trinh bay trang van ban va in

3 220 0
trinh bay trang van ban  va in

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo viên hớng dẫn: Lù Thị Dịu Ngời soạn: Hoàng Thanh Luận Ngày soạn: 14/03/2011 Ngày Giảng: 17 /03/2011 Lớp: 6B Tiết 4 Sĩ số: Vắng: Tit 53: Bi 18 : TRèNH BY TRANG VN BN V IN (Tit 1) I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Hc sinh nm c cỏch trỡnh by trang vn bn v in. 2. K nng: - Nhn bit c cỏc bc trỡnh by trang vn bn v in II. CHUN B: 1. Chun b ca giỏo viờn: - Giỏo ỏn, mỏy tớnh, mỏy chiu, phũng mỏy. 2. Chun b ca hc sinh: - Hc bi nh v chun b trc bi. III.TIN TRèNH DY HC: 1. n nh lp: - n nh t chc. - Kim tra s s. 2. Kim tra bi c: Cõu hi: Th no l nh dng on vn bn? nh dng kớ t khỏc vi nh dng on vn nh th no? 3. Bi mi: t vn vo bi mi: Trong nhng gi hc trc cỏc em ó bit trỡnh by mt vn bn, bit chnh sa v nh dng vn bn.Khi trinh by trang vn bn thỡ chung ta s lm gỡ? ú l in vn bn ra giy. Vy mt vn bn in ra giy p v phự hp thỡ chỳng ta s lm gỡ? Chỳng ta vo bi hc ngy hụm nay Trỡnh by trang vn bn v in. 1 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Trình bày trang văn bản - Cho học sinh quan sát 2 văn bản được trình bày theo 2 hướng khác nhau và yêu cầu học sinh nhận xét về hướng trang, lề trang. - Nhận xét và dẫn học sinh tự tìm hiểu khái niệm trình bày trang văn bản - Chiếu văn bản cụ thể lên màn hình và thực hiện các thao tác để học sinh phân biệt lề trang, lề văn bản; tác dụng của trình bày trang đến mọi trang văn bản - Nhận xét sự khác nhau của 2 văn bản. - Rút ra khái niệm trình bày trang văn bản - Nghe giảng,tìm hiểu các chú ý + Chép bài. 1. Trình bày trang văn bản * * Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: - - Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang. - Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới. * Lưu ý: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “ thò ” ra ngoài lề trang. Hoạt động 2: Chọn hướng trang và đặt lề trang - Thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang dể học sinh tự tìm hiểu. - Quan sát và nhận ra cách thực hiện 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang 2 - Giải nghĩa các từ tiếng Anh trong hộp thoại cho học sinh - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. • * Để trình bày trang văn bản, ta chọn lệnh File → Page Setup…Sau đó chọn trang Margins để chọn kích cỡ lề trang cho thích hợp. 4. Củng cố: - Bài học ngay hôm nay các em cần nắm được những vấn đề sau: + Trình bày trang văn bản (Chọn hướng trang và lề trang). + Cách chọn hướng trang và đặt lề trang. 5. Dặn dò: + Về nhà học bài, thực hành thêm nếu có máy + Chuẩn bị mục 3 để tiết sau học tiếp. Duyệt ngày tháng năm 2011 GVHD: Lù Thị Dịu 3 . 53: Bi 18 : TRèNH BY TRANG VN BN V IN (Tit 1) I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Hc sinh nm c cỏch trỡnh by trang vn bn v in. 2. K nng: - Nhn bit c cỏc bc trỡnh by trang vn bn v in II. CHUN B: 1. Chun. bn.Khi trinh by trang vn bn thỡ chung ta s lm gỡ? ú l in vn bn ra giy. Vy mt vn bn in ra giy p v phự hp thỡ chỳng ta s lm gỡ? Chỳng ta vo bi hc ngy hụm nay Trỡnh by trang vn bn v in. 1 HOẠT. Trình bày trang văn bản - Cho học sinh quan sát 2 văn bản được trình bày theo 2 hướng khác nhau và yêu cầu học sinh nhận xét về hướng trang, lề trang. - Nhận xét và dẫn học sinh tự tìm

Ngày đăng: 03/06/2015, 21:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan