Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

85 1.7K 9
Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 Luyện từ và câu CÂU GHÉP I.Mục tiêu : - Nắm được sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý của vế câu khác (ND ghi nhớ ). - Nhận biết được câu ghép xác đònh được các vế câu trong câu ghép (BT 1 ) mục III; thêm được một vế câu vào chổ trống để tạo thành câu nghép (BT3 ) - HS khá giỏi thực hiện được u cầu của bài tập 2 trả lời câu hỏi , giải thích lí do II.Đồ dùng dạy học : -Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn ở mục I + Nội dung BT3 , để Hướng dẫn HS nhận xét . -Bút dạ + giấy khổ to kẻ sẵn bảng để HS làm BT 1- Phần luyện tập + băng dính . III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. -Gv nhận xét +ghi điểm. 3/ Bài mới : a.Giới thiệu bài : Khi nói, khi viết chỉ sử dụng một kiểu câu thì việc diễn đạt thì sẽ trở nên đơn điệu. Chính vì vậy ta cần sử dụng một cách linh hoạt các kiểu câu. Các em đã được học các kiểu câu đơn. Bài học hôm nay, Thầy sẽ giúp các em biết thế nào là câu ghép; giúp các em nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, biết đặt câu ghép, biết sữ dụng câu ghép trong giao tiếp. b. Nhận xét : Hát vui -HS kiểm tra đồ dùng của mình. -HS lắng nghe. 1 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Cho HS đọc yêu cầu của BT -Gv Hướng dẫn HS nắm bài . -Yêu cầu 1: Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn , xác đònh CN -VN trong từng câu . + GV hướng dẫn Hs đặt câu hỏi A? Con gì ? Cái gì ? (tìm CN ) , Làm gì ? Thế nào? (tìm VN) . -GV mở Bảng phụ ghi sẵn các đoạn văn có gạch các CN , VN .Chốt ý đúng : + Mỗi lần dời nhà đi , bao giờ con khỉ / cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to . +Hễ con chó / đi chậm, con khỉ / cấu hai tai chó giật giật . + Con chó / chạy sải thì khỉ / gò lưng như người phi ngựa . + Chó / chạy thong thả , khỉ / buông thỏng hai tay , ngồi ngúc nga ngúc ngắc . -Yêu cầu 2: Xếp 4 câu trên vào hai nhóm : câu đơn ,câu ghép . -Yêu cầu 3: GV Hướng dẫn HS đọc: Có thể tách mỗi cụm C _ V trong các câu ghép trên thành một câu đơn được không ? Vì sao ? -GV Hướng dẫn HS chốt ý . c. Phần ghi nhớ : - Cho HS đọc ghi nhớ trongSGK. - Cho HS xung phong nhắc lại phần ghi nhớ. d. Hướng dẫn HS làm bài tập : *Bài 1 : - Cho HS đọc yêu cầu BT 1+ đọc đoạn văn. - GV giao việc : + Tìm câu ghép trong đạn văn. -2 HS đọc nối tiếp toàn bộ nội dung các bài tập - Lớp đọc thầm . -Thực hiện các yêu cầu của bài: *HS đánh số thứ tự 4 câu trong vở bài tập Tiếng Việt 5. *Gạch 1 gạch chéo ngăn cách CN ,VN . -1HS đọc + câu hỏi . -HS làm cặp . hs Đọc lướt + đọc câu hỏi : -Không được , vì các ve ácâu diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau . -2 Hs đọc nội dung Ghi nhớ trong SGK ,lớp đọc thầm theo . -2 HS xung phong nhắc lại nội dung Ghi nhớ trong SGK. -1HS đọc thành tiếng yêu cầu BT 1.Xác đònh yêu cầu bài làm . 2 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Xác đònh vế câu trong các câu ghép đã tìm. - Cho HS làm việc. - Cho HS trình bài kết quả. -Nhận xét + chốt lời giải đúng . • Bài 3 : - Cho HS đọc yêu cầu BT 3 -GV hướng dẫn .Phát phiếu khổ to cho HS làm . -Nhận xét + chốt lời giải đúng . 4. Củng cố - Hơm nay chúng ta học bài gì? - Em hãy nhắc lại nội dung cần ghi nhớ? 5 / Dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học phần ghi nhớ . -Làm cá nhân và xung phong lên bảng ghi bằng bút dạ . -Lớp nhận xét . -HS đọc yêu cầu BT3 . -HS tự làm bài . -Làm lớp . -Nhận xét , bổ sung . - HS trả lời. -HS nhắc lại nội dung ghi nhớ . HS lắng nghe. 3 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 Luyện từ và câu 4 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP I.Mục tiêu : Năm được cách nối các vế trong câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép khơng dùng từ nối (ND ghi nhớ ). Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn ( BT 1 mục III ) viết được đoạn văn theo u cầu của bài tập 2 II.Đồ dùng dạy học : -Bút dạ +4 giấy khổ to mỗi tờ viết 1 câu ghép trong Bt1 + băng dính . - Bút dạ +4 giấy khổ to để HS làm BT 2 . III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hỏi : Em hãy nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về câu ghép. - Hỏi : Mỗi vế câu ghép có tách ra thành câu đơn được không? -Gv nhận xét +ghi điểm . 3/ Bài mới : a/ Giới thiệu bài : Mỗi câu ghép đều có 2 vế câu trở lên. Các vế câu này được nối với nhau như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. b. Nhận xét : -GV Hướng dẫn HS đọc. GV giao việc : Đọc 3 câu a, b , c. Tìm các vế câu trong 3 câu đó. Cho HS làm bài + trình bài kết quả. Hát vui. -HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ về câu ghép trong tiết trước. Không tách được vì mỗi vế câu thể hiện một ý có quan hệ rất chặt chẽ với ý của vế câu khác. -Lớp nhận xét . -HS lắng nghe . -2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu BT1, 2 - Lớp theo dõi . -Hs đọc lại các câu , đoạn văn ; dùng bút chì gạch chéo để phân tách 2 vế câu ghép . -4 hS lên bảng , mỗi em phân tích 1 câu 5 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV nhận xét + bổ sung , chốt cách làm đúng c. Phần ghi nhớ : - Cho HS đọc nôïi dung Ghi nhớ trong SGK Cho HS nhắc lại nôïi dung Ghi nhớ trong SGK .( Không nhìn SGK ) -GV chốt ý + ghi bảng . d Hướng dẫn HS làm bài tập : *Bài 1 : - HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu BT 1. GV giao việc: + Mỗi em đọc 3 đoạn a, b, c. + Tìm câu ghép trong mỗi đoạn. + Chỉ rõ cách nối các câu ghép. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bài kết quả. -GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng . *Bài 2 : - Cho HS đọc yêu cầu BT 2. GV giao việc: + Mỗi em viết một đoạn văn tả ngoại hình của một bạn trong lớp, trong đó có ít nhất một câu ghép. + Cách nối câu ghép. - Cho HS làm bài - Gv phát giấy khổ to cho HS làm . - Cho HS trình bài kết quả. -GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng. 4 Củng cố -GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài + ghi bảng. -HS nhận xét + bổ sung. -4 HS đọc nôïi dung Ghi nhớ trong SGK . - Nhiềøu Hs nhắc lại nội dung mà không nhìn sách . -HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu BT 1. -Lớp đọc thầm các câu văn , tự làm bài - HS làm bài - Một số HS phát biểu ý kiến. - Lớp nhận xét. -HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu BT 2. -HS suy nghó làm văn một cách tự nhiên , kiểm tra nếu thấy chưa có câu ghép thì sửa lại . -4 HS viết đoạn văn . -Nhiều HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn. -HS làm trên giấy khổ to lên bảng dán bài làm . -Lớp nhận xét . -HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách nối các câu ghép . 6 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Em hãy nhắc lại nội dung cần ghi nhớ? 5 / Dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục viết lại đoạn văn chưa đạt . HS trả lời HS lắng nghe 7 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 8 lôùp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : CÔNG DÂN I.Mục tiêu : - Hiểu nghĩa của từ cơng dân (BT1)xếp được một số từ chứa tiếng cơng vào nhóm thích hợp theo u cầu BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ cơng dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4) - HS khá, giỏi làm được (BT4) và giải thích lí do khơng thay được từ khác II.Đồ dùng dạy học : Từ điển từ đồng nghóa tiếng Việt , Từ điển Hán Việt , Sổ tay từng74 tiếng Việt Tiểu học . -Bút dạ + giấy khổ to kẻ sẵn bảng phân loại để Hs làm BT 2 + băng dính . -Bảng phụ ghi các câu nói của nhân vật Thành BT4 . III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 / Ổn đònh: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra 2HS . -Có những cách nối câu ghép nào? -Gv nhận xét +ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Trong tiết Luyện từ và câu hôm nay, các em tiếp tục được mở rộng vốn từ Công dân. Từ đó, các em biết cách dùng những từ ngữ thuộc chủ điểm công dân trong học tập và giao tiếp hàng ngày. b. Hướng dẫn HS làm bài tập : • Bài 1 :GV Hướng dẫn HS làm . -GV theo dõi , nhận xét ,chốt cách giải Hát vui -HS đọc đoạn văn đã viết hoàn chỉnh ở nhà : chỉ rõ câu ghép được dùng trong đoạn văn , cách nối các vế câu ghép . -Lớp nhận xét . HS lắng nghe. -1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK . -HS làm bài theo cặp ( có thể dùng từ điển ) . 9 lớp 5 Tr ườ ng tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong đúng : Dòng b : Người dân của một nước , có quyền lợi và nghóa vụ với đất nước là đúng nghóa của từ Công dân . • Bài 2 :GV Hướng dẫn HS làm Bt2 . -Hướng dẫn Hslàm theo nhóm , phát giấy khổ to cho HS làm . -GV nhận xét , chốt lại ý đúng : * Công ( của chung , của nhà nước ):công dân , công cộng, công chúng . * công(không thiên vò ) : công bằng , công lí , công minh , công tâm . * công ( thợ, khéo tay ) : công nhân , công nghiệp . *Bài 3 : *GV Hướng dẫn HS làm . -GV theo dõi , nhận xét ,chốt cách giải đúng: + Từ đồng nghiã với công dân: nhân dân. dân chúng , dân. + Không đồng nghiã với công dân: đồng bào ,dân tộc ,nông dân,công chúng . • Bài 4: GV Hướng dẫn HS làm Bt4 . -GV chỉ bảng viết lời nhân vật Thành , nhắc hS cách làm đúng . -GV chốt ý đúng . 4. Củng cố - Tìm từ đồng nghóa với từ công dân? -Nêu bài làm trước lớp . -Lớp nhận xét . 1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK . -HS làm bài theo nhóm ( có thể dùng từ điển ) .;HS viết bài làm vào vở nháp . 4 HS viết vào giấy khổ to các dữ liệu của bảng phân loại . -Đại diện nhóm dán giấy lên bảng , trình bày kêt quả . -1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK . -HS làm bài theo cặp ( có thể dùng từ điển ) . -Nêu bài làm trước lớp . -Lớp nhận xét . -HS đọc yêu cầu bài . -HS trao đổi cặp và làm . -HS phát biểu ý kiến . HS trả lời. 10 lớp 5 [...]... bài cũ: luyện từ và câu ở tiết trước -Kiểm tra 2HS - Cho 1 ví dụ về câu ghépvà chỉ ra các vế câu - Làm miệng bài tập tiết trước -Lớp nhận xét -Gv nhận xét +ghi điểm 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Trong tiết Luyện từ và câu hôm nay, các -HS lắng nghe em tiếp tục được học về câu ghép Cụ thể là học về cách nối các câu ghep1 bằng quan hệ từ Từ đó các em sẽ biết dùng các quan hệ từ để nối các câu ghép... Hứa Trường Phong 22 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 22 Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu : - Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả (ND Ghi nhớ) - Biết tìm các vế câu và quan hệ từ trong câu nghép (BT1); tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra câu ghép(BT2); biết thêm vế câu để tạo thành câu nghép (BT3) II.Đồ... sử dụng điền từ , giải nghóa từ 32 -HS đọc yêu cầu BT Lớp theo dõi SGK -HS đọc thầm mẩu chuyện vui , trao đổi cặp và làm vào phiếu Gv dán -phát biểu ý kiến -Lớp nhận xét -HS nêu -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 23 Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu : - Hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến (ND Ghi nhớ) - Tìm câu ghép chỉ... ghi bảng 5 / Dặn dò : -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục mở rộng vốn từ và tập sử dụng đúng -Chuẩn bò tiết sau :Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 18 -HS đọc yêu cầu Bt3 Lớp đọc thầm -Làm theo nhóm , viết vào vở bài tập -Nối tiếp nhau đọc trước lớp -Lớp nhận xét -HS nêu -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP... khoanh tròn các từ và dấu câu ở giữa ranh giới giữa các vế câu -Gv dán giấy có ghi các câu cho Hslàm -3 HS lên bảng xác đònh các vế bài câu trong từng câu ghép -GV nhận xét chốt ý đúng -Lớp nhận xét *Bài tập 3 : -1HS đọc yêu cầu BT3 Lớp theo -GV Hướng dẫn HS làm BT dõi SGK -Gợi ý cách tìm các cách nối các vế -HS đọc lại từng câu văn , xem các câu văn được ghép với nhau trong câu ghép như thế... đọc câu hỏi Lớp đọc thầm -Hs trao đổi nhóm để làm bài -Đại diện các nhóm làm xong lên bảng dán phiếu của nhóm mình , tiến hành báo cáo , thống kê số lượng từ đúng -1HS đọc câu hỏi Lớp đọc thầm -Hs tìm kó , đọc đúng những từ ngữ -Lớp đọc thầm bản hướng dẫn , làm theo cặp và ghi vào vở 3 HS làm trên phiếu do Gv dán trên bảng -Lớp nhận xét -Nhận xét và chốt ý đúng 4 Củng cố -Tìm vài danh từ kết... Trường Phong -HS lắng nghe 5 / Dặn dò : -GV nhận xét tiết học - Khen những HS làm bài tốt -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện cách sử dụng từ công dân trong cáctrường hợp khác 11 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 12 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu : - Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ tư... tạo câu -Lớp nhận xét -1HS đọc yêu cầu Bt2 lớp đọc thầm , phân tích cấu tạo của câu ghép đã cho -HS phát biểu ý kiến , lên bảng phân tích cấu tạo của câu ghép -Lớp nhận xét HS trả lời Vài HS nhắc lại -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 24 Mở rộng vốn từ :TRẬT TỰ - AN NINH I.Mục tiêu : - Làm được bài tập 1; tìm được một số danh từ và động từ cò thể kết hợp với từ. .. -Lớp nhận xét -HS nêu HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 26 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 22 Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu : - Hiểu thể nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản (ND Ghi nhớ) - Biết phân tích cấu tạo của câu ghép(BT1 mục III); thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản; biết... tiết luyện từ và câu hôm nay -HS lắng nghe các em tiếp tục được mở rộng vốn từ: Trật tự- An ninh thông qua hệ thống bài tập Từ đócác em có thể sử dụng những vốn từ vừa học vào học tập và hoạt động giao tiếp *Bài 1 : -1HS đọc câu hỏi Lớp đọc thầm -GV hướng dẫn HS làm BT 1: Lưúy các em đọc kó nội dung từng dòng để -Thảo luận cặp để làm bài -Nhận xét ý đúng và bổ sung nếu tìm đúng nghóa của từ an ninh . 19 Luyện từ và câu CÂU GHÉP I.Mục tiêu : - Nắm được sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý của vế câu. : Trong tiết Luyện từ và câu hôm nay, các em tiếp tục được học về câu ghép. Cụ thể là học về cách nối các câu ghep1 bằng quan hệ từ. Từ đó các em sẽ biết dùng các quan hệ từ để nối các câu ghép. b/. tách các vế câu ghép , khoanh tròn các từ và dấu câu ở giữa ranh giới giữa các vế câu . -3 HS lên bảng xác đònh các vế câu trong từng câu ghép . -Lớp nhận xét . -1HS đọc yêu cầu BT3 .Lớp theo dõi

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Luyện từ và câu

  • CÂU GHÉP

   • Hoạt động của giáo viên

  • CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP

   • Luyện từ và câu

 • Hoạt động của giáo viên

  • Tuần 20

  • Luyện từ và câu

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

 • Hoạt động của giáo viên

  • Luyện từ và câu

   • Mở rộng vốn từ : CÔNG DÂN

    • Hoạt động của giáo viên

  • Tuần 21

  • Luyện từ và câu

   • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

    • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 22

    • Luyện từ và câu

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

   • Hoạt động của giáo viên

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

   • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 23

    • Luyện từ và câu

 • MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẬT TỰ -AN NINH

  • Luyện từ và câu

 • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

  • Bài tâïp 1

   • Tuần 24

   • Mở rộng vốn từ :TRẬT TỰ - AN NINH

    • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • Luyện từ và câu

   • LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ

  • Tuần 25

  • Luyện từ và câu

   • Tuần 26

   • Luyện từ và câu

    • LUYỆN TẬP THAY THÊÙ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU

     • Hoạt động của giáo viên

   • Luyện từ và câu

    • Hoạt động của giáo viên

   • Luyện từ và câu

    • LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI

     • Hoạt động của giáo viên

   • Luyện từ và câu

    • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

    • Hoạt động của giáo viên

   • Luyện từ và câu

    • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

    • Hoạt động của giáo viên

   • Tuần 30

  • Luyện từ và câu

   • Mở rộng vốn từ : NAM & NỮ

   • Hoạt động của giáo viên

   • Tuần 30

   • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

  • Luyện từ và câu

   • Mở rộng vốn từ : NAM & NỮ

   • Hoạt động của giáo viên

   • Tuần 31

   • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

    • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

    • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

    • Hoạt động của giáo viên

  • Luyện từ và câu

   • Hoạt động của giáo viên

  • Tuần 33

  • Luyện từ và câu

   • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

  • Luyện từ và câu

   • Mở rộng vốn từ : QUYỀN & BỔN PHẬN

   • Hoạt động của giáo viên

  • Tuần 34

  • Luyện từ và câu

   • Hoạt động của giáo viên

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan