Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 6

13 930 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:30

Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn :18.8.2013 Ngày giảng : 21.8.2014 Tiết 1 : Thường thức mỹ thuật BÀI 1 : SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT THỜI TRẦN (1226- 1400) 1. Mục tiêu a. Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần b. Kỹ năng: - Học sinh đúng đắn về chuyền thống nghệ thuật dân tộc c. Thái độ. - Học sinh biết trân trọng u q vốn cổ ơng cha để lại 2. Chuẩn bị: a. GV - Sgk, sgv, giáo án. - Sưu tầm tranh ảnh thuộc mĩ thuật thời Trần b. HS - Sgk. - Sưu tầm tranh ảnh thuộc mĩ thuật thời Trần - Đọc bài mới 3. Tiến trình bài dạy. *. Ổn định tổ chức: a. Kiểm tra bài cũ. (2’) - Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của học tập học sinh cho mơn học b. Nội dung bài mới *. Đặt vấn đề.(1’) - Qua những bài thường thức mĩ thuật ở lớp 6 chúng ta đã tìm hiểu sự phát triển của mĩ thuật Việt Nam thời kỳ nhà Lý. Nối tiếp mĩ thuật thời Lý đó là mĩ thuật thời Trần * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái qt về mĩ thuật thời Trần I) Vài nét về bối cảnh xã hội (10’ ) ? Em hãy kể tên một số cơng trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý ? - Các cơng trình tiêu biểu: Chùa Một Cột, tượng Adi đà ? Mĩ thuật thời Lý phát triển như thế nào? - Mĩ thuật thời Lý phát triển đầy đủ các loại hình nghệ thuật về kiến trúc Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 1 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 - Thuyết trình thêm : - Mĩ thuật thời Lý rất phát triển song mĩ thuật thời Trần là sự nối tiếp của mĩ thuật thời Lý nhưng có nét đặc trưng riêng. điêu khắc đồ gốm ? ở Việt Nam thế kỷ XIII có những biến động gì? - Đầu thế kỷ XIII quyền trị vì đất nước từ ? Đất nước có những thay đổi như thế nào? - Nhà trần có nhiều ? Những yếu tố tạo sức bật cho sự phát triển của mĩ thuật thời Trần ? - Tinh thần tự - Bổ sung kết luận :  : Vai trò lãnh đạo của đất nước có sự thay đổi. Chế độ phong kiến tập quyền được củng cố mọi thể chế được duy chì và phát huy - Ba lần thắng qn Mơng Ngun - Tinh thần tự lực của dân tộc * Hoạt động 2: Tìm hiểu khái qt về mĩ thuật thời Trần II) Vài nét về mĩ thuật thời Trần (25’) - Giới thiệu một số cơng trình mĩ thuật của thời Trần - HS nghe giáo viên giới thiệu trả lời các câu hỏi. ? Qua xem một số cơng trình mĩ thuật thời Trần. Em có nhận xét gì so với mĩ thuật thời Lý ? - Mĩ thuật thời Trần là sự nối tiếp của mĩ thuật thời Lý có sự giao lưu với các nước lân ? Qua tìm hiểu bài ở nhà em hãy kể tên những loại hình nghệ thuật của mĩ thuật thời Trần ? - Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm ? Nghệ thuật kiến trúc thời Trần có mấy loại? Phát triển như thế nào? - Có 2 loại 1. Kiến trúc  : a. Kiến trúc cung đình - Tu bổ thành Thăng Long xây dựng một số cung điện Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 2 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 b. Kiến trúc phật giáo - Được xây dựng khơng kém phần uy nghi bề thế như chùa Phổ Ninh (Nam Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) - Cho HS quan sát một số hình ảnh đặt câu hỏi. ? Điêu khắc và trang trí thời Trần phát triển như thế nào ? - Do q trình phát triển mạnh - Bổ sung kết luận : 2. Điêu khắc và trang trí  : - Điêu khắc và trang trí ln gắn liền với kiến trúc - Tượng phật được tạc rất nhiều như: tượng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ, tượng Trâu Ngựa ở lăng Trần huy Tơng - Hướng dẫn HS quan sát hình 2,3,4 (SGK) - u cầu học sinh quan sát hình 5,6,7 (SKG) - theo dõi quan sát Gv minh hoạ. ? Gốm thời Trần có những đặc điểm gì? - Gốm nhà trần là sự kết hợp ? Các nghệ nhân đã sử dụng những hoạ tiết gì để trang trí ? Bổ sung kết luận : - Hoạ tiết chủ yếu 3. Đồ gốm  : - Có nhiều nét nổi bật hơn gốm thời Lý. Xương gốm dày thơ, nặng hơn Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 3 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 - Đồ gốm gia dụng phát triển mạnh đặc biệt là chế tác được gốm Hoa nâu và hoa Lam * Hoạt động 3. Hướng dẫn HS tìm hiểu về đặc điểm mĩ thuật thời trần. III) Đặc điểm của mĩ thuật thời Trần (SGK) c. Củng cố, luyện tập (6’) - GV đặt câu hỏi cho HS trả lời củng cố bài ? MT thời Trần đã phát triển ntn? ? Kiến trúc phát triển với những thể loại kiến trúc nào? ? Mục đích của chạm khắc trang trí? ? Đặc điểm của gốm thời Trần? So sánh với thời Lý? - HS Thảo luận trả lời. - GV bổ sung cho các ý kiến. d Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (1’) - u cầu học sinh học bài kết hợp Sách giáo khoa và vở ghi - Sưu tầm tranh ảnh các bài viết về mĩ thuật thời Trần - Chuẩn bị bài sau: quan sát một số quả tròn và cốc + đồ dùng Ngày soạn :26.8.3013 Ngày giảng : 29.8.2014 tiết 2: thường thức mĩ thuật BÀI 8: MỘT SỐ CƠNG TRÌNH MĨ THUẬT THỜI TRẦN ( 1226 - 1400 ). 1. Mục tiêu a Kiến thức: - Củng cố và cung cấp thêm cho HS một số kiến trúc mĩ thuật Trần . b Kỹ năng: - HS biết thêm một số cơng trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Trần. c.Thái độ: - HS biết trân trọng u thích nền mĩ thuật thời Trần nói riêng nền mĩ thuật dân tộc nói chung . 2. Chuẩn bị của GV -HS a GV: - Sgk, sgv, giáo án. - Đồ dùng dạy học mỹ thuật 7 (nếu có) - Sưu tầm bài viết tranh ảnh có liên quan đến bài học (MT Trần ). Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 4 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 b. HS: - Sgk, vở ghi. - Sưu tầm thêm tranh ảnh có liên quan đến bài học. - đọc bài trong sách giáo khoa. 3. tiến trình bài dạy : *. Ổn định tổ chức: a. Kiểm tra bài cũ:(5’) ? Em hãy nêu vài nét về mỹ thuật thời trần ? Đáp án : HS trả lời GV đánh giá phần trả lời của HS b. Nội dung bài học * Đặt vấn đề : (1’) Ở tiết trước thầy trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái qt về mỹ thuật thời trần, bài ngày hơm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu một số nét về kiến trúc thời Trần. - Cho HS đọc phần nội dung trong SGK, đặt câu hỏi cho HS thảo luận trả lời câu hỏi. ? Kiến trúc thời Trần thể hiện thơng qua những loại hình nào ? ? Tháp Bình Sơn thuộc loại kiến trúc nào ? ? Tháp Bình Sơn có ở đâu, là cơng trình được xây dựng như thế nào ? - Kết Luận : I . Kiến trúc ( 18’ ) a. Tháp Bình Sơn: - Đọc bài, thảo luận trả lời câu hỏi. - Học sinh trả lời, giáo viên nhận xét ghi điểm. - Kiến trúc cung đình kiến trúc tơn giáo. - Kiến trúc chùa tháp, kiến trúc phật giáo.  : - Tháp Bình Sơn có ở chùa Vĩnh Khánh xã Tam Sơn huyện Lập Thạch tĩnh Vĩnh Phúc. Là cơng trình bằng đất nung khá lớn, hiện còn 11 tầng cao 15m. b. Khu lăng mộ An Sinh: Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 5 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 ? Khu lăng mộ An Sinh thuộc thể loại kiến nào? ? Được xây dựng ở đâu, có đặc điểm gì? * Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu điêu khắc, chạm khắc, trang trí. ? Trần thủ Độ là ai, ơng có vai trò gì trong vương triều Trần? - thuyết trình : -thơng qua hình tượng con hổ các nghệ sĩ ngày xưa đã nắm bắt và lột tả được tính cách, vẽ đường bệ, lẫm liệt của thái sư Trần Thủ Độ. - Bổ sung kết luận : ? Em hãy nêu vài nét về chạm khắc gỗ chùa Thái Lạc ? - Mở rộng : chùa Thái Lạc được xây dựng dưới thời Trần tại Hưng n tuy - Thảo luận trả lời :  : - Được xây dựng dưới chân núi thuộc xã Đơng Triều Quảng Ninh, kích thước to lớn, bố cục đăng đối thường quy tụ về điểm giữa. II. Điêu khắc chạm khắc trang trí (16’) a. Tượng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ: - Thảo luận trả lời.  : Trần thủ Độ là thái sư triều Trần, người góp phần xây dựng nên vương triều Trần. - Lăng Trần Thủ Độ được xây dựng vào năm 1264 tại Thái Bình tượng hổ có kích thước như thật dài 1m43 thân hình thon bộ ức nở nang những bắp vế căng tròn. Tượng Hổ tạo khối đơn giản, dứt khốt có chọn lọc sắp xếp chặt chẽ vững chãi. b. Chạm khắc ở chùa Thái Lạc: - Thảo luận, trả lời : Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 6 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 chỉ còn lại một số bộ phận kiến trúc chùa trong đó có các mảng chạm khắc gỗ. - Kết luận:  : Nội dung diễn tả chủ yếu là cảnh dâng hoa tấu nhạc, với các nhân vật trung tâm là vũ nữ múa, cảnh nhạc cơng hay con chim thần thoại.Bố cục các bức chạm cơ bản thể hiện giống nhau các hình sắp xếp cân đối do các lỗ đục chạm với những độ nơng sâu khác nhau, cách tạo khối tròn mịn tạo nên sự êm đềm n tĩnh phù hợp khơng gian vừa thực vừa ảo của chùa làm cho các bức chạm vừa lung linh sống động. c. Củng cố, luyện tập(5’) - GV đặt một số câu hỏi kiểm tra nhận thức của HS: ? Em hãy nêu một vài đặc điểm của tháp Bình Sơn ? ? Em biết gì về khu lăng mộ An Sinh? ? Điêu khắc chạm khắc trang trí thời Trần có đặc điểm gì? - HS thảo luận trả lời các câu hỏi. - GV rút ra một vài nhận xét chung. d. Hướng dẫn HS học, làm bài ở nhà(1’) - Trả lời các câu hỏi trong SGK Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 7 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 - Chuẩn bị mẫu vật cho bài vẽ sau. Ngày soạn :2.9.2013 Ngày giảng : 5.9.2013 Tiết 3: Vẽ theo mẫu BÀI 2 : CÁI CỐC VÀ QUẢ (Vẽ bằng bút chì) 1. Mục tiêu a. Kiến thức: - Học sinh biết cách vẽ hình từ bao qt đến chi tiết b. Kỹ năng: Học sinh vẽ được hình cái cốc và quả dạng hình cầu c. Thái độ - Học sinh hiểu được vẻ đẹp của bố cục và tương quan tỉ lệ của mẫu 2. Chuẩn bị: a. Giáo viên: - Sgk, sgv, giáo án. - Chuẩn bị 2 bộ mẫu (1cốc và 1 quả) - Một vài bài vẽ của học sinh năm trước b. Học sinh: - Sgk, - Giấy vẽ, chì, tẩy. 3. Tiến trình bài dạy *. Ổn định tổ chức : a Kiểm tra bài cũ. (3’) ? Nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trần ? * Trả lời : + Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khoẻ khoắn, phóng khống biểu hiện sức mạnh dân tộc (3điểm) + Thừa kế tinh hoa mĩ thuật thời Lý. (3điểm) + Tiếp nhận một số yếu tố của các nước láng giềng (3điểm) - Gọi học sinh nhận xét – Giáo viên đánh giá xếp loại b. Nội dung bài mới. * Đặt vấn đề(1’) - Trong chương trình mĩ thuật 6 chúng ta đã tìm hiểu cách vẽ một số hình khối cơ bản đó là hình hộp, hình trụ, hình cầu. Giờ hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ 2 đồ vật dạng hình trụ và hình cầu Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 8 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát nhận xét. - u cầu HS bày mẫu. - Mẫu vẽ gồm: Một cái cốc và quả hình cầu. ? Theo các em thì đặt mẫu như thế nào mới đẹp? ? Khung hình chung của mẫu? ? Các vật mẫu được sắp xếp ntn? ? Tỉ lệ của các vật mẫu so với nhau ? - Bổ sung kết luận : * Hoạt động 2 : Hướng dẫn hS cách vẽ. - Treo giáo cụ trực quan các bước của bài vẽ. Ví dụ minh hoạ trên bảng. - Để thể hiện được hình khối của vật mẫu ta cần diễn tả mấy độ đậm nhạt chính ? - Bổ sung kết luận : I. Quan sát , nhận xét (6’) - HS bày mẫu, quan sát trả lời. - Đặt mẫu có trước - Khung hình - Sắp xếp hợp - Cái cốc to, cao  : Đặt mẫu đẹp là mẫu có quả và cốc được sắp xếp cân đối, quả thấp hơn đứng trước, cốc đứng sau - Khung hình chung là khung hình chữ nhật đứng. II. Cách vẽ ( 6’) - HS quan sát Gv minh hoạ. Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 9 B1 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài - Nêu u cầu : - Quan sát gợi ý cho HS làm bài. - Động viên khích lệ HS làm bài xong trên lớp. - Cần làm rõ 3  : B1: ước lượng tỉ lệ chiều ngang và chiều cao của mẫu để phác khung hình: Khung hình chung và khung hình của từng vật mẫu. B2: Kẻ trục cốc. Tìm điểm từng bộ phận của cốc quả và phác bằng nét thẳng. B3. Nhìn mẫu vẽ chi tiết. B4: Sửa hình, tẩy bỏ nét thừa và vẽ đậm nhạt. III. Thực hành (23’) - Vẽ theo mẫu cái cốc và quả bày trên lớp - Bước vào làm bài dưới sự gợi ý của GV. c. Củng cố, luyện tập (5’) - Chọn một số bài đạt và chưa đạt dán lên bảng ? Em có nhận xét gì về bố cục, hình vẽ tỉ lệ của các bài vẽ trên ? - HS quan sát trả lời các câu hỏi theo cảm nhận riêng. - Gv nhận xét củng cố các cách vẽ hình qua bài cụ thể. - Cho điểm bài vẽ đẹp. d. Hướng dẫn HS học, làm bài ở nhà (1’) - u cầu học sinh tự đặt mẫu tương tự để vẽ ở nhà - Hướng dẫn học sinh cách chọn mẫu bày mẫu - Chuẩn bị bài sau: - Sưu tầm một số hoạ tiết. Ngày soạn : 16.9.2013 Ngày giảng : 19.9.2013 Tiết 4 : Vẽ Trang trí. Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 10 [...]... nhận xét - Treo tranh minh hoạ những hoạ tiết hoa lá chim mng và các bài vẽ trang trí đẹp cho HS quan sát đặt câu hỏi Hoạt động của HS I) Quan sát nhận xét (7 ) - Quan sát trả lời các câu hỏi Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 11 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 ? Hoạ tiết bắt nguồn từ đâu? - Hoạ tiết là những hình ảnh trong thiên nhiên ? Hình vẽ hoạ tiết có giống ngun như hình ảnh thực khơng.. .Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 BÀI 3 : TẠO HOẠ TIẾT TRANG TRÍ 1 Mục tiêu a Kiến thức - HS hiểu được thế nào là hoạ tiết trang trí và hoạ tiết là yếu tố cơ bản của NT trang trí b kỹ năng - HS biết tạo hoạ tiết đơn giản và áp dụng vào bài tập trang trí c Thái độ - Hs u thích nghệ thuật trang trí dân tộc 2 .Chuẩn bị: a GV - Sgk, sgv, giáo án - Phóng to một số hoạ tiết... này đặt ở hướng nào thì hình vẽ đẹp ? - Đặt ở góc - Treo các bước vẽ, bổ sung kết luận 12 : B1 : Chọn hoạ tiết B2 :Quan sát mẫu thật B3 :Tạo hoạ tiết trang trí B4: Vẽ màu Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 * Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài - Nêu u cầu : - Quan sát hướng dẫn học sinh tìm hoạ tiết để cách điệu - Hướng dẫn học sinh làm bài từ đơn giản... dưới sự gợi ý của GV c Củng cố, luyện tập (5’) - Thu một số bài dán lên bảng ? Em thích nhất bài nào? Vì sao? - Học sinh tự nhận xét đánh giá bài của mình - Giáo viên nhận xét d Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (1’) - u cầu học sinh về vẽ thêm (Tạo 3, 4 hoạ tiết khác nhau) - Chuẩn bị bài 4: - Làm khung ngắm (12x9cm) kht lỗ thủng ở giữa (16x9cm) - Giấy A4 chì tẩy, màu vẽ Ký duyệt của BGH …………………………………………………... ngắm (12x9cm) kht lỗ thủng ở giữa (16x9cm) - Giấy A4 chì tẩy, màu vẽ Ký duyệt của BGH ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………… Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 13 ... số hoạ tiết (hình minh hoạ trong SGK) - Phóng to một số hình minh hoạ tiết hoa lá chim thú - Một số hình ảnh về hoa lá chim thú b HS - Sgk, dụng cụ học tập - Sưu tầm một số hoạ tiết - Chuẩn bị một số hoa lá có hình dáng đẹp 3 Tiến trình bài dạy * Ổn định tổ chức : a Kiểm tra bài cũ.(3’) Câu hỏi: Nêu cách tiến hành của bài Trả Lời - Cách vẽ theo mẫu: + Ước lượng tỉ lệ 2 vật mẫu vẽ khung hình chung +... tỉ lệ các bộ phận – Vẽ nét thẳng + Vẽ chi tiết hồn chỉnh hình + Vẽ đậm nhạt b Nội dung bài mới * Đặt vấn đề (1’) - Khi nói đến nghệ thuật trang trí thì khơng thể khơng nói đến hoạ tiết trang trí hoạ tiết làm cho các đồ vật đẹp hơn lên như chiếc khăn, lọ hoa, tấm thảm - Giáo viên cho học sinh xem những đồ vật có trang trí Hoạ tiết đó bắt nguồn từ đâu giờ hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 3 Hoạt động... của mẫu *Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS cách tạo hoạ tiết - Treo một số hình ảnh hoạ tiết cho HS quan sát đặt câu hỏi ? Tại sao phải lựa chọn nội dung hoạ tiết? ? Hãy kể tên những hoa lá, chim thú có hình dáng đẹp ? II) Cách tạo hoạ tiết trang trí (5’) - Quan sát trả lời các câu hỏi - khơng phải bất cứ cái gì - chim, hươu, bướm, hoa sen, hoa cúc, hoa rau muống, lá sắn - Đưa ra mẫu đặt ở các vị trí khác . trúc Giáo n : Mỹ Thuật 7 * Giáo Viên: Vũ Lam 1 Giáo n Mỹ Thuật 7 * Năm Học 2013- 2014 - Thuyết trình thêm : - Mĩ thuật thời Lý rất phát triển song mĩ thuật thời Trần là sự nối tiếp của mĩ thuật. thức mĩ thuật ở lớp 6 chúng ta đã tìm hiểu sự phát triển của mĩ thuật Việt Nam thời kỳ nhà Lý. Nối tiếp mĩ thuật thời Lý đó là mĩ thuật thời Trần * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái qt về mĩ thuật. biết trân trọng u thích nền mĩ thuật thời Trần nói riêng nền mĩ thuật dân tộc nói chung . 2. Chuẩn bị của GV -HS a GV: - Sgk, sgv, giáo án. - Đồ dùng dạy học mỹ thuật 7 (nếu có) - Sưu tầm bài viết

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • BÀI 1 : SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT THỜI TRẦN

    • I) Vài nét về bối cảnh xã hội (10’ )

  • BÀI 2 : CÁI CỐC VÀ QUẢ

  • (Vẽ bằng bút chì)

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan