Giáo án GDCD lớp 12 cả năm chuẩn KTKN_Bộ 3

136 1.7K 20
Giáo án GDCD lớp 12 cả năm chuẩn KTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Năm học: 2011 - 2012 Học kỳ: I Tuần thứ: 1 Bài 1 PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm, bản chất của PL ; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò, đạo đức. - Hiểu được vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội. 2.Về kiõ năng: - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 3.Về thái độ: - Có ý thức tôn trọng pháp luật ; tự giác sống, học tập theo quy đònh của pháp luật. II. NỘI DUNG : Trọng tâm: - Khái niệm pháp luật (bao gồm đònh nghóa pháp luật , các đặc trưng của pháp luật). - Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật. - Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò và đạo đức. - Vai trò của pháp luật đối với Nhà nư ớc, xã hội và mỗi công d ân. III. PHƯƠNG PHÁP : Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, tạo tình huống, trực quan,… IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to. - Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu. V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : 2. Giảng bài mới: GV cho HS xem một đoạn phim về tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta hiện nay rất phức tạp. Từ đó giúp HS thấy được sự cần thiết của pháp luật trong đời sống. Giới thiệu bài học. T/g Phần làm việc của Thầy và Trò Nội dung bài học Tiết 1: I Khái niệm pháp luật 1 Pháp luật là gì? GV hỏi: Em hãy kể tên một số luật mà em đã được biết . Những luật đó do cơ quan nào ban hành Việc ban hành luật đó nhằm mục đích gì? Nếu không thực hiện PL có sao I Khái niệm pháp luật: 1) Pháp luật là gì ? Trang 1 không? HS trả lời. GV giảng: Hiện nay, nhiều người vẫn thường nghó rằng pháp luật chỉ là những điều cấm đoán…. Pháp luật không phải chỉ là những điều cấm đoán, mà pháp luật bao gồm các quy đònh về : - Những việc được làm. - Những việc phải làm. - Những việc không được làm. VD: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quay đònh của pháp luật đồng thời có nghóa vụ nộp thuế. GV nhấn mạnh: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi đối tượng và chỉ có nhà nước mới được phép ban hành. 2 Các đặc trưng của pháp luật a Tính quy phạm phổ biến GV hỏi : Thế nào là tính quy phạm phổ biến của pháp luật? Tìm ví dụ minh hoạ HS trả lời. GV giảng: Nói đến pháp luật là nói đến những quy phạm của nó, những quy phạm này có tính phổ biến. Tính quy phạm : những nguyên tắc, khuôn mẫu, quy tắc xử sự chung. Tuy nhiên, trong xã hội không phải chỉ pháp luật mới có tính quy phạm. Ngoài quy phạm pháp luật, các quan hệ xã hội còn được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội khác như quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, tín điều tôn giáo. Nhưng khác với quy phạm xã hội, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung có tính phổ biến. GV hỏi: Tại sao nói, pháp luật có tính quy phạm phổ biến ? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 2) Các đặc trưng của pháp luật: a. Tính quy phạm phổ biến : Pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lónh vực đời sống xã hội. Trang 2 HS trả lời. GV giảng: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự, là những khuôn mẫu, được áp dụng ở mọi nơi, đối với mọi tổ chức, cá nhân và trong mọi mối quan hệ xã hội. Ví dụ : Pháp luật giao thông đường bộ quy đònh : Cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều của đường một chiều. b Tính quyền lực, bắt buộc chung GV hỏi: Tại sao PL mang tính quyền lực, bắt buộc chung? Ví dụ minh hoạ. HS trả lời. GV giảng: Trong XH có phân chia thành giai cấp và các tầng lớp XH khác nhau đều luôn tồn tại những lợi ích khác nhau, thậm chí đối kháng nhau. Nhà nước với tư cách là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trò để thực hiện các chức năng quản lí nhằm duy trì trật tự xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trò trong xã hội. VD: LGT đường bộ quay đònh: chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu , vạch kẻ đường … GV hỏi: Em có thể phân biệt sự khác nhau giữa PL với quy phạm đạo đức? HS trả lời. Việc tuân theo quy phạm đạo đức chủ yếu dựa vào tính tự giác của mọi người, ai vi phạm thì bò dư luận xã hội phê phán. c Tính chặt chẽ về mặt hình thức: GV giảng: Thứ nhất, hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật, b. Tính quyền lực, bắt buộc chung: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước, bắt buộc đối với tất cả mọi đối tượng trong xã hội. c Tính chặt chẽ về hình thức: Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành (có hiệu lực pháp lí thấp hơn) không được trái với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên ban hành (có hiệu Trang 3 được quy đònh rõ ràng, chặt chẽ trong từng điều khoản để tránh sự hiểu sai dẫn đến sự lạm dụng pháp luật. Thứ hai, thẩm quyền ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước được quy đònh trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ ba, các văn bản quy phạm pháp luật trong một hệ thống thống nhất : Văn bản của cơ quan cấp dưới phải phù hợp với văn bản của cơ quan cấp trên. VD: (Điều 64). Phù hợp với Hiến pháp , Luật hôn nhân gia đình năm 2000 khẳng đònh quay tắc chung “Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con” (Điều 34). lực pháp lí cao hơn). Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp không được trái Hiến pháp. 4 Củng cố : GV treo sơ đồ 2 lên để nhắc lại kiến thức đã học. 5 Dặn dò : Làm bài tập 1 – 2 trong SGK trang 10 –11 *. Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 4 Năm học: 2011 - 2012 Học kỳ: I Tuần thứ: 2 Bài 1 PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG. (Tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm, bản chất của PL ; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò, đạo đức. - Hiểu được vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội. 2.Về kiõ năng: - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 3.Về thái độ: - Có ý thức tôn trọng pháp luật ; tự giác sống, học tập theo quy đònh của pháp luật. II. NỘI DUNG : Trọng tâm: - Khái niệm pháp luật (bao gồm đònh nghóa pháp luật , các đặc trưng của pháp luật). - Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật. - Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò và đạo đức. - Vai trò của pháp luật đối với Nhà nư ớc, xã hội và mỗi công d ân. III.PHƯƠNG PHÁP : Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, tạo tình huống, trực quan,… IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to. - Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu. V.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: Pháp luật là gì ? cho ví dụ. 3. Giảng bài mới: T/g Phần làm việc của Thầy và Trò Nội dung bài học Bản chất của pháp luật 2.Về bản chất xã hội của pháp luật: GV hỏi: Theo em, do đâu mà NN phải đề ra PL? Em hãy lấy ví dụ chứng minh. 2. Bản chất xã hội của pháp luật: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. Trang 5 GV giảng mở rộng: + Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội : Pháp luật bắt nguồn từ chính thực tiễn đời sống xã hội, do thực tiễn cuộc sống đòi hỏi. Ví dụ : Pháp luật về bảo vệ môi trường + Pháp luật phản ánh nhu cầu, lợi ích của giai tầng khác nhau trong xã hội Trong xã hội có giai cấp, ngoài giai cấp thống trò còn có các giai cấp và các tầng lớp xã hội khác. Tính xã hội của pháp luật được thể hiện ở mức độ ít hay nhiều, ở phạm vi rộng hay hẹp còn tuỳ thuộc vào tình hình chính trò trong và ngoài nước, điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi nước, trong mỗi thời kỳ lòch sử nhất đònh của mỗi nước. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò, đạo đức. 1. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế GV giảng: Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế là mối quan hệ biện chứng, hai chiều, xâm nhập vào nhau, tác động lẫn nhau, cùng thúc đẩy nhau phát triển. Trước hết, PL phụ thuộc vào KT Ví dụ: Trong nền KT thò trường, quan hệ giữa các chủ thể KT là quan hệ bình đẳng, tự thoả thuận thì nội dung của PL cũng phải thể hiện nguyên tắc bình đẳng, tự thoả thuận của các chủ thể, không được quy đònh theo quan hệ hành chính - mệnh lệnh. 2. Mối quan hệ giữa pháp luật với Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội. 3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trò, đạo đức: a/ Quan hệ pháp luật với kinh tế. - Các quan hệ kinh tế quyết đònh nội dung của pháp luật, sự thay đổi các quan hệ kinh tế sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi nội dung của pháp luật. - Pháp luật lại tác động ngược trở lại đối với kinh tế, có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. b/ Quan hệ giữa pháp luật với chính trị. - Đường lối chính trò của đảng cầm quyền chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện pháp luật . Thông qua pháp luật , ý chí của giai cấp cầm quyền Trang 6 chính trò GV giảng: Mối quan hệ giữa PL và chính trò được thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa đường lối, chính sách của đảng cầm quyền và PL của NN. Thông qua PL, đường lối, chính sách của đảng cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước. GV yêu cầu HS tìm những ví dụ để minh hoạ. 3 Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức GV giảng: Đạo đức là quy tắc xử sự của con người phù hợp với lợi ích chung của xã hội, của tập thể và của một cộng đồng, được hình thành trên cơ sở những quan niệm, quan điểm của một cộng đồng người về cái thiện, cái ác, sự công bằng, về nghóa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự thuộc đời sống tinh thần của xã hội. Tuy nhiên, ngoài quan niệm đạo đức của giai cấp cầm quyền, trong xã hội còn có quan niệm về đạo đức của các giai cấp, tầng lớp khác GV lấy ví dụ trong thực tế về những quan niệm đạo đức truyền thống trước đây được Nhà nước đưa vào thành các quy phạm pháp luật để HS khắc sâu kiến thức. Ví dụ: Công cha như núi Thái Sơn Nghóa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hoặc : Anh em như thể tay chân trở thành ý chí của nhà nước . Đồng thời , pháp luật còn thể hiện ở mức độ nhất đònh đường lối chính trò của giai cấp và các tầng lớp khác trong xã hội . c/ Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. Nhà nước luôn cố gắng chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến , phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật. Khi ấy, các giá trò đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Trang 7 Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Các quy tắc đạo đức trên đây đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. 4. Củng cố : Trình bày thêm sơ đồ 3 mối quan hệ PL với Đạo đức. 5. Dặn dò : Làm bài tập 3,4,5 trong SGK trang 11 Xem trước phần 3 : Vai trò của PL trong đời sống XH. *. Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 8 Năm học: 2011 - 2012 Học kỳ: I Tuần thứ: 3 Bài 1 PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG. (Tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 Về Kiến Thức : Hiểu được khái niệm, bản chất về pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trò đạo đức. Vai trò và giá trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, đối với Nhà nước và xã hội. 2 Về Kỷ Năng : Quan sát, tìm hiểu, và bước đầu phân tích những sự kiện, những hành vi, ứng xữ của bản thân và những người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày so với các chuẩn mực pháp luật đề ra. Vận dụng kiến thức đã học liên kết với chương trình GDCD lớp 10 – 11 để thấy mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật với kinh tế – chính trò – đạo đức. 3 Về Thái Độ : Hình thành thái độ tôn trọng pháp luật, ý thức tự giác tuân theo các quy tắc đạo đức và pháp luật trong cuộc sống, học tập và lao động. II PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 ĐDDH : Biểu đồ (1 – 2 ), sổ tay kiến thức về pháp luật, bộ luật dân sự, hình sự. 2 Phương pháp : Thuyết trình – Thảo luận nhóm – Vấn đáp. III CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1 n đònh tổ chức : 2 Kiểm tra bài củ : Nêu một vài câu ca dao, tục ngữ được quy định thành pháp luật? 3. Bài mới: T/g Phần làm việc của Thầy và Trò Nội dung bài học Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội GV hỏi: Vì sao Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật? GV cho HS thảo luận nhóm và yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ cho phần thảo luận của nhóm mình. Hoặc GV nêu câu hỏi tình huống: Có quan niệm cho rằng, chỉ cần phát triển kinh tế thật mạnh là sẽ giải quyết được mọi hiện tượng tiêu cực trong xã hội, vì vậy, quản lí xã hội và giải quyết các xung đột bằng các công cụ kinh tế là thiết 4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội a/ Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội Tất cả các nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật bên cạnh những phương tiện khác như chính sách, kế hoạch, giáo dục tư tưởng, đạo đức,…Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ Trang 9 thực nhất, hiệu quả nhất ! GV giảng ( Kết hợp phát vấn HS): Vì sao nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật ? Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất, vì sao? Pháp luật là các khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung nên quản lí bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng, phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật. Pháp luật do nhà nước làm ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được bảo đảm bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước nên hiệu lực thi hành cao. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật như thế nào ? Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật thì phải làm cho dân biết pháp luật, biết quyền lợi và nghóa vụ của mình. Do đó, nhà nước phải công bố công khai, kòp thời các văn bản quy phạm pháp luật…t” và “dân làm” theo pháp luật. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện của mình GV giảng: Ở nước ta, các quyền con người về chính trò, KT, dân sự, văn hoá và XH được tôn trọng, được thể hiện ở các quyền CD, được quy đònh trong HP và luật. chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình . Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất , vì: + Pháp luật là khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung , phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau , tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật. + Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được bảo đảm bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước nên hiệu lực thi hành cao. Quản lí xã hội bằng pháp luật nghóa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội b/ Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: Hiến pháp quy đònh các quyền và nghóa vụ cơ bản của công dân ; các luật về dân sự , hôn nhân và gia đình , thương mại , thuế, đất đai , giáo dục ,…cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền của công dân trong từng lónh vực cụ thể. Trên cơ sở ấy, công dân thực hiện quyền của mình. Các luật về hành chính, hình sự, tố Trang 10 [...]... bò tước quyền bầu cử theo bản án, quyết đònh của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bò tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự 2- Người đang bò khởi tố về hình sự; 3- Ngươi đang phải chấp hành bản án, quyết đònh hình sự của Toà án; 4- Người đã chấp hành xong bản án, quyết đònh hình sự của Toà án những chưa được xoá án; “5- Người đang chấp hành quyết... GV nêu một vụ án điển hình: Vụ án Trương Văn Cam Trong vụ án này, có cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cán bộ cao cấp trong các cơ quan đảng, nhà nước có hành vi bảo kê, tiếp tay cho Năm Cam và đồng bọn: Bùi Quốc Huy, Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh,…Bộ chính trò, Ban bí thư đã chỉ đạo Đảng uỷ công an, ban cán sự Đảng các cấp, các ngành nhanh chóng xử lí nghiêm túc, triệt để những cán bộ, đảng viên... Khi các quyền và nghóa vụ của chúng ta bò xâm phạm,chúng ta giải quyết như thế nào? 5 Dặn dò : - Làm các bài tập 3, 4,5 trong SGK trang 23 - Xem trước phần : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp ly.ù * Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 21 Bài 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (tiết 3) Năm học: 2011 - 2 012 Học kỳ: I Tuần thứ: 6 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật , các hình... việc kết hôn của chúng mày chứ ! Khi ấy, chò Hiền trả lời : Bố ơi ! Khoản 3 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy đònh : Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết đònh, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào ; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở Thế bố cản trở con thì bố có vi phạm PL không nhỉ ? Câu hỏi : Hành vi cản trở của bố chò Hiền có đúng PL không ? Tại sao chò Hiền phải nêu ra LHNGĐ... dụ : Người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý là vi phạm hình sự, bò coi là tội Trang 23 nghóa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chòu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm : + Buộc cá chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật + Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiếm chế những việc làm trái... V.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1 Ổn đònh tổ chức lớp : 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút trắc nghiệm 3 Giảng bài mới: T/g Phần làm việc của Thầy và Trò Nội dung bài học GV giảng: Bình đẳng trước pháp luật Quyền bình đẳng xuất phát từ quyền con người có nghóa là mọi công dân, và quyền cơ bản nhất của quyền con người nam, nữ thuộc các dân tộc, Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ đã tôn giáo, thành phần,... niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Trang 12 ï Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật 5 Dặn dò: - Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK - Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết, * Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 13 Năm học: 2011 - 2 012 Học kỳ: I Tuần thứ: 4 Bài 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ( Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC:... thay đổi việc thực hiện các quyền , nghóa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức 4.- Củng cố : So sánh các hình thức thực hiện pháp luật 5.- Dặn dò :Làm bài tập 1 – 2 trang 23 SGK Xem trước các giai đoạn thực hiện pháp luật * Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 17 Bài 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Tiết 2) Năm học: 2011 - 2 012 Học kỳ: I Tuần thứ: 5 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm thực hiện... tắc: 3 Củng cố: ï Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghóa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ? ï Ý nghóa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghóa vụ và trách nhiệm pháp lí? ï Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây 4 Dặn dò: - Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết, ) Học bài 1,2 ,3 tuần sau kiểm tra một tiết Trang 32 Năm. .. đình cần phải bò lên án và xử lí thật nghiêm khắc + Người vợ có quyền phản đối, không đồng ý bán xe ô tô bởi đó là tài sản chung của vợ và chồng đang sử dụng vào việc kinh doanh của gia đình Theo quy đònh của Luật Hôn nhân và Gia đình, việc mua, bán liên quan đến tài sản chung Trang 35 con Cha mẹ có quyền và nghóa vụ ngang nhau đối với con; cùng nhau thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền . luật tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. 4. Củng cố : Trình bày thêm sơ đồ 3 mối quan hệ PL với Đạo đức. 5. Dặn dò : Làm bài tập 3, 4,5 trong SGK trang 11 Xem trước phần 3 : Vai trò. So sánh các hình thức thực hiện pháp luật. 5 Dặn dò :Làm bài tập 1 – 2 trang 23 SGK Xem trước các giai đoạn thực hiện pháp luật. *. Đánh giá – Rút kinh nghiệm: Trang 17 Năm học: 2011 - 2 012 Học. với các chuẩn mực pháp luật đề ra. Vận dụng kiến thức đã học liên kết với chương trình GDCD lớp 10 – 11 để thấy mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật với kinh tế – chính trò – đạo đức. 3 Về Thái

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

 • 1.Về kiến thức:

 • 2.Về kiõ năng:

 • 3.Về thái độ:

 • 1.Về kiến thức:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan