Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 14

191 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:27

PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 1 Tiết theo PPCT: 1 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: Bài: 01 - TTMT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN (1226-1400) I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Học sinh hiểu được một số đặc điểm chung của mỹ thuật thời Trần thông qua những công trình, tác phẩm cụ thể về: Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm. 2. Về kỹ năng: - Học sinh nhận biết được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lịch sử. 3. Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Trần. 2. Chuẩn bị của HS: - Sưu tầm tranh ảnh mỹ thuật thời Trần. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính KIểm tra đồ dùng học tập của HS Chuẩn bị đdht KIểm tra đồ dùng học tập của HS 2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ thuật có giá trị. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc điểm, giá trị nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt hơn. Do đó hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài “Sơ lược về mỹ thuật thời Trần”. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về b/cảnh xã hội. - GV cho HS nhắc lại một - HS nhắc lại đặc điểm I/. Vài nét về bối cảnh xã hội: - Sau khi thay thế quyền lãnh đạo đất nước từ nhà 1 số thành tựu của MT thời Lý, qua đó đánh giá MT thời Trần là sự nối tiếp của MT thời Lý. - GV trình bày một số điểm nổi bật về bối cảnh lịch sử thời Trần. của MT thời Lý. - HS thảo luận nhóm về cuộc đấu tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân và dân nhà Trần. - HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung thêm. Lý, nhà Trần đã có nhiều chính sách tiến bộ để củng cố và xây dựng đất nước. Với 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên đã thúc đẩy tinh thần dân tộc, đất nước giàu mạnh, tạo điều kiện cho nghệ thuật phát triển. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về MT thời Trần. + GV giới thiệu về nghệ thuật kiến trúc. - Cho HS quan sát tranh ảnh và kể tên các loại hình nghệ thuật thời Trần. - GV cho HS quan sát và nêu nhận xét một số công trình kiến trúc tiêu biểu. - GV cho HS thảo luận nhóm về đặc điểm của hai loại hình nghệ thuật kiến trúc: Cung đình và Phật giáo. - GV giới thiệu sơ bộ về lịch sử ra đời của nghệ thuật kiến trúc chùa làng. * GV giới thiệu về nghệ thuật điêu khắc và chạm - HS quan sát tranh ảnh. - HS kể tên một số loại hình nghệ thuật thời Trần. - HS quan sát và nhận xét các công trình kiến trúc tiêu biểu. - HS thảo luận nhóm nhận xét về đặc điểm của 2 loại hình kiến trúc: Cung đình và Phật giáo. - HS quan sát và nhận xét về kiến trúc chùa làng. II/. Vài nét về mỹ thuật thời Trần: 1. Kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: Ngoài việc tu bổ lại kinh thành Thăng Long, nhà Trần còn cho xây dựng nhiều khu cung điện (Thiên Trường – Nam Định) và lăng mộ (An Sinh – Quảng Ninh). b) Kiến trúc Phật giáo: Giai đoạn này nhiều ngôi chùa với quy mô lớn được xây dựng ở nhiều nơi. Ngoài ra kiến trúc chùa làng cũng rất phát triển. 2. Điêu khắc và chạm 2 khắc trang trí. - GV giới thiệu về nghệ thuật tạc tượng tròn. - GV giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc trang trí. Cho HS xem tranh một số tác phẩm tiêu biểu. - GV giới thiệu về hình tượng con Rồng thời Trần. Cho HS so sánh Rồng thời Trần và thời Lý. * GV giới thiệu về nghệ thuật gốm. - Cho HS quan sát tranh ảnh về đồ gốm thời Trần. - Cho HS nhận xét đặc điểm và nêu sự giống và khác nhau giữa gốm thời Trần và thời Lý. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về tượng tròn. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về chạm khắc trang trí. - HS quan sát tranh ảnh và phát biểu cảm nhận. - Quan sát hình Rồng và so sánh giữa Rồng thời Trần và Rồng thời Lý - HS xem tranh về đồ gốm thời Trần. - Học sinh nêu nhận xét của mình về đặc điểm của đồ gốm. So sánh giữa gốm thời Lý và gốm thời Trần. khắc trang trí: - Tượng Phật và tượng thú vật được tạc nhiều dùng để thờ phụng. Chạm khắc trang trí cho những công trình kiến trúc, chạm khắc gỗ, đá đạt đến sự tinh xảo và hoàn mỹ. Rồng thời Trần có cách tạo hình mập mạp hơn so với Rồng thời Lý. 3. Đồ gốm: - Gốm thời Trần so với gốm thời Lý có đáng thô, dày và nặng hơn. Nét vẽ phóng khoáng, họa tiết trang trí thường là hoa sen, hoa cúc… HOẠT ĐỘNG 3: GV giới thiệu đặc điểm của MT thời Trần. - Cho HS thảo luận tóm tắt lại đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật. Qua đó rút ra đặc điểm chính của MT thời Trần. - Học sinh thảo luận nhóm tóm tắt lại đặc điểm chính của các công trình mỹ thuật và rút ra đặc điểm của mỹ thuật thời Trần. III/. Đặc điểm của mỹ thuật thời Trần: - Mỹ thuật thời Trần mang dáng dấp chắc khỏe, phóng khoáng, cách tạo hình mập mạp và giàu tính dân tộc. 3 HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá kết quả học tập. - GV cho HS nhắc lại kiến thức đã học. - Cho HS quan sát tác phẩm và phát biểu cảm nhận. - Học sinh nhắc lại những kiến thức đã học. - Học sinh quan sát các tác phẩm MT thời Trần và phát biểu cảm nghĩ và trách nhiệm của mình đối với các tác phẩm ấy. 3. Củng cố, luyện tập: (5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính Học sinh về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần. Quan sat, lắng nghe Sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) + Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài mới ”VTM: Cái cốc và quả”, chuẩn bị vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập. 5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân: Xác nhận của Phó hiệu trưởng Duyệt của Tổ tự nhiên 4 PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 2 Tiết theo PPCT: 2 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: Bài: 02 - TTMT MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MỸ THUẬT THỜI TRẦN (1226-1400) I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Học sinh hiểu được đặc điểm và giá trị nghệ thuật của một số công trình mỹ thuật thời Trần. 2. Về kỹ năng: - Học sinh biết cách phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lịch sử. Nâng cao khả năng phân tích tác phẩm. 3. Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Trần. 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính GV kiểm tra bài tập: Lọ hoa và quả – vẽ màu. Bài tập Lọ hoa và quả – vẽ màu. 2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: Tiết học trước các em đã được tìm hiểu khái quát về sự phát triển của mỹ thuật thời Trần. Để giúp các em nắm bắt được đặc điểm của một số tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này, hôm nay thầy, trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “Một sốp công trình MT thời Trần”. 5 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu các tác phẩm về kiến trúc. + GV giới thiệu về Tháp Bình Sơn. - GV cho HS quan sát tranh ảnh về Tháp Bình Sơn. Yêu cầu HS phát biểu cảm nhận. - GV gợi ý để HS nhận biết Tháp Bình Sơn thuộc thể loại kiến trúc gì. - GV phân tích trên tranh ảnh nhấn mạnh về hình dáng, cấu trúc và trang trí của tháp. - GV phân tích giá trị nghệ thuật của Tháp. + GV giới thiệu về khu lăng mộ An Sinh. - GV cho HS quan sát tranh ảnh về khu lăng mộ An Sinh. Yêu cầu HS phát biểu cảm nhận. - GV gợi ý để HS nhận biết khu lăng mộ An Sinh thuộc thể loại kiến trúc gì. - GV phân tích trên tranh ảnh nhấn mạnh về hình dáng, kích thước và trang trí của các lăng mộ. - HS quan sát tranh ảnh về Tháp Bình Sơn và phát biểu cảm nhận của mình. - HS nhận biết thể loại kiến trúc của Tháp Bình Sơn. - Quan sát GV phân tích tác phẩm. - HS quan sát tranh ảnh về khu lăng mộ An Sinh và phát biểu cảm nhận. - HS nêu nhận biết của mình về thể loại kiến trúc này. - Quan sát GV phân tích tác phẩm. I/. Kiến trúc. 1. Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc). - Là một công trình kiến trúc bằng đất nung. Tháp Bình Sơn hiện còn 11 tầng, cao 15 mét. Tháp có bố cục mặt bằng vuông, càng lên cao càng nhỏ dần, tầng dưới cùng cao trội hẳn lên. Họa tiết trang trí bên ngoài tháp khá phong phú như: Hình Rồng, sư tử, hoa, lá, tháp tỏa hào quang… tháp Bình Sơn là niềm tự hào của kiến trúc cổ Việt Nam. 2. Khu lăng mộ An Sinh (Quảng Ninh). - Đây là khu lăng mộ lớn của các Vua nhà Trần. Các lăng mộ được xây dựng cách xa nhau nhưng đều hướng về khu đền An Sinh. Kích thước các lăng mộ tương đối lớn, bố cục thường đăng đối quy tụ vào một điểm ở giữa. Trang trí: Các pho tượng thường được gắn và thành bậc hoặc sắp đặt như một cảnh chầu trông rất sinh động và trang nghiêm. 6 - GV phân tích giá trị nghệ thuật của khu lăng mộ An Sinh. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu các tác phẩm về điêu khắc và trang trí. + GV giới thiệu tượng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ. - GV cho HS nêu hiểu biết của mình về Thái sư Trần Thủ Độ. - GV cho HS quan sát tranh ảnh và yêu cầu HS nêu cảm nhận về tác phẩm. - GV gợi ý để HS nêu nhận xét về hình dáng, đường nét, hình khối của tượng Hổ. - GV dựa vào tranh ảnh tóm tắt lại những đặc điểm chính về tượng Hổ thông qua cách diễn tả hình khối, đường nét và dáng dấp làm nổi bật tính uy dũng của Hổ cũng như tích cách của Thái sư Trần Thủ Độ. + GV giới thiệu về chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc. - GV giới thiệu sơ bộ về chùa Thái Lạc. - GV cho HS quan sát các bức chạm khắc và yêu cầu HS nêu cảm nhận của mình. - GV hướng dẫn HS quan sát và nêu nhận xét cụ thể các bức chạm khắc về: - HS nêu hiểu biết của mình về Thái sư Trần Thủ Độ. - HS quan sát tranh ảnh và nêu cảm nhận về tác phẩm. - HS nêu nhận xét về hình dáng, đường nét, hình khối của tượng Hổ. - Quan sát GV phân tích tác phẩm. - Quan sát GV giới thiệu bài. - HS quan sát các bức chạm khắc và nêu cảm nhận của mình. - HS quan sát và nêu nhận xét cụ thể các bức chạm khắc về: Nội dung, bố cục, đường nét, họa II/. Điêu khắc và trang trí. 1. Tượng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ. - Được tạc với kích thước gần như thật (dài 1,43m), tượng Hổ được diễn tả trong tư thế thanh thản nhất: Nằm xoãi dài, đầu ngẩng cao, thân hình thon, ức nở nang, bắp vế căng tròn. Với cách tạo khối đơn giản, dứt khoát, chặt chẽ trong sắp xếp các chi tiết và sự nuột nà của đường nét đã lột tả được tính cách dũng mãnh của vị chúa sơn lâm cũng như lột tả được khí chất của Thái sư Trần Thủ Độ. 2. Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc. - Nội dung chủ yếu là cảnh dâng hoa, tấu nhạc với nhân vật là vũ nữ, nhạc công, chim thần Kinari. Bố cục các bức chạm khắc thường cân đối, cách tạo khối tròn mịn với độ đục chạm nông sâu khác nhau đã tạo cho các bức chạm khắc thêm 7 Nội dung, bố cục, đường nét, họa tiết. - GV tóm tắt lại những đặc điểm chính và phân tích tác phẩm “Tiên nữ dâng hoa”. - Cho HS nêu cảm nhận về tài năng của các nghệ nhân xưa. tiết. - Quan sát GV phân tích tác phẩm. - HS nêu cảm nhận về tài năng của các nghệ nhân xưa. lung linh, sinh động. HOẠT ĐỘNG 3: Đánh giá kết quả học tập. - GV cho HS nhắc lại kiến thức đã học. - Cho HS quan sát tác phẩm và phát biểu cảm nhận. - HS nhắc lại kiến thức đã học. 3. Củng cố, luyện tập: (3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính Học sinh về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần. Quan sat, lắng nghe Sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) Bài tập về nhà: Học sinh về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK. Đọc trước bài mới “Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật”, chuẩn bị chì, tẩy, vở bài tập, sưu tầm đồ vật hình chữ nhật được trang trí đẹp. + Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài mới “Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật”, chuẩn bị chì, tẩy, vở bài tập, sưu tầm đồ vật hình chữ nhật được trang trí đẹp. 5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân: Xác nhận của Phó hiệu trưởng Duyệt của Tổ tự nhiên 8 PHÒNG GD&ĐT AN MINH Tuần: 3 Tiết theo PPCT: 3 Trường THCS Đông Hưng 2 Ngày soạn: Bài: 03 :Vẽ Theo Mẫu CÁI CỐC VÀ QUẢ I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Học sinh hiểu được đặc điểm của mẫu và nắm bắt phương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp. 2. Về kỹ năng: - Biết cách và nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của mẫu, thể hiện bài vẽ chính xác, mềm mại. 3. Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, rèn luyện thói quen làm việc khoa học, lôgích. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Mẫu vẽ có kích thước chuẩn và chưa chuẩn. Bài vẽ của HS. Tranh tĩnh vật của họa sĩ. 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. Chì, tẩy, vở bài tập. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính a. Em hãy nêu vài nét về nghệ thuật kiến trúc thời Trần? b. Em hãy nêu một số tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí? HS trả lời -Tượng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ. 2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút) + Đặt vấn đề vào bài mới: Ở lớp 6 các em đã vẽ theo mẫu rất nhiều. Để củng cố kiến thức và giúp các em nắm chắc hơn về cấu tạo của các hình khối cơ bản, hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu bài “VTM: Cái cốc và quả”. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính 9 HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV sắp xếp vật mẫu ở nhiều vị trí khác nhau và cho học sinh nhận xét về cách sắp xếp đẹp và chưa đẹp. - GV cho học sinh thảo luận và nêu nhận xét về: Hình dáng, vị trí, đậm nhạt ở vật mẫu. - GV nhắc nhở HS khi vẽ cần quan sát kỹ để vẽ hình cho chính xác. - HS quan sát giáo viên sắp xếp vật mẫu và nêu nhận xét về các cách sắp xếp đó. - HS thảo luận nhóm và nêu nhận xét chi tiết vật mẫu về: + Hình dáng. + Vị trí. + Tỷ lệ. + Đậm nhạt. I/. Quan sát và nhận xét: + Hình dáng. + Vị trí. + Tỷ lệ. + Đậm nhạt. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV cho học sinh nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. * GV hướng dẫn HS vẽ khung hình. - GV hướng dẫn HS so sánh tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang để xác định tỷ lệ của khung hình. - GV vẽ một số khung hình đúng và sai để học sinh nhận xét. * GV hướng dẫn HS xác định tỷ lệ và vẽ nét cơ bản - Hướng dẫn HS so sánh tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. - Cho học sinh nêu tỷ lệ các bộ phận vật mẫu của mẫu vẽ ở nhóm mình. - GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của mẫu và hướng dẫn trên bảng về cách vẽ nét cơ bản tạo nên hình dáng của vật mẫu. * GV hướng dẫn HS vẽ chi - HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. - Học sinh quan sát kỹ vật mẫu và xác định tỷ lệ khung hình chung của vật mẫu. - HS nhận xét hình vẽ của giáo viên. - HS thảo luận trong nhóm về tỷ lệ khung hình ở mẫu vẽ của nhóm mình. - HS quan sát kỹ mẫu và so sánh tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. - HS nêu tỷ lệ các bộ phận vật mẫu của mẫu vẽ ở nhóm mình - HS nhận xét về đường nét tạo dáng của vật mẫu và quan sát giáo viên vẽ minh họa. II/. Cách vẽ: 1. Vẽ khung hình. 2. Xác định tỷ lệ và vẽ nét cơ bản. 10 [...]... tiết mềm mại có phong cách sáng tạo riêng, biết cách sáng tạo họa tiết phù hợp với các mảng hình 3 Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, yêu thích nghệ thuật trang trí, phát huy tư duy sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Tranh ảnh... cảm 3 Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, yêu mến cảnh vật thiên nhiên, phát huy khả năng quan sát, phân tích, tìm tòi II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Tranh vẽ của họa sĩ, tranh ảnh về phong cảnh, bài vẽ của HS năm trước 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm... cảm 3 Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, yêu mến cảnh vật thiên nhiên, phát huy khả năng quan sát, phân tích, tìm tòi II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Tranh vẽ của họa sĩ, tranh ảnh về phong cảnh, bài vẽ của HS năm trước 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm... Đông Hưng 2 Tuần: 7 Tiết theo PPCT: 7 Ngày soạn: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ CẮM HOA I MỤC TIÊU: 1 Về kiến thức: - Học sinh hiểu được đặc điểm và phương pháp tạo dáng và trang trí lọ hoa theo ý thích 2 Về kỹ năng: - Biết cách và nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của lọ hoa, thể hiện hình dáng nhẹ nhàng, trang nhã, sắp xếp màu sắc và họa tiết hài hòa 3 Về thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả... và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, hiểu rõ những tác dụng thiết thực của nghệ thuật trang trí trong cuộc sống Có ý thức làm đẹp cho cuộc sống của mình II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Anh chụp lọ hoa, một số mẫu lọ hoa thật, bài vẽ của HS năm trước 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài, sưu tầm... thái độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận được vẻ đẹp của bài vẽ thông qua cách bố cục và thể hiện hình vẽ Rèn luyện thói quen làm việc khoa học, lôgích II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Tranh ảnh tĩnh vật, mẫu vẽ, bài vẽ của HS năm trước 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước... độ: - Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình - Học sinh yêu thích môn học, yêu thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp của vật trong thông qua tranh vẽ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1 Chuẩn bị của GV: - Tranh Tĩnh vật của họa sĩ và bài vẽ của HS năm trước, hình gợi ý cách vẽ màu, vật mẫu để HS vẽ theo nhóm 2 Chuẩn bị của HS: - Đọc trước... sở thích của người sáng tạo nhưng cần đảm bảo yếu tố nhẹ nhàng - GV hướng dẫn HS hoàn thành đường nét tạo dáng - GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của lọ hoa mẫu - GV vẽ minh họa bước hoàn - HS quan sát lọ hoa và quan sát GV hướng dẫn bài - HS nêu nhận xét cụ thể về: Hình dáng, họa tiết, cách trang trí và màu sắc của lọ hoa I/ Quan sát – nhận xét - Lọ hoa có nhiều kiểu dáng và hình thức trang... c) Vẽ màu 27 HOẠT ĐỘNG 3: III/ Bài tập Hướng dẫn HS làm bài tập Tạo dáng và trang trí lọ hoa - GV cho HS làm bài tập theo - HS làm bài tập theo ý thích nhóm Hướng dẫn các nhóm theo nhóm Các xé gián giấy để trang trí lọ nhóm xé dán giấy để hoa trang trí lọ hoa - Nhắc nhở HS làm bài tập theo đúng phương pháp - GV quan sát và hướng dẫn thêm về cách bố cục và cách sắp xếp họa tiết HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá kết... của GV -Thông qua bài làm của các em để nhận xét, đánh giá - Nhận xét, chốt lại nội dung của bài học Hoạt động của HS Quan sat, nhận xét Nội dung chính Hình dang, bố cục, đường nét 4 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập + Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài mới ”Tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa”, chuẩn bị một số lọ hoa, chì, tẩy, màu, vở bài tập . thuật trang trí, phát huy tư duy sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS): 1. Chuẩn bị của GV: - Tranh ảnh về hoa lá, mây sóng, côn trùng. Bài vẽ của HS năm trước. 2. Chuẩn. điểm của hai loại hình nghệ thuật kiến trúc: Cung đình và Phật giáo. - GV giới thiệu sơ bộ về lịch sử ra đời của nghệ thuật kiến trúc chùa làng. * GV giới thiệu về nghệ thuật điêu khắc và chạm -. Trần. III/. Đặc điểm của mỹ thuật thời Trần: - Mỹ thuật thời Trần mang dáng dấp chắc khỏe, phóng khoáng, cách tạo hình mập mạp và giàu tính dân tộc. 3 HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá kết quả học tập. -

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài: 02 - TTMT

 • MỘT SỐ CÔNG TRÌNH

 • MỸ THUẬT THỜI TRẦN (1226-1400)

 • Bài:4:

 • TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ

 • ĐỀ TÀI

 • TRANH PHONG CẢNH

  • Hướng dẫn HS làm bài tập.

 • ĐỀ TÀI

 • TRANH PHONG CẢNH

  • Hướng dẫn HS làm bài tập.

  • Hướng dẫn HS làm bài tập.

 • ĐỀ TÀI: CUỘC SỐNG QUANH EM

 • ĐỀ TÀI: CUỘC SỐNG QUANH EM

 • ẤM TÍCH VÀ BÁT

 • ẤM TÍCH VÀ BÁT

 • CHỮ TRANG TRÍ

 • ĐỀ TÀI: TỰ CHỌN

 • ĐỀ TÀI: TỰ CHỌN

 • TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG

 • Bài 26: TTMT.

 • VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT ITALIA

 • THỜI KỲ PHỤC HƯNG

 • Tiết: 29-30 Bài: 29-30 – Vẽ tranh. AN TOÀN GIAO THÔNG

 • Tiết: 31 Bài: 31 – Vẽ trang trí TRANG TRÍ TỰ DO

  • TG

  • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

   • TG

    • Hướng dẫn HS làm bài tập.

   • TG

   • TG

   • TG

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

 • ẤM TÍCH VÀ BÁT

  • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

 • bµi 24: v theo mu

 • ẤM TÍCH VÀ BÁT

 • (tit 2 : v ®m nh¹t)

  • TG

 • RÚT KINH NGHIỆM

  • TG

 • RÚT KINH NGHIỆM

 • Bµi 26 : TTMT. VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT ITALIA

 • THỜI KỲ PHỤC HƯNG

  • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

   • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu liên quan