Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 1

92 1.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:31

Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 1, Bài 1:Thờng thức mỹ thuật: Sơ lợc về mỹ thuật thời trần (1226-1400) I. Mục tiêu bài học: - Qua bài học HS hiểu và nắm bắt đợc một số kiến thức chung về MT thời Trần.Thấy dợc sự khác nhau giữa mĩ thuật thời trần với nền mĩ thuật của các thời kì trớc đó. - HS sẽ có nhận thức đúng đắn về truyền thống NT dân tộc , biết trân trọng và yêu quý vốn cổ của cha ông để lại. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Tranh minh họa trong ĐDDH về một số công trình kiến trúc tác phẩm MT thời Trần - Su tầm thêm một số tranh ảnh liên quan đến MT thời Trần đã in trong sách, báo, tạp chí. 2. Học sinh : - Su tầm t liệu và hình ảnh về bài học . 3. Ph ơng pháp dạy học: - Phơng pháp trực quan. - Phơng pháp vấn đáp. - Phơng pháp làm việc theo nhóm. III. Tiến trình dạy - học: 1. ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (2') - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: (1') Việt Nam đợc biết đến là một trong những cái nôi của sự phát triển loài ngời, lịch sử dân tộc gắn liền với sự phát triển của lịch sử mĩ thuật dân tộc đó . Hãy cùng Trong chơng trình môn lịch sử , các em dã dợc làm quen với nền mĩ thuật của Thời Lý, thời kì đầu tiên khi xây dựng đất nớc với những công trình kiến trúc có quy mô to lớn, Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vài nét về mĩ thuật thời Trần để thấy đợc sự khác nhau giữa mĩ thuật thời Trần với mĩ thuật thời Lý. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (10') Tìm hiểu khái quát vài nét về bối cảnh XH thời Trần: - GV nhắc lại một số thành tựu của MT thời Lý I. Khái quát về bối cảnh XH thời Trần: 1 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - Sau ~ 200 năm hng thịnh, MT Lý ptriển rực rỡ với kiến trúc, điêu khắc,hội họa,gốm TT. GV: ? Một số tp điển hình ở mỗi thời loại? HS: - Kiến trúc:Kinh thành TL - Điêu khắc: Bia ở các lăng mộ Tợng thật,tợng thú - Trang trí: Hoa dây, sóng n- ớc,rồng. - Gốm: nhiều loại men đẹp. GV: Tới đầu thế kỷ 13 triều Lý thoái trào,nhà Trần thay thế tiếp tục những chính sách tiến bộ của nhà Lý, chấn chỉnh củng cố chính quyền. ? Bối cảnh lịch sử ở thời Trần có những nét gì nổi bật? - Vai trò lãnh đạo đất nớc có thay đổi nhng cơ cấu Xh không có sự thay đổi lớn, chế độ TW tập quyền đợc củng cố, kỷ cơng thể chế vẫn đ- ợc duy trì và phát huy. - ở thời Trần, với 3 lần đánh thắng quân Nguyên-Mông tinh thần thợng võ dâng cao, trở thành hào khí dân tộc. Hoạt động 2: (27') Tìm hiểu vài nét khái quát về mĩ thuật thời Trần: - GV cho HS đọc t.tin SGK GV: Quan sát vào những h/ả trong SGK hãy cho biết ở thời Trần những loai hình NT nào đợc phát triển? - HS: Trả lời. ? Thành tựu kiến trúc cung đình? - HS Trả lời. -GV: Kể tên một số công trình kiến trúc? II. Khái quát về mĩ thuật thời Trần: -Kiến trúc: -Điêu khắc,trang trí -Đồ gốm 1. Kiến trúc: - NT kiến trúc thời kỳ này cũng phân thành 2 loại: - Kiến trúc cung đình: + Tiếp thu toàn bộ di sản kiến trúc cung đình của triêù Lý đó là kinh thành Thăng Long. + Qua 3 lần xâm lợc của quân Nguyên Mông thành Thăng Long bị tàn phá nặng nề sau đó nhà Trần đã xd lại đơn giản hơn. - XD khu cung điện Thiên Trờng (Nam Định) là nơi các vua Trần dừng chân nghỉ ngơi mỗi khi về thăm Thái Thợng Hoàng và quê hơng; Xd khu lăng mộ an sinh (Q.Ninh) là nơi chôn cất và thờ các vua Trần; thành Tây Đô ( Thanh 2 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - HS Trả lời: Kinh thành Thăng Long, cung điện Thiên Trờng - GV: Kiến trúc Phật giáo có đặc điểm gì? - HS Trả lời. -GV: Tại sao nói MT thời Trần là sự nối tiếp của MT thời Lý? - HS: Vì nền Mt thời Trần dựa trên nền tảng sẵn có của nền MT Lý trớc đây về kiến trúc, điêu khắc và chạm khắc trang trí. Tuy nhiên nhà Trần vừa kế thừa nhng vừa làm phát triển hơn so với thời Lý. - GV: Điêu khắc Thời Trần đợc thể hiện trên những chất liệu gì? - HS trả lời. ? Đặc điểm về nghệ thuật điêu khắc của thời Trần? - HS trả lời. - GV: So sánh đặc điểm giữa hình ảnh rồng Lý - Trần? - HS: + Hình rồng uốn lợn kiểu thắt túi, đầu rồng mang đậm tính chất trang trí, hình có tính biểu t- ợng cao. + Rồng Trần có thân mập mạp, uốn khúc mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn rồng thời Lý. - GV: Đặc điểm về chạm khắc trang trí? - HS trả lời. - GV: Hãy kể tên 1 số tp chạm khắc trang trí thời Trần? - HS trả lời. Hoá) còn gọi là thành nhà Hồ,nơi Hồ Quý Ly cho dời từ Thăng Long về. - Kiến trúc Phật giáo: + Thể hiện ở những ngôi chùa tháp đợc xây dựng không kém phần uy nghi, bề thế. VD: Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) + Do chiến tranh nổ ra khắp nơi nên dân chúng nảy sinh tâm lý dựa vào thần quyền. Vì vậy chùa làng đợc xây dựng ở nhiều nơi. Chùa kết hợp thờ Phật với thờ Thần. 2. Điêu khắc và trang trí: * Điêu khắc: - Chủ yếu là tạc tợng tròn. Tạc trên đá và gỗ nhng phần lớn tợng gỗ đã bị chiến tranh tàn phá. - Tợng Phật đợc tạc nhiều để thờ cúng, ngoài t- ợng Phật còn có các tợng con thú, quan hầu. - Ngoài ra còn có các bệ rồng ở một số di tích nh chùa Dâu (Bắc Ninh), khu lăng mộ An Sinh (Quản Ninh) - Điêu khắc và trang trí luôn gắn với các công trình kiến trúc. - Phổ biến là chạm khắc trang trí bệ đá hoa sen. - Những bức chạm khắc gỗ với cảnh nhạc công, ngời chim, rồng ở chùa Thái Lạc (Hng Yên), bệ đá hoa sen, dâng hoa tấu nhạc 3. Đồ gốm: 3 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - GV: Nhận xét gì về gốm thời Trần? - HS trả lời. - Phát huy truyền thống gốm thời Lý và có những nét nổi bật hơn nh: + Xơng gốm dày,thô và nặng hơn; + Đ gốm gia dụng phát triển mạnh, phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. + Nhiều loại men: hoa nâu hoa lam với nét vẽ khoáng đạt. + Hình trang trí : Chủ yếu là hoa sen, hoa cúc cách điệu với những nét vẽ khoáng đạt 4.Củng cố: (4') ? Mĩ thuật thời Trần có những đặc điểm gì nổi bật? - Đó là sự tiếp nối MT Lý với đầy đủ các loại hình nghệ thuật: kiến trúc , điêu khắc, trang trí, đồ gốm . Cách tạo hình khoẻ khoắn gần gũi với ngời dân lao động. 5. H ớng dẫn về nhà: (1') - Học và trả lời theo các câu hỏi trong sgk - Đọc trớc bài 2: Thờng thức mĩ thuật: Một số công trình mĩ thuật thời Trần. Tiết 2, Bài 2: Thờng thức mĩ thuật: Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226-1400) Ngày soạn: Ngày dạy: 4 Giáo án Mĩ thuật khối 7 I. Mục tiêu bài học: - Củng cố và cung cấp cho HS một số kiến thức về mĩ thuật thời Trần. - Trân trọng , yêu mến nền mĩ thuật nớc nhà nói chung , mĩ thuật thời Trần nói riêng . II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Su tầm tranh ,ảnh , tài liệu có liên quan tới bài học. 2. Học sinh: - Su tầm nghiên cứu bài học theo nội dung câu hỏi trong sgk. 3. Ph ơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát. - Phơng pháp vấn đáp. - Phơng pháp làm việc theo nhóm. III. Tiến trình dạy - học: 1. ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3') - Nhận xét, đánh giá một số bài vẽ của hs vẽ tĩnh vật màu. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: (1') Dới sự lãnh đạo của nhà Trần nhân dân ta dần dần khôi phục lại nền kinh tế và kéo theo đó là những khởi sắc về một nềm nghệ thuật độc đáo đặc biệt là mĩ thuật. Đó là những khu lăng mộ kì vĩ , những tháp chùa linh thiêng, những bức tợng điêu khắc cực kì tinh tế và sống động. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức - GV chia lớp làm 2 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một lĩnh vực mĩ thuật theo các câu hỏi GV đa ra. Thảo luận 6'. Hoạt động 1: (15') Tìm hiểu một vài nét về công trình kiến trúc thời Trần: - GV nêu yêu cầu, HS hoạt động theo nhóm ? Kiến trúc thời Trần đợc thể hiện thông qua những công trình nào? ? Tháp bình Sơn thuộc loại kiến trúc nào? ? Nêu đặc điểm của Tháp Bình Sơn? ? Nêu đặc điểm của tháp Chùa? ? Cấu trúc của chùa tháp? I. Kiến trúc: 1. Tháp Bình Sơn: - Kiến trúc chùa tháp thuộc kiến trúc Phật giáo - Đợc xd trên nền một ngọn đồi thấp ngay trớc sân chùa Vính x Khánh - Là một công trình bằng đất nung cao 15m hiện còn 11 tầng - Có mặt bằng là hình vuông , càng lên cao thu 5 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - HS: nhóm 1 trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. ? Khu lăng mộ An Sinh thuộc loại kiến trúc nào? ? Nêu những đặc điểm của khu lăng mộ An Sinh - HS: nhóm 1 trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. + GV Chốt lại các ý cơ bản: kiến trúc thời Trần nhìn chung có qui mô to lớn, thờng đợc đặt ở nơi địa thế cao , đẹp, thoáng mát đợc tt tinh xảo, công phu chứng tỏ óc thẩm mĩ tinh tế và bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thời Trần. nhỏ dần, tầng dới cao hơn các tầng trên, lòng tháp đợc xây thành một khối trụ, xung quanh tt hoa văn phong phú. - Là công trình kt với cách tạo hình chắc chắn , tồn tại 600 năm trong khí hậu nhiệt đới 2. Kiến trúc khu lăng mộ An Sinh: - Đây thuộc kiến trúc cung đình vì đây là nơi chôn cất , thờ cúng các vị vua Trần. - Là khu lăng mộ lớn đợc xd sát chân núi thuộc Đông Triều - QN các lăng đợc xd cách xa nhau nhng đều hớng về khu đền An Sinh - Diện tích khu lăng mộ này chiếm cả một quả đồi lớn, đợc tt bằng các pho tọng nh Rồng, sấu, quan hầu, các con vật Hoạt động 2: (15') Điêu khắc và phù điêu trang trí ? Khu lăng mộ Trần Thủ Độ đợc xây dựng từ năm nào ở đâu? ? Nêu đặc điểm của "Tợng Hổ" ? Tại sao ở đây lại lấy hình tợng nhân vật là con hổ?Nó có ý nghĩa nh thế nào? ? Nêu giá trị nghệ thuật của "t- ợng Hổ" - HS: nhóm 2 trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. ? Chùa Thái lạc đợc xây dựng từ khi nào? ? Nội dung của những bức chạm II. Điêu khắc: 1. T ợng hổ ở lăng Trần Thủ Độ: - Khu lăng mộ đợc xây dựng 1264 tại Thái Bình, trớc cửa lăng có tạc 1 con hổ ở thế nằm bằng chất liệu đá - Tợng có kích thớc nh thật1m43, thân thon, ngực nở, bắp vế căng tròn, tạo sự dũng mãnh của vị chúa sơn lâm mặc dù ở thế nằm. - Hình ảnh con vật này đại diện cho khí phách anh hùng, uy dũng quyết đoán của vị thái s triều Trần, dáng con vật thảnh thơi mà tiềm ẩn 1 sức mạnh phi thờng nên trớc lăng của ông có hình t- ợng con vật thiêng này. - Tác phẩm đã lột tả đợc tính cách , vẻ đờng bệ, lẫm liệt uy phong của vị thái s triều Trần. 2. Chạm khắc gỗ ở chùa Thái lạc (H ng Yên): - Chùa đợc xây dựng ở thời Trần tại Hng Yên, bị h hỏng nhiều. 6 Giáo án Mĩ thuật khối 7 khắc ? Bố cục của những bức chạm khắc đó nh thế nào? ? Đặc điểm của những bức cham khắc đó? - HS: nhóm 2 trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Các nhóm HS trả lời, bổ sung cho nhau. GV nhận xét chung - Nội dung: chủ yếu là cảnh dâng hoa, tấu nhạc với nhân vật trung tâm là vũ nữ, nhạc công hay con chim thần thoại (nửa trên là ngời, nửa dới là hình chim) - Bố cục đợc thể hiện giống nhau. Các hình đợc sắp xếp cân đối nhng không đơn điệu, buồn tẻ. - Các đờng nét tròn, mịn đã tạo sự êm đềm , yên tĩnh phù hợp với ko gian vừa thực vừa h của những cảnh chùa, làm cho các bức chạm khắc thêm lung linh, sinh động. 4. Củng cố: (4') ? Các công trình kiến trúc thời Trần có đặc điểm gì? ? Hình tợng con hổ trớc lăng TTĐ nói lên điều gì? em có nhận xét gì về nghệ thuật điêu khắc và trang trí thời Trần? - Gv nhận xét các câu trả lời và củng cố nội dung bài học 5. H ớng dẫn về nhà: (1') - Học và trả lời theo các câu hỏi trong sgk. - Chuẩn bị mẫu vật cho bài 3: vẽ theo mẫu: "Cái cốc và quả". Tiết 3, Bài 3: Vẽ theo mẫu: Cái Cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu bài học: - Qua bài học , HS sẽ biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết - HS vẽ đợc hình cái cốc và quả dạng hình cơ bản . 7 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - Hiểu đợc vẻ đẹp của bố cục và tơng quan tỉ lệ ở mẫu. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Tranh minh hoạ các bớc tiến hành. - Một số bài vẽ của học sinh năm trớc 2. Học sinh: - Chuẩn bị mẫu vẽ : từ 1 - 2 bộ mẫu, mỗi bộ gồm1 quả, 1 cốc. - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Bút chì, tẩy, que đo, vở mĩ thuật. 3. Ph ơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát. - Phơng pháp trực quan. - Phơng pháp vấn đáp. - Phơng pháp gợi mở. - Phơng pháp luyện tập. III. Tiến trình dạy - học: 1. ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (5') - Hãy nêu những đặc điểm chính về mĩ thuật thời Trần? - Hãy phân biệt sự khác nhau giữa hình ảnh con Rồng thời Lí và con Rồng thời Trần? 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: (1') ở lớp 6 chúng ta đã đợc làm quen với cách vẽ theo mẫu. Hôm nay chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đã học ở lớp 6 để áp dụng vào vẽ theo mẫu: cái cốc và quả. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (8') H ớng dẫn quan sát, nhận xét: - GVgiới thiệu mẫu để HS rõ: + Mẫu vẽ gồm có 1 cốc và 1(2) quả hình cầu. - HS quan sát mẫu và nhận xét. - GV: Hãy phân tích các cách đặt bố cục của mẫu ? Trong các cách đặt mẫu , cách nào hợp lí và cân đối hơn cả? - HS: + Hình 1: Bố cục lệch lên phía trên + Hình 2: Bố cục lệch xuống phía dới và chếch qua phía phải. + Hình 3: Cốc to so với quả. + Hình 4: nhỏ so với quả. + Hình 5: Bố cục dàn hàng ngang. + Hình 6: Bố cục cân đối hợp lí. - GV: Đặt mẫu vẽ nh thế nào để bài vẽ có bố cục đẹp mắt? I. Quan sát ,nhận xét: 8 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - HS: Không nên tách rời quá xa, quá gần hoặc che khuất quá nhiều, có ánh sáng chiếu trực tiếp lên mẫu. - Sau đó GV cho 1 - 2 HS lên đặt mẫu cho đúng yêu cầu. GV chỉnh sửa lại cho hợp lí. - GV hớng dẫn HS quan sát và đặt câu hỏi: ? Khung hình chung của mẫu là khung hình gì ? ? Khung hình riêng của mẫu là khung hình gì ? ? Kích thớc của quả và cốc? ? Em có nhận xét gì về vị trí của các vật mẫu? (HS yếu) ? ánh sáng chính chiếu lên mẫu từ hớng nào ? (HS yếu) - HS quan sát và trả lời. - Khung hình chung: khung hình chữ nhật đứng - Khung hình riêng: + quả: hình vuông + cái cốc: hình chữ nhật đứng. - Kích thớc (chiều cao, chiều ngang) - Vị trí: Quả nằm trớc cái cốc - Hớng từ phải sang trái (hoặc ngợc lại). Hoạt đông2: (5') H ớng dẫn cách vẽ: - GV treo hình minh hoạ các bớc vẽ hình lên bảng. HS quan sát các bớc. ? Có mấy bớc vẽ hình? + B1: Vẽ phác khung hình. + B2: Xác định vị trí các bộ phận. + B3: Vẽ các nét chính. + B4: Vẽ nét chi tiết. II. Cách vẽ: 4 bớc: + Đo, ớc lợng, tìm tỉ lệ chung của khung hình bao quát, khung hình riêng từng vật , khoảng cách nếu có. Tìm tỉ lệ của từng vật mẫu, luôn so sánh để tìm tỉ lệ các bộ phận của mẫu sao cho cân đối. + Xác định vị trí các bộ phận của cốc và quả, đánh dấu vị trí của miệng, thân, đáy cốc. Vẽ gợi. + Vẽ phác các bộ phận của vật mẫu, chú ý tới tỉ lệ - sẽ làm cho hình vẽ giống mẫu . Phác các bộ phận của mẫu, vẽ bằng những đờng thẳng, chia trục đối xứng nếu vật có dạng hình cân đối. + Điều chỉnh tỉ lệ và đặc điểm các bộ phận của mẫu. Thờng xuyên so sánh đối chiêu cho gần giống với mẫu. Hoạt động 3: (22') III. Thực hành: 9 Giáo án Mĩ thuật khối 7 H ớng dẫn thực hành: - Cho HS tién hành quan sát vẽ bài. - Tuy nhiên ở bài này chỉ yêu cầu vẽ hình cho hoàn chỉnh do vậy GV cũng nhắc HS quan sát mẫu thật chi tiết để hoàn thành phần hình mà không gợi ánh sáng trên mẫu. - Quan sát hình và vẽ hình hoàn thiện . - Bài vẽ trên giấy bằng chì đen. 4. Củng cố: (3') - Giáo viên chọn 2-3 bài (tốt - cha tốt) của học sinh để học sinh tự nhận xét. Sau đó bổ sung góp ý. - Đây là bài vẽ theo mẫu đầu tiên ở lớp 7, GV cho học sinh tự nhận xét về + Bố cục bài vẽ trên giấy + So sánh tỉ lệ của hình vẽ với mẫu + Nét vẽ. - GV có thể chỉ ra trên bài của một số HS những chỗ hợp lí và cha hợp lí và rút kinh nghiệm về cách vẽ hình qua một bài cụ thể. 5. H ớng dẫn về nhà: (1') - Quan sát độ đậm nhạt ở những đồ vật có chất liệu thuỷ tinh, sứ, đồ vật có khối tròn, bầu dục - Chuẩn bị cho bài học 3: Vẽ trang trí: "Tạo hoạ tiết trang trí". Tiết 4, Bài 4. Vẽ trang trí: Tạo hoạ tiết trang trí Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu bài học: - HS hiểu tầm quan trọng của họa tiết trong nghệ thuật trang trí. - Biết cách tạo những hoạ tiết đơn giản và áp dụng làm các bài tập trang trí - Yêu thích nghệ thuật trang trí dân tộc. II . Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bài trang trí hình vuông, hình tròn. - Hình minh họa về hoạ tiết 9(hoa, lá , chim, thú ) 10 [...]... yêu mến cảnh đẹp của quê hơng đất nớc II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Hình minh hoạ các bớc vẽ tranh 2 Học sinh: - HS chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Bút chì, tẩy, màu tự chọn, vở mĩ thuật 3 Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp trực quan - Phơng pháp gợi mở - Phơng pháp luyện tập III Tiến trình dạy - học: 1 ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 16 Giáo án Mĩ thuật khối 7 2 Kiểm tra bài cũ: (3') - Kiểm tra dụng... Học sinh: - HS chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Bút chì ,tẩy, thớc kẻ vở mĩ thuật 3 Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp trực quan - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp gợi mở - Phơng pháp luyện tập III Tiến trình dạy - học: 18 Giáo án Mĩ thuật khối 7 1 ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2 Kiểm tra bài cũ: (3') - Kiểm tra sự hoàn thành bài vẽ tiết trớc của 1 số HS 3 Bài mới: - Giới thiệu bài: (1' ) Trong cuộc... quá cẩu thả, thiếu sáng tạo, bài cha hoàn thành 4 Củng cố: - Yêu cầu học sinh nộp bài - Gv nhận xét đánh giá ý thức học tập của lớp qua tiết kiểm tra, khen ngợi những cá nhân có ý thức làm bài tốt, đầy đủ dụng cụ học tập 5 Hớng dẫn về nhà: - Chuẩn bị cho bài sau - Có thể vẽ tranh theo ý thích 28 Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 11 , Bài 10 : Vẽ tranh : Đề tài cuộc sống quanh em (Tiết 1) Ngày soạn: Ngày dạy:... Củng cố: (4') - Đánh giá cách lựa chọn nội dung, cách thể hiện hình vẽ của hs - GV nhận xét những u, nhợc điểm Tuyên dơng, khuyến