Tiết 54 - Trình bày trang văn bản và in (t2)

2 418 0
Tiết 54 - Trình bày trang văn bản và in (t2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Tuần: 29 Ngày soạn: 14.3.2011 Ngày giảng: 6A: 17.3.2011 6B: 17.3.2011 Tiết 54 - Bài 18 trình bày trang văn bản và in (Tiết 2) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Nhận biết đợc một số khả năng trình bày trang văn bản trong Word. - Phân biệt đợc 2 khái niệm lề trang và lề đoạn văn. - Biết cách chọn hớng trang và đặt lề trang. Kĩ năng: - Thực hiện đợc các thao tác chọn hớng trang và đặt lề trang. Thái độ: - Tuân thủ theo sự hớng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu. Học sinh: - Vở ghi, SGK. III. Phơng pháp. - Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề, học sinh chủ động, tích cực. IV. Tổ chức giờ học. Khởi động (5'): Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ. Cách tiến hành: ? Khi trình bày trang văn bản cần chú ý những yêu cầu cơ bản nào? ? Trình bày cách chọn hớng trang và cách đặt lề trang? Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 (35'): in văn bản Mục tiêu: HS biết cách xem trang văn bản trớc khi thực hiện lệnh in. Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu. Cách tiến hành: 3. In văn bản. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 1 Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ? Sau khi soạn thảo văn bản xong, làm thế nào các em có thể xem kết quả mình làm đợc nh thế nào? - Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu việc in văn bản bằng cách nghiên cứu SGK/95 trong 5 phút. ? Muốn in toàn bộ văn bản ta làm nh thế nào? - Giáo viên giới thiệu thao tác in văn bản. ? Khi chỉ cần in 1 trang hoặc một số trang các em làm thế nào? - Giáo viên hớng dẫn học sinh: Trớc khi in thờng ta xem trớc văn bản, để nhìn tổng thể trang mình cần in có sai sót gì không các em chọn nút lệnh Print Preview. - Giáo viên giới thiệu màn hình Print Preview. - Học sinh trả lời theo sự hiểu biết của mình. - Học sinh tìm hiểu thông tin trong SGK. - Học sinh trả lời. - Học sinh nghe và lĩnh hội. - HS trả lời. - Học sinh nghe và lĩnh hội. - HS quan sát. - In văn bản: Nháy vào nút lệnh Print trên thanh công cụ thì toàn bộ văn bản sẽ đợc in. - Nháy vào nút Print Preview để xem trình bày của văn bản trớc khi in. Kết luận: - In văn bản: Nháy vào nút lệnh Print trên thanh công cụ thì toàn bộ văn bản sẽ đợc in. - Nháy vào nút Print Preview để xem trình bày của văn bản trớc khi in. * Tổng kết và hớng dẫn học ở nhà (5'): - Tổng kết: ? Trớc khi in ta thờng làm gì? ? Để in một hoặc một vài trang văn bản ta làm thế nào? - Hớng dẫn học ở nhà: + Học bài. + Làm các bài tập: 4.100 4.104 (SBT). + Tiết 55: Tìm kiếm và thay thế. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 2 . 17.3.2011 Tiết 54 - Bài 18 trình bày trang văn bản và in (Tiết 2) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Nhận biết đợc một số khả năng trình bày trang văn bản trong Word. - Phân biệt đợc 2 khái niệm lề trang và. bộ văn bản sẽ đợc in. - Nháy vào nút Print Preview để xem trình bày của văn bản trớc khi in. Kết luận: - In văn bản: Nháy vào nút lệnh Print trên thanh công cụ thì toàn bộ văn bản sẽ đợc in. -. mình. - Học sinh tìm hiểu thông tin trong SGK. - Học sinh trả lời. - Học sinh nghe và lĩnh hội. - HS trả lời. - Học sinh nghe và lĩnh hội. - HS quan sát. - In văn bản: Nháy vào nút lệnh Print

Ngày đăng: 13/05/2015, 09:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan