Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 17

105 471 1
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP   NguyÔn Duy Phong  THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com  Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong. GIO N S: 01 Ti Ngy son : 15/08/2010 !"#$ I . Mục tiêu: - Giới thiệu tóm tắt cho HS về mục tiêu và nội dung chơng trình lớp 12. - Giúp HS có một số nguyên tắc, phơng pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh. II - Địa điểm: Tại phòng học. III. Phơng tiện: Sách giáo viên, giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết. IV. Tiến trình lên lớp. % & '# I. Phần mở đầu. - Kiểm tra sỷ số, phổ bién nội dung tiết học. II. Phần cơ bản. 1. Mục tiêu chơng trình lớp 12. a). Về kiến thức. Biết thực hiện bài thể dục nhịp điệu nữ và bài thể dục phát triển chung của nam; nắm bắt kỷ thuật và một số điều luật cơ bản của các môn thể thao. b) Về kỷ năng: Thực hiện cơ bản đúng, đẹp các thao tác kỷ thuật của các nội dung đợc học. - Đạt chuẩn LRTT theo lứa tuôit và giới tính. c) Thái độ , hành vi. - Tự giác và tích cực học môn thể dục, có kế hoạch tập luyện hằng ngày. - Có lối sống lành mạnh và luôn có ý thức phòng tránh các tệ nạn XH. 2. Nội dung chơng trình lớp 12. - Lý thyết chung : 2 tiết. - Thể dục, TDNĐ nữ, TD phát triển chung của nam: 7 tiết. - Chạy tiếp sức: 6 tiết. - Chạy bền: 6 tiết. - Nhảy xa ỡn thân: 8 tiết. - Đá cầu: 6 tiết. - Cầu lông: 7 tiết. - Các môn thể thao tự chọn: 20 tiết. - Ôn kiểm tra cuối họ kỳ, cuối năm, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: 8 tiết. 3. Một số phơng pháp tập luyện phát triển sức mạnh. a) Khái niệm: - Sức mạnh là một trong các tố chất thể lực, đó là khả năng tạo ra lực cơ học bằng sự nổ lực cơ bắp. Nói cách khác là năng lực khắc phục lực cản bên ngoài hoặc chông lại nó bằng sự co rút của cơ bắp. * Sức mạnh tối đa : Là sức mạnh lớn nhất có thể sinh ra khi co cơ tối đa. * Sức mạnh nhanh: Là năng lực phát huy sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn nhất bằng sợ co cơ nhanh. * Sức mạnh bền: Là năng lực duy trì sức mạnh trong một khoảng thời gian vận động kéo dài. b) ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh. - Tạo nên những kích thích và biến đổi về chức năng cuả c thể và cơ bắp. - Cung cấp máu cho cơ bắp sẽ đợc tăng cờng, trao đổi chất trong cơ thể sẽ cao hơn lúc bình thờng. - Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh cơ và rèn luyện ý chí. - Là tiền đề thuận lợi cho việc học, hoàn thiệ các kĩ năng vận động cơ bản và các kĩ thuật TT. - Làm tiêu hao lợng mỡ thừa, làm cho cơ thể có - Lớp trởng báo cáo sỹ số. - GV dùng phơng pháp giảng giải và đàm thoại để lên lớp. - HS tiếp thu,tích cực xây dựng bài. - GV chỉ giới thiệu tóm tắt chơng trình. - Lựa chọn ý chính để ghi lên bảng. - HS ghi chép và trả lời câu hỏi. - VD năng lực nâng vật nặng hoạc di chuyển cơ thể, cử tạ. - VD Cử tạ, đẩy, kéo, nâng các đồ vật có trọng lợng nặng. - VD ra đòn chân, đòn tay trong các môn võ. - VD đua xe đạp, đua thuyền. NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong. dáng vóc khoẻ, đẹp. c) Các nguyên tắc trong tập luyện phát triển sức mạnh. - Phải tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động của cơ. + Sử dụng các khối lợng tối đa với số lần lặp lại nhỏ nhất. + Sử dụng lực đối kháng trung bình và số lần lặp lạ tối đa. - Cần tập để phát triển toàn diện sức mạnh của tất cả các nhóm cơ. - Cần kết hợp tập luyện để nâng cao sức mạnh với tập luyện để phát triển các tố chất thể lực khác, nhất là sức bền và sức nhanh. d) Các loại bài tập phát triển sức mạnh. - Bài tập khắc phục trọng lợng bản thân ( cơ thể). - BT khắc phục trọng lợng bên ngoài. e) Phơng pháp xác định LVĐ trong tập luyện sức mạnh. - Theo tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lợng tối đa hoạc trọng lợng tối đa trừ đi một trọng lợng nào đó. - Cách đơn giản và rộng rãi nhất đó là theo số lần lặp lại có thể thực hiện đợc. 4. củng cố: III. Kết thúc và xuống lớp. !"# - Ngời mới tham gia tập luyện thờng sử dụng các BT khắc phục trọng lợng cơ thể. - GV giới thiệu cho HS một số bài tập thông dụng để học sinh có thể tự tập ở nhà. - GV hệ thống lại những nội dung cơ bản để học sinh nắm chắc hơn. GIO N S: 02 Ti Ngy son : 15/08/2010 ! "#$ I. Mục tiêu: - Giúp Hs nắm đợc một số phơng pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh. NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong. II. Địa điểm: Tại phòng học của lớp. III. Phơng tiện: Sách giáo viên giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết. IV. Tiến trình lên lớp. % & '# I. Phần mở đầu. - Kiểm tra sỷ số, phổ bién nội dung tiết học. II. Phần cơ bản. 1. Một số phơng pháp tập luyện phát triển sức mạnh. a) Các nguyên tắc trong tập luyện phát triển sức mạnh. - Phải tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động của cơ. Có 3 cách sau : + Sử dụng các khối lợng tối đa với số lần lặp lại nhỏ nhất. + Sử dụng lực đối kháng trung bình và số lần lặp lạ tối đa. - Cần tập để phát triển toàn diện sức mạnh của tất cả các nhóm cơ. * Chú ý : Sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh ở các nhóm cơ đối kháng và các nhóm cơ thân mình ; kết hợp các bài tập sức mạnh với các BT kéo giãn avf thả lỏng các nhóm cơ bắp. - Cần kết hợp tập luyện để nâng cao sức mạnh với tập luyện để phát triển các tố chất thể lực khác, nhất là sức bền và sức nhanh. b) Các loại bài tập phát triển sức mạnh. - Bài tập khắc phục trọng lợng bản thân ( cơ thể). + BT nằm sấp co duỗi tay. + BT treo co duỗi tay. + BT chống xà kép co duỗi tay. + BT nhảy lò cò một chân. + BT nằm ngữa cố định chân thân nâng vuông góc với chân. - BT khắc phục trọng lợng bên ngoài. + BT với các dụng cụ cầm tay ( Tạ tay). + BT với các dụng cụ có tính đàn hồi. + BT với đòn tạ. + BT với ngời cùng tập. c) Phơng pháp xác định LVĐ trong tập luyện sức mạnh. - Theo tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lợng tối đa hoạc trọng lợng tối đa trừ đi một trọng l- ợng nào đó. - Cách đơn giản và rộng rãi nhất đó là theo số lần lặp lại có thể thực hiện đợc. Số lần có thể thực hiện đợc trong 1 lợt tập, cụ thể là: + Trọng lợng tối đa: Là trọng lợng ngời tập chỉ thực hiện đợc 1 lần. + Trọng lợng gần tối đa: Lặp lại đợc 2 3 lần. + Trọng lợng tơng đối lớn: 4 7 lần. + Trọng lợng TB: 8 12 lần. + Trọng lợng nhỏ: 13 18 lần. + Trọng lợng rất nhỏ: 25 lần trở lên. * Cần chú ý một số đặc điểm về tác dụng tập luyện của mộ số phơng pháp sau đây: - Sử dụng trọng lợng tối đa và gần tối đa. - Sử dụng trọng lợng lớn và tơng đối lớn. - Sử dụng trọng lợng nhỏ hoặc rất nhỏ. Thời gian nghỉ giữa các lần tâp, các lợt tập có ý nghĩa rất quan trọng nhắm điều khiển LVĐ và hớng thích ứng tập luyện. * Có thể tăng LVĐ sau một thời giaqn tập luyện - Lớp trởng báo cáo sỹ số. - GV dùng phơng pháp giảng giải và đàm thoại để lên lớp. - HS tiếp thu,tích cực xây dựng bài. - Lựa chọn ý chính để ghi lên bảng. - Hs ghi chép và trả lời câu hỏi. - VD: Cơ co và cơ duỗi, cơ lng và cơ bụng. - VD: Tạ tay, bóng đặc, bao cát. - VD: Giây cao su, lò xo. - Ngời mới tham gia tập luyện thờng sử dụng các BT khắc phục trọng lợng cơ thể. - GV giới thiệu cho HS một số bài tập thông dụng để học sinh có thể tự tập ở nhà. NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com $ Trng THPT Tõn Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong. ( 2 3 tháng) bằng cách sau: - Tăng trọng lợng tạ, tăng lực đối kháng của BT, tăng độ dày hoặc rút ngắn khoảng cách của giây cao su. - Tăng số lần tập lặp lại BT và tăng số lợt tập. Rút ngắn thời gian nghỉ. 2. củng cố: III. Kết thúc và xuống lớp. !"# - GV hệ thống lại những nội dung cơ bản để học sinh nắm chắc hơn. GIO N S: 03 Ti ( Ngy son : 22/08/2010 )*"+,$!-# +. %&'()*+,- %.''/0+ 1- 23456789: !;4 !/0120 <=+ 1>,-'?)@AB"C(()* 23456@AB"C(89 DA5E(C1"C! !:!F4A :@G1:!H %345635"4++ I$ &J&?K:LH J2>;4>: C+M- - . % & '# 7857 9:;<=> '?2*5@FNO>"*!*!5P5E ID'QR1SS568QT'? IDUV")>4GW"1N ?9@ABC;D X#() Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W E>V 4\VK>> >] X#()4G1[ ^ FW ^0 _1 5CA9E;9:>9F> ID 5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI; NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12Ngun Duy Phong.  234"LNQ  234K !(`  234M311[  2 4(35      7)J 9KLM1 N)OA5 &)*NG &)*9P;HE;9 W 4 W[ UEO 4[ Q)OA R;9S>TU 9VGA>WX1 Y;?Z90:[N\]O;9:;^;D:G Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay xoè ra như đo gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống dướ, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay hướng về sau – xuống dưới. Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay ngửa,ngược với cách 1. (_;D1` % ^ $ $ $ 5CA9E;9:>9F>     ID IDK;031/()* a ,0a  1>/1 ( >:b!'?@Ac ID(6`dN'?/ F11e / [0(<'?T! ? (MID(6f 41d; '? / F11e/ [0(<'?T!c 5CA9E;9:><0Ga;5+,-   2? 5CA9E;9:><0Ga; + 1-   ID2? IDf 5*5, 5 !'? 5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1      ID IDgF31)5E)Wh :!f*:S: !;4c? (M !'?@A '? i3V: !;4 i&"): !;4 i2341: !;4 i7: !;4+4<1 T!M1LH-5Ej5Ej$c ikl5M<0:; IM1+'? 1'?,-@ A()*(ma "c NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com n Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong. 23456 IM1+'? 1'?,-@ A()*: !;4c o2CFNf 5*>>(**c?  (MID8Fc 7b-c k)5E()*bp>CFQ ';#5K>3l:qK> 4 (**Hc 7*()*(ma "+h "G()()*-c  &)S8     ID IDEFNc GIÁO ÁN SỐ: 04 Ti d Ngày soạn : 22/08/2010 )*"+,$!-# +. %&7()*+,-c'()*+,- %.'7/0+ 1-c'/0n_+ 1- 23456789: !;4c%*:<56 c !/0120 <=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N 23456@AB"C(89 DA5E(C1"C! !:!F4A :@G1:!H %345635"4++ I$ &J&?K:LH J2>;4>: C+M- - .   % & '# 7857 9:;<=> '?2*5@FNO>"*!*!5P5E ID'QR1SS568QT'? IDUV")>4GW"1N ?9@ABC;D X#() Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[>(W E>V 4\VK>> >] X#()4G1[  234"LNQ  234K !(`  234M311[  2 4(35  (bAKH[NQOA1e %,()*(mc ^ FW ^0 _1 5CA9E;9:>9F>     ID 5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;     I'?+ 1>,-@A* ()*a "c ID!(<1 7)J 9KLM1 N)OA5 ^  5CA9E;9:>9F>   NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com r Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12Ngun Duy Phong. 7()* '()*9P; W 4 W[ UEO 4[ Q)OA  7/0 '/0n_ 9VGA>WX1 Y;?Z90:[N\]O;9:;^;D:G Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay xoè ra như đo gang, các ngón con hướng chếch ra ngoài – xuống dướ, ngón cái hướng chếch vào trong, lòng bàn tay hướng về sau – xuống dưới. Cách 2: Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.Tín gậy đưa từ trên xuống.Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay ngửa,ngược với cách 1. %*:<56 c 234E()_1 (_;D1` % 23456  $ $   ID IDK;031/()* a ,0a  1>/1 ( >:b!'?@Ac ID(6`dN'?/ F11e / [0(<'?T! ? (MID(6f 41d; '? / F11e/ [0(<'?T!c 5CA9E;9:><0Ga;5+,-   2? 5CA9E;9:><0Ga; + 1-   ID2? IDf 5*5, 5 !'? 5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1      ID IDgF31)5E)Wh :!f*:S: !;4c? (M !'?@A '? i3V: !;4 i&"): !;4 i2341: !;4 i7: !;4+4<1 T!M1LH-5Ej5Ej$c ikl5M<0:; 5CA9E;919VG`1BC1N\  _1   IM1+'? 1'?,-@ A()*(ma "c IM1+'? 1'?,-@ A()*: !;4c NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com ^ Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong. o2CFNf 5*>>(**c?  (MID8Fc 7b-c k)5E()*bp>CFQ ';#5K>3l:qK> 4 (**Hc 7*()*(ma "+h "G()()*-c  &)S8     ID IDEFNc GIÁO ÁN SỐ: 05 Ti U Ngày soạn : 29/08/2010 )*"+,$!-# +. %&7()*+,-c'()*$+,- %.'7/0_+ 1-c'/0^+ 1- 23456X9: !;4M1LHE() !c !/0120 <=+ 1>,-'?@AB"C(()*qc)()*1N 23456@AB"C(89 DA5E(C1"C! !:!F4A :@G1:!H %345635"4++ I$ &J&?K:LH J2>;4>: C+M- - .   % & '# 7857 9:;<=> '?2*5@FNO>"*!*!5P5E ID'QR1SS568QT'? IDUV")>4GW"1N ?9@ABC;D X#() Y! 4*8N2V>* 4>8Z 4> >[> (WE>V 4\VK>> >] X#()4G1[  234"LNQ  234K !(`  234M311[  2 4(35  (bAKH[NQOA1e %,()*(mc ^ FW ^0 _1 5CA9E;9:>9F>     ID 5CA9E;9?9@ABC;D190G/;HI;     I'?+ 1>,-@A*() *a "c ID!(<1 7)J 9KLM1 N)OA5 7()* '()*$9`A9F> ^ $ 5CA9E;9:>9F>     NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com s Trưng THPT Tân Hiêp Gio n TD lp 12NguyÔn Duy Phong. .W>$ W 4 W[ UEO 4[ Q)OA  7/0_ '/0^ 9VGA>WX1 X9: !;4M1LHE() !c T!M1LH?EN5Ej5EN5Ej 5EN5E$ - TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2 cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3 $ ID IDK;031/()* a ,0a  1>/1(  >:b!'?@Ac ID(6`dN'?/ F11e / [0(<'?T! ? (MID(6f 41d; '?/  F11e/ [0(<'?T!c 5CA9E;9:><0Ga;5+,-   2? 5CA9E;9:><0Ga; + 1-   ID2? IDf 5*5, 5 !'? 19VGA>WX1 IDgF31)5E)Wh :!f*:S: !;4c? (M! '?@A - GV: Giíi thiÖu 02 c¸ch nhËn tÝn gËy - GV: Ph©n tÝch l¹i kü thuËt vµ cho HS tËp luyÖn kü thuËt trao – nhËn TG 5CA9E;9:><0Ga;19VGA>WX1    o o NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com _ [...]... NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 17 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 - Chy bc nh - Chy nõng cao ựi - Chy gút chm mụng - Chay p sau 3 Kiờm tra bai cu : Bi TD nhng ng tỏc a hc II PHN C BAN 1 Thờ duc : a Bai TDN ễn ng tỏc 1-5 Hc ng tỏc 6 : Tay Vai 28-32ph 12 phut - Gi 2 HS (1 nam, 1... lun i hỡnh kt thuc : 22 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 Hit th sõu, ti ch r chõn , tay - nhn xột ỏnh giỏ gi hc - Dn dũ: ễn cỏc ng tỏc a hc cua bi TD (chu y biờn ng tỏc) GV GV xung lp GIO N S: 12 Tit 12 Ngy son : 19/09/2010 Đ BI TH DC CHY TIP SC I MC TIấU - Bi TDN : ễn : ng... mụn - Gi 2 nhúm HS (2 nam, 2 n) thc hin cỏc ng tỏc cua bi TD - GV nhn xột v cho im 28-32ph 21 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 12 phut 1 Thờ duc : a Bai TDN ễn ng tỏc 1-7 b Bai TDLH ễn t nhp 1-45 i hỡnh tp luyờn TDN (n) CS i hỡnh tp luyờn TDLH (nam) GV CS - GV quan sỏt... trỡnh trao nhn tin gy Sau ú cho HS thc hin - GV: Phân tích lại kỹ thuật và cho HS tập luyện kỹ thuật trao - nhận TG i hỡnh tp luyờn chay tip sc NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 12 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 XP XP BH * * * XP BH * 20m * * 20m Hng chy GV 3 Cung cụ :... Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 - Sau ú GV ng quay mt vờ phia HS va lm mõu va hụ nhp HS tp theo i hỡnh tp luyờn TDN (n) CS i hỡnh tp luyờn TDLH (nam) - Tp phn tay - Tp phn hụng - Phi hp tay hụng b Bai TDLH ễn t nhp 1-45 GV CS - GV quan sỏt v sa sai cho HS 12 phut 2 Chay tip sc K thut trao... cho im II PHN C BAN 28-32ph i hỡnh tp luyờn TDN (n) 1 Thờ duc : 12 phut a Bai TDN ễn ng tỏc 1-7 CS b Bai TDLH i hỡnh tp luyờn TDLH (nam) ễn t nhp 1-45 GV CS - GV quan sỏt v sa sai cho HS - GV chia lp thnh nhiờu nhúm nh cho HS tp luyn NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 27 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 ... thich hp chy u s vũng chy Cung cụ - Gi 2 nhúm (2 HS nam v 2 HS n) thc hin ng tỏc a hc cua bi TD * C lp quan sỏt, nhn xột, ỏnh giỏ Sau ú GV nhn xột kt lun i hỡnh kt thuc : GV GV xung lp GIO N S: 17 Tit 17 Ngy son : 10/10/2010 Đ KIM TRA: BI TD I MC TIấU - Chy tip sc : Kim tra: Bi TD Yờu cu : - Chy tip sc : thc hin c bn ung ng tỏc - V sinh tt m bo an ton trong tp luyn - Trt t nghiờm tuc trong gi hc... lp 12 III PHN KT THC : - Mt s ng tỏc hụi tnh, th lng : Hit th sõu, ti ch r chõn , tay - nhn xột ỏnh giỏ gi hc - Dn dũ: ễn : - Nhy xa : K thut chy gim 5 phut i hỡnh kt thuc : GV nhy bc b trờn khụng - õy t : ra sc cui cựng v gi thng bng sau khi õy t GV xung lp GIO N S: 19 Tit 19 Ngy son : 17/ 10/2010... THC : - Mt s ng tỏc hụi tnh, th lng : Hit th sõu, ti ch r chõn , tay - nhn xột ỏnh giỏ gi hc - Dn dũ: ễn cỏc ng tỏc a hc cua bi TD (chu y biờn ng tỏc) GV GV xung lp GIO N S: 09 Tit 09 Ngy son : 12/ 09/2010 Đ BI TH DC CHY TIP SC I MC TIấU - Bi TDN : ễn : ng tỏc 1-5 (n) Hc ng tỏc 6-7 - Bi TDLH : ễn : T nhp 1-37 (nam) - Chy tip sc : K thut trao nhn tin gy nhúm 3 ngi tc cao Yờu cu : - Th dc ( nam,... t nghiờm tuc trong gi hc II THI GIAN, A IM, DNG C - TG : 45 phut - / : Sõn trng - D/c : Cũi, tin gy, tranh nh (nu cú) NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 11 Trng THPT Tõn Hiờp Nguyễn Duy Phong Giao an TD lp 12 III TIN TRèNH LấN LP NI DUNG I PHN M U 1 Nhn lp : - HS : Cỏn s lp tp hp, bỏo cỏo s s - GV : Hi thm . Hiờp Gio n TD lp 12Nguyễn Duy Phong. II. Địa điểm: Tại phòng học của lớp. III. Phơng tiện: Sách giáo viên giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết. IV. Tiến trình lên lớp. % & '# I trình lên lớp. % & '# I. Phần mở đầu. - Kiểm tra sỷ số, phổ bién nội dung tiết học. II. Phần cơ bản. 1. Mục tiêu chơng trình lớp 12. a). Về kiến thức. Biết thực hiện bài thể dục nhịp. dung chơng trình lớp 12. - Giúp HS có một số nguyên tắc, phơng pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh. II - Địa điểm: Tại phòng học. III. Phơng tiện: Sách giáo viên, giáo án và các tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan