Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 4

34 792 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:30

Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 1 Bài 1:Thờng thức mỹ thuật sơ lợc mỹ thuật thời trần (1226-1400) Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh hiểu biết về mỹ thuật thời Trần. -Nhận thức đúng đắn, trân trọng giá trị ngt truyền thống II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Bộ DDDH 6, su tầm tranh ảnh liên quan * Học sinh: SGK, vở ghi chép, tranh ảnh liên quan đến bài học 2-Phơng pháp: Trực quan, thuyết trình III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Giới thiệu chơng trình mỹ thuật lớp 7, những yêu cầu của môn học 3-Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát bối cảnh xã hội Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I- Vài nét về bối cảnh xã hội. - Sau khi thay nhà Lí, nhà Trần có nhiều chính sách tiến bộ để XD đất nớc. - Chế độ TƯ tập quyền đợc củng cố và tăng cờng. Vời ba lần đánh thắng quân Nguyên - Mông, tinh thần tự lập, tự c- ờng, tinh thần thợng võ đợc dâng cao. II- Vài nét về Mĩ Thuật thời Trần. - Mĩ Thuật thời Trần Tìm hiểu khái quát về bối cảnh xã hội thời Trần. - Việt Nam vào đầu thế kỉ XIII có những biến động quyền trị vì đất nớc từ nhà Lí chuyển sang nhà Trần. -Vai trò của đất nớc có thay đổi nhng nhìn chung cơ cấu XH không có gì thay đổi lớn, mọi kỉ cơng và thể chế đợc duy trì phát huy. Đó là yếu tố tạo sức bật cho văn học nghệ thuật trong đó có Mĩ Thuật. Thảo luận nhóm Hoạt động 2: Tìm hiểu khái quát về Mĩ Thuật thời Trần Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Khái quát về mỹ thuật 1- Kiến trúc. a) Kiến trúc cung đình. - Tu bổ lại thành Thăng Long, XD c/điện Thiên Tr- ờng. - Khu Năng mộ An Sinh là nơi chôn cất các vua Trần. b) Kiến trúc Phật giáo. ? Mĩ Thuật thời Trần tiếp nối của Mĩ Thuật thời nào? ? Mĩ Thuật thời Trần phát triển trong điều kiện ntn? - Đặc điểm của Mĩ thuật thời Trần là giàu chất hiện thực hơn Mĩ thuật thời Lí. Cách tạo hình khoẻ khoắn, gần gũi vỡi đời sống nhân dân LĐ. ? Em Hãy kể tên những loại hình nghệ Thảo luận nhóm Giáo án Mỹ Thuật 7 - Xây dựng các ngôi chùa nổi tiếng: Tháp chùa Phổ Minh, tháp Bình Sơn, Yên Tử, Bối Khê 2- Điêu khắc và trang trí. - Gắn liền với các công trình. Tợng phật đợc tạc nhiều để thờ cúng. - Chạm khắc dùng để trang trí tôn vẻ đẹp cho các công trình. 3- Đồ gốm. - Xơng gốm dày, thô và nặng hơn. Gốm gia dụng phát triển. thuật trong thời Lí? * Nghệ thuật kiến trúc. a) Kiến trúc cung đình. ? Thảo luận nhóm tìm hiểu về kiến trúc cung đình. b) Kiến trúc Phật giáo. ? Thảo luận nhóm tìm hiểu về kiến trúc Phật giáo. - Đá và gỗ. Nhng do chiến tranh, khí hậu nên các pho tợng không còn nữa. - Tợng quan hầu; các con thú lăng mộ Trần Hiến Tông; tợng hổ lăng mộ Trần Thủ Độ. * Nghệ thuật gốm ? So sánh nghệ thuật gốm thời Trần và Lí? Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm II- Đặc điểm. -Kế thừa tinh hoa thời Lí nh- ng dung dị, đôn hậu, chất phác hơn. -Tiếp nhận một số yếu tố Nght của các nớc láng giềng làm giàu cho nght nớc nhà. ? So sánh đặc điểm chung của nghệ thuật thời Trần và thời Lý? Thảo luận nhóm 4-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học Chuẩn bị bài 2 Tiết 2-Bài 8: Thờng thức mỹ thuật Một số công trình mĩ thuật thời trần. Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu: - Giúp HS có thêm hiểu biết về mĩ thật thời Trần. - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của các công trình MT thời Trần. - Thêm tự hào về truyền thống nghệ thuật dân tộc. II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy, học *Giáo viên - Các hình ảnh liên quan, câu hỏi phần trò chơi, phiếu thảo luận. *Học sinh: -Su tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc thời Trần 2-Phơng pháp: -Trực quan, thuyết trình-vấn đáp III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu một số công trình kiến trúc Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1. Kiến trúc - Chơi ô chữ: Đoán tên công trình kiến trúc. - Các nhóm lựa chọn từ Giáo án Mỹ Thuật 7 Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh - Nêu câu hỏi và công bố đáp án. - Nêu tóm tắt công trình tháp P.M hàng ngang để tìm khoá - Giải từ hàng dọc a. Tìm hiểu về tháp Bình Sơn - V. Phúc - Cho HS quan sát 3 hình ảnh. (?) Ghi tên công trình kiến trúc, thời đại xây dựng. - Hiện đáp án. - Phóng to hình ảnh tháp Bình Sơn. - Quan sát. - HS ghi bảng phụ - Quan sát. Thảo luận nhóm: (5). - Thể loại kiến trúc? - Chất liệu, vị trí? - Hình dáng chung? - Nhận xét phân tích thêm về cấu trúc lòng tháp. - Kết luận - Theo dõi yêu cầu để cùng nhau thảo luận. - Lắng nghe. b/ Khu lăng mộ An sinh - Giới thiệu sơ về quá trình sinh sống của các vua Trần: Quê: Nam Định đóng đô ở Thăng Long khi nhờng ngôi lại về Điện thiên trờng qua đời an nghỉ tại khu lăng mộ An sinh. ? Vị trí, cách xây dựng? ? Thể loại kiến trúc gì? ? Trang trí ra sao? - Lắng nghe. - Lắng nghe. Theo dõi câu hỏi dựa vào SGK để trả lời. Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu một số công trình điêu khắc Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 2-Điêu khắc a/ Tợng hổ ở lăng Trần Thủ Độ - Giới thiệu về T.T.Đ qua hình thức trắc nghiệm 1 số câu hỏi. - Tìm hiểu về tợng Hổ. + Kích thớc? + Vẻ đẹp về hình khối? + ý nghĩa? - Chọn đáp án đúng viết vào bảng nhóm. HS trả lời. b/ Chạm khắc gỗ (chùa Thái Lạc) - Cho HS quan sát 1 số TP chạm khắc gỗ. Hớng dẫn HS tìm hiểu về: + Nội dung, hình thức của các bức chạm khắc. + Giá trị nghệ thuật Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh + Gọi hs nhận xét các câu trả lời của các nhóm + GVKL, nhận xét giờ học HS trả lời. 4-Củng cố dặn dò -Chuẩn bị bài 9: +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, màu, tẩy Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 3 Bài 2: Vẽ theo mẫu Cái cốc và quả Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh biết cách vẽ từ bao quát đến chi tiết. -Vẽ đợc cố và quả. II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Mẫu: Cốc và quả, hình minh họa các bớc vẽ. * Học sinh: Giấy A4, chì, tẩy. 2-Phơng pháp Trực quan, thực hành. III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học quan sát nhận xét. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát-nhận xét -Cấu tạo của cốc -Cấu tạo của quả -Tỷ lệ của mẫu Giáo viên giới thiệu mẫu -Gợi ý cách bày mẫu -Gợi ý quan sát cấu tạo và tìm tỷ lệ của mẫu +Cấu tạo: +Tỷ lệ: So sánh tỷ lệ của quả và cốc Học sinh quan sát trả lời Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Cách vẽ - Vẽ khung hình chung, riêng -Vẽ phác hình -Vẽ chi tiết -Giáo viên cho học sinh quan sát hình minh họa các bớc vẽ +Lu ý: khung hình và bài vẽ sẽ khác nhau phụ thuộc vào vị trí của ngời vẽ +Cần đối chiếu, so sánh tỷ lệ của mẫu -Học sinh tìm tỷ lệ và làm bài Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Treo bài của học sinh lên bảng +Giáo viên chọn 1 số bài của học sinh treo lên bảng và gợi ý học sinh nhận xét +Gọi học sinh nhận xét +Giáo viên kết luận +Học sinh treo bài của mình lên bảng +Nhận xét bài của bạn 4-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học. -Chuẩn bị bài sau. Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 4 Bài 3: Vẽ trang trí tạo hoạ tiết trang trí Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh biết hiểu thế nào là hoạ tiết và là yếu tố cơ bản của ngt trang trí. -Biết tạo các hoạ tiết đơn giản . II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Phóng to 1 số hoạ tiết. Hình minh họa các bớc vẽ. * Học sinh: Giấy A4, chì, tẩy, su tầm một số hoạ tiết. 2-Phơng pháp Trực quan, luyện tập. III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát-nhận xét KL: Hoạ tiết TT phong phú, đa dạng, đợc đơn giản và cách điệu. Giáo viên giới thiệu -Hoạ tiết là những hình ảnh quen thuộc quanh ta -Gồm: hoa lá, chim thú, vân mây, sóng n- ớc đợc đơn giản hoá và cách điệu cao -Dùng nhiều hình ảnh trong cuộc sống để tạo thành hoạ tiết Học sinh quan sát Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Cách vẽ - Vẽ khung hình chung, riêng -Vẽ phác hình -Vẽ chi tiết -Giáo viên cho học sinh quan sát hình minh họa các bớc vẽ +Phác khung hình +Lợc bỏ các chi tiết +Cách điệu các đờng nét cho phù hợp -GV đi từng bàn quan sát nhắc nhở, gợi ý HS thực hiện bài vẽ. -Học sinh quan sát mẫu thực tế (Hoa lá ) tìm tỷ lệ và làm bài theo hớng dẫn Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Treo bài của học sinh lên bảng +Giáo viên chọn 1 số bài của học sinh treo lên bảng và gợi ý học sinh nhận xét +Gọi học sinh nhận xét +Giáo viên kết luận +Học sinh treo bài của mình lên bảng +Nhận xét bài của bạn 4-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học. -Chuẩn bị bài 4 Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 5-6 Bài 4: Vẽ tranh tranh phong cảnh Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -HS hiểu về tranh phong cảnh: Là diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên qua cảm thụ và sáng tạo của ngời vẽ -Biết chọn góc cảnh đẹp, vẽ đực tranh đơn giản, màu sắc hài hoà. II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Bộ tranh DH 7. Su tầm tranh của các hoạ sỹ và học sinh. * Học sinh: Vở thực hành, chì, tẩy, màu, tạo cắt cảnh bằng bìa. 2-Phơng pháp Trực quan, luyện tập. III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm chọn nội dung đề tài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Tìm chọn nội dung -Vẽ về các danh lam thắng cảnh của đất n- ớc -Phong cảnh nông thôn -Phong cảnh biển Giáo viên cho học sinh xem tranh ?: Em có nhận xét gì về hình ảnh tranh? ?: Em có nhận xét gì về bố cục tranh? ?: Em có nhận xét gì về màu sắc tranh -Gợi ý học sinh trả lời -GV kết luận, phân tích vẻ đẹp của các bức tranh Học sinh quan sát -Hs thảo luận, phát biểu Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Cách vẽ -Chọn và cắt cảnh. -Vẽ phác hình đơn giản -Vẽ từ tổng thể đến chi tiết -Vẽ màu -Giáo viên cho học sinh quan sát hình minh họa các bớc vẽ -Hớng dẫn học sinh sử dụng cắt cảnh -Hớng dẫn học sinh vẽ màu -Học sinh quan sát -Hs thực hành Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Treo bài của học sinh lên bảng +Giáo viên chọn 1 số bài của học sinh treo lên bảng và gợi ý học sinh nhận xét +Gọi học sinh nhận xét +Giáo viên kết luận +Học sinh treo bài của mình lên bảng +Nhận xét bài của bạn 4-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học: Giáo án Mỹ Thuật 7 -Chuẩn bị tiết sau Tiết 7 Bài 5: Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí lọ hoa Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu : -HS hiểu cách tạo dáng và trang trí đợc 1 lọ hoa -Có thói quen quan sát và nhận xét các đồ vật trong cuộc sống. II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Hình minh hoạ, bài vẽ của học sinh. * Học sinh: Vở thực hành, chì, tẩy, màu. 2-Phơng pháp Trực quan, luyện tập. III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm quan sát nhận xét. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát nhận xét: +Hình dáng +Cấu tạo +Hoạ tiết trang trí +Màu sắc Giáo viên cho học sinh xem hình minh hoạ -Là một thể loại TT ứng dụng -Hình dáng: to nhỏ, cao thấp, thắt, phình -Cấu tạo: Gồm miệng, cổ, thân, đáy lọ -Trang trí: Đơn giản -Màu sắc: Nhẹ nhàng, tôn vẻ đạp của hoa Học sinh quan sát -Hs thảo luận, phát biểu Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh II-Cách vẽ -Vẽ phác hình đơn giản -Vẽ chi tiết -Chọn hoạ tiết TT -Vẽ màu III-Thực hành -Giáo viên cho học sinh quan sát hình minh họa các bớc vẽ -Dùng chì vẽ phác khung hình chung -Định tỷ lệ các bộ phận của lọ: +Miệng lọ, cổ lọ, thân lọ, đáy lọ -Giáo viên nhắc nhở, chỉ dẫn cụ thể từng nhóm học sinh -Học sinh quan sát -Hs thực hành Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh Treo bài của học sinh lên bảng +Giáo viên chọn 1 số bài của học sinh treo lên bảng và gợi ý học sinh nhận xét +Gọi học sinh nhận xét +Giáo viên kết luận +Học sinh treo bài của mình lên bảng +Nhận xét bài của bạn Giáo án Mỹ Thuật 7 4-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học: -Chuẩn bị bài sau Tiết 8 bài 6- Vẽ theo mẫu lọ hoa và quả (Tiết 1-Vẽ hình) Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh biết cách bố cục mẫu đẹp -Vẽ đợc bài hoàn thiện II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Mẫu theo nhóm hình minh hoạ cách vẽ, phơng án bố cục - Học sinh: SGK, chì mầu, tấy, giấy A4 2-Phơng pháp Thuyết trình-trực quan, luyện tập, chia nhóm III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát nhận xét Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát nhận xét GV: giới thiệu mẫu vẽ gồm: Lọ hoa (chất liệu sành, sứ, thuỷ tinh), các loại quả -GV gợi ý cách bày mẫu để có bố cục đẹp -Gọi HS nhận xét -Học sinh quan sát -HS thảo luận Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của HS II-Cách vẽ: Theo phơng pháp bài vẽ theo mẫu +Dựng kh.hình chung +Khung hình riêng +Vẽ phác nét, mảng GV treo tranh hớng dẫn: -Cho học sinh xem bài vẽ của HS năm tr- ớc GV hớng dẫn: +Đặc điểm của lọ, của quả +Tỷ lệ của lọ và quả, -GV theo dõi, nhắc nhở, hớng dẫn cụ thể từng nhóm học sinh -HS thảo luận -HS thực hành trên giấy A4 Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh +Giáo viên ghim bài vẽ gọi hs nhận xét +Về màu sắc-Về bố cục GVkết luận, nhận xét giờ học HS nhận xét bàI của bạn 4-Củng cố dặn dò -Chuẩn bị bài 7: +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, màu, tẩy Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 9 Bài 7- Vẽ theo mẫu lọ hoa và quả (Tiết 2-Vẽ mầu) Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu bàI học: -Học sinh biết cách tô mẫu đẹp -Vẽ đợc bài hoàn thiện II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Mẫu theo nhóm hình minh hoạ cách vẽ, phơng án bố cục - Học sinh: SGK, chì mầu, tấy, giấy A4 2-Phơng pháp Thuyết trình-trực quan, luyện tập, chia nhóm III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát nhận xét Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I-Quan sát nhận xét - Cách bày mẫu - Đậm nhạt - Màu sắc GV: giới thiệu 1 số tranh vẽ tĩnh vật màu -GV gợi ý cách bày mẫu để có bố cục đẹp -Gọi HS nhận xét về: +Khung hình chung của mẫu +Đậm nhạt +Màu sắc -Học sinh quan sát -HS thảo luận Hoạt động 2-3: Hớng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của HS II-Cách vẽ: Theo phơng pháp bài vẽ theo mẫu +Dựng kh.hình chung +Khung hình riêng +Vẽ phác nét, mảng (phác nhanh bằng chì hay màu nhạt) III-Thực hành GV cho học sinh xem bài vẽ của HS năm trớc GV hớng dẫn: +Tìm màu của lọ, của quả +Tơng quan đậm nhạt của lọ và quả. +Vẽ màu nền tạo không gian. +Sự ảnh hởng của màu đứng cạnh nhau -GV theo dõi, nhắc nhở, hớng dẫn cụ thể từng nhóm học sinh -HS thảo luận -HS thực hành trên giấy A4 Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh +Giáo viên ghim bài vẽ gọi hs nhận xét +Về màu sắc-Về bố cục GVKL, nhận xét giờ học học sinh thảo luận phát biểu 4-Củng cố dặn dò Giáo án Mỹ Thuật 7 -Chuẩn bị bài sau: +Giấy khổ A4, chì, màu, tẩy Tiết 10- Bài 9- Vẽ trang trí trang trí đồ vật có dạng Hình chữ nhật Ngày soạn Ngày dạy I- Mục tiêu: - HS biết cách trang trí bề mặt một vật có dạng HCN bằng nhiều cách khác nhau. - Trang trí đợc một đồ vật dạng hình chữ nhật. II- chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học: *Giáo viên: - Một số đồ vật: hộp bánh, cái khăn Tranh, ảnh giới thiệu về trang trí HCN. *Học sinh: -Chì, tẩy, màu, giấy A4 2-Phơng pháp: Thuyết trình, luyện tập III- Tiến trình: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh quan sát nhận xét Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh I-Quan sát, nhận xét - Giới thiệu 1 số đồ vật. (?) Hãy kể tên các đồ vật này? (?) Những vật nào đợc trang trí theo kiểu cơ bản? (đăng đối, xen kẽ, lặp lại)/ Vật nào đợc trang trí theo cách riêng biệt? (?) Nêu nhận xét về cách sắp đặt hoạ tiết trên từng mẫu? (?) Nêu nhận xét về tính phù hợp về nội dung và HT với đặc trng của mỗi đồ vật. - Quan sát. - HS phát biểu Cả lớp quan sát mẫu, suy nghĩ câu hỏi và giơ tay phát biểu ý kiến. - Quan sát, trả lời. II-Cách trang trí. - Treo HMH cách trang trí đồ vật có dạng HCN. VD: Trang trí hộp mứt (kẹo) (Minh hoạ nhanh trên bảng) + Phần chữ: Đơn giản, cô đọng, dễ đọc, phù hợp nội dung. + Phần hình: Bố cục đẹp, mảng thay đổi. + Màu sắc: Tơi tắn, nền đơn giản, tô kín màu. Theo dõi để ghi nhớ cách vẽ. Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh thực hành Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh III-Thực hành - Cho các em chọn nội dung vẽ theo ý thích. - Nhắc HS trong khi vẽ cần liên tởng đến các hình định vẽ. - Theo dõi HS làm bài, gợi ý những em còn lúng túng trong khi làm bài, đa ra những lời khuyên cần thiết. - Thực hành. - Chọn 1 nội dung trang trí. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh - Chọn, trng bày những bài vẽ hoàn thiện - Gọi 1 em nhận xét bài. - Quan sát và nhận xét bài của bạn. [...]... III- Bài tập A4 * Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Giáo án Mỹ Thuật 7 Nội dung Treo 1 số bài của học sinh 4- Củng cố dặn dò: HĐ của giáo viên -Gọi học sinh nhận xét bài của bạn -GV kết luận HĐ của học sinh Đánh giá theo cảm nhận của mình Tiết 26-Bài 26: thờng thức mĩ thuật sơ lợc về mĩ thuật ý thời phục hng Ngày soạn .Ngày dạy I- Mục tiêu: - HS hiểu sơ lợc về mỹ thuật ý thời... Hoạt động 1: Hớng dẫn hs làm bài HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Thực hiện trên khổ giấy A4 4- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài tiết sau: Chì, tẩy, giấy A4 Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 13- 14 Bài 23: Vẽ theo mẫu Cái ấm tích và cái bát Ngày soạn .Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh biết cách bày mẫu đẹp -Biết cách dựng hình chuẩn II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: -Mẫu: Bát và ấm tích, hình... sát + B4: Tô màu cùng xem, cho điểm các bài này III) Thực hành -HS làm bài Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh -Treo một số bài vẽ, gọi hs nhận xét HS nhận xét bài của -GV kết luận các bạn - Nhắc nhở hsvề nhà thực hiện tiếp để giờ sau chấm bài 4- Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học .Chuẩn bị giấy A4 chì, màu, tẩy cho bài kiểm tra Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 16- 17 Bài... động 3: Hớng dẫn học sinh thực hànhvà đánh giá kết quả Giáo án Mỹ Thuật 7 Nội dung - Gọi 1- 3 em hs lên bảng làm mẫu để cả lớp cùng ký hoạ dáng HĐ của thầy - Giáo viên hớng dẫn hsd cụ thể khi sử dụng nét chì: dứt khoát, có sự nhấn nhá - Thu một số bài cho hs nhận xét, đánh giá HĐ của trò - HS làm bài - Quan sát nhận xét bài của bạn - Giáo viên nhận xét , cho điểm 4 Củng cố dặn dò giao bài tập về nhà:... cảnh, dáng ngời, đồ vật - Nhắc lại cách ký hoạ đã học ở bài 18 - Có thể phân chia từng tốp theo các tổ để tập trung vẽ 1 đối tợng - Giáo viên đôn đốc, nhắc nhở hsý thức trong khi vẽ ký hoạ Hoạt động 2: Đấnh giá kết quả học tập Hoạt động của học sinh Lắng nghe - Cầm đồ dùng trên tay HS bắt đầu ký hoạ Giáo án Mỹ Thuật 7 Nội dung Hoạt động của giáo viên Đánh giá kết qủa học tập - Hết thời gian ký hoạ giáo. .. số đề tài + B4: Sửa hình và tô - Cho hs thực hành màu - Theo dõi hớng dẫn các em vẽ bài III) Thực hành - Nhắc hs về hoàn thiện bố cục bằng chì (Yêu cầu làm bài trên để giờ sau vẽ màu khổ giấy A4) Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh -Treo một số bài vẽ, gọi hs nhận xét HS nhận xét bài của -GV kết luận các bạn Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 18- Bài 17: Vẽ trang trí... động mỹ thuật Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò II- Những thành - Chia nhóm để thảo luận -Nhóm trởng tựu về mỹ thuật - Phát câu hỏi thảo luận nhận phiếu N1: Kể những thành tựu chính của mỹ thuật Việt Nam trả lời, đọc giai đoan cuối TK 19 - 1930 nội dung - Kể tên một số tác phẩm và tác giả tiêu biểu thảo luận Giáo án Mỹ Thuật 7 N2: Giới thiệu về những thành tựu của MTVNtừ năm 1930 1 945 ; kể... bổ - Tổng hợp ý kiến dánh giá, nhận xung ý kiến xét - Nghe, ghi chép - Bổ xung cho các nhóm về phần bìnhtác phẩm của hoạ sỹ Hoạt động 1: Đánh giá kết quả học tập Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS - Nhận xét chung về chất lợng giờ -Nghe học, tuyên dơng cá nhân có ý thức cao xây dựng bài 4 Dặn dò giao bài tập về nhà Tiết 23-Bài 22: Vẽ trang trí Giáo án Mỹ Thuật 7 Trang trí đĩa tròn Ngày... Hoạt động của trò Giáo án Mỹ Thuật 7 Chọn một số bài cho học sinh nhận xét đánh giá chấm điểm các bài đã hoàn thiện 4 Củng cố-dặn dò Tiết 24+ 25 -Bài 11+12: Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (Kiểm tra 1 tiết) Ngày soạn .Ngày dạy I- Mục tiêu -HS biết cách vẽ từ bao quát đến chi tiết, vẽ đợc lọ hoa quả gần giống mẫu -HS nhận thức đợc vẻ đẹp bài vẻ thông qua bố cục, đờng nét II- Chuẩn bị 1-Đồ dùng... nhận xét +Giáo viên kết luận 4- Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học -Chuẩn bị bài 13 Hđ của học sinh +Học sinh treo bài của mình lên bảng +Nhận xét bài của bạn Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 15-Bài 13: Vẽ trang trí Chữ trang trí Ngày soạn .Ngày dạy I- Mục tiêu bài học: - Giúp hs biết vận dụng các kiểu chữ đã học để trang trí ứng dụng - Tự trang trí đợc các đồ dùng đơn giản: Sách vở , đầu báo, II/ Chuẩn bị . trúc Phật giáo. ? Mĩ Thuật thời Trần tiếp nối của Mĩ Thuật thời nào? ? Mĩ Thuật thời Trần phát triển trong điều kiện ntn? - Đặc điểm của Mĩ thuật thời Trần là giàu chất hiện thực hơn Mĩ thuật. luận, nhận xét giờ học HS nhận xét bàI của bạn 4- Củng cố dặn dò -Chuẩn bị bài 7: +Chuẩn bị giấy khổ A4, chì, màu, tẩy Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 9 Bài 7- Vẽ theo mẫu lọ hoa và quả (Tiết 2-Vẽ mầu) Ngày. bài Nội dung HĐ của giáo viên HĐ của học sinh III- Thực hành. Thực hiện trên khổ giấy A4 4- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài tiết sau: Chì, tẩy, giấy A4 Giáo án Mỹ Thuật 7 Tiết 13- 14 Bài 23: Vẽ theo

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • sơ lược mỹ thuật thời trần

 • Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát bối cảnh xã hội

 • Hoạt động 2: Tìm hiểu khái quát về Mĩ Thuật thời Trần

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số công trình kiến trúc

 • Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số công trình điêu khắc

 • Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

  • Cái cốc và quả

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học quan sát nhận xét.

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

   • tạo hoạ tiết trang trí

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét.

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

   • tranh phong cảnh

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm chọn nội dung đề tài.

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

   • tạo dáng và trang trí lọ hoa

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm quan sát nhận xét.

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành

 • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn hs làm bài

  • Cái ấm tích và cái bát

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học quan sát nhận xét.

 • Hoạt động 2-3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ - học sinh làm bài

  • Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

   • Chữ trang trí

  • I- Mục tiêu bài học:

  • II/ Chuẩn bị

  • 1-Đồ dùng dạy, học

  • * Giáo viên: -Mẫu vẽ, các bước vẽ minh hoạ, tranh vẽ của hs cũ

  • III- Tiến trình

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài

 • Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ và làm bài

 • Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

  • Trang trí bìa lịch treo tường

  • Kí hoạ

  • Ký hoạ ngoài trời

   • Mỹ thuật Việt Nam

   • Từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách trang trí và làm bài

 • Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

 • Lọ hoa và quả

  • I- Mục tiêu

  • II- Chuẩn bị

  • 1-Đồ dùng dạy, học

  • * Giáo viên: -Mẫu vẽ, các bước vẽ minh hoạ, tranh vẽ của hs cũ

  • III- Tiến trình

 • Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét

 • Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ

 • Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về thời kỳ phục hưng

  • III- Tiến trình

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan