Giáo án Lịch sử lớp 5 HK2_CKTKN

29 956 6
Giáo án Lịch sử lớp 5 HK2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Tuần 19 Lòch sử Bài 17 CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ. I. Mục tiêu: - Tường thuật sơ lược chiến dòch Điện Biên Phủ : + Chiến dòch diễn ra trong ba đợt tấn công ; đợt 3 : ta tấn công và tiêu diệt cứ điểm đồi A 1 và khu trung tâm chỉ huy của đòch. + Ngày 7 - 5 – 1954, Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra hàng, chiến dòch kết thúc thắng lợi. - Trình bày sơ lược ý nghóa của chiến thắng Điện Biên Phủ : là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. - Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dòch : tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. - GDMT : Tự hào về tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tranh ảnh, tư liệu truyện kể về chiến dòch Điện Biên Phủ . - Phiếu học tập cho HS. III. các hoạt động dạy – học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3.Bài mới: - GV hỏi: ngày 7-5 hàng năm ở nước ta có lễ kỉ niệm gì? - GV Giới thiệu bài: Nêu tình thế của quân Pháp từ sau thất bại ở chiến dòch Hát vui - HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau: + Đại hội đại biểu toàn quốc lần 1 đã đề re nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam? + Kể về 1 trong 7 anh hùng được bầu chọn trong đại hội chiến só thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc. - HS:lễ kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ . - 1 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Biên giới từ 1950-1953 (đòch rơi vào thế bò động, trong khi đó ta chủ động mở nhiều chiến dòch lớn trên toàn quốc làm cho đòch thêm lúng túng). Vì vậy, thực dân Pháp dưới sự giúp đỡ của Mó về vũ khí, đô la, chuyên gia quân sự) đã xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kiên cố nhất ở chiến trường Đông Dương nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường và có thể kết thúc chiến tranh. Nhiệm vụ bài học : +Diễn biến sơ lược của chiến dòch Điện Biên Phủ. +Ý nghóa lòch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Hoạt động 1:Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Giúp HS hiểu biết về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp. Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu khái niệm: tập đoàn cứ điểm, pháo đài. - GV treo bản đồ hành chính Việt Nam, yêu cầu HS chỉ vò trí của Điện Biên Phủ. - GV nêu 1 số thông tin về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. - GV hỏi: Theo em, vì sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương - GV nêu: Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố, vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. Hoạt động 2:Làm việc nhóm. Mục tiêu: giúp HS hiểu biết về chiến dòch Điện Biên Phủ . - HS đọc SGK và trả lời. - HS nhìn vào bản đồ chỉ vò trí của Điện Biên Phủ. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS chia thành nhóm cùng thảo luận và thống nhất ý kiến. - 2 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Cách tiến hành: - GV chia HS làm 4 nhóm, giao mỗi nhóm thảo luận về 1 trong những vấn đề sau: Nhóm 1: Vì sao ta quyết đònh mở chiến dòch Điện Biên Phủ? Quân và dân ta đã chuẩn bò chiến dòch như thế nào? Gợi ý: Muốn kết thúc kháng chiến quân và dân ta buộc phải tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm nào của đòch? Và chúng ta cần sức người, sức của như thế nào? Nhóm 2: Ta mở chiến dòch Điện Biên Phủ gồm mấy đợt tấn công? Thuật lại từng đợt tấn công đó? Gợi ý: mỗi đợt tấn công của ta bắt đầu vào thời gian nào? Ta tấn công vào những vò trí nào? Chỉ vò trí đó trên lược đồ? Kết quả của từng đợt tấn công? Nhóm 3: Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dòch Điện Biên Phủ? Ta chuẩn bò cho chiến dòch chu đáo như thế nào? Quân và dân ta thể hiện tinh thần chiến đấu như thế nào trong chiến dòch Điện Biên Phủ? Chiến thắng Điện Biên Phủ tác động như thế nào đến quân đòch, tác động như thế nào đến lòch sử dân tộc ta? Nhóm 4: Kể về 1 số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dòch Điện Biên Phủ? - GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. 4-Củng cố Nhóm 1: + Mùa đông 1953, tại Việt Bắc, trung ương Đng và Bác Hồ đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dòch Điện Biên Phủ để kết thúc cuộc kháng chiến. + Ta đã chuẩn bò cho chiến dòch với tinh thần cao nhất… Nhóm 2: trong chiến dòch Điện Biên Phủ ta mở 3 đợt tấn công… Nhóm 3: vì + Có đường lối lãnh đạo đúng đắn. + Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường. + Ta đã chuẩn bò tối đa cho chiến dòch. + Ta được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Pháp phải ký hiệp đònh Giơ ne vơ, rút quân về nước, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ. Nhóm 4: kể về các nhân vật tiêu biểu như Phan Đình Giót, Tô Vónh Diện… - Đại diện 4 nhóm HS trình bày, các nhóm khác bổ sung. - 3 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Chiến thắng lòch sử Điện Biên Phủ có thể ví với chiến thắng nào trong lòch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta? 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học . Chuẩn bò bài sau học tốt hơn Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa -Chuẩn bò bài sau - 4 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Tuần 20 Lòch sử ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 1945- 1954 ) I Mục tiêu : - Biết sau Cách Mạng tháng tám nhan dân ta phải đương đầu với ba thứ , giặc , giặc đói , giặc dốt , giặc ngoại xâm - Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - 19-12-1946 tồn quấc kháng chiến chống thực dân Pháp - Chiến dịch việt Bắc thu đơng 1947 - Chiến dịch biên giới thu đơng 1950 - Chiến dịch Điện biên Phủ II Đồ dùng dạy học : Bản đồ hành chính Việt Nam ( để chỉ một số đòa danh gắn với sự kiện lòch sử tiêu biểu đã học ). Phiếu học tập. III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 -Ổn đònh lớp : 2 - Kiểm tra bài cũ : “ Chiến thắng Điện Biên Phủ”. - Nêu ý nghóa của chiến thắng Điện Biên Phủ? - Nhận xét cho điểm. 3 - Bài mới : a - Giới thiệu bài :Hôm nay các em câu hỏi trong SGK. * Nhóm 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên 3 loại”giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945. *Nhóm 2 “ Chín năm làm một Điện Biên - Hát vui - HS trả lời. - HS nghe . - HS nghe . - Các nhóm thảo luận và trả lời: - N.1: Được diễn tả bằng cụm từ ” Nghìn cân treo sợi tóc”. Ba loại giặc : Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. - N.2 : Bắt đầu ngày13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954. - 5 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. - Em hãy cho biết : 9 năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thợi gian nào? * Nhóm 3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tòch Hồ Chí Minh đã khẳng đònh điều gì? * Nhóm 4 : Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp? HĐ 2 : Làm việc cả lớp. Tổ chức cho HS thực hiện trò chơi theo chủ đề “Tìm đòa chỉ đỏ”. * Cách thực hiện: GV dùng bảng phụ có để sẵn các đòa danh tiêu biểu, HS dựa vào kiến thức đã học kể lại sự kiện,nhân vật lòch sử tương ứng với các đòa danh . 4 . Củng cố : Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp? GV tổng kết nội dung bài học. 5. Dặn dò : - Nhận xét tiết học . Chuẩn bò bài sau:” Nước nhà bò chia cắt”. - N.3 : Tinh thần quyết tử vì độc lập tự do của dân tộc. - Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình - N.4 : + Ngày 19-8-1945: Khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội. + Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn đập lập. + Ngày 19-12-1946 toàn quốc kháng chiến. + Việt Bắc thu đông 1947. + Biên giới thu đông 1950. + Điện Biên Phủ 7-5-1954. - HS thảo luận & trả lời . - HS chơi theo hướng dẫn của GV. + Ngày 19-8-1945: Khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội. + Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn đập lập. + Ngày 19-12-1946 toàn quốc kháng chiến. + Việt Bắc thu đông 1947. + Biên giới thu đông 1950. + Điện Biên Phủ 7-5-1954. HS lắng nghe . - Xem bài trước . - 6 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Tuần 21 Lòch sử Bài 19 NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT I. Mục tiêu: - Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp đònh Giơ-ne-vơ năm 1954 : + Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghóa xã hội. + Mỹ – Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mó – Diệm: thực hiện chính sách “tố cộng”, thẳng tay giết hại những chiến só cách mạng và những chiến só cách mạng và những người dân vô tội. - Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh tư liệu. - HS: Chuẩn bò bài, tranh ảnh tư liệu. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 – Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945-1954 ) _ Chiến dòch Điện Biên Phủ bắt đầu & kết thúc khi nào ? _ Ý nghóa của chiến thắng Điện Biên Phủ . Nhận xét K.T bài cũ . 3 – Bài mới : a – Giới thiệu bài : Sau khi Pháp thất bại tình hình đất nước ta thế nào ? Qua bài :“ Nước nhà bò chia cắt “ Các em sẽ rõ. Hoạt động : HĐ 1 : Làm việc cả lớp . _ GV kể kết hợp giải nghóa từ khó . - Hát vui. - HS trả lời . - HS nghe . - HS nghe . - 7 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG _ Gọi 1 HS kể lại . HĐ 2 : Làm việc theo nhóm . - N.1 : Nêu tình hình nước ta sau chiến thắng lòch sử Điện Biên Phủ . -N.2 : Hãy nêu các đều khoản chính của Hiệp đònh Giơ-ne-vơ GV dùng bản đồ chỉ sông Bến Hải & SGK: Nếu theo Hiệp đònh Giơ-ne-vơ thì dòng Bến Hải sẽ là dòng sông nối liền Nam – Bắc , xong Mó – Diệm thành giới tuyến chia cắt đất nước ta . HĐ 3 : Làm việc cả lớp . - Nguyện vọng của nhân dân ta là sau 2 năm , đất nước sẽ thống nhất , gia đình sẽ sum họp , nhưng nguyện vọng đó có được thực hiện không ? Tại sao ? -m mưu phá hoại Hiệp đònh Giơ-ne-vơ của Mó – Diệm được thể hiện qua những hành động nào ? - N.1 : Sau thất bại nặng nề ở Đện Biên Phủ , ngày 21-7-1954 thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp đònh Giơ-ne- vơ , chấm dứt chiến tranh , lập lại hoà bình ở Việt Nam . Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc , nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng & Bác Hồ đã đoàn kết xây dựng chủ nghóa xã hội ở miền Bắc & đấu tranh chống âm mưu chia cắt nước ta của đế quốc Mó . - N.2 : Theo Hiệp đònh Giơ-ne-vơ , sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc . Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc , chuyển vào miền Nam . Đến tháng 7-1956 , nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử , thống nhất đất nước - Nguyện vọng đó không được thực hiện . Mó tìm cách phá hoại Hiệp đònh Giơ-ne-vơ . Trong thời gian Pháp rút quân , Mó dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam , đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống , lập ra chính quyền tay sai . - Chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách “ Tố cộng “ , “ Diệt cộng “. Với khẩu hiệu “ Diết nhầm còn hơn bỏ soát “ , chúng thẳng tay - 8 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG _ Nhân dân ta phải làm gì để có thể xoá bỏ nỗi đau chia cắt ? 4 – Củng cố : HS đọc nội dung chính của bài . 5 dặn dò : - Nhận xét tiết học . Chuẩn bò bài sau : “ Bến tre đồng khởi “ giết hại các chiến só cách mạng là người dân vô tội - Phải cầm súng đứng lên đánh đổ chính quyền Mó _ Diệm thống nhất nước nhà . - 2 HS đọc . - HS lắng nghe . - Xem bài trước . - 9 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG - 10 - Lớp 5 [...]... của nước ta - N.2 : Tháng 12-1 955 Nhà máy Cơ khí được khởi công xây dựng trên diện tích 10 vạn mét vuông ở phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội Tháng 4-1 958 Nhà máy được khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - N.3: Năm 1 958 -19 65: Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã sản xuất 3 353 máy công cụ các loại, phục vụ nền kinh tế đất nước - 14 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc... làm gì để xứng đáng với ông cha ta trong kháng chiến trước đây? 5 Dặn dò : - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học - Xem bài trước Chuẩn bò bài sau : “ Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta” - 12 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuần 23 HỨA TRƯỜNG PHONG Lịch sử Bài 21 NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I Mục tiêu: - Biết hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội : tháng 12 năm 1 955 với sự giúp đỡ... xuân 19 75 thắng mùa xuân 19 75 4 – Củng cố : Gọi HS đọc nội dung - 2 HS đọc chính của bài 5 Dặn dò : - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học Chuẩn bò bài sau: “ Hoàn thành - Xem bài trước thống nhất đất nước” Tuần 29 Lịch sử XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC (TỪ 19 75 ĐẾN NAY) Bài 27 HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC - 25 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 HỨA TRƯỜNG PHONG I Mục tiêu: - Biết tháng 4... bản và ý nghóa lòch sử của Hiệp - HS trả lời đònh Pa-ri 5 – dặn dò : - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học Chuẩn bò bài sau : “ Tiến vào - Xem bài trước Dinh Độc Lập “ Tuần 28 Lịch sử Bài 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I Mục tiêu: Biết ngày 30 - 4 -19 75 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mó cứu nước Từ đây đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất: - 23 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc... tường thuật cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh độc Lập - 24 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 HỨA TRƯỜNG PHONG _ Cho HS tường thuật cảnh xe tăng - HS đọc SGK và diễn tả lại cảnh cuôùi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng _ Nêu ý nghóa lòch sử của chiến - Là trận đánh mang tầm lòch sử vó đại thắng ngày 30-4-19 75 đánh tan chính quyền Mó-ng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Từ... riêng về âm mưu của Mó trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Hà Nội _ Cho HS quan sát hình trong SGK , sau đó GV nói về việc máy bay B52 của Mó tàn phá Hà Nội HĐ 3 : Làm việc cả lớp - Đánh vào thủ đô-trung tâm đầu não của ta , hòng buộc chính phủ ta phải chấp nhận kí Hiệp đònh Pa-Ri có lợi cho Mó - Máy bay B52 của Mó tàn sát trẻ em , giết hại dân thường , đánh sập bệnh viện , trường học Điển hình nhất... động giáo viên 1– Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Lễ kí Hiệp đònh Pa- ri” _ Lễ kí Hiệp đònh Pa-ri diễn ra bao giờ ở đâu ? _ Nêu nội dung cơ bản và ý nghóa lòch sử của nó ? * Nhận xét KTBC 3 – Bài mới : a – Giới thiệu bài : Sau khi đánh cho Mó cút , quân và dân ta đa õmở một chiến dòch đánh cho Ngụy nhào Bài : “Tiến về dinh độc lập” giúp các em tìm hiểu b – Hoạt động : HĐ 1 : Làm việc cả lớp ... đọc nội dung chính của bài - 2 HS đọc 5 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe Chuẩn bò bài sau :”Xây dựng nhà - Xem bài trước máy thuỷ điện Hoà Bình” Tuần 30 Lịch sử Bài 28 XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH I Mục tiêu: - 27 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 HỨA TRƯỜNG PHONG - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô -... dùng dạy học : + GV: SGK, gợi ý + HS: SGK, học bài cũ, xem bài mới - 19 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 HỨA TRƯỜNG PHONG III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hát vui 1– Ổn đònh lớp : 2 – Kiểm tra bài cũ : “ Sấm sét - HS trả lời đêm giao thừa _ Xuân 1968 , ở miền Nam xảy ra sự kiện lòch sử nào ? _ Nêu ý nghóa của sự kiện xuân Mậu Thân ( 1968 ) Nhận xét K.T bài... - 2 HS đọc 5 Dặn dò - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe Chuẩn bò bài sau :” Đường Trường - Xem bài trước Sơn” Tuần 24 Lịch sử Bài 22 ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I Mục tiêu: - Biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực … của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam : + Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1 959 , Trung ương . sau - 4 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Tuần 20 Lòch sử ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 19 45- 1 954 ) I Mục tiêu : - Biết sau Cách Mạng tháng tám nhan. ngoại xâm. - N.2 : Bắt đầu ngày13-3-1 954 và kết thúc ngày 7 -5- 1 954 . - 5 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. - Em hãy cho biết : 9 năm đó. Ngày 19-12-1946 toàn quốc kháng chiến. + Việt Bắc thu đông 1947. + Biên giới thu đông 1 950 . + Điện Biên Phủ 7 -5- 1 954 . HS lắng nghe . - Xem bài trước . - 6 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2.

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Mục tiêu:

  • II. Đồ dùng dạy học:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan