Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 2

65 650 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:29

Tiết 1: Thờng thức mĩ thuật Ngày soạn : Ngày dạy: Sơ lợc về mĩ thuật thời Trần (1226-1400) A.Mục tiêu 1.Kiến thức : hs hiểu và nắm bắt đợc một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần 2.Kỹ năng: Biết phân biệt mĩ thuật các thời kì Trình bày khái quát về mĩ thuật thời Trần. 3.Thái độ : Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, biết trân trọng và yêu quý vốn cổ của cha ông để lại. B.Ph ơng pháp -Quan sát vấn đáp trực quan, gợi mở -Luyện tập , thực hành nhóm C.Chuẩn bị 1) Gv: -Bộ đồ dùng dạy học MT 8; -Tranh về mĩ thuật thời Trần phóng to - Tài liệu tham khảo"Lợc sủ mĩ thuật và mĩ thuật học" của Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai - Máy hắt, phim trong, bút nét to, giấy rô ki 2) Hs:-Tranh ảnh liên quan đến bài học. - Giấy , chì , màu , tẩy D.Tiến trình dạy học I.ổn định lớp (1') : Kiểm tra sĩ số II.Kiểm tra bài cũ :(1')? Chơng trình lớp 6 chúng ta tìm hiểu mĩ thuật thời nào( Thời Lý ) III. Bài mới : (36') : 1.Đặt vấn đề : Mĩ thuật thời Trần là sự tiếp nối mĩ thuật thời Lý, Nhà Trần đã cho ngời tu bổ và sửa sang lại khang trang hơn, các phù điêu, chạm khắc cũng linh hoạt và sống động hợn 2.Triển khai bài : Hoạt động 1 : Bối cảnh xã hội thời Trần ? Nêu những biến động của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỉ XIII ?Tình hình KT-XH có gì thay đổi ?Thời Trần có sự kiện gì đặc biệt +Quyền trị vì đất nớc từ nhà Lý chuyển sang nhà Trần(Trần Cảnh lên ngôi) +Nhìn chung cha có sự thay đổi lớn chế độ trung ơng tập quyền đợc củng cố, mọi kỉ c- ơng và thể chế đợc phát huy +Ba lần đánh thắng Nguyên Mông, hào khí dân tộc dâng cao, tạo sức bật cho Văn hoá, nghệ thuật trong đó có Mĩ Thuật. Hoạt động 2 : Khái quát về mĩ thuật thời Trần ? Vì sao mĩ thuật thời Trần lại có điều kiện thuận lợi hơn thời Lý ?Những loại hình nghệ thuật nào xuất hiện ở mĩ thuật thời Trần ? Trình bày nghệ thuật kiến trúc thời Trần *Gv kết luận: ( Chiếu qua máy ) + Mối quan hệ với quần chúng cởi mở hơn và có sự giao lu văn hoá với các nớc lân cận + Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm 1. Kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình Kinh Thành thăng Long đợc xây dựng lại đơn giản hơn nhiều . -Khu cung Điện Thiên TRờng, khu lăng 1 ? Điêu khắc thời Trần phát triển nh thế nào ? Nêu một số tác phẩm điêu khắc của mĩ thuật thời Trần ? Vì sao ngời ta phải chạm khắc trang trí ? Những hình chạm khắc nào thờng đợc đa vào sử dụng ? nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trần - GV kết luận chung (Chiếu qua máy ) mộ An Sinh, Thành Tây Đô. b) Kiến truc phật giáo -Phát triển rầm rộ hơn thời Lý : -Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định ) -Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc ) * Kiến trúc chùa làng : đợc xây dựng ở nhiều nơi thờ phật kết hợp với thờ thần . 2.Điêu khắc và chạm khắc trang trí a) Điêu khắc * Tợng tròn : Các pho tợng phật đợc tạc bằng nhiều chất liệu đá và gỗ. Tợng đá ở lăng mộ : Tợng quan hầu, tợng các con thú ở lăng Trần Hiến Tông (Quẩng Ninh ) Tợng hổ ở lăng Trần Thủ Độ ( Thái Bình ) Tơng s tử ở chùa Thông (Thanh Hoá) * Những Bệ Rồng : ở chùa Dâu (Bắc Ninh) Khu lăng mộ An sinh. Hình tợng con Rồng có thân hình khoẻ khoắn hơn b) chạm khắc trang trí : Nhạc công, ngời chim và Rồng ở chùa Thái Lạc (Gỗ )-Hng Yên Trang trí bệ đá hoa sen với những hình chạm rồng , hoa lá *NGhệ thuật chạm khắc phổ biến và làm ra các công trình trở nên đẹp hơn. 3. Nghệ thuật Gốm Xong gốm dày thô và nặng hơn,đồ gốm gia dụng phát triển mạnh, chế tác đợc gốm hoa nâu và hoa lam, hoạ tiết trang trí trên gốm chủ yếu là hoa sen , hoa cúc cách điệu. *Kết luận : Mĩ thuật thời trần giàu chất hiện thực hơn MT thời Lý, cách tạo hình khoẻ khoắn và vì thế gần gũi với nhân dân lao động hơn. IV- Đánh giá - Củng cố:(4') - XH thời Trần có gì thay đổi? -nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trần? Vì sao nói mĩ thuật thời Trần giàu tính hiện thực? - GV kết luận, bổ sung, tuyên dơng những em trả lời tốt V- Dặn dò:(2') - Học thuộc bài ở nhà - Chuẩn bị bài 2 - vẽ theo mẫu cái cốc và quả (mỗi tổ chuẩn bị một bộ mẫu cố và quả.) E.Bổ sung 2 Ngày soạn : Tiết 2:Vẽ Theo mẫu Ngày dạy: Cái cốc và quả (Vẽ hình ) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết 2. Kỹ năng: HS vẽ đợc hình cái cốc và quả dạng hình cầu 3. Thái độ : HS hiểu đợc vẻ đẹp của bố cục và tơng quan tỉ lệ ở mẫu B. Ph ơng pháp: - Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành C. Chuẩn bị : 1 GV: Tranh mĩ thuật ĐDDH8 - Các bớc vẽ tranh theo mẫu cái cốc và quả - Bài mẫu của học sinh lớp trớc 2. Giấy, chì, màu, tẩy D. Tiến hành I- ổn định tổ chức:(1') Kiểm tra sĩ số II-Kiểm tra bài cũ(2') ? Trình bày đôi nét về mĩ thuật thời Trần III- Bài mới (36') 1 Đặt vấn đề: Cái cốc và quả là 2 vật mẫu gần gũi quen thuộc trong gia đình chúng ta. Hôm nay cô sẽ hớng dẫn cho các em cách vẽ cái cốc và quả . 2. Triển khai bài : Hoạt động 1 : Quan sát-nhận xét 3 -GV cho HS xem mẫu ? Mẫu vẽ của chúng ta hôm nay gồm những vật nào Gv đa ra cách đặt mẫu ? Trong những bố cục sau, bố cục nào hợp lí và cân đối hơn cả.?vì sao -GV cho HS xem những bức tranh mẫu _ GV gợi ý : Khung hình chung của mẫu là khung hình gì ?Hình dáng cái cốc nh thế nào ,chiều ngang cốc bằng mấy phần chiều cao ?Đáy cốc hình gì ?Vị trí của quả so với cốc +Gồm 1 cái cốc và cái qủa +Hình G bố cục đẹp và hợp lí hơn cả. Vì quả và cốc đặt cân đối thuận mắt hài hoà. + Còn hình A Bố cục lêch lên phía trên, hình B lêch xuống dới, hình D lệch sang phải, hình D lệch sang trái, Hình E qủa nằm sau cốc + Khung hình chung chữ nhật đứng +Hình trụ 2 đáy : Đáy lớn là miệng cốc, đáy bé là đáy cốc. +Chiều ngang cốc bằng 3/4 chiều cao +Đáy cốc hình e líp + Quả nằm trớc cốc và bằng 1/2 cái cốc Hoạt động 2 : Cách vẽ ? Nêu cách ớc lợng tỉ lệ của 2 mẫu vật cái cốc và quả ?Các bớc cơ bản của bài vẽ theo mẫu thông thờng đã học ở lớp 6 - Gv kết luận Và treo ĐDDH MT 7 về các bớc bài vè theo mẫu ? GV treo ĐD dạy học thể hiện các bớc bài vẽ theo mẫu cái côc và quả B1- Dựng khung hình chung và riêng B2-Xác định tỉ lệ bộ phận B3-Phác hình bằng nét thẳng. B4-Vẽ chi tiết để hoàn thiện bài vẽ. B1-B2 4 -GV cho học sinh xem một số bài vẽ mẫu của hoạ sĩ Hoạt động 3 : Thực hành GV ra bài tập, học sinh vẽ bài - GV bao quát lớp, hớng dẫn , chỉnh sửa bài cho những em vẽ cha đợc - Hớng dẫn một vài nét trực tiếp lên bài của những em vẽ yếu - Vẽ theo mẫu cái cốc và quả (Vẽ hình ) - Chất liệu: Chì đen IV- Đánh giá - Củng cố:(4') - GV thu một số bài vẽ của học sinh ( 4-5 bài) Có bài vẽ tốt, và những bài vẽ cha tốt - Yêu cầu học sinh nhận xét về bố cục,đờng nét, hình vẽ - GV kết luận, bổ sung, tuyên dơng những bài vẽ tốt, động viên khuyến khích những bài vẽ kém chất lợng. V.Dặn dò : (2') -Tiếp tục hoàn thành bài vẽ ở nhà - Chuẩn bị bài 3- Tạo hoạ tiết trang trí - Mỗi tổ chuẩn bị một tờ giấy Rô ki A2 -ảnh chụp các hoạ tiết trang trí - Giấy, chì, màu, tẩy E.Bổ sung Ngày dạy: Tiết 3 : Vẽ trang trí Ngày dạy: Tạo hoạ tiết trang trí 5 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS hiểu thế nào là hoạ tiết trang trí,và hoạ tiết là yếu tố cơ bản của hoạ tiết trang trí. 2.Kỹ năng : HS biết tạo hoạ tiết đơn giản và nghệ thuật trang trí là áp dụng các hoạ tiết để làm đẹp thêm các đồ vật cần trang trí . 3.Thái độ : HS yêu quý nghệ thuật trang trí dân tộc. B. Ph ơng pháp: - Vấn đáp -thảo luận nhóm, -vấn đáp - trực quan C. Chuẩn bị 1.GV: - Tài liệu tham khảo"Chạm khắc dân gian Việt Nam" - Tranh ảnh về hoa lá chim thú - Bản rập hoa văn trang trí - Phim trong, giấy Rô ki cỡ lớn - Phóng to một số hoạ tiết trang trí trong SGK. 2. HS: -Su tầm một số hoạ tiết trang trí - Giấy chì, mẫu thật D.Tiến hành: I-ổn định tổ chức(1') : Kiểm tra sĩ số II- Kiểm tra bài cũ(2') : Nhận xét một số bài vẽ theo mẫu III- Bài mới (36'): 1. Đặt vấn đề: Trang trí là nghệ thuật tạo ra cái đẹp, một điểm cơ bản và quan trọng của trang trí là tạo ra hoạ tiết. hạo tiết càng cách điệu cao, càng sáng tạo thì bài trang trí càng có giá trị. 2.Triển khai bài: Hoạt động 1: Quan sát nhận xét ? GV cho HS xem các hoạ tiết trang trí (Đây là các hình ảnh của thiên nhiên và cuộc sống đã trở thành hoạ tiết trang trí) ? Làm thế nào để các hình ảnh này có hình dáng cân đối , hài hoà, tự nhiên mà sống động. ? Những hình ảnh nào thờng dùng để tạo ra hoạ tiết ?Hình dáng hạo tiết có nguyên nh hình ảnh thật không ?Hãy so sánh hình ảnh thật với hoạ tiết sử dụng trong trang trí _Gv cho Hs xem những hoạ tiết trang trí đẹp đợc đơn giản và cách điệu + Đơn giản và cách điệu các hoạ tiết đó. 1. Hoạ tiết -Hoa lá chim muông, thú vật, hoa văn sóng nớc, mây trời -Cảnh sinh hoạt đánh đàn, múa hát 2. Hình dáng hoạ tiết -Thay đổi so với hình ảnh thật.Khi đa vào trang trí đã đơn giản và cách điệu. Hoạt động 2 : Cách vẽ hoạ tiết trang trí ? muốn có những hoạ tiết trang trí ta phải làm gì +Nghiên cứu các hoạ tiết thật(Mẫu thật vật thật) 6 ?Nêu các bớc tạo một hoạ tiết trang trí _ GV treo đồ dùng cho HS xem các bớc bài tạo hoạ tiết trang trí. _ Gv minh hoạ bảng cho Hs thấy B1 : Đơn giản mẫu thật -Phác khung hình, vẽ nét chính B2: Cách điệu : Theo hình dáng hoặc theo cấu trúc Hoạt động 3: Thực hành -Gv ra bài tập, Hs vẽ bài _Gv bao quát lớp ,hớng dẫn cho những em vẽ còn yếu. -Tạo một vài hoạ tiết trang trí -Màu tuỳ ý IV. Củng cố: (5') - GV thu một số bài vẽ của học sinh ( 4-5 bài) Có bài vẽ tốt, và những bài vẽ cha tốt - Yêu cầu học sinh nhận xét về bố cục, nét vẽ, hoạ tiết đã cách điệu hay cha? - GV kết luận, bổ sung, tuyên dơng những bài vẽ tốt, động viên khuyến khích những bài vẽ kém chất lợng. V.Dặn dò : (2') -Tiếp tục hoàn thành bài vẽ ở nhà - Chuẩn bị bài 4-đề tài tranh phong cảnh -ảnh chụp các tranh phong cảnh hoặc phong cảnh ở tờ lịch. - Giấy, chì, màu, tẩy E.Bổ sung Ngày soạn : Tiết : Vẽ tranh Ngày dạy: Đề tài tranh phong cảnh A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hiểu về đề tài phong cảnh là tranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua cảm thụ và sáng tạocủa ngời vẽ. 2. Kỹ năng: HS biết chọn , cắt và vẽ đợc một tranh phong cảnh theo ý thích 3. Thái độ : HS yêu mến phong cảnh quê hơng, đất nớc. B. Ph ơng pháp: - Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành C. Chuẩn bị : 1 GV: Tranh mĩ thuật ĐDDH, tranh tham khảo của hoạ sĩ,dụng cụ ngắm, và cắt cảnh - Các bớc vẽ tranh phong cảnh - Bài mẫu của học sinh lớp trớc 2. Giấy, chì, màu, tẩy D. Tiến hành I- ổn định tổ chức:(1') Hát 1 bài "Tiếng ve gọi hè" II-Kiểm tra bài cũ(2') Kiểm tra Đồ dùng học tập của học sinh. III- Bài mới (36') 1 Đặt vấn đề: Tranh phong cảnh là tranh thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua cảm xúc và tài năng của ngời vẽ. Một bức tranh phong cảnh đẹp thể hiện đầy đủ về bố cục màu sắc và hình khối.(gv ghi bảng) 7 2. Triển khai bài : Hoạt động 1 : Tìm và chọn nội dung đề tài -GV cho HS xem những bức tranh phong cảnh thiên nhiên ? Vẽ tranh phong cảnh là vẽ cảnh gì ? Phong cảnh ở nông thôn có giống với thành phố không ? Trình bày nội dung của những bức tranh trên ? Bố cục của những bức tranh trên nh thế nào ? Hình vẽ và màu sắc ra sao -GV cho HS xem những bức tranh mẫu của Hs năm trớc. -Là vẽ tất cả những cảnh vật mà mình nhìn thấy và cảm nhận đợc. -Phong cảnh mỗi vùng miền đều khác nhau và thay đổi theo thời gian - Nội dung: Phong phú, đa dạng , vẽ về cảnh núi non, sông nớc, cảnh sinh hoạt của miền quê mỗi mùa lại khác nhau về màu sắc, - Bố cục chặt chẽ, hợp lí -Hình vẽ mềm mại, màu sắc tơi tắn, mang đậm nét riêng của mỗi miền quê. Hoạt động 2 : Cách vẽ Gv giới thiệu dụng cụ ngắm cảnh nh trong SGK và hớng dẫn cho HS cách ngắm cảnh. ? Sau khi ngắm cảnh chúng ta phải làm nh thế nào ? Nêu các bớc cơ bản của bài vẽ tranh phong cảnh ? GV treo ĐD dạy học thể hiện các bớc bài vẽ tranh phong cảnh *Chọn và cắt cảnh B1- Tìm bố cục (Phác hình mảng chính và mảng phụ) B2- Vẽ hình Chi tiết chính, vẽ thêm các chi tiết phụ khác cho phù hợp B3-Vẽ màu Theo cảm xúc và sáng tạo. Bớc 1: Tìm bố cục Bớc 2: Vẽ hình 8 -GV cho học sinh xem một số bài vẽ mẫu của hoạ sĩ Bớc 3: Vẽ màu Hoạt động 3 : Thực hành GV ra bài tập, học sinh vẽ bài - GV bao quát lớp, hớng dẫn , chỉnh sửa bài cho những em vẽ cha đợc - Hớng dẫn một vài nét trực tiếp lên bài của những em vẽ yếu - Vẽ trang trí một bức tranh phong cảnh -Kích thớc: 18x25 cm - Chất liệu: Tuỳ ý IV- Đánh giá - Củng cố:(4') - GV thu một số bài vẽ của học sinh ( 4-5 bài) Có bài vẽ tốt, và những bài vẽ cha tốt - Yêu cầu học sinh nhận xét về ?Bố cục của bài vẽ nh thế nào ?Đờng nét của bức tranh ra sao ? Hình vẽ của bức tranh ?Màu sắc của các bức tranh nh thế nào - GV kết luận, bổ sung, tuyên dơng những bài vẽ tốt, động viên khuyến khích những bài vẽ kém chất lợng. V.Dặn dò : (2') -Tiếp tục hoàn thành bài vẽ ở nhà - Chuẩn bị bài 5 - Tạo dáng và trang trí lọ hoa. - Mỗi tổ chuẩn bị một lọ hoa mẫu -ảnh chụp các lọ hoa (nếu có ) - Giấy, chì, màu, tẩy E.Bổ sung 9 Ngày soạn : Tiết 5: vẽ trang trí Ngày dạy: Tạo dáng và trang trí lọ hoa A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết cách tạo dáng và trang trí lọ hoa 2. Kỹ năng : Biết cách tạo dáng và trang trí một hoặc một số lọ hoa đơn giản 3. Thái độ: Yêu quý vẻ đẹp của những vật mẫu, những tác phẩm nghệ thuật của cha ông. B. Ph ơng pháp -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập, thực hành C.Chuẩn bị: 1.GV:- Một số lọ hoa đẹp, màu sắc hài hoà, hoạ tiết rõ ràng - đồ dùng cách tạo dáng và trang trí lọ hoa -Bài vẽ của học sinh năm trớc 2. HS :- Su tầm tranh ảnh của các lọ hoa - Giấy, chì, màu, tẩy D.Tiến hành I.ổn định tổ chức (1'): II.Kiểm tra bài cũ (2'): Thu và nhận xét bài "vẽ tranh phong cảnh" III.Bài mới (36'): 1.Đặt vấn đề : Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu thẩm mĩ của con ngời càng cao .Từ thời Lý -Trần, Lê, các lọ hoa đợc làm bằng nhiều chất liệu và chạm trổ rất đẹp. Ngày nay hình dáng cáclọ hoa không ngừng đa dạng, cách trang trì nâng cao với đờng nét tinh tế và sắc sảo. 2. Triển khai bài Hoạt động 1 :Quan sát - nhận xét - GV cho HS xem một số lọ hoa có hình dáng khác nhau ? Em có nhận xét gì về hình dáng của các lọ hoa ? Cấu tạo của chúng nh thế nào ?Về bố cục, cách sắp xếp và bố trí các hoạ tiết nh thế nào ?Hoạ tiết đợc vẽ theo lối tả thực hay cách điệu - GV cho hs xem một số bài trang trí mẫu - GV kết luận, bổ sung 1.Hình dáng: phong phú, đa dạng. To nhỏ rộng hẹp, cao thấp khác nhau _ Gồm miệng lọ, cổ lọ, thân lọ, đáy lọ. - Hoạ tiết rải đều khắp lọ - Bố cục chặt chẽ có trọng tâm - Hoạ tiết đa dạng tinh tế -Màu sắc hài hoà làm nổi bật lọ hoa cần trang trí * Mỗi lọ hoa đều có một cách trang trí riêng tạo nên đặc trng cho nó đồng thời phù hợp với mục đích sử dụng. Hoạt động 2 : Cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh ? Trớc khi trang trí lọ hoa ta phải làm gì ?Trình bày cách tạo dáng lọ hoa 1. Tạo dáng B1-Tìm chu vi của lọ hoa (Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật) B2- Kẻ trục đối xứng B3- Phác hình 10 [...]... (2' ): - Vễ nhà tiếp tục hoàn thành bài vẽ -Chuẩn bị bài 14 -Mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 -Su tầm tranh mĩ thuật Việt Nam E.Bổ sung 25 Tiết 14 : vẽ trang trí Ngày soạn : Ngày dạy: Mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 A Mục tiêu 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu vài nét khái quát về mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 2 Kỹ năng : HS nắm bắt đợc những đặc điểm mĩ thuật. .. sung Tiết 8 : TT Mĩ Thuật Ngày soạn : Ngày dạy: 14 Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần A Mục tiêu 1 Kiến thức: Học sinh hiểu biết thêm một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần - Biết thêm nhiều loại hình nghệ thuật cũng nh chất liệu của mĩ thuật thời Trần 2 Kỹ năng : HS có khả năng phân biệt mĩ thuật thời Trần với các thời khác, rèn luyện t duy , phát triển khả năng phân tích... cảnh ra sao +Chọn góc cảnh đẹp, màu sắc tơi sáng ? Nhận xét về những hoạt động của con ng- +Hoạt động của con ngời phong phú đa ời dạng : cấy cày, hop chợ, mua bán ? Hình dáng của những con ngời đó nh thế +Dáng khom, dáng thẳng, dáng ngồi nghỉ nào Hoạt động 2: cách vẽ 34 ? Nhắc lại các bớc bài vẽ kí hoạ thông thờng B1: Chọn hình dáng đẹp, tiêu biểu B2: So sánh tỉ lệ các bộ phận B3: Vẽ bao quát các nét... IV.Củng cố - Đánh giá (4'): ): -GV thu từ 4- 5 bài yêu cầu HS nhận xét về, -? Bố cục của mẫu nh thế nào -? Hình vẽ có giống mẫu hay không - ?Màu sắc của bài vẽ so với mẫu nh thế nào -(GV kết luận bổ sung ) V.Dặn dò (2' ): - Vễ nhà tiếp tục đặt một bộ mẫu đẻ vẽ -Chuẩn bị bài 8- Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần - Su tầm tranh ảnh mĩ thuật thời Trần E.Bổ sung Tiết 8 : TT Mĩ Thuật Ngày soạn... điểm Nội dung rõ ràng : 3điểm Bố cục chuẩn : 3điểm Hình vẽ chắc khoẻ : 2 điểm Màu sắc tơi sáng : 2 iểm Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 17 : vẽ trang trí Trang trí bìa lich treo t ờng A Mục tiêu 1 Kiến thức: Giúp học sinh biết cách trang trí bìa lich treo tờng 2 Kỹ năng : Trang trí đợc bìa lịch treo tờng để sử dụng trong dịp Tết Nguyên án 3 Thái độ: HS hiểu ứng dụng của mĩ thuật trong đời sống hằng ngày B Phơng... (2' ) - chuẩn bị bài 10 - Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em -Su tầm tranh về thiên nhiên cuộc sống Đáp án - Biểu điểm Nội dung rõ ràng : 3điểm Bố cục chuẩn : 3điểm Hình vẽ chắc khoẻ : 2 điểm Màu sắc tơi sáng : 2 iểm 17 Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 10:Vẽ tranh Đề tài cuộc sống quanh em A Mục tiêu: 1 Kiến thức: HS hiểu về đề tài cuộc sống quanh em (thờng có những hoạt động gì , cách thể hiện ra sao ) 2. .. cuộc sống quanh mình C .Chuẩn bị: 1.GV: - Đề bài - Một số bài mẫu về đề tài tự chọn 2 HS : Giấy, chì màu tẩy, Phác thảo nét c.Tiến hành I.ổn định tổ chức (1'): Kiểm tra sĩ số II Nội dung kiểm tra -Ra đề: Vẽ tranh đề tài tự chọn Kích thớc : 18 x25 cm Màu : Tuỳ chọn III Thu bài và dặn dò (2' ) - chuẩn bị bài 17- Vẽ trang trí bìa lịch treo tờng -Su tầm tranh về bìa lịch treo tờng 28 Đáp án - Biểu điểm Nội dung... tranh chống pháp bằng những tác phẩm bất hũ của mình Họ là những chiến sĩ trên mặt 26 trận nghệ thuật Hoạt động 2: Một số hoạt động mĩ thuật ? Mĩ thuật VN thời kì này chia làm mấy 1.Giai đoạn 1: giai đoạn , đó là những giai đoạn này -Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930 ?Đặc điểm của giai đoạn này là gì -Chịu ảnh hởng của nghệ thuật trung Hoa và Pháp ?Kể tên những tác phẩm nổi tiếng trong -Tác phẩm : giai... - Đánh giá (4'): ? Nêu những nét chính của Mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1945-1954 ? Gv tóm tắt, kết luận , bổ sung V.Dặn dò (2' ): 27 -Hoàn thành bài vẽ ở nhà -chuẩn bị bài 15-16 kiểm tra học kì I -Giấy chì, màu tẩy, phác thảo nét E.Bổ sung Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 15-16 : vẽ tranh Đề tài tự chọn A Mục tiêu 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu về tranh đề tài tự chọn phong phú nội dung và hình thức 2 Kỹ... quý , trân trọng nghệ thuật cha ông B Phơng pháp -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập, thực hành nhóm C .Chuẩn bị: 1.GV: Tài liệu tham khảo, ĐDDH MT 7 Tranh ảnh tham khảo,su tầm 2 HS : Giấy, chì, màu, tẩy(tranh ảnh liên quan đến bài học.) D.Tiến hành I.ổn định tổ chức (1'):Kiểm tra dụng cụ II.Kiểm tra bài cũ (2' ): ? Nêu cách tạo chữ trang trí III.Bài mới (36') 1.Đặt vấn đề : Mĩ thuật Việt Nam cuối . 1: Thờng thức mĩ thuật Ngày soạn : Ngày dạy: Sơ lợc về mĩ thuật thời Trần ( 122 6-1400) A.Mục tiêu 1.Kiến thức : hs hiểu và nắm bắt đợc một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần 2. Kỹ năng: Biết. huy +Ba lần đánh thắng Nguyên Mông, hào khí dân tộc dâng cao, tạo sức bật cho Văn hoá, nghệ thuật trong đó có Mĩ Thuật. Hoạt động 2 : Khái quát về mĩ thuật thời Trần ? Vì sao mĩ thuật thời Trần. mở -Luyện tập , thực hành nhóm C .Chuẩn bị 1) Gv: -Bộ đồ dùng dạy học MT 8; -Tranh về mĩ thuật thời Trần phóng to - Tài liệu tham khảo"Lợc sủ mĩ thuật và mĩ thuật học" của Chu Quang

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan