0

SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng Địa lý trong dạy học Địa lý lớp 9

43 1,609 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 08:00

BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC HIỆU QUẢ QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9. A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môn địa lý lớp 9 trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, phổ thông về dân cư, các ngành kinh tế, sự phân hoá lãnh thổ kinh tế xã hội của nước ta và những hiểu biết cần thiết về địa phương nơi các em sinh sống. Để học sinh nắm chắc kiến thức chương trình, trong dạy học giáo viên cần rèn luyện, củng cố và hình thành cho học sinh mức độ cao hơn các kỹ năng địa lý cần thiết: - Kỹ năng phân tích văn bản. - Kỹ năng đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ. - Kỹ năng xử lí số liệu thống kê theo các yêu cầu cho trước. - Kỹ năng vẽ biểu đồ các dạng khác nhau và rút ra nhận xét từ biểu đồ. - Kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lý. - Kỹ năng sưu tầm và phân tích tài liệu từ các nguồn khác nhau (báo chí, bài viết, tranh, ảnh ) - Kỹ năng xây dựng sơ đồ cấu trúc và sơ đồ thể hiện các mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng tự nhiên, kinh tế- xã hội. - Kỹ năng viết và trình bày các báo cáo ngắn. - Kỹ năng liên hệ thực tiễn địa phương, đất nước. Thông qua bộ môn giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, ý thức công dân và sự định hướng nghề nghiệp phục vụ Tổ Quốc sau này cho học sinh. Kiến thức dân cư- kinh tế- xã hội thường khô khan, nội dung các bài lại dài, vị trí bộ môn không được mấy học sinh và phụ huynh học sinh quan tâm, việc học tập bộ môn ở nhà của học sinh thường không được đầu tư, chuẩn bị chu đáo, giờ học trên lớp thường trầm. Làm thế nào thay đổi suy nghĩ vốn có từ lâu trong học sinh và phụ huynh về bộ môn, cải thiện giờ học kém sôi nổi, ít hứng thú trong học sinh? II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trong dạy học địa lý, mỗi giáo viên có một cách dạy, một hướng đi riêng trong việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức địa lý, thường qua dự giờ thăm lớp ở đồng nghiệp trong trường và trường bạn, một tồn tại hay gặp trong các giờ dạy là việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ kênh hình, đồ dùng dạy học của đa số giáo viên đạt hiệu quả chưa cao do kỹ năng địa lý còn hạn chế Để khắc phục tồn tại hay gặp trên, trong dạy học bộ môn tôi áp dụng nhiều biện pháp khác nhau qua học hỏi, rút kinh - 1 - nghiệm từ các tiết dự giờ đồng nghiệp, tìm những biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng địa lý trong dạy học địa lý lớp 9. III. CƠ SỞ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1. Cơ sở của vấn đề nghiên cứu: a. Tổng quan về chương trình địa lý lớp 9: Môn địa lý lớp 9 trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, phổ thông về dân cư, các ngành kinh tế, sự phân hoá lãnh thổ kinh tế xã hội của nước ta và những hiểu biết cần thiết về địa phương nơi các em sinh sống. Sách giáo khoa địa lý lớp 9 gồm 44 bài, chia thành 4 phần: - Địa lý dân cư. - Địa lý kinh tế. - Sự phân hoá lãnh thổ. - Địa lý địa phương. Cấu trúc của sách gồm 33 bài lý thuyết, 11 bài thực hành. Toàn bộ hệ thống các bài được bố trí hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau. Các bài lý thuyết có nhiệm vụ trọng tâm là trang bị kiến thức mới đồng thời góp phần rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh. Các bài thực hành có nhiệm vụ chủ yếu rèn luyện kỹ năng, đồng thời góp phần củng cố, bổ sung kiến thức. b. Sách giáo khoa địa lý được biên soạn theo tinh thần đổi mới về nội dung và phương pháp: *Nội dung: Những đổi mới về nội dung và hình thức trình bày, sách giáo khoa địa lý 9 thể hiện tập trung ở một số nét sau: - Nội dung các bài học tạo cơ sở cho việc rèn luyện kỹ năng và khắc sâu đặc trưng địa lý. - Cấu trúc của các bài học địa lý cho phép giáo viên tiến hành giờ dạy dựa trên các hoạt động tích cực của thầy và của trò. - Nội dung toàn bộ cuốn sách giáo khoa cố gắng phản ánh những biến đổi to lớn của đất nước trong quá trình đổi mới. Những biến đổi này được phản ánh không chỉ ở số liệu cập nhật, từ các nguồn công bố chính thức của Tổng cục thống kê, mà còn ở cách tiếp cận, nhận định về các xu hướng biến đổi đó. Dựa theo quy định của chương trình địa lý ban hành năm 2002, số bài trong sách giáo khoa địa lý 9 mới tăng đáng kể so với sách giáo khoa cũ: Trong phần địa lý dân cư, trước đây nội dung về cộng đồng dân tộc Việt Nam là bài đọc thêm thì nay trở thành bài học chính. Phần về các ngành kinh tế, trước đây bố trí 5 tiết thì nay tăng gấp đôi thành 11 tiết. Ở phần về sự phân hoá lãnh thổ, số tiết cũng tăng lên; nội dung về vùng biển và hải đảo được nghiên cứu sâu hơn trong 3 tiết. - 2 - Việc tăng bài là cơ hội để tăng số lượng các vấn đề tìm hiểu qua môn học. Một số vấn đề trong thực tiễn được nghiên cứu sâu hơn và chi tiết hơn. Các khái niệm cũng được xem xét đầy đủ hơn. Một số khái niệm mới như vùng kinh tế trọng điểm, chất lượng cuộc sống, chiến lược phát triển con người, vấn đề môi trường sinh thái được đưa vào sách giáo khoa và được phân tích trong hoàn cảnh địa lý cụ thể. Việc lựa chọn trình bày và cách tiếp cận của sách giáo khoa mới khác nhiều so với sách giáo khoa chương trình cải cách. Ví dụ, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chịu tác động của các nhân tố trong nước và bối cảnh quốc tế. Những ý này được thể hiện đơn giản và sinh động bằng biểu đồ về cơ cấu kinh tế qua các năm, với các mốc chuyển dịch quan trọng (Hình 6.1 SGK) Sự phân hoá không gian của các hiện tượng địa lý kinh tế- xã hội được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, bảng 8.3 cho thấy sự phân bố của từng cây công nghiệp chủ yếu theo các vùng (Đọc theo dòng) đồng thời cho thấy cơ cấu các cây công nghiệp chính của từng vùng (Đọc theo cột). Ở các lược đồ, các màu sắc thể hiện vùng chuyên môn hoá nông nghiệp, các vùng rừng hay sự phân tầng độ cao phản ảnh khá rõ cấu trúc không gian của các điều kiện tự nhiên hay các hiện tượng kinh tế- xã hội được nói đến trong bài. Các trung tâm công nghiệp có quy mô khác nhau được thể hiện bằng các kí hiệu to, nhỏ cho thấy rõ hơn các vùng phát triển rất mạnh của đất nước, cũng như sự khác biệt theo vùng. Phần thực hành rất được coi trọng, gồm 11 bài, chiếm 25% tổng số bài trong suốt năm học. Các bài thực hành trong sách giáo khoa mới có nội dung đa dạng và sinh động, nhằm vào việc rèn luyện các kỹ năng khác nhau, nhưng nói chung đòi hỏi học sinh làm việc độc lập, sáng tạo và yêu cầu ở mức độ cao hơn các lớp trước. Các tác giả sách giáo khoa cũng đã nhận thức được sự xâm nhập của công nghệ thông tin vào giáo dục và đã có những gợi ý giáo viên hướng dẫn học sinh truy cập Internet để làm bài mà không hạn chế theo một khuôn mẫu "đáp án" cứng nhắc. Việc rèn luyện kỹ năng địa lý thể hiện ngay trong các bài lý thuyết, qua việc yêu cầu học sinh khai thác kiến thức từ kênh hình trong mỗi bài. Gắn với mỗi hình hoặc bảng thường có các câu hỏi mang tính dẫn dắt. Trong không ít trường hợp học sinh phải khai thác tổng hợp cả lược đồ, bảng số liệu, ảnh minh hoạ, Để trả lời một câu hỏi, nói khác đi là để giải một bài tập nhận thức. Có thể nói, bên cạnh việc cung cấp kiến thức, sách giáo khoa chú trọng đến cách gợi mở để học sinh có thể tự khám phá, tự lĩnh hội kiến thức. Sách giáo khoa địa lý 9 là tài liệu học tập cơ bản của học sinh cả nước. Vì vậy, các tác giả sách giáo khoa khi biên soạn đã chú ý đến điều kiện học tập rất khác nhau của học sinh ở các địa phương. *Hình thức trình bày: Nội dung sách giáo khoa được thể hiện một cách hài hoà trên cả kênh chữ và kênh hình, đồng thời vẫn có các điểm nhấn hấp dẫn học sinh. - 3 - Trong sách giáo khoa có 23 lược đồ được in màu, nội dung tương ứng với kênh chữ trong từng bài học. Việc lựa chọn nội dung các lược đồ, các ký hiệu thể hiện rất rõ ý đồ về phương pháp của tác giả sách giáo khoa, nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản, đặc trưng của từng vùng lãnh thổ, cũng như làm điểm tựa cho tư duy tổng hợp. Các dạng biểu đồ tương đối đa dạng, đặc biệt là việc sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau để thể hiện cùng một chuỗi số liệu. Điều này giúp cho học sinh có được tư duy mềm dẻo hơn khi nhận dạng và phân tích các biểu đồ. Học sinh sẽ học được cách phân tích nội dung biểu đồ để tìm ra các kiến thức mới. Trong từng bài học có ảnh minh hoạ cho nội dung cần nhấn mạnh.Trước mỗi bài lý thuyết đều có những đoạn in màu xanh, gợi mở những kiến thức quan trọng sẽ đề cập trong bài. Sau mỗi bài lý thuyết, các kiến thức cơ bản đã được tóm tắt lại (in trong khung trên nền màu), tạo điểm tựa cho học sinh nắm vững bài và mở rộng hiểu biết. Phần câu hỏi và bài tập được bố trí cuối mỗi bài học, thực chất là câu hỏi củng cố kiến thức, có thể sử dụng trực tiếp hoặc biến đổi phù hợp để làm bài kiểm tra, ôn tập. Giáo viên có thể sử dụng các câu hỏi có trong bài để tạo ra các câu hỏi tổng hợp, phù hợp trình độ học sinh khá, giỏi. *Phương pháp: Các đổi mới về phương pháp sẽ được thực hiện thuận lợi trong quá trình giảng dạy sách giáo khoa địa lý 9 mới với một số điểm chính: - Thiết kế bài học và tiến hành giờ giảng dựa trên hoạt động dạy và học mà trung tâm là hoạt động của học sinh. - Tăng cường các kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng đặt câu hỏi từ các nguồn thông tin được khai thác ở các dạng tài liệu khác nhau: Văn bản, bản đồ, biểu đồ - Khai thác những đặc trưng địa lý, trong số đó nổi bật là vai trò của vị trí địa lý, đặc điểm phân bố các hiện tượng và các quá trình địa lý, mối quan hệ không gian, sự tác động qua lại trên không gian của các hiện tượng tự nhiên, kinh tế- xã hội, sự biến đổi của hiện tượng theo thời gian. Nhờ thế mà tạo nên sức hấp dẫn của các bài học địa lý kinh tế- xã hội Việt Nam, tạo điểm khác biệt của môn địa lý với các bộ môn khác. - Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học: Trong lớp, ngoài trời, cá nhân, nhóm nhỏ 2. Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở. - Giáo viên dạy địa lý lớp 9 trường trung học cơ sở. IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu sách giáo khoa địa lý lớp 9. - 4 - - Nghiên cứu nội dung, hệ thống kênh hình, bảng số liệu trong sách giáo khoa, hệ thống tranh ảnh, lược đồ, bản đồ trong bộ đồ dùng được cấp về trường. - Nghiên cứu tình trạng dạy học môn địa lý của giáo viên và học sinh lớp 9. - Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng thay sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo liên quan. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu các nguyên tắc dạy học về sử dụng các phương tiện dạy học. - Phương pháp trực quan. - Phương pháp quan sát khách quan. - Phương pháp điều tra khảo sát. - Đọc sách và tài liệu. VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Dạy, học địa lý lớp 9 ở trường trung học cơ sở Đăk Cấm. - Dạy, học địa lý của các trường bạn trên địa bàn thị xã Kon Tum qua dự giờ thăm lớp. - Do thời gian và khả năng có hạn của bản thân, năm học 2007- 2008 đề tài đi sâu nghiên cứu bốn kỹ năng cần rèn cho học sinh trong dạy học địa lý lớp 9: + Kỹ năng đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ. + Kỹ năng xử lí số liệu thống kê theo các yêu cầu cho trước. + Kỹ năng vẽ biểu đồ các dạng khác nhau và rút ra nhận xét từ biểu đồ. + Kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lý. B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 TRƯỜNG THCS ĐĂK CẤM: Trường THCS Đăk Cấm là trường vùng ven không mấy thuận lợi, quy mô trường nhỏ, lớp ít. Khối 9 thường chỉ có hai lớp với 4 giáo viên địa lý nên giáo viên dạy địa lý lớp 9 thường thay đổi qua các năm. Qua 6 năm thay sách giáo khoa THCS đại trà, qua thực tiễn dạy học, dự giờ đồng nghiệp, quan sát quá trình dạy học tôi nhận thấy một số vấn đề: 1. Việc thiết kế bài dạy của giáo viên: (Soạn giáo án) Qua các lớp tập huấn về thay sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên đã có sự đổi mới trong soạn giảng: Đã xác định mục tiêu dạy học cần đạt được cho học sinh sau tiết học là gì? Khác với trước đây mục đích yêu cầu cần đạt của giáo viên qua tiết dạy (Vì đa số giáo viên khi soạn bài đều dựa vào sách giáo - 5 - viên), song việc thiết kế các hoạt động dạy- học ở một số giáo án vẫn còn tình trạng "Bình cũ rượu mới": Bài soạn chưa làm rõ được các hình thức tổ chức dạy học: Trong bài soạn phần phương pháp cũng có các hoạt động: Hoạt động 1, hoạt động 2 ứng với các đề mục của bài song thường thì giáo viên chưa thể hiện được đó là hoạt động gì, hình thức tổ chức dạy học như thế nào mà đơn thuần chỉ là một số câu hỏi giáo viên đặt ra để hỏi học sinh trong quá trình dạy Chưa làm rõ được hoạt động của thầy và trò: Thường thì giáo án chỉ thể hiện ở hoạt động của trò là "Cá nhân, cả lớp" hoặc "Nhóm", hoạt động của giáo viên là đưa ra câu hỏi, giảng giải, chuẩn xác, chốt ý cuối mỗi hoạt động. Chưa làm rõ được cách rèn kỹ năng địa lý cho học sinh qua nội dung bài học: Thường thì chỉ thấy giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh, lược đồ, bảng số liệu để trả lời câu hỏi liên quan. Cách rèn kỹ năng địa lý của giáo viên còn mơ hồ, chung chung, thậm chí chưa được thể hiện trong giáo án Cá biệt có một số giáo án các tiết thực hành chưa thể hiện được kỹ năng cần rèn cho học sinh qua tiết thực hành là gì *Ví dụ: 1.1 Ở tiết 9: Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN. Hoạt động của thầy và trò. Nội dung. *Hoạt động 2: - Tìm hiểu nguồn lợi, sự phát triển, phân bố ngành thủy sản. Hỏi: Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để khai thác thủy sản? Hỏi: Kể tên các tỉnh trọng điểm nghề cá? Hỏi: Đọc tên các ngư trường trọng điểm ở nước ta? Hỏi: Xác định các ngư trường trọng điểm ở nước ta trên bản đồ. Hỏi: Những thuận lợi của điều kiện tự nhiên cho nuôi trồng thủy sản nước ta? Hỏi: Những khó khăn do thiên tai gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản? - Bão, gió mùa Đông Bắc, ô nhiễm môi trường biển, thiếu quy hoạch Hỏi: So sánh số liệu, nhận xét sự phát triển của ngành thủy sản? - Sản lượng tăng nhanh liên tục: tăng 1756,8 II. Ngành thủy sản: 1. Nguồn lợi thủy sản: - Khai thác thủy sản: + Nước ngọt: Sông suối, ao, hồ + Nước mặn: Trên mặt biển. + Nước lợ: Bãi triều, rừng ngập mặn. - Có 4 ngư trường trọng điểm. Nhiều bãi tôm, cá, mực. - Nuôi trồng thủy sản có tiềm năng rất lớn về nuôi thủy sản nước ngọt, mặn, lợ. 2. Sự phát triển và phân bố: - Sản xuất thủy sản phát triển mạnh mẽ. Tỉ trọng sản lượng khai thác lớn hơn tỉ trọng sản - 6 - nghìn tấn sấp xỉ gấp 3 lần. Sản lượng khai thác tăng nhiều hơn nuôi trồng: 1074,1 nghìn tấn sấp xỉ 2,5 lần; 682,7 nghìn tấn sấp xỉ 5,2 lần. Hỏi: Tình hình xuất khẩu thủy sản của nước ta hiện nay? + HS trình bày, nhận xét, bổ sung. GV tóm tắt. lượng nuôi trồng. - Nghề nuôi trồng thủy sản đang rất phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và khai thác tiềm năng to lớn của đất nước. - Xuất khẩu thủy sản hiện nay có bước phát triển vượt bậc. 1.2. Ở tiết 10: Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM. *Hoạt động 1: Vẽ, phân tích biểu đồ hình tròn. + Cả lớp đọc đề bài. Bài 1: Cho bảng số liệu: Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha) Các nhóm cây. Năm 1990. Năm 2002. Tổng số. Cây lương thực. Cây công nghiệp. Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác. 9040,0 6474,6 1199,3 1366,1 12831,4 8320,3 2337,3 2173,8 a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm. b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây. a. Qui trình vẽ biểu đồ cơ cấu: b. Xử lí bảng số liệu: Loại cây Cơ cấu diện tích gieo trồng ( %) Góc ở tâm trên biểu đồ ( độ) 1990 2002 1990 2002 - Tổng số - Cây lư¬ng thùc - C©y c«ng nghiÖp. - C©y TP, AQ, Kh¸c 100 71,6 13,3 15,1 100 64,8 18,2 16,9 360 258 48 54 360 233 66 61 c. Vẽ biểu đồ: + Cả lớp dựa vào bảng số liệu đã được xử lí -> vẽ biểu đồ. + Gọi 2 HS vẽ trên bảng. + HS nhận xét, bổ sung. GV chuẩn xác. d. Nhận xét: ( 7') - 7 - Nhóm 1&2: Cây lương thực, cây công nghiệp. - Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng 1845,7 nghìn ha nhưng tỉ trọng giảm 71,6% xuống 64,8%. - Cây công nghiệp: diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha, tỉ trọng tăng từ 13,3% lên 18,2%. Nhóm 3&4: Cây công nghiệp; cây thực phẩm, ăn quả, cây khác. - Cây thực phẩm, ăn quả, cây khác: diện tích gieo trồng tăng 807,7 nghìn ha, tỉ trọng tăng từ 15,1% lên 16,9% 2. Việc dạy của giáo viên trong giờ lên lớp: Để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức theo hướng đổi mới phương pháp, trong dạy học giáo viên đã hạn chế được việc giảng giải, chỉ bản đồ bằng cách thường yêu cầu học sinh đọc thông tin sách giáo khoa, kết hợp quan sát tranh, lược đồ, bản đồ liên quan trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra dưới hình thức hoạt động cá nhân, nhóm bàn, nhóm lớn theo tổ Giáo viên đã chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh qua việc rèn kỹ năng địa lý cho học sinh. 2.1. Việc rèn kỹ năng đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ: Kiến thức địa lý 9 được đề cập ở cả hai kênh: Kênh hình và kênh chữ. Nhìn chung kênh hình chứa đựng nội dung kiến thức nhiều hơn, kênh chữ đóng vai trò giới thiệu, hướng dẫn học sinh tìm ra kiến thức qua kênh hình. Trong SGK địa lý 9 có 23 lược đồ được in màu, nội dung tương ứng với kênh chữ. Trong bộ đồ dùng được cấp có 15 bản đồ. Giờ dạy địa lý theo tinh thần đổi mới phương pháp đòi hỏi phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, trong đó không thể thiếu việc tổ chức cho học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ song việc tổ chức cho học sinh hoạt động trực quan và thảo luận về các vấn đề quan sát được chưa thật hiệu quả; Thông thường giáo viên cũng chuẩn bị bản đồ treo tường liên quan đến nội dung bài học để sử dụng trong tiết dạy, trong tiết dạy giáo viên cũng hướng dẫn học sinh quan sát lược đồ SGK kết hợp bản đồ treo tường để khai thác kiến thức song ở đa số các giờ dạy kết quả trả lời câu hỏi của học sinh chỉ dừng lại ở việc nhìn SGK đọc nội dung câu trả lời, sau đó giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng xác định một số yếu tố thể hiện trên bản đồ mà học sinh đã đọc ở kênh chữ Cách thể hiện của giáo viên chỉ dừng lại ở việc sử dụng bản đồ để minh hoạ cho lời giảng, cho nội dung ghi bảng. *Ví dụ: 2.1.1 Ở tiết 9: Bài 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN. *Hoạt động của thầy và trò. - 8 - *Hoạt động 2: - Tìm hiểu nguồn lợi, sự phát triển, phân bố ngành thủy sản. - GV yêu cầu học sinh quan sát bản đồ nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam. Hỏi: Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để khai thác thủy sản? Hỏi: Kể tên các tỉnh trọng điểm nghề cá? Hỏi: Đọc tên các ngư trường trọng điểm ở nước ta? Hỏi: Xác định các ngư trường trọng điểm ở nước ta trên bản đồ. Hỏi: Những thuận lợi của điều kiện tự nhiên cho môi trường thủy sản nước ta? Hỏi: Những khó khăn do thiên tai gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản? Trong 6 câu hỏi của giáo viên đặt ra, câu trả lời của học sinh chủ yếu là nhìn SGK đọc câu trả lời, chỉ làm việc với bản đồ ở việc xác định các ngư trường trọng điểm ở nước ta. 2.2. Việc rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu thống kê: Chương trình địa lý lớp 9 chứa nhiều thông tin kiến thức địa lý kinh tế của đất nước trong một thời gian dài. SGK địa lý lớp 9 có tất cả 48 bảng só liệu thống kê, trong đó: - Dạng bài lý thuyết có 26 bảng số liệu thống kê. - Dạng bài tập cuối bài có 14 bảng số liệu thống kê. - Dạng bài thực hành có 8 bảng số liệu thống kê. Các bảng số liệu thường là một chuỗi các thông tin liên quan đến tình hình dân cư, kinh tế- xã hội của nước ta trong một thời gian dài hoặc cơ cấu các ngành kinh tế Chuỗi số liệu phản ánh những biến đổi to lớn của đất nước trong quá trình đổi mới. Thường khi gặp các bảng số liệu, giáo viên chỉ yêu cầu học sinh đọc bảng số liệu trả lời các câu hỏi giữa bài được nêu ra cuối mỗi bảng số liệu. Chính vì yêu cầu đơn giản của giáo viên nên đa số học sinh chỉ nhận xét một cách chung chung về sự biến động trong chuỗi số liệu theo hàng ngang hoặc hàng dọc với cách trình bày ngắn gọn là tăng hoặc giảm trong các số liệu theo cách nhìn chung hoặc trình bày dài dòng sự tăng giảm giữa năm này với năm khác theo sự biến động của bảng số liệu. *Ví dụ: 2.2.1. Ở bảng 8.1. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%). - 9 - Các nhóm cây. Năm 1990. Năm 2002. Cây lương thực. Cây công nghiệp. Cây ăn quả, rau đậu và cây khác. 67,1 13,5 19,4 60,8 22,7 16,5 Khi dạy phần này giáo viên chỉ đơn thuần yêu cầu học sinh đọc bảng 8.1: Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì? Thường thì học sinh chỉ trả lời được tỉ trọng cây lương thực và cây ăn quả, rau đậu, cây khác năm 2002 giảm so với năm 1990; Cây công nghiệp tăng. Sự thay đổi đó chứng tỏ nền nông nghiệp nước ta đang chuyển mạnh sang trồng cây hàng hoá làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến để xuất khẩu. 2.2.2. Ở bảng 8.2. Một số chỉ tiêu về sản xuất lúa. Tiêu chí. Năm 1980. Năm 1990. Năm 2002. Diện tích (nghìn ha). Năng suất lúa cả năm (tạ/ha). Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn). Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg) 5600 20,8 11,6 217 6043 31,8 19,2 291 7504 45,9 34,4 432 Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào bảng 8.2: Trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980- 2002.Với yêu cầu trên học sinh trình bày: - Diện tích trồng lúa năm 1980 là 5600 nghìn ha, năm 1990 tăng lên 6043 nghìn ha, năm 2002 tăng lên 7504 nghìn ha. - Năng suất lúa cả năm năm 1980 là 20,8 tạ/ha, năm 1990 tăng lên 31,8 tạ/ha, năm 2002 tăng lên 45,9 tạ/ha. - Sản lượng lúa cả năm năm 1980 là 11,6 triệu tấn, năm 1990 tăng lên 19,2 triệu tấn, năm 2002 tăng lên 34,4 triệu tấn . - Sản lượng lúa bình quân đầu người năm 1980 là 217 kg , năm 1990 tăng lên 291 kg, năm 2002 tăng lên 432 kg. Giáo viên đã tốn một khoảng thời gian nhất định cho học sinh phân tích bảng số liệu nhưng thực tế học sinh chỉ nhìn vào bảng đọc lại kết quả các số liệu về một tiêu chí nào đó giữa các năm để kết luận tiêu chí đó tăng hay giảm chứ chưa làm rõ sự tăng trưởng đó bằng phép tính so sánh. 2.3. Việc rèn kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ từ các bảng số liệu thống kê: Biểu đồ cũng là một kỹ năng cần thiết trong học tập địa lý nói riêng và trong thực tế cuộc sống sau này nói chung, vì ở hầu hết các ngành nghề ít nhiều đều phải có biểu đồ theo dõi tình hình phát triển của ngành nghề đó. - 10 - [...]... lượng kiến thức chứa trong hình - Kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh của học sinh còn hạn chế III MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC HIỆU QUẢ QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9: 1 Giáo viên cần hiểu đúng hơn về định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Định hướng cơ bản về đổi mới phương pháp là dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh Giáo... đồ trên bảng vừa hướng dẫn học sinh cách vẽ nên không có thời gian để theo dõi uốn nắn, sửa sai cho học sinh về kỹ năng vẽ biểu đồ - Giáo viên chưa chú trọng việc rèn cho học sinh kỹ năng so sánh cụ thể: Tăng bao nhiêu, gấp mấy lần 2.5 Việc rèn kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lý: - Do thời gian tiết dạy có hạn, giáo viên thường tập trung hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ,... quả hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ kênh hình, đồ dùng dạy học chưa cao - Chưa rèn được kỹ năng địa lý cho học sinh: Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên bằng cách đọc kênh chữ ở SGK, chưa biết kết hợp việc xác định kết hợp mô tả kiến thức trên bản đồ, đồ dùng dạy học, - Còn quên hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ các hình, nhất là các tranh, ảnh nhỏ ở SGK 2 Nguyên nhân: 2.1 Việc. .. 28/31 = 90 ,3% 31/31= 100% 3/31= 9, 7% 3.4 Biện pháp rèn kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lý: - 35 - Đáp án a c b Để học sinh có kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lý, giáo viên cần rèn cho học sinh các bước: - Nêu tên của bức tranh hoặc ảnh nhằm xác định xem bức tranh hay ảnh đó thể hiện gì (đối tượng địa lý nào)? Ở đâu? - Chỉ ra những đặc điểm, thuộc tính của đối tượng địa lý được... tin kiến thức của bài học mà có nhiều thông tin của nhiều bài, có sự khác nhau về kí hiệu ở lược đồ SGK, giáo viên lúng túng khi hướng dẫn học sinh sử dụng - Học sinh chưa có kỹ năng khai thác kiến thức trên bản đồ từ các lớp dưới, giáo viên chưa biết khai thác lỗi của học sinh để từng bước củng cố cho học sinh những bước cần thiết khi khai thác kiến thức từ bản đồ - Giáo viên ngại yêu cầu học sinh. .. thời kỳ 199 52002 (giá so sánh 199 4), học sinh nhận xét giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ năm 199 5 là 3705,2 tỉ đồng, năm 199 8 tăng lên 4852,5 tỉ đồng, năm 2000 tăng lên 7158,3 tỉ đồng, năm 2002 tăng lên 98 83,2 tỉ đồng, việc nhận xét của học sinh chưa thể hiện rõ sự tăng trưởng GDP công nghiệp ở Bắc Trung Bộ so với cả nước trong giai đoạn 199 5- 2002 2.4 Việc rèn kỹ năng khai thác kiến thức từ... tranh ảnh địa lý: Sách giáo khoa địa lý 9 có 30 tranh ảnh, phù hợp nội dung bài học, bộ đồ dùng được cấp có 15 tranh ảnh về các dân tộc Việt Nam, trong tiết dạy giáo viên cũng có - 13 - hướng dẫn học sinh quan sát tranh ảnh (các hình) liên quan để trả lời câu hỏi của giáo viên, thường thì hiệu quả khai thác kiến thức chưa cao chỉ dừng lại ở mức học sinh nêu được tên của hình, chứ chưa khai thác nhiều... triển Qua cả hai giờ dạy trên giáo viên chưa hoàn thành mục tiêu đề ra: Chưa rèn được kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ cho học sinh Để hoàn thiện như nội dung thể hiện trên thường thì giáo viên ít hoàn thành trong một tiết dạy 45 phút với mục tiêu hướng dẫn học sinh hoàn thành, nếu có thì giáo viên thường làm thay học sinh trong việc vẽ biểu đồ, nêu nội dung nhận xét 2.3.* Việc rèn kỹ năng khai thác kiến. .. cho học sinh phân biệt cách vẽ các dạng biểu đồ khác nhau - Giáo viên còn chủ quan trong việc rèn kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ cho học sinh: Chưa có sự đầu tư trong việc thiết kế bài giảng, giáo án không thể hiện rõ kỹ năng cần rèn cho học sinh là gì, rèn như thế nào? Việc ngộ nhận của giáo viên về học sinh lớp 9 trong việc đã biết tính tỉ lệ %, biết sử dụng thước đo độ để vẽ biểu đồ hình tròn, biết... (kết quả) học sinh cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ sau khi học xong bài Mục tiêu của bài học không chỉ cho kết quả cần đạt (đối với học sinh) có tính chất chung cho cả bài, mà nó còn là kết quả tổng hợp của tất cả các hoạt động dạy và học ở trên lớp của bài học Mục tiêu bài học càng cụ thể thì càng có nhiều thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động học tập Cách viết mục tiêu theo quan điểm dạy học . BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC HIỆU QUẢ QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9. A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môn địa lý lớp 9 trang bị cho học sinh. lượng kiến thức chứa trong hình. - Kỹ năng khai thác kiến thức từ tranh của học sinh còn hạn chế III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC HIỆU QUẢ QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ. sinh khai thác kiến thức từ lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh qua việc rèn kỹ năng địa lý cho học sinh. 2.1. Việc rèn kỹ năng đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ: Kiến thức địa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng Địa lý trong dạy học Địa lý lớp 9, SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng Địa lý trong dạy học Địa lý lớp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan