Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 8

75 697 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:30

THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 1 Bài: 1 Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI TRẦN (1226 – 1400) 1. MỤC TIÊU BÀI DẠY. a.Kiến thức: HS hiểu và nắm bắt được một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần b.Kỹ năng: Biết phân biệt mĩ thuật các thời kì. Trình bày khái quát về mĩ thuật thời Trần. c.Thái độ: Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, biết trân trọng và yêu quý vốn cổ của cha ông để lại. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. a. Chuẩn bị của giáo viên. - Bộ đồ dùng dạy học MT 7. - Tranh về mĩ thuật thời Trần phóng to. - Tài liệu tham khảo"Lược sủ mĩ thuật và mĩ thuật học" của Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Tranh ảnh liên quan đến bài học. 3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. a. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. b. Bài mới. HĐ của GV HĐ của HS Nội Dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về bối cảnh xã hội. GV yêu cầu HS đọc phần I SGK. + Nêu những biến động của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỉ XIII? + Tình hình KT-XH có gì thay đổi? + Thời Trần có sự kiện gì đặc biệt? - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi I. Vài nét về bối cảnh xã hội. + Quyền trị vì đất nước từ nhà Lý chuyển sang nhà Trần (Trần Cảnh lên ngôi). + Nhìn chung chưa có sự thay đổi lớn về chế độ trung ương tập quyền được củng cố, mọi kỉ cương và thể chế được phát huy + Ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, hào khí dân tộc dâng cao, tạo sức bật cho Văn hoá, Nghệ GV: LÊ THANH LIÊM 1 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 GV nhận xét, bổ sung. bài. thuật trong đó có Mĩ Thuật. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về mĩ thuật thời trần. GV đặt câu hỏi. + Vì sao mĩ thuật thời Trần lại có điều kiện thuận lợi hơn thời Lý? + Những loại hình nghệ thuật nào xuất hiện ở mĩ thuật thời Trần? GV nhận xét, bổ sung. GV chia lớp theo nhóm thảo luận theo các câu hỏi và yêu cầu các nhóm trình bày. + Trình bày nghệ thuật kiến trúc thời Trần? + Điêu khắc thời Trần phát triển như thế nào? - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý, lắng nghe, ghi bài. - HS thảo luận và trình bày. - HS trả lời. - HS trả lời. II. Vài nét về bối cảnh xã hội thời trần. + Mối quan hệ với quần chúng cởi mở hơn và có sự giao lưu văn hoá với các nước lân cận. + Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm. 1. Kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình Kinh Thành thăng Long được xây dựng lại đơn giản hơn nhiều . - Khu cung Điện Thiên Trường, khu lăng mộ An Sinh, Thành Tây Đô. b) Kiến truc phật giáo - Phát triển rầm rộ hơn thời Lý : - Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định ). - Tháp Bình Sơn ( Vĩnh Phúc ). * Kiến trúc chùa làng : được xây dựng ở nhiều nơi thờ phật kết hợp với thờ thần . 2.Điêu khắc và chạm khắc trang trí a) Điêu khắc * Tượng tròn : Các pho tượng phật được tạc bằng nhiều chất liệu đá và gỗ. Tượng đá ở lăng mộ : Tượng quan hầu, tượng các con thú ở GV: LÊ THANH LIÊM 2 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 + Nêu một số tác phẩm điêu khắc của mĩ thuật thời Trần? + Vì sao người ta phải chạm khắc trang trí? + Những hình chạm khắc nào thường được đưa vào sử dụng? + Gốm thời trần có gì đặc biệt? GV nhận xét, bổ sung: Mĩ thuật thời trần giàu chất hiện thực hơn MT thời Lý, cách tạo hình khoẻ khoắn và vì thế gần gũi với nhân dân lao động hơn. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. lăng Trần Hiến Tông (Quảng Ninh ).Tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ ( Thái Bình ), Tương sư tử ở chùa Thông (Thanh Hoá). * Những Bệ Rồng : ở chùa Dâu (Bắc Ninh) Khu lăng mộ An sinh. Hình tượng con Rồng có thân hình khoẻ khoắn hơn b) chạm khắc trang trí : - Nhạc công, người chim và Rồng ở chùa Thái Lạc (Gỗ), Hưng Yên Trang trí bệ đá hoa sen với những hình chạm rồng, hoa lá. *NGhệ thuật chạm khắc phổ biến và làm ra các công trình trở nên đẹp hơn. 3. Nghệ thuật Gốm Xương gốm dày thô và nặng hơn, đồ gốm gia dụng phát triển mạnh, chế tác được gốm hoa nâu và hoa lam, hoạ tiết trang trí trên gốm chủ yếu là hoa sen , hoa cúc cách điệu. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đặc diểm mĩ thuật thời trần. GV yêu cầu HS đọc phần III SGK. + Nêu đặc điểm mĩ thuật thời trần? GV nhận xét, bổ sung. - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. III. Đặc điểm mĩ thuật thời trần. - Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng. - Mĩ thuật thời Trần kế thừa tinh hoa của mĩ thuật thời lý. - Mĩ thuật thời Trần tiếp thu một số yếu tố các nước láng giềng. c. Cũng cố luyện tập. GV đặt câu hỏi. + Điêu khắc và đồ gốm thời trần có gì đặc biệt? GV: LÊ THANH LIÊM 3 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. - Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài và làm các bài tập trong SBT. - Về nhà đọc trước bài 8. Một số công trình mĩ thuật thời Trần. ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 2 Bài: 8 Thường thức mĩ thuật MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MĨ THUẬT THỜI TRẦN 1. MỤC TIÊU BÀI DẠY. a. Kiến thức: Học sinh hiểu biết thêm một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần. Biết thêm nhiều loại hình nghệ thuật cũng như chất liệu của mĩ thuật thời Trần. b. Kỹ năng: HS có khả năng phân biệt mĩ thuật thời Trần với các thời khác, rèn luyện tư duy , phát triển khả năng phân tích khái quát. c. Thái độ: HS yêu quý và bảo vệ những giá trị văn hoá của dân tộc. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. a. Chuẩn bị của giáo viên. - Tài liệu tham khảo, tranh ảnh: Tháp Bình Sơn, khu lăng mộ An Sinh,, Tượng Hổ. - Phiếu bài tập, phim trong, bút nét to, giấy Rôki, máy chiếu. b. Chuẩn bị của học sinh. - Soạn bài, Giấy, bút, tranh ảnh liên quan 3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. a. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi. + Hãy nêu vài nét về kiến trúc thời trần? Trả lời. Kiến trúc cung đình Kinh Thành thăng Long được xây dựng lại đơn giản hơn nhiều . - Khu cung Điện Thiên TRường, khu lăng mộ An Sinh, Thành Tây Đô. Kiến truc phật giáo - Phát triển rầm rộ hơn thời Lý. - Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định ). - Tháp Bình Sơn ( Vĩnh Phúc ). * Kiến trúc chùa làng : được xây dựng ở nhiều nơi thờ phật kết hợp với thờ thần . b. Bài mới. HĐ của GV HĐ của HS Nội Dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tháp Bình Sơn. GV: LÊ THANH LIÊM 4 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 GV nêu yêu cầu, HS hoạt động theo nhóm. Sử dung phiếu bài tập và yêu cầu các nhóm trình bày. + Kiến trúc thời Trần được thể hiện thông qua những công trình nào? + Tháp bình Sơn thuộc loại kiến trúc nào? + Nêu đặc điểm của Tháp Bình Sơn? + Nêu đặc điểm của tháp Chùa tháp? Cấu trúc của chùa tháp? GV nhận xét, bổ sung. + Nêu những đặc điểm của khu lăng mộ An Sinh? GV nhận xét, bổ sung. - HS thảo luận và trình bày. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. I. Kiến trúc. 1. Tháp Bình Sơn - Là loại kiến trúc phật giáo, dạng tháp chùa, ở chùa Vĩnh Khánh, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. - Tháp đặt ngay giữa sân chùa 11 tầng, cao 15 m, chất liệu: đất nung. Đặc điểm : Mặt bằng hình vuông, các tầng đều trổ 4 mặt, tầng dưới cao hơn các tầng trên. - Là dạng lòng tháp, xây dựng thành một khối trụ bằng gạch khấu mỏng. - Lõi là 1 trụ rỗng , phía ngoài ốp 1 lớp gạch vuông. - Trang trí bằng hoa văn sóng nước, những hình ảnh đẹp mắt. *Tháp Bình Sơn là niềm tự hào kiến trúc cổ Việt Nam. 2. Khu lăng mộ An Sinh - Thuộc loại kiến trúc cung đình là nơi an nghĩ của vua và hoàng tộc, được xây dựng ở vùng Đông Triều. - Kích thước tương đối lớn, bố cục đăng đối quy tụ vào một điểm ở giữa. Một ngôi mộ là một quả đồi . - Trang trí : Chạm khắc nổi , phù điêu trang trí bằng hoa văn sóng nước. - Các pho tượng được gắn vào thành bậc, (tượng quan hầu, con vật ở lăng Trần Hiến Tông ). Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài tác phẩm điêu khắc và phù điêu trang trí. II. Điêu khắc. 1. Tượng Hổ. GV: LÊ THANH LIÊM 5 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 GV chia lớp theo nhóm thảo luận theo các câu hỏi đã chuẩn bị. + Khu lăng mộ Trần Thủ Độ được xây dựng từ năm nào ở đâu? Nêu đặc điểm của "Tượng Hổ"? + Nêu giá trị nghệ thuật của "tượng Hổ”? GV nhận xét, bổ sung. + Chùa Thái lạc được xây dựng từ khi nào? + Nội dung của những bức chạm khắc? + Trình bày bố cục của những bức chạm khắc đó? + Phân tích bức " Tiên nữ đầu người mình chim đang dâng hoa" GV cho HS xem những bức chạm khắc. + đặc điểm của bức chạm khắc? - HS thảo luận và các nhóm trình bày. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - Quan sát. - HS trả lời. - Được xây dựng vào năm 1264 ở Thái Bình. - Tượng Hổ có kích thước như thật dài 1,43m, thân hình thon, bộ ức nở nang, bắp vế căng tròn, đã lột tả được tính tình dũng mãnhcủa vị chúa Sơn Lâm ngay cả trong tư thế rất thư thái. - Tượng hổ tạo khối đơn giản, dứt khoát có chọn lọc và được sắp xếp một cách vững chải, chặt chẽ. *Thông qua hình tượng con Hổ các nghệ nhân thời xưa đã nắm bắt , lột tả tính cách đường bệ lẫm liệt của thái sư Trần Thủ Độ. 2. Chạm khắc gỗ ở chùa Thái lạc - Chùa được xây dựng tại Hưng Yên, bị hư hỏng nhiều. - Nội dung : là cảnh dâng hoa,tấu nhạc với những nhân vật trung tâm là vũ nữ hay nhạc công, hoặc là con cim thần thoại. - Bố cục được sắp xếp cân đối nhưn không đơn điệu buồn tẻ.Các lỗ đục chạm với độ nông sâu khác nhau cách tạo khối tròn mịn của hình tượng tạo nên sụ êm đềm yên tĩnh phù hợp với không gian mờ ảo của chùa khiến cho các bức chạm khắc càng lung linh sinh động. *Bức "Tiên nữ dâng hoa " - Hai tiên nữ đầu người mình chim được chạm khắc cân đối đầu hơi nghiêng về phía sau, đôi tay kính cẩn dâng bình hoa về phía trước, đôi cánh chim dang rộng. - Khoảng không gian xung quanh diễn tả hoa và mây, các hình sắp GV: LÊ THANH LIÊM 6 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 + Nêu đặc điểm nghệ thuật trong cách diễn tả? + Em rút ra kết luận gì về nghệ thuật trang trí của cha ông? GV nhận xét, bổ sung. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe, ghi bài. xếp cân đối. *Kết luận: đạt đến trình độ cao về bố cục và cách diễn tả. c. Cũng cố luyện tập. GV đặt câu hỏi. + Nêu vài nét về điêu khắc thời trần? d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. - Về nhà học bài theo nội dung trong SGK. - Về nhà đọc trước bài 2 cái cốc và quả. ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng Tiết: 3 Bài: 2 Vẽ theo mẫu CÁI CỐC VÀ QUẢ 1. MỤC TIÊU BÀI DẠY. a. Kiến thức: HS biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết. b. Kỹ năng: HS vẽ được hình cái cốc và quả dạng hình cầu. c. Thái độ: HS hiểu được vẻ đẹp của bố cục và tương quan tỉ lệ ở mẫu. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. a. Chuẩn bị của giáo viên. - Mẫu vẽ: gồm một cái cốc và quả dạng hình tròn. - Một số bài vẽ của HS năm trước. - Hình minh họa tiến hành các bước vẽ. b. Chuẩn bị của học sinh. - Giấy vẽ, vở vẽ, bút chì, 3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. a. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi. + Em hãy nêu các đặc điểm của tháp Bình Sơn? GV: LÊ THANH LIÊM 7 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 Trả lời. - Là loại kiến trúc phật giáo, dạng tháp chùa, ở chùa Vĩnh Khánh, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. - Tháp đặt ngay giữa sân chùa 11 tầng, cao 15 m, chất liệu đất nung. Đặc điểm : Mặt bằng hình vuông, các tầng đều trổ 4 mặt, tầng dưới cao hơn các tầng trên. - Là dạng lòng tháp, xây dựng thành một khối trụ bằng gạch khấu mỏng. - Lõi là 1 trụ rỗng , phía ngoài ốp 1 lớp gạch vuông. - Trang trí bằng hoa văn sóng nước, những hình ảnh đẹp mắt. *Tháp Bình Sơn là niềm tự hào kiến trúc cổ Việt Nam. a. Bài mới. HĐ của GV HĐ của HS Nội Dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét. GV cho HS xem mẫu. + Mẫu vẽ của chúng ta hôm nay gồm những vật nào? GV đưa ra cách đặt mẫu. + Trong những bố cục sau, bố cục nào hợp lí và cân đối hơn cả.?vì sao? GV cho HS xem những bức tranh mẫu. GV gợi ý : Khung hình chung của mẫu là khung hình gì? + Hình dáng cái cốc như thế nào, chiều ngang cốc bằng mấy phần chiều cao? + Đáy cốc hình gì? + Vị trí của quả so với cốc? GV nhận xét, bổ sung. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. I. Quan sát, nhận xét. + Gồm 1 cái cốc và cái qủa + Hình G bố cục đẹp và hợp lí hơn cả. Vì quả và cốc đặt cân đối thuận mắt hài hoà. + Còn hình A Bố cục lêch lên phía trên, hình B lêch xuống dưới, hình D lệch sang phải, hình D lệch sang trái, Hình E qủa nằm sau cốc + Khung hình chung chữ nhật đứng. + Hình trụ 2 đáy : Đáy lớn là miệng cốc, đáy bé là đáy cốc. + Chiều ngang cốc bằng 3/4 chiều cao. + Đáy cốc hình e líp. + Quả nằm trước cốc và bằng 1/2 cái cốc. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách Vẽ. GV: LÊ THANH LIÊM 8 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 GV yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ theo mẫu ở lớp 6. GV nhận xét, bổ sung. Gồm 5bước. GV treo hình minh họa các bước vẽ và phân tích từng bước. GV treo tranh của HS năm trước. + Em thích bài nào không thích bài nào? Tại sao? GV nhận xét, bổ sung. - HS trả lời. - HS chú ý quan sát, lắng nghe. - HS quan sát. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. II. Cách vẽ. Gồm 5 bước. Bước 1: Ước lượng tỉ lệ và vẽ khung hình chung. Bước 2: Ước lượng tỉ lệ của từng vật mẫu. Bước 3: Ước lượng tỉ lệ các bộ phận. Bước 4: Nhìn mẫu và vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình. Bước 5: Vẽ đậm nhạt Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài. GV đưa ra yêu cầu bài tập. GV bao quát lớp hướng dẫn động vien những HS yếu và khuyến khích những HS khá. - HS làm bài. III. Thực hành. - Vẽ cái cốc và quả có dạng hình cầu. Hoạt động 4: Đánh giá nhận xét. GV chọn một số bài đạt và chưa đạt yêu cầu HS cùng tham gia nhận xét về bố cục, hình vẽ, đường nét. + Em thích bài nào không thích bài nào? tại sao? GV yêu cầu HS khác nhận xét. GV nhận xét, bổ sung. - HS trả lời. - HS nhận xét. - HS chú ý lắng nghe. - Bố cục - Hình vẽ. - Đường nét. GV: LÊ THANH LIÊM 9 THCS ÑOÂNG PHÖÔÙC A GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 c. Cũng cố luyện tập. GV đặt câu hỏi. + Em hãy nêu các bước vẽ theo mãu cái cốc và quả? d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. - Về nhà lấy các đồ vật tương tự như mẫu vẽ hôm nay ra vẽ. - Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK và đọc trước bài 3 vẽ trang trí. ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 4 Bài: 3 Vẽ trang trí TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ 1. MỤC TIÊU BÀI DẠY. a. Kiến thức: HS hiểu được thế nào họa tiết trang trí và họa tiết là yếu tố cơ bản của nghệ thuật trang trí. b. Kỹ năng: HS biết tạo họa tiết đơn giản và áp dụng làm bài tập trang trí. c. Thái độ: HS yêu thích nghệ thuật trang trí dân tộc. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. a. Chuẩn bị của giáo viên. - Phóng to một số họa tiết trang trí: Hoa, lá, chim, thú, côn trùng. - Phóng to hình minh họa các bước đơn giản và cách điệu họa tiết (SGK). - Một số ảnh, tranh về hoa, lá, chim, thú. b. Chuẩn bị của học sinh. - Sưu tầm tranh ảnh về hoa, lá, chim, thú. - Đồ dùng học tập. 3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. a. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi. + Nêu các bước vẽ theo mẫu lọ hoa và quả? Trả lời. Gồm 5 bước. Bước 1: Ước lượng tỉ lệ và vẽ khung hình chung. Bước 2: Ước lượng tỉ lệ của từng vật mẫu. Bước 3: Ước lượng tỉ lệ các bộ phận. Bước 4: Nhìn mẫu và vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình. Bước 5: Vẽ đậm nhạt GV: LÊ THANH LIÊM 10 [...]... những vật mẫu, những tác phẩm nghệ thuật của cha ơng 2 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Chuẩn bị của giáo viên - Một số lọ hoa đẹp, màu sắc hài hồ, hoạ tiết rõ ràng - Hình minh họa các bước tạo dáng và trang trí lọ hoa - Bài vẽ của học sinh năm trước b Chuẩn bị của học sinh - Sưu tầm tranh ảnh của các lọ hoa GV: LÊ THANH LIÊM 16 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 - Giấy vẽ, bút chì, màu, tẩy 3... cuộc sống xung quanh 2 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Chuẩn bị của giáo viên - Sưu tầm một số tranh ảnh đẹp về phong cảnh đất nước và các hoạt động của con người khác nhau - Sưu tầm tranh ảnh của các họa sĩ và HS vẽ về đề tài cuộc sống quanh em b Chuẩn bị của học sinh - Bài vẽ tiết trước, giấy vẽ, bút vẽ, màu vẽ, GV: LÊ THANH LIÊM 27 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 3 TIẾN TRÌNH LÊN LỚP... thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người GV: LÊ THANH LIÊM 25 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 b Kỹ năng: Tìm được đề tài phản ánh cuộc sống xung quanh và vẽ được một bức tranh theo ý thích c Thái độ: Có ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh 2 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Chuẩn bị của giáo viên - Sưu tầm một số tranh ảnh đẹp về phong cảnh đất nước và các hoạt động của con người... đánh giá tổng hợp kiến thức - HS trang trí được một đồ vật dạng hình chữ nhật c Thái độ: HS nghiêm túc làm bài - HS u thích các đồ vật được trang trí đẹp 2 CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Chuẩn bị của giáo viên - Đề kiểm tra b Chuẩn bị của học sinh - Giấy kiểm tra, màu vẽ, bút vẽ, tẩy 3 TIẾN TRÌNH LÊN LỚP a Khơng kiểm tra sự chuẩn bị của HS b Bà mới GV: LÊ THANH LIÊM 24 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN. .. A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 GV đặt câu hỏi + Nêu các bước tạo dáng và trang trí lọ hoa? d Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà - Về nhà hồn thành bài nếu bài vẽ chưa xong ở lớp - Về nhà đọc trước bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 8 Bài: 7 Vẽ theo... THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 6 Bài: 4 Vẽ tranh TRANH PHONG CẢNH (Tiết 2) 1 MỤC TIÊU BÀI DẠY a Kiến thức: HS hiểu sâu hơn về đề tài phong cảnh là tranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên thơng qua cảm thụ và sáng tạo của người... ******************************************************************* Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 5 GV: LÊ THANH LIÊM 12 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 Bài: 4 Vẽ tranh ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH (Tiết 1) 1 MỤC TIÊU BÀI DẠY a Kiến thức: HS hiểu về đề tài phong cảnh là tranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên thơng qua cảm thụ và sáng tạocủa người vẽ b Kỹ năng: HS biết... đồng thời phù hợp với mục đích sử dụng Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách Vẽ II Cách vẽ + Trước khi trang trí lọ hoa ta phải làm gì? + Trình bày cách tạo dáng lọ GV: LÊ THANH LIÊM - HS trả lời - HS trả lời 1 Tạo dáng 17 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 hoa? + Nêu các bước của bài vẽ trang trí? - HS trả lời Bước1: Tìm chu vi của lọ hoa (Hình vng, hình tròn, hình chữ nhật) Bước 2: Kẻ trục đối xứng Bước... Bước 2: Vẽ một lớp đậm nhạt chung (so sánh độ đậm nhạt của 2 vật mẫu để vẽ đậm nhạt cho đúng.) Bước 3: Vẽ đậm nhạt chi tiết các bộ phận chung sau đó vẽ các bộ phận riêng.(chú ý lấy điểm sáng nhất và so sánh độ đậm của bóng đổ của mẫu lên mẫu, của mẫu lên nền, nhấn đậm nhạt của vật mẫu cho bài trong trẻo thêm GV: LÊ THANH LIÊM 34 THCS ĐÔNG PHƯỚC A GIÁO ÁN MĨ THUẬT 7 b Bài mới HĐ của GV HĐ của HS Nội Dung... trả lời - Lọ hoa có màu đậm hơn so với hơn vật nào nhạt hơn? quả + So sánh màu của nền và - HS trả lời - Màu nền sáng hơn so với màu màu của vật mẫu vật màu của vật mẫu nào sáng hơn? + Màu sắc của 2 vật có ảnh - HS trả lời - Lọ và quả có màu ảnh hưởng hưởng qua lại với nhau qua lại với nhau khơng? + Ánh sáng chính chiếu từ - Ánh sáng chiếu từ của đi vào phía nào? GV nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Hướng . lại. 2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. a. Chuẩn bị của giáo viên. - Bộ đồ dùng dạy học MT 7. - Tranh về mĩ thuật thời Trần phóng to. - Tài liệu tham khảo"Lược sủ mĩ thuật và mĩ thuật. trần. - Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng. - Mĩ thuật thời Trần kế thừa tinh hoa của mĩ thuật thời lý. - Mĩ thuật thời Trần tiếp thu một số yếu tố các nước láng giềng. c GIAÙO AÙN MÓ THUAÄT 7 Lớp: 7A Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Lớp: 7B Tiết (ttkb) Ngày dạy: / / Sĩ số: / Vắng: Tiết: 1 Bài: 1 Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI TRẦN (1226

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • ĐỀ TÀI : HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ HÈ

  • Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan