0

Giáo án Luyện toán lớp 1 buổi 2 (HKI)

34 1,416 33
  • Giáo án Luyện toán lớp 1 buổi 2 (HKI)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2015, 15:55

thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán LUYÊN VIẾT SỐ, ĐẶT TÍNH, TÍNH NHẨM I. Mục tiêu 1Kiến thức: Củng cố về - Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số. - Củng cố cách đặt tính, tính nhẩm. 2Kỹ năng: Rèn viết các số đúng thứ tự , đặt tính và tính nhẩm. 3Thái độ: Tính cẩn thận. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (1’) 2. Bài mới Giới thiệu: (1’) Nêu vấn đề  Hoạt động 1: (30’) Củng cố về số có 1 chữ số, số có 2 chữ số, đặt tính, tính nhẩm. Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số.Củng cố cách đặt tính, tính nhẩm. Cá nhân Bài 1:( bảng cài) - Gv cho HS thực hiện bảng cài a. Các số điền thêmtia số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 b. Số bé nhất có 1 chữ số: 0. c. Số lớn nhất có 1 chữ số: 9. - Kết luận: Có 10 số có 1 chữ số là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Số 0 là số bé nhất có 1 chữ số. Số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số. - GV nhận xét Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: a. 43 và 25 b. 10 và 58 c. 6 và 21 - Nhận xét Bài 3: Tính nhẩm: 50 + 10 + 20 = 40 + 10 + 10 = 50 + 30 = 40 + 20 = - Nhận xét Hoạt động 2: Củng cố – Dặn dò (3’) Trò chơi:GV nêu cách chơi - “Nêu nhanh số liền sau, số liền trước của 1 số cho truớc”. GV nêu 1 số rồi chỉ vào 1 HS nêu ngay số liền sau rồi cho 1 HS kế - Hát - HS làm bài - HS nhận xét - Lắng nghe - HS làm bảng cài - Nhận xét - Lắng nghe - HS nêu miệng - HS Nhận xét - HS lắng nghe - HS thực hiện - HS lắng nghe - Ghi nhớ tiếp nêu số liền trước hoặc ngược lại. - Nhận xét , giáo dục, tuyên dương. - Chuẩn bị: Ôn tập (tiếp theo). thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán VIẾT SỐ,SẮP THỨ TỰ CÁC SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN I. Mục tiêu 1Kiến thức: Củng cố về: - Viết số thành tổng các đơn vị,hàng sắp thứ tự các số,bài toán có lời văn. 2Kỹ năng: - Phân tích số có 2 chữ số theo chục và đơn vị.hàng,toán có lời văn. 3Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận II. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ : Ôn tập các số đến 100 (3’) GV hỏi HS: - Số liền trước của 52 là số nào?( 51) - Số liền sau của 52 là số nào? ( 53) - HS đọc số từ 50 đến 99 - Nêu các số có 1 chữ số - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1’)  Hoạt động 1: ( 5’) Củng cố về viết, phân tích số Viết số thành tổng các đơn vị,hàng sắp thứ tự các số,bài toán có lời văn. Lớp, cá nhân Bài 1:bảng cài - Viết các số 47, 89, 41, 88, 71, 17 theo mẫu: 47 = 40 + 7 - Nhận xét Bài 2: Vở ô li- cả lớp ( bảng phụ) Viết theo mẫu: Chục Đơn vị Viết số Đọc số 8 5 85 Tám mươi lăm 4 8 5 7 8 1 9 3 - Nhận xét Bài 3: Vở ô li Trong kho có 32 cái ghế, đã lấy ra 12 cái ghế .Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ? GV cho HS đọc đề , tóm tắt - Hát - HS trả lời - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS làm bài - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS làm bài. - HS lắng nghe - HS đọc đề, tóm tắt - Làm vào vở, sửa - HS lắng nghe. -HS lắng nghe - Cho HS làm vào vở - Nhận xét. Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn ( tranh) - GV nêu cách chơi - GV cho HS thi đua điền số các số tròn chục lên tia số - > 10 30 60 80 100 - Phân tích các số sau thành chục và đơn vị. 24 79 37 65 18 43 - Nhận xét , tuyên dương. 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Nhận xét, tuyên dương. - Chuẩn bị: Số hạng – tổng. -HS thi đua thực hiện - Lắng nghe - HS lắng nghe - Ghi nhớ thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán LUYỆN GỌI TÊN CÁC THÀNH PHẦN TRONG PHÉP TÍNH I. Mục tiêu 1Kiến thức: - Giúp HS củng cố về: - Phép cộng ( không nhớ ); tên gọi thành phần và kết quả phép công. - Giải toán có lời văn . 2Kỹ năng: - Tính đúng, đặt tính chính xác, nhanh. 3Thái độ: - Giáo dục HS tính cận thận. II. Chuẩn bị - GV: Bảng cài - HS: Vở bài tập, bảng cài. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Gọi 1 HS thực hiện phép cộng : 32 + 42 = 74 - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV giới thiệu ngắn gọn tên bài rồi ghi đầu bài lên bảng  Hoạt động 1: Thực hành ( 28’) Phép cộng ( không nhớ ); tên gọi thành phần và kết quả phép công.Giải toán có lời văn . Cá nhân Bài 1:Bảng cài - GV yêu cầu HS làm bảng cài 42 + 36 = 23 + 42 = 69 – 25 = 55 – 23 = - Yêu cầu HS nêu tên thành phần của phép tính - GV nhận xét Bài 2: vở ô li - Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng : a/ 43 và 21 b/ 10 và 46 c/ 24 và 15 Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ , số trừ a/ số bị trừ là 67, số trừ là 33 b / số bị trừ là 55, số trừ là 22 c/ số bị trừ là 87, số trừ là 25 Gọi HS nêu cách đặt tính - - Hát - HS làm - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe - HS làm - HS nêu - HS lắng nghe - GV cho HS làm vào vở. - GV nhận xét Bài 3: Vở ô li Trong thư viên có 25học sinh trai và 36 học sinh gái.Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện? - GV yêu cầu HS đọc đề bài - Hướng dẫn HS tóm tắt: . Trai : 25 học sinh. . Gái : 36 học sinh . Tất cả: ? học sinh . - GV cho HS làm vào vở - GV yêu cầu 1 HS chữa bài. - GV nhận xét 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS nêu - HS làm, đổi vở kiểm tra - Đọc đề, tóm tắt. - HS làm - Nhận xét - Lắng nghe - HS lắng nghe - Ghi nhớ. thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI VỚI ĐƠN VỊ ĐỀ- XI- MÉT I. Mục tiêu 1Kiến thức: - Giúp HS củng cố về:Đo độ dài của đêximet (dm). Quan hệ giữa dm và cm 2Kỹ năng: - Tập đo độ dài theo đơn vị cm, dm. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 3Thái độ: - Giáo dục HS tính cận thận. II. Chuẩn bị - GV: Thước thẳng có chia rõ các vạch theo cm, dm. - HS: Vở , bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Đêximet Gọi 1 HS đọc các số đo trên bảng: 2dm, 3dm, 50cm - Gọi 1 HS viết các số đo : 4dm, 6dm, 1dm. H : 50cm bằng bao nhiêu dm?( 50 xăngtimet bằng 5 đeximet) - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV giới thiệu ngắn gọn tên bài rồi ghi đầu bài lên bảng  Hoạt động : Thực hành ( 28’) Giúp HS củng cố về:Đo độ dài của đêximet (dm). Quan hệ giữa dm và cm Lớp, cá nhân Bài 1:VBT (Thước có chia vạch dm, cm.) - GV yêu cầu HS nêu 10cm = ?dm,1dm = ?cm - GV yêu cầu HS lấy thước kẻ và dùng phấn vạch vào điểm có độ dài 1 dm trên thước - HS chỉ vào vạch vừa vạch được đọc to: 1 đêximet. - GV yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm vào bảng con Bài 2:Thực hiện trên thướt. - Yêu cầu HS tìm trên thước vạch chỉ 2 dm và dùng phấn đánh dấu - H:2 đêximet bằng bao nhiêu xăngtimet?(Yêu cầu HS nhìn lên thước và trả lời) - Bài 3: GV cho HS thực hành đo chiều dài của cạnh bàn, cạnh ghế, quyển vở… - - Hát - HS đọc các số đo: - HS viết - HS trả lời - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe : - HS nêu - HS viết - HS vẽ, đọc - HS vẽ sau đó đổi bảng để kiểm tra bài của nhau. - HS thao tác, 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra cho nhau. . 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS trả lời - HS lắng nghe - Ghi nhớ. thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán ĐO ĐỘ ĐÀI VỚI ĐƠN VỊ XĂNG- TI MÉT, QUAN HỆ GIỮA ĐỀ – XI –MÉT ,XĂNG- TI- MÉT I. Mục tiêu 1Kiến thức: - Giúp HS củng cố về:Đo độ dài vời đơn vị cm. Quan hệ giữa dm và cm 2Kỹ năng: - Tập đo độ dài theo đơn vị cm, dm. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 3Thái độ: - Giáo dục HS tính cận thận. II. Chuẩn bị - GV: Thước thẳng có chia rõ các vạch theo cm, dm. - HS:Vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Gọi 1 HS đọc các số đo trên bảng: 2dm, 3dm, 40cm - Gọi 1 HS viết các số đo : 5dm, 7dm, 1dm. H : 40cm bằng bao nhiêu dm?( 40 xăngtimet bằng 4 đeximet) - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV giới thiệu ngắn gọn tên bài rồi ghi đầu bài lên bảng  Hoạt động 1: Thực hành Củng cố về:Đo độ dài vời đơn vị cm. Quan hệ giữa dm và cm c hành ( 28’) Cá nhân Bài 1:VBT (Thước có chia vạch dm, cm.) - GV yêu cầu HS lấy thước kẻ và dùng phấn vạch vào điểm có độ dài 1 dm trên thước - Cả lớp chỉ vào vạch vừa vạch được đọc to: 1 đêximet. 1 dm = ? cm ; 10 cm = ?dm - GV yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm vào bảng con GV yêu cầu HS nêu cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1 dm Bài 2:Thực hiện trên thướt. - Yêu cầu HS tìm trên thước vạch chỉ 2 dm và dùng phấn đánh dấu - GV hỏi: 2 đêximet bằng bao nhiêu xăngtimet?(Yêu cầu HS nhìn lên thước và trả lời) - - Hát - HS đọc các số đo: - HS viết - HS trả lời - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe - HS vẽ, đọc - HS vẽ sau đó đổi bảng để kiểm tra bài của nhau. -HS nêu - Thực hiện - Trả lời - HS thao tác, 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra cho nhau. - HS làm bài vào Vở ô li Bài 3: vở ô li Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 8 dm = ……cm 9 dm= …… cm 5 dm = … cm 4 dm= … cm 30cm = … dm 80 cm = … dm - Gọi HS chữa bài sau đó nhận xét và ghi điểm. Bài 4: - GV cho HS thực hành đo chiều dài của cạnh bàn, cạnh ghế, quyển vở… 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS chữabài - Lắng nghe - HS thực hiện - HS lắng nghe - Ghi nhớ. thø ngµy th¸ng n¨m 2011 Toán [...]... - HS lng nghe 3 Bi mi Gii thiu: (1) - Hụm nay chỳng ta hc toỏn 10 cng vi 1 s Hot ng 1: Luyn tp HS cng c cỏch thc hin phộp cng dng 10 +5 thuc cỏc cụng thc 10 cng vi 1 s , ý ngha phộp cng qua 10 Cỏnhõn, lp Bi 1: Tớnh : - GV cho HS lm bng ci 10 10 10 10 9 7 -HS lm bng ci 5 6 8 9 20 20 15 16 18 19 29 27 - GV nhn xột Bi 2: - HS c - Nờu yờu cu bi? - HSlm ming 7+3 +2= 8 + 2 +3 = - HS lng nghe 4+6+8= 6+4+7=... 11 4 = 11 6 = 11 - 8 = 11 - 9 = 11 - 7 = 11 - 5 = - Yờu cu HS nhn xột - Nhn xột * Aựp dng bng tr ó hc gii cỏc bi toỏn Bi 2: Tớnh Yờu cu HS lm bng ci - HS lm bng Ta ly s b tr tr i s tr ci a) 11 v 7 b) 11 v 9 c ) 11 v - - Tr li 3 * p dng bng tr ó hc gii cỏc bi toỏn cú liờn quan 3 H tng kt: - Yờu cu HS c thuc lũng bng - 2 dóy HS thi cụng thc: 11 tr i mt s Ghi nh ua cỏch thc hin phộp tr 11 tr i mt... a .29 v 7 b 39 v 25 c 29 v 45 - Nhn xột -HS lng nghe 3 Bi mi Gii thiu: (1) - Hụm nay chỳng ta luyn tp v phộp - Lng nghe cng dng 29 +5, 49 +25 Hot ng 1: Luyn tp (28 ) Bit thc hin Phộp cng dng 29 + 5; 49 + 25 .Gii bi toỏn cú li vn bng 1 phộp tớnh cng Cỏ nhõn, lp - Bi 1: Bng ci t tớnh ri tớnh tng : 19 +ứ 5 29 + 6 49 + 8 69 + 5 49 + 25 49 + 35 29 + 15 19 + 55 - HS lm bi - Nhn xột Bi 2: V Mt i trng rng cú 19 ... trớ nh tt II Cỏc hot ng dy hc ch yu Hot ng ca GV 1 Khi ng (1) 2 Bi c (3) 6 cng vi 1 s - HS c bng cng 6 - GV cho HS tớnh , nht li cỏch t tớnh 9 + 6 = 15 5 + 6 = 11 7 + 6 = 13 6 + 6 = 12 6 + 9 = 15 8 + 6 = 14 - Nhn xột 3 Bi mi Hot ng : Thc hnh (26 ) Bi 1: - GV cho HS lm bng ci 16 26 36 56 4 5 6 8 20 31 42 64 - GV cho HS nờu cỏch t tớnh - GV nhn xột Bi 2 : ( Bi 4 trang 34 ) - GV cho HS nờu ming Cú 6... 2 011 Toỏn 10 cng vi 1 s :10 +5 ;10 + 4 I Mc tiờu 1Kin thc: - Giỳp HS cng c cỏch thc hin phộp cng dng 10 +5 thuc cỏc cụng thc 10 cng vi 1 s - Cng c ý ngha phộp cng qua 10 2K nng: - Rốn tớnh chớnh xỏc, t tớnh ỳng 3Thỏi : - Yờu thớch mụn hc II Cỏc hot ng dy hc ch yu Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1 Khi ng (1) - Hỏt - 2 Bi c (3) HS thc hin phộp tớnh : - HS lm bi 65 29 19 39 9 2 9 5 9 6 7 9 74 34 28 45 16 11 - GV... Hot ng ca GV 1 Khi ng 2. Luyn tp Bi 1: - GV cho HS ụn li bng cng : 9, 8, 7, 6 cng vi mt s * Thuc bng cng cú nh phm vi 20 Bi 2: - GV cho HS tớnh nhm 9 + 2 +5 = 8 +2+ 6= 7+3+5= 9+7 = 8+ 8 = 7+8 = * Cng c cng nhm cỏc s Bi 3 : ( B3 trang 45) - GV cho HS in ch s thớch hp vo ụ trng : S hng S hng Tng 12 6 15 15 17 24 34 21 42 Hot ng ca HS - Hỏt iu chnh - HS c bng cng t 9 cng vi 1 s n 6 cng vi 1 s - HS lm nhm... nghe - HS lng nghe - HS ghi nh thứ ngày tháng năm 2 011 Toỏn T TNH DNG 29 +5 ; 49 + 25 I Mc tiờu 1Kin thc: Giỳp HS v: - Phộp cng dng 29 + 5; 49 + 25 - Gii bi toỏn cú li vn bng 1 phộp tớnh cng 2K nng: - Rốn cỏch t tớnh 29 + 5; 49 + 25 Gii toỏn cú li vn 3Thỏi : - Vui thớch mụn hc II Cỏc hot ng dy hc ch yu Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1 Khi ng (1) - Hỏt 2 Bi c (3) - Gi 2 HS lờn bng lm bi tp sau: - HS lm bi Tỡm... ca HS 1 Khi ng - Hỏt 2 Bi c (3) GV cho HS lm cỏc bi tp: - HS thc hin 37 + 15 = 47 + 18 = 24 + 17 = 3 Bi mi Hot ng 1: Luyn tp, thc hnh.( 27 ) Bi 1: ( Bi 3 trang 30 ) - HS thc hin - GV cho HS túm tt, HS gii bng lp, ghi phộp tớnh vo bng con Bi gii - S hc sinh trai lp 2A: 15 3 = 12 ( hc sinh) ỏp s: 12 hc sinh - Lng nghe - GV nhn xột - Lm vo v - Cho HS lm vo v - Nhn xột * Gii cỏc bi toỏn v ớt hn Bi 2: (... S: 11 - 5 I Mc tiờu 1Kin thc: Giỳp HS: Cng c bng 11 tr i mt s :11 5 2K nng: Aựp dng bng tr ó hc gii cỏc bi toỏn cú liờn quan - Cng c v tờn gi thnh phn v kt qu ca phộp tớnh 3Thỏi : Ham thớch hc Toỏn II Cỏc hot ng dy hc ch yu Hot ng ca GV Hot ng ca iu chnh HS 1 Khi ng (1) - Hỏt 2. Luyn tp: Bi 1: - Gv yờu cu HS c bng tr 11 - HS c - Yờu cu HS t nhm v nờu ngay kt - HS nờu kt qu cỏc phộp tớnh : qu 11 ... yu Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1 Khi ng (1) - Hỏt 2 Bi c (3) - GV cho HS lm - HS lm 37 27 67 47 57 4 5 6 7 8 41 32 73 54 65 - GV nhn xột - HS lng nghe 3 Bi mi Gii thiu: (1) - Luyn c v dng toỏn cng s cú 2 ch - Lng nghe s cho s cú 2 ch s qua bi 47 + 5, 47 + 25 Hot ng 1: ( 27 ) Bi 1: VBT - HS lm v bi tp GV cho HS lm - HS i chộo kim tra S 17 28 39 47 7 67 - Lng nghe hng S 6 5 4 7 23 7 hng - Lm bng con Tng - . cộng dạng 10 +5 thuộc các công thức 10 cộng với 1 số , ý nghĩa phép cộng qua 10 Cánhân, lớp Bài 1: Tính : - GV cho HS làm bảng cài 10 10 10 10 9 7 5 6 8 9 20 20 15 16 18 19 29 27 - GV nhận. hiện phép tính : 65 29 19 39 9 2 9 5 9 6 7 9 74 34 28 45 16 11 - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1 ) - Hôm nay chúng ta học toán 10 cộng với 1 số.  Hoạt động 1 :Luyện tập HS củng cố. ngµy th¸ng n¨m 2 011 Toán ĐẶT TÍNH DẠNG 29 +5 ; 49 + 25 I. Mục tiêu 1Kiến thức: Giúp HS về: - Phép cộng dạng 29 + 5; 49 + 25 . - Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính cộng 2Kỹ năng: - Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Luyện toán lớp 1 buổi 2 (HKI), Giáo án Luyện toán lớp 1 buổi 2 (HKI), Giáo án Luyện toán lớp 1 buổi 2 (HKI), II. Các hoạt động dạy học chủ yếu, III. Các hoạt động dạy học chủ yếu, II. Câc hoạt động dạy học chủ yếu

Mục lục

Xem thêm