Tiết 53 - Trình bày trang văn bản và in (t1)

2 277 0
Tiết 53 - Trình bày trang văn bản và in (t1)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Tuần: 29 Ngày soạn: 12.3.2011 Ngày giảng: 6A: 15.3.2011 6B: 16.3.2011 Tiết 53 - Bài 18 trình bày trang văn bản và in (Tiết 1) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Nhận biết đợc một số khả năng trình bày trang văn bản trong Word. - Phân biệt đợc 2 khái niệm lề trang và lề đoạn văn. - Biết cách chọn hớng trang và đặt lề trang. Kĩ năng: - Thực hiện đợc các thao tác chọn hớng trang và đặt lề trang. Thái độ: - Tuân thủ theo sự hớng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu. Học sinh: - Vở ghi, SGK. III. Phơng pháp. - Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề, học sinh chủ động, tích cực. IV. Tổ chức giờ học. Khởi động (5'): Mục tiêu: Đặt vấn đề vào bài. Cách tiến hành: GV: Sau khi đã soạn xong một văn bản, thực hiện xong các thao tác định dạng văn bản, làm thế nào để ta có thể in văn bản đó ra giấy và trớc khi in ta phải thực hiện những thao tác nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách "trình bày trang văn bản và in". Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 (15'): trình bày trang văn bản Mục tiêu: HS nêu đợc các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản. Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu. Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm bàn phần minh hoạ SGK/94 trong 3 phút. ? Hãy cho biết những cách trình bày trang văn bản? - Học sinh thảo luận nhóm bàn trong 3 phút. - Đại diện nhóm trình bày. 1. Trình bày trang văn bản. * Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: - Chọn hớng trang: Trang đứng, trang nằm ngang. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 1 Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ? Nêu sự khác nhau giữa lề trang và lề đoạn văn? - Giáo viên nhận xét bổ sung. - HS: Trang đứng hoặc trang nằm ngang. - Học sinh trả lời. - Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dới. * Lu ý: Cần phân biệt rõ giữa lề trang với lề đoạn văn. Kết luận: Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: - Chọn hớng trang: Trang đứng, trang nằm ngang. - Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dới. Hoạt động 2 (20'): Chọn hớng trang và đặt lề trang Mục tiêu: HS thực hiện đợc thao tác đặt hớng trang và chọn lề trang. Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu. Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hộp thoại Page setup SGK/95. ? Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản? - Giáo viên giới thiệu màn hình Page setup. ? Em hãy quan sát các ô Top, Bottom, Left, Right và cho biết công dụng của nó khi đợc chọn? - Giáo viên nhận xét, bổ sung. - Học sinh đọc, quan sát và trả lời. - HS trả lời. - HS quan sát. - Học sinh thao tác trên máy và trả lời. 2. Chọn hớng trang và đặt lề trang. - Chọn lệnh File / Page Setup để mở hộp thoại Page Setup -> Chọn tiếp Margins. * Chọn hớng trang: - Trang đứng: Chọn ô Portrait. - Trang nằm ngang: chọn ô Landscape. * Đặt lề trang: - Top: Lề trên. - Bottom: Lề dới. - Left: Lề trái. - Ringt: Lề phải. Kết luận: Chọn lệnh File / Page Setup để mở hộp thoại Page Setup -> Chọn tiếp Margins để thực hiện. * Tổng kết và hớng dẫn học ở nhà (5'): - Tổng kết: ? Khi trình bày trang văn bản, em cần lu ý các yêu cầu cơ bản nào? ? Trình bày chức năng của các nút lệnh trong hộp thoại Page Setup. - Hớng dẫn học ở nhà: + Học bài. + Làm các bài tập: 4.87 4.99 (SBT). + Tiết 54: Trình bày trang văn bản và in (tiếp theo). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 2 . 16.3.2011 Tiết 53 - Bài 18 trình bày trang văn bản và in (Tiết 1) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Nhận biết đợc một số khả năng trình bày trang văn bản trong Word. - Phân biệt đợc 2 khái niệm lề trang và. " ;trình bày trang văn bản và in& quot;. Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 (15'): trình bày trang văn bản Mục tiêu: HS nêu đợc các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản. Đồ. bàn trong 3 phút. - Đại diện nhóm trình bày. 1. Trình bày trang văn bản. * Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: - Chọn hớng trang: Trang đứng, trang nằm ngang. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đăng: 13/05/2015, 09:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan