4 lên bảng HS: Quan sát GV: Giảng giải lại và cho HS ghi vào vở. Củng cố và h ớng dẫn về nhà *Củng cố Nêu cách biểu diễn lực? Làm bài tập 4.4 * Hớng dẫn về nhà -Học ghi nhớ -Làm bài tập / Khái niệm lực : C1: - H.4.1 (Lực hút của Nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh hơn. H.4.2: Lực tác dụng lên quả bóng làm quả bóng biến dạng và ngợc lại lực quả bóng đập vào vợt làm vợt biến dạng II/ Biểu diễn lực: 1. Lực là 1 đại l ợng véctơ: Lực có độ lớn, phơng và chiều 2. Cách biểu diễn và kí hiệu về lực a. Biểu diễn lực: Chiều theo mũi tên là hớng của lực b. Kí hiểu về lực: -> véctơ lực đợc kí hiệu là F - Cờng độ lực đợc kí hiệu là F III/ Vận dụng: C2 F = 50N 0,5 cm :10 N F F F = 15000N 1cm: 5000N C3: F1: Điểm đặt A, phơng thẳng đứng, chiều từ dới lên. Cờng độ F1 = 20N F2 : điểm đặt B phơng ngang, chiều từ trái sang phải, cờng độ F2= 30N F3: điểm đặt C, phơng nghiêng một góc 30 0 so với phơng ngang. Chiều dới lên cờng độ F3 = 30N. Ngày: 14 /09/2010 Tiết 5 Sự CÂN BằNG LựC QUáN TíNH I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu đợc một số VD về 2 lực cân bằng Làm đợc TN về 2 lực cân bằng 2. Kỷ năng: Nghiêm túc, hợp tác lúc làm TN. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ kẻ sẵn bảng 5.1 SGK, 1 máy atút, 1 xe lăn ,1 búp bê 2. Học sinh: Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị một đồng hồ bấm giây. III/ Hoạt động dạy học Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HOạT ĐộNG 1: Nghiên cứu hai lực cân bằng GV: Hai lực cân bằng là gì? HS: Là 2 lực cùng đặt lên vật có cờng độ bằng nhau, cùng phơng ngợc chiều. GV: Các vật đặt ở hình 5.2 nó chịu những lực nào? HS: Trọng lực và phản lực, 2 lực này cân bằng nhau. GV: Tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật có làm vận tốc vật thay đổi không? HS: Không GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK HS: trả lời GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK. HS: dự đoán: vật có vận tốc không đổi. GV: Làm TN nh hình 5.3 SGK HS: Quan sát GV: Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên? HS: Vì A chịu tác dụng của 2 lực cân bằng GV: Khi đặt quả cân A lên quả cân A tại sao quả cân A và A cùng chuyển động? HS: Vì trọng lợng quả cân A và A lớn hơn lực căng T. GV: Khi A qua lỗ K, thì A giữ lại, A còn chịu tác dụng của những lực nào? HS: Trọng lực và lực căng 2 lực nà y cân bằng. GV: Hớng dẫn và cho HS thực hiện Cs GV: Nh vậy một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì nó tiếp tục chuyển động thẳng đều. HOạT ĐộNG 2: Tìm hiểu quán tính GV: Cho HS đọc phần nhận xét SGK HS: Thực hiện I/ Lực cân bằng 1/ Lực cân bằng là gì? C1: a. Có 2 lực P và Q b. Tác dụng lên quả cầu có 2 lực : Trọng lực P và lực căngT c. Tác dụng lên quả bóng có 2 lực P và lực đẩy Q Chúng cùng phơng, cùng độ lớn, ng- ợc chiều. 2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. C2: A chịu tác dụng của hai lực cân bằng P và T C3: P A + P A lớn hơn T nên vật chuyển động nhanh xuống C4: P a và T cân bằng nhau. II/ Quán tính: 1. Nhận xét: SGK 2. Vận dụng: GV: Quan sát hình 5.4 và hãy cho biết khi đẩy xe về phía trớc thì búp bê ngã về phía nào? HS: phía sau GV: Hãy giải thích tại sao? HS: trả lời GV: Đẩy cho xe và búp bê chuyển động rồi bất chợt dùng xe lại. Hỏi búp bê ngã về hớng nào? HS: Ngã về trớc GV: Tại sao ngã về trớc HS: Trả lời GV: Hớng dẫn cho HS giải thích câu 8 SGK HOạT ĐộNG 3: Củng cố và hớng dẫn về nhà 1. Củng cố: Hệ thống lại những ý chính của bài cho HS Hớng dẫn HS giải BT 5.1, 5.2 SBT 2. H ớng dẫn tự học: Làm bài tập 5.3-5-5 Chuẩn bị bài mới C6: Búp bê ngã về phái sau vì khi đẩy xe chân búp bê chuyển động cùng với xe nhng vì quán tính nên thân và đầu cha kịp chuyển động. C7: Búp bê ngã về phía trớc vì khi xe dừng lại thì chân búp bê cũng dừng lại. Thân và đầu vì có quán tính nên búp bê ngã về trớc. C8: a.Khi ôtô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về phía trái vì do xe thay đổi vận tốc đột ngột còn xe cha kịp thay đổi vận tốc do có quán tính nên bị nghiêng về ph Giáo án vật lí 8 & Giáo viên : Trần Ngọc Thi Ngày :18/09/2010 Tiết: 6 LựC MA SáT I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhận biết đợc một loại lực cơ học nữa đó là lực ma sát. Bớc đầu phân tích đợc sự xuất hiện của các loại ma sát trợt, lăn, nghỉ. 2. Kỉ năng: Làm đợc TN để phát hiện ra lực ma sát nghỉ. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 1 lực kế, 1 miếng gỗ, 1 quả cân phục vụ cho TN 2. Học sinh: Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị giống nh giáo viên. III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HOạT ĐộNG 1: Kiểm tra:Bài cũ: GV: Hãy nêu đặc điểm của hai lực [...]... = 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nớc hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta biết đợc mực nớc trong bình IV/Vận dụng: C6: Vì lặn sâu dới nớc thì áp suất chất lỏng lớn: C7:- P1 = d h1 = 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nớc hơn C9: Nhìn... đợc C7 HS: lên bảng thực hiện GV: Quan sát hình 8. 7 ấm nào chứa nớc nhiều hơn? HS: ấm có vòi cao hơn GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát và đọc nội dung C8: GV: hãy giải thích họat động của thiết bị này? HS: Nhìn vào ống trong suốt ta biết đợc mực nớc trong bình * Hớng dẫn tự họcP Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk Đọc phần Em cha biết, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT Bài sắp học: áp suất khí quyển * Câu hỏi... HS: Thực hiện trong 2 phút GV: Hớng dẫn và gọi hs lên bảng thực hiện? HS: F = P/2 = 420/2 = 210 N H = l/2 = 8/ 2 = 4 m A = F.S = 210 .8 = 1 680 T C.A = P.h = 500.1 = 500J C6: Tóm tắt: P = 420 N S = 8m F=? A=? Giải: a-Lực kéo là: F = P/2 = 420/2 = 210N Độ cao: h = # = 8/ 2 = 4m b A = F.S = 210 8 = 1 680 (J) HOạT ĐộNG 4: Củng cố và hớng dẫn tự học: 1 Củng cố: Hệ thống lại kiến thức chính vừa học Hớng dẫn hs... Làm TN nh hình 8. 3 SGK HS: Quan sát GV: Các màng cao su bị biến dạng chứng C2: Chất lỏng gây ra áp suất theo tỏ điều gì? mọi hớng HS: Chất lỏng có áp suất GV: Chất lỏng gây áp suất có giống chất rắn không? HS: Chất lỏng gây áp suất theo mọi hớng GV: Làm TN nh hình 8. 4 SGK HS: Quan sát GV: Dùng tay cầm bình nghiêng theo các hớng khác nhau nhng đĩa D không rơi ra khỏi C3: áp suất tác dụng theo mọi hớng... Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: B B/ Phần tự luận: Câu 1: Thời gian bay là: S S 1400 V = t => t = V = 80 0 = 1,75 giờ Câu 2: a Tàu nổi lên vì áp suất lúc sau nhỏ hơn áp suất lúc đầu b áp suất lúc đầu P1 2020.000 P1 = d.h1 => h1 = d = 10300 = 196,11 (m) P2 86 0000 P2 = d.h2 => h2 = d = 10300 = 83 ,49 ( Giáo án vật lí 8 Ngày soạn:2/11/2009 Tiết 12: I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: & LựC ĐẩY áCSIMéT Giáo viên: Trần Ngọc... phần ghi nhớ SGK Đọc phần Em có thể cha biết Làm BT 6.2; 6.3; 6.4 SBT Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết III/ Vận dụng: C8: C9: ổ bi có tác dụng giảm lực ma sát Nhờ sử dụng ổ bi nên nó làm giảm đợc lực ma sát khiến cho các máy móc họat động dễ dàng Giáo án vật lí 8 Ngày 5/10/2010 Tiết 8 & Giáo viên: Trần Ngọc Thi áP SUấT I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức Phát biểu đợc định nghĩa áp lực và áp suất Viết công thức... C Không thay đổi D Có thể tăng hoặc giảm B/ Tự luận: Câu1: Một máy bay bay với vận tốc 80 0 km/h từ Hà Nội đến TPHCM Nếu đờng bay Hà Nội TPHCMdài 1400 km thì máy bay phải bay trong bao lâu? Câu 2: Một tàu ngầm đang chuyển động dới đáy biển áp kế đặc ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020.000 (N/m2) một lúc sau áp kế chỉ 86 0.000 N/m2 a Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống? Vì sao? b Tính độ sâu của tàu ở hai trờng... = 340.000N Sx = 1,5 m2 Fô = 20.000 N Sô = 250 cm2 =0,025m2 Giải: áp suất xe tăng: Px = FX/SX=340000/1,5= 226666,6N/m2 áp suất ôtô Fô 20.000 Pô = Sô = 0,025 = 80 0.000 N/m2 Vì áp suất của ôtô lớn hơn nên ôtô bị lún & Giáo viên: Trần Ngọc Thi Tuần 8 Ngày soạn: 12.10.2010 Tiết 9 áP SUấT CHấT LỏNG BìNH THÔNG NHAU I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Mô tả đợc hiện tợng chứng tỏ áp suất có trong lòng chất lỏng Nếu đợc... Kiểm tra những kiến thức mà HS đã học ở chơng trình lớp 8 2 Kỉ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh 3 Thái độ: ổn định, trung thực trong kiểm tra II/ Đề kiểm tra: A Phần trắc nghiệm: * Hãy chọn từ (hoặc cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau đây: 1 áp lực là (1) với mặt bị ép 2 Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất theo một hớng mà nó gây ra áp suất .(2) 3 Trái đất và... 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nớc hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta biết đợc mực nớc trong bình Giáo án vật lí 8 & Giáo viên: Trần Ngọc Thi Ngày 20/10/2009 Tiết 11 áP SUấT KHí QUYểN I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Giải thích đợc sự tồn tại của lớp khí quyển và áp suất khí quyển Giải thích đợc cách đo áp suất khí quyển . 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nớc hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta biết đ- ợc mực nớc trong bình. Giáo án vật lí 8 & Giáo. HS: lên bảng thực hiện GV: Quan sát hình 8. 7 ấm nào chứa nớc nhiều hơn? HS: ấm có vòi cao hơn GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát và đọc nội dung C8: GV: hãy giải thích họat động của thiết. lớn: C7:- P1 = d. h1 = 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nớc hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 theo chuẩn ktkn, Giáo án vật lí 8 theo chuẩn ktkn,