khích bài vẽ tốt, đúng Động viên bài vẽ cha tốt 5 Hớng dẫn về nhà: (1' ) - Hoàn thành bài nếu trên lớp cha làm xong - Chuẩn bị dụng cụ học tập, màu vẽ để tiết sau tiếp tục học tiết 12 : Vẽ tranh: Đề tài cuộc sống quanh em 31 Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 12 , Bài 10 : Vẽ tranh :... - Phơng pháp gợi mở - Phơng pháp luyện tập III Tiến trình dạy - học: 1 ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 21 Giáo án Mĩ thuật khối 7 2 Kiểm tra bài cũ: (3') - Kiểm tra sự hoàn thành bài vẽ tiết trớc của 1 số HS 3 Bài mới: - Giới thiệu bài: (1' ) Thiên nhiên tơi đẹp luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các hoạ sĩ Qua vẻ đẹp về hình dáng và màu sắc của các loại hoa và quả đã có rất nhiều hoạ sĩ đã vẽ lên... tự đánh giá + Nhận xét về hình ảnh + Nhận xét về bố cục, màu sắc + Tự xếp loại bài của bạn theo cảm nhận của mình - GV kết luận và bổ sung - GV nhận xét những u, nhợc điểm Tuyên dơng, khuyến khích bài vẽ tốt, đúng Động viên bài vẽ cha tốt 5 Hớng dẫn về nhà: (1' ) - Vẽ tiếp bài nếu cha hoàn thành trên lớp - Chuẩn bị cho bài 5: Vẽ trang trí: "Tạo dáng và trang trí lọ hoa" 17 Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết... nhiên thông qua cảm thụ và sáng tạo của ngời vẽ -Biết chọn góc cảnh đẹp để thực hiện bài vẽ tranh phong cảnh đơn giản có bố cục và màu sắc hài hoà Thêm yêu mến cảnh đẹp của quê hơng đất nớc II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Tranh phong cảnh của hoạ sĩ , học sinh đã vẽ - Hình minh hoạ các bớc vẽ tranh - Một số bài vẽ của hs về đề tài này 2 Học sinh: 13 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - HS chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học... có ý tởng sáng tạo, gợi ý cho hs tự nhận xét bài của bạn, đánh giá theo ý của mình - HS tự xếp loại bài của mình - GV nhận xét những u, nhợc điểm Tuyên dơng, khuyến khích bài vẽ tốt, đúng Động viên bài vẽ cha tốt 5 Hớng dẫn về nhà: (1' ) - Hoàn thành bài nếu trên lớp cha làm xong - Chuẩn bị mẫu vật cho bài 13 : Vẽ theo mẫu: "Cái ấm tích và cái bát" (vẽ hình) 33 Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 13 , Bài 23:... dơng, khuyến khích bài vẽ tốt, đúng Động viên bài vẽ cha tốt 5 Hớng dẫn về nhà: (1' ) - Nắm các bớc vẽ tĩnh vật màu 26 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để tiết sau vẽ bài kiểm tra 1 tiết: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật Tiết 10 , Bài 9:Vẽ trang trí: Trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật (Kiểm tra 1 tiết) Ngày soạn: Ngày dạy: I Mục tiêu bài học: - HS biết cách trang trí bề mặt... xoay hớng nào cũng có thể nhìn thấy hoạ tiết + Đợc vẽ theo lỗi trang trí các hoạ tiết phần lớn đều đợc cách điệu II Tạo dáng và trang trí lọ hoa: 19 Giáo án Mĩ thuật khối 7 - B1: Tạo dáng cho lọ: ( GV có thể kết hợp vẽ minh hoạ,hoặc cho hs quan sát các mẫu hình trong SGK về các kiểu dáng để HS nhận xét và định hớng cho mình) - B2: Trang trí - Bớc này có thể tham khảo các bài trang trí trớc về hoạ tiết, . Thờng thức mĩ thuật: Một số công trình mĩ thuật thời Trần. Tiết 2, Bài 2: Thờng thức mĩ thuật: Một số công trình mĩ thuật thời Trần (12 26 -14 00) Ngày soạn: Ngày dạy: 4 Giáo án Mĩ thuật khối 7 I. Mục. Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 1, Bài 1: Thờng thức mỹ thuật: Sơ lợc về mỹ thuật thời trần (12 26 -14 00) I. Mục tiêu bài học: - Qua bài học HS hiểu. ớng dẫn về nhà: (1& apos;) - Vẽ tiếp bài nếu cha hoàn thành trên lớp. - Chuẩn bị cho bài 5: Vẽ trang trí: "Tạo dáng và trang trí lọ hoa". 17 Giáo án Mĩ thuật khối 7 Tiết 7, Bài 5: Vẽ trang

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sơ lược về mỹ thuật thời trần

 • (1226-1400)

  • I. Mục tiêu bài học:

  • II. Chuẩn bị:

   • Hoạt động của GV và HS

   • Nội dung kiến thức

    • Tạo hoạ tiết trang trí

   • Hoạt động của GV và HS

   • Nội dung kiến thức

  • I. Mục tiêu bài học:

  • II. Chuẩn bị:

   • Tiết 15, Bài 13: Vẽ trang trí:

    • Chữ trang trí

   • Ngày soạn: Ngày dạy:

   • I. Mục tiêu bài học:

   • II. Chuẩn bị:

   • Ngày soạn: Ngày dạy:

   • I. Mục tiêu bài học:

   • II. Chuẩn bị:

   • III. Tiến trình dạy - học:

    • Trang trí bìa lịch treo tường

   • Ngày soạn: Ngày dạy:

   • I. Mục tiêu bài học:

   • II. Chuẩn bị:

   • Tiết 19, Bài 18:Vẽ theo mẫu:

   • Tiết 21, Bài 14: Thường thức mĩ thuật:

    • Mĩ thuật Việt Nam

    • từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

   • I. Mục tiêu bài học:

   • II. Chuẩn bị:

   • 1. Giáo viên:

    • Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của MTVN

    • từ cuối TK Xix đến năm 1954

  • I. Mục tiêu bài học:

  • II. Chuẩn bị:

   • Ngày soạn: Ngày dạy:

   • I. Mục tiêu bài học:

   • II. Chuẩn bị:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan