bài 18. trình bày trang văn bản và in

16 359 0
bài 18. trình bày trang văn bản và in

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA BÀI CŨ: - Trình bày trang là đặt hướng và các khoảng cách lề cho trang văn bản. 1: Trình bày trang văn bản là gì? Trả lời: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2: Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản? Trả lời: - Chọn hướng trang: - Đặt lề trang: + trang đứng + trang nằm ngang + lề trái + lề phải + lề trên + lề dưới Yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản: Trang đứng Trang nằm ngang Lề phải Lề trên Lề dưới Lề trái BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (Tiết 2) 1. In văn bản Nháy chuột vào bảng chọn File Chọn Page Print  Để in toàn bộ văn bản, em chọn lệnh: cách 1: Nháy nút lệnh Print (  ) trên thanh công cụ. Cách 2: Chọn File -> Print -> All -> OK - In theo từng trang: BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANH VĂN BẢN VÀ IN - Chọn File -> Print -> Pages -> OK Lệnh Print Để in văn bản em chọn lệnh nào? Chọn all Cuối cùng nháy OK Chọn all Một phần nhỏ của bảng bị nhảy sang trang 2 Các em nhận xét gì về văn bản trên? Lưu ý Lưu ý : : Để có thể in được, máy tính phải được nối với máy Để có thể in được, máy tính phải được nối với máy in và máy in phải được bật. in và máy in phải được bật. - Xem trước khi in: • Nháy nút Print Preview (xem trước khi in) • Nháy nút (đóng) trên thanh công cụ để trở về chế độ xem bình thường Cửa sổ xem trước khi in Đóng cửa sổ, về chế độ xem bình thường Nút lật trang Việc xem lại 1 văn bản trước khi in ra giấy có quan trọng không? Tại sao? Nên xem văn bản trước khi in để sửa chữa kịp thời các lỗi, tránh phải in lại nhiều lần và tránh lãng phí giấy. Mặt khác để đảm bảo cho trang văn bản được in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ [...]... định dạng đoạn văn 2 Format/Paragraph: Dùng để định dạng kí tự 3 File/Page Setup: Dùng để chọn hướng trang và đặt lề trang 4 Insert/header and footer: Dùng để định dạng đầu trang và cuối trang 2 Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô: a) Top b) Bottom c) Left d) Right 3 Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: a) File  Page Setup  Print b) File  Margins c) File ... File  Page Setup  Print b) File  Margins c) File  Page Setup  Margins d) File  Portrait 4 Làm bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang -Có điều kiện thì thực hành cách trình bày trang văn bản - Đọc bài 19: Tìm kiếm và thay thế 2 Em hãy trình bày trang văn bản với khoảng cách các lề như sau: -Lề trên : 1 -Lề dưới: 1 -Lề trái: . trái BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (Tiết 2) 1. In văn bản Nháy chuột vào bảng chọn File Chọn Page Print  Để in toàn bộ văn bản, em chọn lệnh: cách 1: Nháy nút lệnh Print (. TRA BÀI CŨ: - Trình bày trang là đặt hướng và các khoảng cách lề cho trang văn bản. 1: Trình bày trang văn bản là gì? Trả lời: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2: Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày. 2: Chọn File -> Print -> All -> OK - In theo từng trang: BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANH VĂN BẢN VÀ IN - Chọn File -> Print -> Pages -> OK Lệnh Print Để in văn bản em chọn lệnh nào? Chọn

Ngày đăng: 11/05/2015, 09:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan