bai 18 trinh bay trang van ban va in

15 388 0
bai 18 trinh bay trang van ban va in

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau: Nút dùng để định dạng Nút dùng để Nút dùng để Nút dùng để định dạng Nút dùng để định dạng Nút dùng để chữ đậm chữ nghiêng chữ gạch chân căn phải căn giữa căn trái Có mấy loại định dạng văn bản? Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Hãy quan sát và phân biệt sự khác nhau giữa 2 trang văn bản này Trang giấy đứng Trang giấy ngang Có mấy kiểu trình bày trang văn bản? Hình 1 Hình 2 Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Trang giấy đứng Trang giấy nằm ngang Các yêu cầu cơ bản khi chọn hướng trang - Chọn hướng trang: Là chọn trang giấy đứng hay trang giấy nằm ngang Chọn hướng trang là chọn những trang giấy như thế nào? 1. Trình bày trang văn bản Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Các yêu cầu cơ bản khi chọn hướng trang - Chọn hướng trang: Là chọn trang giấy đứng hay trang giấy nằm ngang. - Đặt lề trang: Là đặt lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới cho trang văn bản. Lề trang bao gồm những loại lề nào? 1. Trình bày trang văn bản Lề trái Lề trên Lề dưới Lề phải Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Lề trang Lề đoạn văn Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản. Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang. Lưu ý: - Lề trang khác với lề đoạn văn, lề đoạn văn có thể “thò” ra ngoài lề trang. - Nếu văn bản có nhiều trang thì việc trình bày văn bản có tác dụng đến mọi trang. Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Lề trang Lề đoạn văn Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang Nháy chuột chọn lệnh File Trang đứng Trang ngang - Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File Page Setup Margins: + Portrait: Trang đứng + Landscape: Trang ngang - Chọn hướng trang: Chọn Margins Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh nào? Để chọn hướng trang ta chọn chức năng nào? Chọn Page setup Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Để đặt lề trang ta chọn những chức năng nào? - Đặt lề trang: Lề trái Lề trên Lề dưới Lề phải + Top: đặt lề trên + Bottom: đặt lề dưới + Left: đặt lề trái + Right: đặt lề phải 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang Khi thao tác trên hộp thoại ta có thể xem hình ảnh minh họa ở đâu. Hình ảnh minh họa được hiển thị ở góc phải của hộp thoại Hình ảnh minh họa khi thao tác trên hộp thoại được hiển thị ở góc phải của hộp thoại [...]...Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ 3 In văn bản IN Em chỉ cần nháy vào nút lệnh Print toàn bộ văn bản sẽ được in ra In từng trang theo ý muốn Chọn File Chọn Print là Chọn Page Đánh số trang cần in Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ 3 In văn bản IN Trước khi in ta nháy vào nút Print Preview để xem trước khi in Để có thể xem trang văn bản in ra có đúng như ý muốn của mình... viết văn bản Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Củng cố 1 Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: a) File  Page Setup  Print b) File  Margins c) File  Page Setup  Margins d) File  Portrait Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2 Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô: a) Top b) Bottom c) Left d) Right Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Hướng dẫn về nhà . bản sẽ được in ra. In từng trang theo ý muốn Chọn File Chọn Print Chọn Page Đánh số trang cần in Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Trước khi in ta nháy vào nút Print Preview. trang. - Nếu văn bản có nhiều trang thì việc trình bày văn bản có tác dụng đến mọi trang. Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Lề trang Lề đoạn văn Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài. bản? Hình 1 Hình 2 Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Trang giấy đứng Trang giấy nằm ngang Các yêu cầu cơ bản khi chọn hướng trang - Chọn hướng trang: Là chọn trang giấy đứng hay trang giấy nằm

Ngày đăng: 14/05/2015, 06:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan