Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8 (4 cột)

113 1.7K 7
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8 (4 cột)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 Ngày soạn: 19/08/2013 Tuần: 1 Tiết: 1 I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Giúp cho các em biết về chương trình bảng tính. - Một số chức năng chung của chương trình bảng tính. 2) Kỹ năng: - Có kỹ năng nhận biết nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống. - Nắm được các chức năng chung của chương trình bảng tính. 3) Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung tư duy, mạnh dạn tìm tòi, tự khám phá học hỏi. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Giáo án, SGK, ảnh minh họa (bảng điểm lớp 7A). Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân. 2) Học sinh: Tìm hiểu chương trình bảng tính, các đặc trưng của chương trình bảng tính. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (1’) Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh 3. Giảng bài mới: - Giới thiệu bài: (1’) Ở lớp 6 các em đã được làm quen và tìm hiểu chương trình soạn thảo văn bản. Và trong năm học tiếp theo này các em sẽ được làm quen với một chương trình khác trong bộ Microsoft Office nữa, đó là chương trình bảng tính. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem chương trình bảng tính là gì? - Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 17’ HĐ 1: Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng Yêu cầu học sinh quan sát chi tiết ví du 1ï. H. (Y) Quan sát ví dụ 1 cho chúng ta thấy được điều gì? Ở ví dụ 2 là bảng theo dõi kết quả học tập. Ở đó điểm tổng kết được thể hiện nhờ các cột điểm kiểm tra trước đó. H. (TB) Qua ví dụ 2 thì chúng ta có thể trình bày thông tin dưới dạng bảng điểm như thế nào để tính toán được nhanh nhất? Quan sát ví dụ 3 thông qua các thông tin ở trên thì các số liệu đó được trình bày một cách trực quan thông qua biểu đồ. H.(K). Vậy những thông tin ntn được trình bày dưới dạng -Quan sát -Kết quả được trình bày dưới dạng bảng dễ quan sát và so sánh. TL: Thông tin được trình bày dưới dạng bảng. -Thông tin được trình bày dưới dạng liệt kê. GV: Nguyễn Trương Tiên 1 Năm học: 2013-2014 CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? Bài 1 Bài 1 Phần 1: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bảng. H. (TB) Hãy tìm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng. H. (TB) Qua các ví dụ vừa nêu các em hiểu thế nào là chương trình bảng tính. HS tìm ví dụ. VD:Bảng theo dõi thi đua của lớp, bảng lương… -HS trả lời theo ghi nhớ (SGK). - Chương trình bảng tính là phần mền được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. 20’ HĐ 2: Chương trình bảng tính 2.Chương trình bảng tính - Một số tính năng chung của chương trình bảng tính: a. Màn hình làm việc: -Chứa các nút lệnh. -Dữ liệu (số, văn bản) -Kết quả tính toán luôn luôn được trình bày dưới dạng bảng. b. Dữ liệu: -Xử lí nhiều loại dữ liệu trong đó chủ yếu là dữ liệu kiểu số và văn bản. c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. Các tính toán được thực hiện tự động nhờ sử dụng các hàm có sẵn. Hiện nay có nhiều chương trình bảng tính khác nhau. Tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung. H.(Y) Dựa vào hv(SGK) em hãy cho biết có bao nhiêu chương trình bảng tính? Đó là những chương trình nào? H. (TB). Dựa vào các chương trình bảng tính trên em hãy cho biết những đặc điểm chung? + Màn hình làm việc: có các bảng chọn, thanh công cụ, các nút lệnh thường dùng và cửa sổ làm việc. Ở của sổ làm việc thì các thông tin được thể hiện của sổ này và chúng được trình bày dưới dạng bảng. H. (TB) Qua các ví dụ các em cho biết chương trình bảng tính có thể xử lí những dữ liệu nào? + Ngoài dữ liệu số, văn bản CT có thể xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: Ngày tháng, thời gian. + Từ các dữ liệu trên cửa sổ làm việc ta có thể thực hiện các tính toán, xử lí và thực hiện nhiều công việc từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra chương trình bảng tính còn sử dụng các hàm có sẵn để tính toán. Và các kết quả được cập nhật 1 cách tự động khi ta thay đổi các dữ liệu. -Có 3 chương trình bảng tính. Bảng tính: Quatro Pro Bảng tính: Lotus Bảng tính: Excel. -Đều trình bày thông tin dưới dạng bảng. -HS: Lắng nghe. TL: Chương trình bảng tính có thể lưu giữ và xử lí nhiều kiểu dữ liệu như: số, văn bản. -HS: Lắng nghe. TL: Chương trình bảng tính GV: Nguyễn Trương Tiên 2 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung H.(K) Nêu sự khác nhau giữa việc tính toán bằng chương trình bảng tính và tính toán được thực hiện bằng tay. H. (TB). Quan sát hình 5. Dựa vào đâu để chọn ra 10 bạn có kết quả học tập cao nhất? Với chương trình bảng tính chúng ta có thực hiện việc lựa chọn đó hay chúng ta có thể sắp xếp vò thứ học tập của lớp… Bên cạnh đó chúng ta có thể thực hiện biểu diễn 1 cách sinh động và trực quan các dữ liệu bằng cách thể hiện qua biểu đồ. thì các kết quả được cập nhật 1 cách tự động khi ta thay đổi các dữ liệu. Còn ở việc tính toán bằng tay thì ta phải tính lại các kết quả khi các dữ liệu thay đổi. TL: Dựa vào ĐTB em liệt kê các bạn có điểm cao nhất. -HS: Lắng nghe. Khi dữ liệu thay đổi, các ô tính liên quan được cập nhật tự động. d. Sắp xếp và lọc dữ liệu:  Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau. e. Tạo biểu đồ:  Có các công cụ vẽ biểu đồ để minh họa trực quan cho dữ liệu. 4’ HĐ 3: Củng cố Củng cố Củng cố lại các kiến thức vừa học. H. (Y) Chương trình bảng tính là gì? H. (K) Đặc trưng chung của chương trình bảng tính? Hướng dẫn về nhà: Tìm hiểu những đặc điểm chung giữa chương trình bảng tính Excel và chương trình Word mà em đã được học. HS trả lời 3. Dặn dò, hướng dẫn chuẩn bò tiết sau: (1’) ♦ Bài tập về nhà: Trả lời câu 1,2,3/trang 9 SGK vào vở bài tập. ♦ Xem phần 3,4 của bài 1 “Chương trình bảng tính là gì?” chuẩn bò cho tiết sau. IV - RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG Nội dung: Phương pháp: Thời lượng:  GV: Nguyễn Trương Tiên 3 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 Ngày soạn: 21/08/2013 Tuần: 1 Tiết: 2 I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Giúp các em tìm hiểu các thành phần cơ bản của màn màn hình, trang tính. - Biết khái niện hàng, cột, ô, đòa chỉ ô tính. - Biết được các thành phần cơ bản của trang tính. - Biết nhập, sửa, xóa, cách di chuyển trên trang tính 2) Kỹ năng: Luyện kó năng khai thác và sử dụng phần mềm Excel. 3) Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung tư duy, mạnh dạn tìm tòi, tự khám phá học hỏi. I. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Giáo án, thước kẽ, SGK, ảnh minh họa. Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 2) Học sinh: Tìm hiểu chương trình bảng tính, các đặc trưng của chương trình bảng tính. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp. 2) Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi 1: Chương trình bảng tính là gì? Trả lời: Chương trình bảng tính là phần mền được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Câu hỏi 2: Nêu các tính năng chung của chương trình bảng tính? Trả lời: - Một số tính năng chung của chương trình bảng tính:  Xử lí nhiều loại dữ liệu (số, văn bản) và các kết quả tính toán luôn luôn được trình bày dưới dạng bảng.  Các tính toán được thực hiện tự động.  Khi dữ liệu thay đổi, các ô tính liên quan được cập nhật tự động.  Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.  Có các công cụ vẽ biểu đồ để minh họa trực quan cho dữ liệu. 3) Giảng bài mới: - Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu chương trình bảng tính là gì và các tính năng chung. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu màn hình của 1 chương trình bảng tính có những đặc trưng gì so với chương trình soạn thảo văn bản. - Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 19’ HĐ 1: Tìm hiểu màn hình làm việc của chương trình bảng tính 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính: Một số đặc trưng trên giao diện của chương trình bảng tính Excel:  Thanh công thức: để nhập, hiển thò dữ liệu hoặc công thức trong ô H. (Y) Nêu các thành phần cơ bản trên màn hình làm việc của chương trình soạn thảo văn bản. H.(TB) Quan sát hình 6 Sgk giao diện của Excel. Các em cho biết ở màn TL: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuốn, màn hình soạn thảo. TL: Ở giao diện này còn có thêm: thanh công thức, bảng chọn Data, trang GV: Nguyễn Trương Tiên 4 Năm học: 2013-2014 CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? (tt) Bài 1 Bài 1 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung hình giao diện Excel có đặc điểm gì khác so với màn hình giao diện của Word. - Ở màn hình làm việc Excel thì một đặc trưng của chương trình này là thanh công thức. Khi nhập dữ liệu vào thì thanh này sẽ hiển thò nội dung dữ liệu của ô được chọn. Khi ô chọn đó là một kết quả được tính toán thì thanh công thức này sẽ hiển thò công thức của ô tính đó. - Bảng chọn Data gồm các lệnh để xử lí dữ liệu như: lọc, sắp xếp dữ liệu… - Trên mỗi trang tính của Excel gồm các cột và các hàng. Các cột được đánh thứ tự theo chữ cái A, B, C… từ trái sang phải và có 256 cột. Các hàng được đánh số thứ tự 1, 2, 3 từ trên xuống dưới và có 65536 hàng. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính. Và ô tính được chọn sẽ hiển thò trên hộp tên bên trái thanh công thức. Ví dụ: Nếu nháy chọn vào ô A5 thì tên sẽ hiển thò là A5 có nghóa là: ô được chọn nằm trên cột A hàng thứ 5. tính. HS lắng nghe tính. Đây là công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính.  Bảng chọn Data: Chứa các lệnh để xử lí dữ liệu.  Trang tính: gồm các cột và các hàng. Giao nhau giữa cột và hàng là ô. + Đòa chỉ ô là cặp tên cột và tên hàng của ô. Ví dụ: C4 là ô nằm ở cột C và hàng 4. + Đòa chỉ khối là cặp đòa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải cách nhau bởi dấu hai chấm (:). 12’ HĐ 2: Các thao tác trên trang tính 4. Nhập dữ liệu vào trang tính a) Nhập và sửa dữ liệu: Trong chương trình soạn thảo văn bản khi muốn nhập hay chèn một nội dung vào một vò trí trong đoạn văn ta cần đưa con trỏ soạn thảo đến tại vò trí cần nhập và tương như vậy trong chương trình bảng tính thì để nhập nội dung vào ô tính ta chỉ cần nháy chọn vào ô đó. H.(Y) Nêu cách sửa nội TL: Nháy chuột vào vò trí GV: Nguyễn Trương Tiên 5 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung dung của một ô trên bảng biểu trong chương trình soạn thảo văn bản. Tương tự như vậy ta có thể sửa dữ liệu của một ô trên trang tính thì ta chỉ cần nháy đúp chuột vào ô đó. Chú ý: khi nháy đúp vào vò trí cần sửa thì con trỏ nhấp nháy tại vò trí đó và ta tiến hành sửa như khi làm việc với Word. H.(Y) Nêu các cách chuyển giữa các ô trong bảng biểu của Word. Và việc di chuyển đến các ô trong Excel cũng hoàn toàn tương tự. Khi di chuyển đến ô nào thì ô đó sẽ được tô viền đậïm xung quanh và tại vò trí của hàng và cột của ô đó sẽ sáng lên. cần sửa của ô đó. TL: Sử dụng chuột hay các phím mũi tên để di chuyển. - Nháy chuột vào 1 ô của trang tính và nhập dữ liệu giống như trong soạn thảo văn bản. - Thao tác nháy chọn 1 ô gọi là kích hoạt ô tính. - Để sửa dữ liệu của một ô: Nháy đúp chuột vào ô đó. b) Di chuyển trên trang tính: - Sử dụng phím mũi tên trên bàn phím. - Sử dụng chuột và các thanh cuốn. c) Gõ chữ Việt: - Tương tự như soạn thảo văn bản. 5’ HĐ 3: Củng cố-HDVN Củng cố H. (TB) Nêu các đặc trưng trên giao diện của Excel. Khi trong Excel hiển thò B7 có nghóa là gì? HDVN: Khởi động chương trình Excel và cho biết những đặc điểm chung của hệ thống nút lệnh trong chương trình Excel và Word TL: Thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính. TL: Ô được chọn ở tại cột B hàng thứ 7. HD:Quan sát nút lệnh và hệ thống thanh công cụ 4 Dặn dò, hướng dẫn chuẩn bò tiết sau: (1’) ♦ Bài tập về nhà: câu 3, 4/trang 9 SGK. ♦ Xem và chuẩn bò bài thực hành 1/trang 10 SGK. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Nội dung: Phương pháp Thời lượng:  GV: Nguyễn Trương Tiên 6 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 Ngày soạn: 26/08/2013 Tuần: 2 Tiết: 3 I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. 2) Kỹ năng: - Biết cách khởi động và kết thúc Excel. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 3) Thái độ: - Nghiêm túc, thực hành theo yêu cầu và tự khám phá thêm, chấp hành nội qui phòng máy. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Giáo án, thước kẽ, SGK, bài tập, phòng máy. Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. 2) Học sinh: Tìm hiểu các cách khởi động, lưu và thoát khỏi Excel. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp. 2) Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi 1: Nêu các thành phần chính trên màn hình làm việc chương trình bảng tính? Trả lời: Thanh công thức: để nhập, hiển thò dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. Đây là công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Bảng chọn Data: Chứa các lệnh để xử lí dữ liệu. Trang tính: gồm các cột và các hàng. Giao nhau giữa cột và hàng là ô. 3) Giảng bài mới: -Giới thiệu bài mới: (1’) Qua bài 1 các em đã biết được một số thành phần đặc trưng của bảng tính. Tiết thực hành hôm nay các em sẽ làm quen với chương trình bảng tính trên máy tính. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 10’ HĐ1: Hướng dẫn thực hành A. Nội dung thực hiện 1) Khởi động Excel: C1: Start  All Programs  Microsoft Excel C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình 2) Lưu kết quả và thoát khỏi Excel: a) Lưu kết quả: File  Save hoặc nháy nút lệnh Save b) Thoát khỏi Excel File  Exit hoặc nháy nút lệnh 3) Bài tập: BT1: SGK/10 H. (Y) Nêu các cách khỏi động Excel. H. (TB) Cách lưu bảng tính H. (Y) Nêu các cách thoát khỏi Excel. - Start  All Programs  Microsoft Excel Hoặc: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình. Chọn File  Save, hoặc nháy nút lệnh Save. File  Exit hoặc nháy nút lệnh GV: Nguyễn Trương Tiên 7 Năm học: 2013-2014 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL Bài thực hành 1 Bài thực hành 1 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung BT1: - Nhắc lại cách khởi động Excel? H. (TB-K) Các cách để kết thúc nhập dữ liệu trong ô tính? - Trả lời 2 cách. Nhấp Enter hoặc kích chuột lên một ô khác. - Khởi động Excel. - Quan sát giao diện của Excel và liệt kê điểm giống và khác với giao diện Word. - Tìm hiểu các thành phần trong các bảng chọn. - Kích hoạt ô tính và di chuyển quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột. 23’ HĐ 2: Tiến trình thực hành I. Tiến hành thực hiện trên máy Yêu cầu HS khởi động máy, khởi động chương trình Excel, quan sát và nhận biết các thành phần. - Trường hợp thiếu máy thì cho HS ngồi thực hành chung nhưng phải đổi chỗ cho nhau. - Quan sát, theo dõi các hoạt động của HS tránh tình trạng làm việc riêng trong giờ thực hành. - Nghiêm khắc với những HS không thực hành. - Hướng dẫn các HS yếu và các HS tuần trước không đi học. - Thường xuyên theo dõi HS thực hành để kòp thời sửa chữa sai sót, đồng thời tạo niềm tin cho các em. - Gần hết thời gian quy đònh cho mỗi phần, HS nào chưa làm xong thì hướng dẫn cho các em đó để hoàn thành kòp thời gian. - Hướng dẫn HS thực hiện các cách của mỗi thao tác nhằm tập cho HS thói quen tự tìm hiểu. - Kiểm tra HS nào làm xong thì ghi điểm thực hành và - Khởi động Excel, nhận biết các thành phần chính trên trang tính. - Quan sát. - Thực hiện các thao tác chọn các đối tượng trên trang tính. - Quan sát. - Thực hiện thoát khỏi Windows và tắt máy GV: Nguyễn Trương Tiên 8 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung nhờ em đó hướng dẫn những bạn chưa hoàn thành xong bài thực hành. 5’ HĐ3: Củng cố - Phân công lòch trực cho HS về vệ sinh phòng học. - Giao trách nhiệm cho mỗi HS thu dọn dụng cụ, tự tắt máy trước khi ra khỏi phòng thực hành. - Giải đáp thắc mắc (nếu có). - Nhận xét buổi thực hành (nêu ưu, khuyết điểm buổi thực hành): + Ý thức học tập của các em. + Kết quả thực hành của lớp (em nào thực hành tốt, em nào thực hành chưa được). + Nhắc nhở những em còn yếu. HDVN: Về nhà thực hành lại các thao tác đã thực hành. - Thực hiện. - Lắng nghe 4. Dặn dò, hướng dẫn chuẩn bò tiết sau: (1’) ♦ Về nhà xem lại nội dung vừa thực hành. Nhà em nào có máy làm lại bài thực hành cho thành thạo hơn ♦ Xem và chuẩn bò trước nội dung bài tập 2, 3/trang 11. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Nội dung Phương pháp Thời lượng:  GV: Nguyễn Trương Tiên 9 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 Ngày soạn: 27/08/2013 Tuần: 2 Tiết: 4 I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. 2) Kỹ năng: - Biết cách khởi động và kết thúc Excel. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 3) Thái độ: - Nghiêm túc, thực hành theo yêu cầu và tự khám phá thêm, chấp hành nội qui phòng máy. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Giáo án, thước kẽ, SGK, bài tập, phòng máy. Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân (thực hành) 2) Học sinh: Bài cũ, xem trước bài thực hành Excel. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Ổn đònh chỗ ngồi 2hs/máy, kiểm tra só số lớp. 2) Kiểm tra bài cũ: (3’) Câu hỏi 1: Nêu các cách khởi động Excel ? Trả lời: C1: Start  All Programs  Microsoft Excel C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình. Câu hỏi 2: Nêu các cách lưu một bảng tính Excel? Trả lời: - File  Save hoặc nháy nút lệnh Save 3) Giảng bài mới: 1’ Các em trong tiết thực hành trước chúng ta đã tìm hiểu về cách khởi động và quan sát một số thành phần trong bảng tính Excel. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu phần nhập dữ liệu và lưu trang tính. - Tiến trình tiết dạy TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 7’ HĐ 1: Hướng dẫn thực hành I. Nội dung thực hành BT2: SGK/11 - Nhập một vài dữ liệu vào ô trên trang tính. Nhấn phím Enter và các phím mũi tên quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. - Chọn 1 ô tính có dữ liệu và nhấn Delete. Chọn ô tính có dữ liệu khác gõ nội dung mới. Cho nhận xét và kết quả. BT3: SGK/11 Mở bảng tính và nhập dữ liệu (Hình 8). - Lưu tên: Danh sách lớp em. 1.Nhắc lại các cách khởi động Excel 2.Các cách lưu bảng tính 3.Nêu các cách thoát khỏi Excel - Yêu cầu HS đọc bài tập 2 và 3. * Lưu ý: Trả lời các yêu cầu của bài tập nếu có vào trong vở. - Start  All Programs  Microsoft Excel Hoặc: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình. Chọn File  Save, hoặc nháy nút lệnh Save File  Exit hoặc nháy nút lệnh - Đọc nghiên cứu cách thực hiện bài tập 2, 3. GV: Nguyễn Trương Tiên 10 Năm học: 2013-2014 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (tt) Bài thực hành 1 Bài thực hành 1 [...]... căn thẳng (4) trong ơ tính ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM A Chọn đáp đúng Mỗi đáp án đạt (0.5đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đ/A A A B A D C D D D A D B A D B C B Điền khút Mỗi đáp án đạt (0.5đ) (Có thể thay thế 3,4 cho 1, 2) 1 Kí tự 2 lề trái 3 kiểu số 4.lề phải THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA Sỉ 0 >1 .8 03 3.5 –-> 4 .8 5  6.3 6.5  7. 8 8 10 >=TB LỚP số 3 SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7A1 7A2 7A3 Nhận... + Kết quả TH của lớp (em nào TH tốt, em nào TH chưa được) + Nhắc nhở những em còn yếu HDVN: Về nhà em thực GV: Nguyễn Trương Tiên  Giáo án Tin học 7 23 Củng cố Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn TG Hoạt động của GV  HĐ của HSø  Giáo án Tin học 7 Nội dung hiện phép cộng sau: =3+5, =12+9, =3*5+(5/5), 5+A Các em nhận xét về các phép tính trên 4) Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (1’)... tính 3) Thái độ: - Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo - Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, hình ảnh bảng tính excel 2) Học sinh: - Sách vở, bút thước - Bài cũ, xem trước nội dung bài mới III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp 2) Kiểm tra bài cũ: (4 ) Câu hỏi1: Em hiểu thế... tính 3) Thái độ: - Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo - Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án - Văn bản, tranh ảnh mẫu 2) Học sinh: - Sách vở, bút thước - Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) : - Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp, chuẩn bò kiểm tra bài cũ... Phương pháp Thời lượng: GV: Nguyễn Trương Tiên 34 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7  GV: Nguyễn Trương Tiên 35 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn Ngày soạn:   Giáo án Tin học 7 30/09/20012 Tiết: 12 Bài thực hành BẢNG ĐIỂM CỦA EM (tt) Bài thực hành 3 3 I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Biết cách... toán? - Đưa ra các kí hiệu, GV cùng học sinh thảo luận từng kí hiệu một Tin Phép toán Toán + Cộng + Trừ - GV: Nguyễn Trương Tiên Tính toán -HS trả lời -HS lắng nghe và ghi bài toán: - Một số kí hiệu được sử dụng trong công thức để tính toán: Phép toán Cộng Trừ Nhân Chia Lũy thừa Phần trăm Kí hiệu + * / ^ % - Thảo luận cùng GV 25 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn TG Hoạt động của GV   Giáo. .. thức bằng đòa chỉ 3) Thái độ: - Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo - Tích cực tham gia xây dựng bài II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bảng tính mẫu Phương án tổ chức: Hoạt động nhóm 2) Học sinh: Bãi cũ, SGK, bảng nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1)Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút MA TRẬN (đề 1) Cấp... tính 3) Thái độ: - Nghiêm túc, có hứng thú trong giờ học II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bài thực hành, phòng máy vi tính Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân (thực hành) 2) Học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi chép, bài cũ, kỹ năng thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp, chuẩn bò kiểm tra bài cũ 2) Kiểm tra bài cũ: (5’)... học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo - Hoàn thành tốt nội dung thực hành II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Giáo án, SGK, hêï thống bài tập 4/trang 18 – SGK Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân (thực hành) 2) Học sinh: - Nắm được cách chọn các đối tượng trên trang tính, đã xem trước bài TH 2 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1)Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Ổn đònh chỗ ngồi, kiểm tra só số lớp, chuẩn bò kiểm tra... Tiên 27 Năm học: 2013-2014  Trường THCS Số 2 Bồng Sơn Ngày soạn:  Giáo án Tin học 7  23/09/2013 Tiết: 10 THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN Bài Bài 3 3 TRANG TÍNH (tt) I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Tìm hiểu về bảng tính, khả năng xử lí dữ liệu bảng tính - Nhập công thức tính 2) Kỹ năng: - Nhập được công thức tính - Phân biệt tác dụng của việc nhập công thức bằng đòa chỉ 3) Thái độ: - Có ý thức học tập, . duy, mạnh dạn tìm tòi, tự khám phá học hỏi. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Giáo án, SGK, ảnh minh họa (bảng điểm lớp 7A). Phương án tổ chức: Hoạt động cá nhân. 2) Học sinh: Tìm hiểu chương trình bảng. pháp Thời lượng:  GV: Nguyễn Trương Tiên 9 Năm học: 2013-2014 Trường THCS Số 2 Bồng Sơn   Giáo án Tin học 7 Ngày soạn: 27/ 08/ 2013 Tuần: 2 Tiết: 4 I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Nhận. Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo. - Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, hình ảnh bảng tính excel. 2) Học sinh:

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • - Biết được các bước đònh dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan