0

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 19_BVMT

102 850 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:37

Soạn 18/08/2013 Học kì I Phần một : vẽ kĩ thuật Ch ơng I: bản vẽ các khối hình học Tiết 1 - BàI 1: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Kiến thức: Biết đợc một số khái niệm về bản vẽ kĩ thuật Giúp học sinh biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.Có nhận thức đúng đắn đối với việc học môn vẽ kỹ thuật -Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát,phân tích -Thái độ: Giáo dục lòng say mê học tập. Làm việc theo quy trình. yêu thích vẽ kỹ thuật II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Tranh ảnh hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK + Đối với học sinh: - Đọc trớc bài 1 SGK. Thc thng III. Tiến trình bài học: 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: ĐVĐ: Em muốn diễn đạt t tởng, tình cảm và truyền đạt một thông tin thì có thể biểu diễn nh thế nào? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản GV: Nhìn vào hình 1.1 hãy nói rõ ý nghĩa của từng hình vẽ GV: Nhìn vào hình vẽ ta có thể biết đợc nội dung của hình vẽ do vậy hình vẽ là phơng tiện quan trọng dùng trong giao tiếp ? Trình bày khái niệm của bản vẽ kĩ thuật? Nhận xét và kết luận ? Em hãy kể ra một số lĩnh vực kĩ thuật mà em biết? Nhấn mạnh: - Mỗi lĩnh vực đều phải có trang bị các loại máy, thiết bị và cần có cơ sở hạ tầng, nhà xởng. Do đó bản vẽ kĩ thuật đợc chia làm 2 loại lớn: GV: Đa mô hình ngôi nhà, lõi thép cho học I Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thờng vẽ theo tỉ lệ + Bản vẽ cơ khí thuộc lĩnh vực chế tạo máy và thiết bị. + Bản vẽ xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng 1 sinh quan sát. ? Các sản phẩm và công trình trên muốn chế tạo hoặc thi công đúng nh ý muốn của nhà thiết kế thì ngời thiết kế phải thể hiện nó bằng cái gì ? ? Ngời công nhân khi chế tạo một sản phẩm hoặc xây dựng một công trình thì có thể căn cứ vào cái gì? ( căn cứ vào bản vẽ kỹ thuật) ? Quan sát hình 1.2 SGK hãy nói mối liên quan đến bản vễ kĩ thuật? HS: Quan sát và trả lời ? Nêu tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất? GV: Đa vật thật để học sinh quan sát kết hợp với việc quan sát hình 1.3 HS: Quan sát ? Muốn sử dụng có hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó thì ta cần phải làm gì? HS: Quan sát và trả lời GV cho HS xem sơ đồ hình 1.4 SGK ? Bản vẽ đợc dùng trong lĩnh vực nào ? Hãy nêu một số lĩnh vực mà em biết ? các lĩnh vực kỹ thuật đó cần trang thiết bị gì ? Có cần xây dựng cơ sở hạ tầng không ? GV: Phát phiếu học tập ND: Em hãy nêu một vài VD về các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực kĩ thuật - Cơ khí: Máy công cụ, nhà xởng - Xây dựng: Máy xây dựng, phơng tiện vận chuyển - Giao thông: Phơng tiện giao thông, đờng giao thông, cầu cống - Nông nghiệp: máy nông nghiệp, công trình thủy lợi, cơ sở chế biến ? Phải sử dụng những dụng cụ gì để vẽ bản vẽ kỹ thuật II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất Hình vẽ là một phơng tiện quan trọng dùng trong giao tiếp Bản vẽ diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm hoặc công trình Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong ngành kĩ thuật III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống - Để sử dụng có hiệu quả và an toàn thì phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình vẽ - Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trong trao đổi và sử dụng IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật. Các lĩnh vực kỹ thuật đều gắn liền với bản vẽ kỹ thuật và mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ riêng của ngành mình. Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống 4. Củng cố ? Tại sao bản vẽ kĩ thuật là phơng tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống? ? Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật 5.HDVN: - Đọc trớc bài 2 SGK - Mỗi tổ chuẩn bị mô hình một hình hộp chữ nhật, đèn pin. 2 3 Soạn 24/08/2013 Tiết 2 - Bài 2: hình chiếu Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là phép chiếu, hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu. Biết đợc sự tơng quan giữa các hớng chiếu với các hình chiếu. - Kỹ năng: nhận biết hình chiếu của vật thể - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận,chính xác Làm việc theo quy trình. yêu thích vẽ kỹ thuật II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Mô hình hình hộp nh hình 2.3, 2.4 SGK - Nguồn sáng, bao diêm, vỏ bao thuốc lá. - Bìa cat tông cứng gập làm mô hình mặt phẳng chiếu + Đối với học sinh: - Một số hình hộp để quan sát III. Tiến trình bài học 1.ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Trình bày vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống và sản xuất. Cho ví dụ minh hoạ 3. Giảng bài mới: ĐVĐ: Hình chiếu là hình biểu hiện một mặt nhìn thấy của vật thể đối với ngời quan sát đứng trớc vật thể. Phần khuất đợc thể hiện bằng nét đứt. Vậy có các phép chiếu nào? Tên gọi hình chiếu ở trên bản vẽ nh thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài : Hình chiếu. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản GV: Nêu tình huống khi trời nắng hoặc tối có ánh điện ta nhìn thấy bóng của mình ở d- ới mặt đất HS: Kết hợp quan sát hình 2.1 SGK ? Em hãy chỉ ra đâu là mặt phẳng chiếu, tia I. Khái niệm về hình chiếu Chiếu một vật thể lên một mặt phẳng ta đợc một hình gọi là hình chiếu 4 chiếu, hình chiếu? ? Khái niệm về hình chiếu. ? Cách vẽ hình chiếu của một điểm của vật thể ntn. GV: Cho học sinh quan sát tranh hình 2.2 đặt câu hỏi: ? Nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong các hình 2.2a, 2.2b, 2.2c SGK HS: Thảo luận GV: Kết luận: đặc điểm các tia chiếu khác nhau, cho ta các phép chiếu khác nhau ? Cho ví dụ về các phép chiếu này trong tự nhiên? HS: Thảo luận và trả lời HS: Quan sát hình 2.3 và mô hình ba mặt phẳng chiếu ? Nêu vị trí của các mặt chiếu đối với vật thể? ? Các mặt phẳng chiếu đợc đặt nh thế nào đối với ngời quan sát? GV: Yêu cầu HS đọc câu hỏi trong SGK và nghiên cứu trả lời. HS: Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi GV: Cho HS quan sát mô hình ? Vật thể đợc đặt ntn đối với các mặt phẳng chiếu GV nói rõ vì sao phải mở các mặt phẳng chiếu( vì hình chiếu phải đợc vẽ trên cùng 1 bản vẽ) ? Hãy nêu vị trí của mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh khi mở? HS: Tìm hiểu mô hình và thảo luận theo nhóm Các nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau ? Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể ? Nếu dùng một hình chiếu có đợc không ? II. Các phép chiếu - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu đồng quy - Phép chiếu song song: các tia chiếu song 2 - Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu vuông góc với mpc III. Các hình chiếu vuông góc 1. Các mặt phẳng chiếu - Mặt chính diện (Mặt phẳng chiếu đứng) - Mặt nằm ngang (Mặt phẳng chiếu bằng) - Mặt cạnh bên phải ( Mặt phẳng chiếu cạnh) 2. Các hình chiếu - Hình chiếu đứng có hớng chiếu từ tr- ớc đến - Hình chiếu bằng có hớng chiếu từ trên xuống - Hình chiếu cạnh có hớng chiếu từ trái sang phải IV. Vị trí các hình chiếu - Các hình chiếu của một vật thể đợc vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ - Hình chiếu bằng ở bên dới hình chiếu đứng - Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 4.Củng cố: ? Thế nào là hình chiếu 5.Hớng dẫn về nhà: - Hớng dẫn làm BT số 3 SGK và đọc phần có thể em cha biết. - Đọc trớc bài 4 SGK Ngày soạn: 01/09/2013 Tiết 3- Bài 3: bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể 5 Ngày giảng Lóp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Kiến thức: - Biết đợc các hình chiếu trên bản vẽ. - Biết biểu diễn hình chiếu trên mặt phẳng chiếu - Kỹ năng: - Vận dụng vào bài tập thực hành để củng cố kiến thức về hình chiếu. - Thái độ: - Phát huy trí tởng tợng trong không gian - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác - Cn gi v sinh nơi làm việc góp phần bảo vệ môi trờng. II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Mô hình vật thể Hình 3.1 a - Nội dung bài thực hành - Bảng phụ + Đối với học sinh: - Thớc kẻ, bút chì , giấy A4. III. Tiến trình bài học 1 ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị báo cáo thực hành của hs 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản - Gọi một HS lên đọc nội dung bài thực hành - Giải thích các bớc tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 3.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một trong các vật thể hình 3.1 a đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ. Cách làm báo cáo thực hành Nêu cách trình bày bài làm trên khổ A4 và cách bố trí phần hình, chữ, khung tên lên bảng, hs qsát và làm theo. Tổ chức thực hành Hớng dẫn HS làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của HS I. Giai đoạn hớng dẫn ban đầu - Đọc nội dung bài thực hành và tìm hiểu các bớc tiến hành thực hành - Ghi nội dung tiến hành thực hành vào vở Làm bài trên khổ A4 II. Giai đoạn thực hành Đáp án. 1. 6 Tổng kết đánh giá bài thực hành: - GV nhận xét, đánh giá giờ làm bài tập thực hành: - GV hớng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học. - GV thu bài về chấm, có thể chấm một số bài trớc lớp để nhận xét kết quả III. Giai đoạn kết thúc thực hành Học sinh chuẩn bị chu đáo đồ dùng thực hành, làm việc nghiêm túc Cách thực hiện 4.Củng cố GV nhận xét đánh giá chấm điểm một số bài 5. Hớng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trớc bài 5 SGK. - Chuẩn bị giấy A 4 , thớc kẻ , bút chì. Soạn: 05/09/2013 Tiết 4 - bài 4: Bản vẽ các khối đa diện Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: - Kiến thức: Biết đợc các khối đa diện thờng gặp (Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều) Hiểu rõ sự tơng quan giữa hình chiếu trên bản vẽ và vật thể. - Kỹ năng: Phân tích nhận biết đợc các khối đa diện, đọc đợc bản vẽ -Thái độ:Giáo dục tính cẩn thận,chính xác II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Mẫu vật: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều , bìa cứng 3 mpc, bao diêm. + Đối với học sinh: - Mỗi tổ chuẩn bị một mẫu vật : Hộp phấn, hộp bút. III. Tiến trình bài học 7 1.ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Không 3.Giảng bài mới: ĐVĐ: Khối đa diện là một khối đợc bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận dạng đợc các khối đa diện thờng gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều: Đọc đợc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài: Bản vẽ các khối đa diện Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản GV: Cho HS quan sát hình 4.1 và mô hình HS: Quan sát và nghiên cứu ? Các khối hình học đợc bao bởi các hình gì? GV: Kết luận GV: Cho HS quan sát hình 4.2 và kèm theo vật thật ? Hình hộp chữ nhật đợc giới hạn bởi các hình gì? Các cạnh và các mặt của hình hộp có đặc điểm gì? HS: Hoạt động theo nhóm trả lời GV: Kết luận nh SGK GV: Yêu cầu H tham khảo nội dung câu hỏi SGK và trả lời HS: Quan sát trả lời GV: Kết luận GV: Gọi H lên bảng vẽ 3 hình chiếu GV: Yêu cầu H xem tranh và mô hình HS: Quan sát tranh ? Trả lời câu hỏi trong SGK HS: Nghiên cứu và trả lời GV: Kết luận GV Tơng tự nh phần hình chữ nhật HS tự trả lời, lập bản và ghi vào vở GV Cho hs qsát tranh và mô hình ? Cho biết khối đa diện ở hình 4.6 SGK đợc bao bởi các hình gì ? GV vẽ hình 4.7 lên bảng và hs trả lời 3 câu hỏi sgk để điền vào bảng 4.3. GV : Nhận xét, Đa ra đáp án đúng I. Khối đa diện Khối đa diện đợc bao bởi các hình đa giác phẳng II. Hình hộp chữ nhật 1.Thế nào là hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật đợc bao bởi 6 hình chữ nhật 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật Bảng 4.1 Hình Hình chiếu Hình dạng kích thớc 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng HCN a,b 3 Cạnh HCN b,h III. Hình lăng trụ đều 1. Thế nào là hình lăng trụ đều Hình lăng trụ đều là hình bao bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều Bảng 4.2 Hình Hình chiếu Hình dạng kích thớc 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng Tam giác a,b 3 Cạnh HCN b,h IV. Hình chóp đều 1.Thế nào là hình chóp đều SGK 2.Hình chiếu của hình chóp đều Bảng 4.3 Hình Hình chiếu Hình dạng kíchthớc 1 Đứng Tam giác cân a,h 2 Bằng H.vuông a 3 Cạnh Tam giác cân a,h * Chú ý :(SGK - T18) 8 4. Củng cố: ? Dựa vào các phần đã học trên hãy cho biết các khối đa diện đợc xác định bằng kích thớc nào? 5. Hớng dẫn về nhà: Chuẩn bị đồ dùng bài 5 để thực hành Soạn: 07/09/2013 Tiết 5 - bài 5: bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện Ngày giảng Lóp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh đọc đợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện. -Kỹ năng: Vận dụng vào bài tập thực hành để củng cố kiến thức về hình chiếu -Thái độ:Giáo dục tính cẩn thận, chính xác Cn gi v sinh nơi làm việc góp phần bảo vệ môi trờng II. Chuẩn bị : + Đối với giáo viên: - Mô hình vật thể A, B, C, D - Nội dung bài thực hành - Bảng phụ + Đối với học sinh: - Thớc kẻ, bút chì, compa, giấy A4 . III. Tiến trình bài học 1 ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: ĐVĐ: Để đọc đợc bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện, để từ đó hình thành kĩ năng đọc bản vẽ các khối đa diện và phát huy trí tởng tợng không gian, hôm nay chúng ta sẽ học bài: Đọc bản vẽ các khối đa diện. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cơ bản - Gọi một HS lên đọc nội dung bài thực hành - Giải thích các bớc tiến hành: + Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. + Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, I. Giai đoạn hớng dẫn ban đầu - Đọc nội dung bài thực hành và tìm hiểu các bớc tiến hành thực hành - Ghi nội dung tiến hành thực hành vào vở 9 cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D. Tổ chức thực hành Hớng dẫn HS làm bài và kiểm tra cách tiến hành thực hành bài tập của HS Tổng kết đánh giá bài thực hành: - GV nhận xét, đánh giá giờ làm bài tập thực hành - GV hớng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học. - GV thu bài về chấm, có thể chấm một số bài trớc lớp để nhận xét kết quả II. Giai đoạn thực hành Đáp án. 1. a. 1 B; 2 A; 3 D; 4 C b. 1 2 3 4 III. Giai đoạn kết thúc thực hành Học sinh chuẩn bị chu đáo đồ dùng thực hành, làm việc nghiêm túc Cách thực hiện 4.Củng cố GV nhận xét đánh giá chấm điểm một số bài 5. Hớng dẫn về nhà: - GV dặn HS đọc trớc bài 6 SGK Soạn 15/09/2013 Tiết 6 - bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: 10 [...]... Cđng cè - GV thu bµi vỊ chÊm, cã thĨ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ĩ nhËn xÐt kÕt qu¶ 5 Híng dÉn vỊ nhµ: - GV dỈn HS ®äc tríc bµi 8 SGK - Mçi tỉ lµm m« h×nh: Qu¶ cam, èng lãt 13 So¹n 06/10/2013 Ch¬ng ii: b¶n vÏ kÜ tht TiÕt 8 - bµI 8: Kh¸i niƯm vỊ h×nh c¾t Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®ỵc kh¸i niƯm vµ c«ng dơng cđa h×nh c¾t - Kü n¨ng: NhËn d¹ng ®ỵc vËt thĨ díi h×nh thøc mỈt... SGK 5 DỈn dß: - VỊ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái ci bµi - §äc vµ xem tríc bµi vËt liƯu c¬ khÝ So¹n : 24/11/2013 Ch¬ng III : Gia c«ng c¬ khÝ TiÕt 18 - Bµi 18 : vËt liƯu c¬ khÝ Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ph©n biƯt c¸c vËt liƯu c¬ khÝ phỉ biÕn BiÕt tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa vËt liƯu c¬ khÝ - Kü n¨ng: Quan s¸t, ph©n tÝch, tỉng hỵp, ph©n lo¹i vËt liƯu... Tªn gäi h×nh chiÕu: H×nh chiÕu c¹nh HCN h×nh biĨu diƠn? - H×nh c¾t ë h×nh chiÕu ®øng ? C¸c kÝch thíc? KÝch thíc chung? ? KÝch thíc c¸c phÇn cđa chi tiÕt -Réng 18, dµy 10 - §Çu lín φ 18, ®Çu bÐ φ 14 - KÝch thíc ren M8x1 ren hƯ mÐt, ®êng kÝnh d= 8, bíc ren p=1 ? Yªu cÇu kÜ tht * NhiƯt lun : T«i cøng - Xư lý bỊ mỈt m¹ kÏm *C«n d¹ng h×nh nãn cơt cã lç ren ë gi÷a ? Tỉng hỵp 21 ? Nªu c«ng viƯc cÇn lµm ? Nh¾c... thùc hµnh GV: Cïng HS nhËn xÐt bµi lµm cđa mét -ý thøc chn bÞ HS -Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viƯc 18 HS: C¨n cø nhËn xÐt cđa GV, tù ®¸nh -thêi gian lµm viƯc gi¸ bµi lµm cđa m×nh GV: Thu bµi 4 Cđng cè Theo tõng phÇn 5 HDVN: Chn bÞ bµi 11 So¹n 27/10/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè TiÕt 11 - bµi 11: BiĨu diƠn ren 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: HiĨu vµ biĨu diƠn ®ỵc ren trªn b¶n vÏ Gióp häc sinh nhËn d¹ng ®ỵc... Híng dÉn vỊ nhµ: + Tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp trong SBT + Chn bÞ ®å dïng giê sau thùc hµnh So¹n: 22/09/2013 TiÕt 7 - bµi 7: bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®äc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cđa vËt thĨ cã d¹ng khèi trßn xoay - Kü n¨ng: Ph¸t huy trÝ tëng tỵng kh«ng gian cđa häc sinh -Th¸i ®é: Cã ý thøc t×m hiĨu trong thùc... bÞ ®đ ®å dïng, dơng cơ cho bµi thùc hµnh : Bµi 12 So¹n 03/11/2013 TiÕt 12: Bµi 12: Bµi tËp thùc hµnh : §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: HiĨu mét c¸ch ®Çy ®đ néi dung b¶n vÏ chi tiÕt 20 8C §äc ®ỵc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren - Kü n¨ng:RÌn lun kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ kÜ tht nãi chung vµ b¶n vÏ chi tiÕt nãi riªng - Th¸i ®é: T¸c phong lµm viƯc ®óng... nhËt, vËy h×nh H×nh ch÷ nhËt c¾t sÏ cã h×nh d¹ng nh thÕ nµo? 4 Cđng cè: - §äc ghi nhí SGK 5 Híng dÉn vỊ nhµ: - §äc tríc bµi 9 So¹n 13/10/2013 Tiết 9- Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè 8A 8B I Mơc tiªu: 15 8C - KiÕn thøc: HS biết ®äc nội dung của bản vẽ chi tiết ®¬n gi¶n - KÜ n¨ng: HS biết ®ỵc cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản - Th¸i ®é: RÌn lun kÜ n¨ng ®äc b¶n vÏ kÜ tht nãi chung vµ b¶n vÏ chi... C¨n cø nhËn xÐt cđa GV, tù ®¸nh - Thêi gian lµm viƯc gi¸ bµi lµm cđa m×nh GV: Thu bµi 4 Cđng cè Theo tõng phÇn 5 HDVN: Chn bÞ bµi 13 So¹n 03/11/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè TiÕt 13 - bµi 13: B¶n vÏ l¾p 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: BiÕt ®ỵc néi dung vµ c«ng dung cđa b¶n vÏ l¾p - Kü n¨ng: BiÕt c¸ch ®äc b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n - Th¸i ®é: RÌn lun kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch h×nh vÏ II Chn bÞ : + §èi víi gi¸o... Lµm thÕ nµo ®äc tèt b¶n vÏ GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái 1,2 SGK 5 HDVN: Lun ®äc b¶n vÏ bé vßng ®ai Chn bÞ bµi 15 Bản vẽ nhà 23 So¹n 10/11/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè TiÕt 14 - bµi 15: B¶n vÏ nhµ 8A 8B 8C I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: §äc ®ỵc b¶n vÏ nhµ vµ ký hiƯu diƠn t¶ c¸c bé phËn cđa ng«i nhµ - Kü n¨ng: §äc ®ỵc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n - Th¸i ®é: Gi¸o dơc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c II Chn bÞ : + §èi víi gi¸o... 1 tÇng ? 4 Cđng cè: HS: §äc vµ tr¶ lêi c©u hái sgk 5.HDVH: HS chn bÞ ë nhµ «n l¹i kiÕn thøc phÇn vÏ kÜ tht giê sau «n tËp So¹n 10/11/2013 Ngµy gi¶ng Líp- SÜ sè TiÕt 15 -«n tËp phÇn vÏ kÜ tht 8A 8B I Mơc tiªu: 25 8C - KiÕn thøc: Gióp hƯ thèng ho¸ vµ hiĨu ®ỵc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ b¶n vÏ, h×nh chiÕu c¸c khèi h×nh häc - Kü n¨ng: Củng cố lại c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ l¾p, b¶n vÏ nhµ - Th¸i ®é: . HS đọc trớc bài 8 SGK - Mỗi tổ làm mô hình: Quả cam, ống lót 13 Soạn 06/10/2013 Chơng ii: bản vẽ kĩ thuật Tiết 8 - bàI 8: Khái niệm về hình cắt Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I. Mục tiêu: -. Soạn 18/ 08/ 2013 Học kì I Phần một : vẽ kĩ thuật Ch ơng I: bản vẽ các khối hình học Tiết 1 - BàI 1: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống Ngày giảng Lớp- Sĩ số 8A 8B 8C I khổ A4 II. Giai đoạn thực hành Đáp án. 1. 6 Tổng kết đánh giá bài thực hành: - GV nhận xét, đánh giá giờ làm bài tập thực hành: - GV hớng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 19_BVMT, Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 19_BVMT, , Củng cố Theo từng phần, Củng cố: GV: Hướng dẫn H trả lời câu hỏi cuối bài, I. Vì sao xảy ra tai nạn điện, II. Vật liệu cách điện, I. Động cơ điện một pha, - Theo số pha: 1, 3 pha, II. Thiết bị lấy điện

Mục lục

Xem thêm