SKKN Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

12 3.4K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:22

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ" PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Mầm non phận quan trọng nghiệp đào tạo hệ trẻ, lứa tuổi vốn tiềm lực phát triển mạnh mẽ Giai đoạn trẻ em sinh lớn lên từ 0- tuổi giai đoạn có đặc điểm tâm sinh lý phát triển có bước ngoặc đáng kể Nếu ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tốt, trẻ hình thành phát triển lĩnh vực thể chất, ngơn ngữ, nhận thức ,tình cảm quan hệ xã hội, cách hướng Như Bác Hồ nói: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cháu có thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày, bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích Muốn thực điều đó, trước hết người quản lý đạo phải tồn diện chuyên môn, phải nhận thức nhiệm vụ, yêu cầu ngành học, đồng thời nắm vững tiêu, kế hoạch Ngành học giao Vì vậy, thực việc chăm sóc giáo dục trẻ trách nhiệm nhà trường mà đội ngũ giáo viên nòng cốt định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhân tố tạo nên chuyển biến phát triển trường Mầm non Hình thành cho trẻ những sở ban đầu của nhân cách người, tạo điều kiện để trẻ có may thẳng tiến đường học tập sống Việc chăm sóc và giáo dục trẻ là một việc làm không dễ dàng, nó vừa là khoa học vừa là nghệ thuật Giáo viên Mầm non phải có lòng yêu nghề mến trẻ, là người mẹ thứ hai của trẻ Để thực yêu cầu trên, người giáo viên mầm non phải có trình độ chun mơn vững vàng, nắm bắt nội dung phương pháp, biết liên kết các biện pháp, chăm sóc giáo dục đồng bộ để sự phát triển của trẻ theo từng độ tuổi, biết kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hợi có phẩm chất đạo đức tốt thật gương sáng cho cháu noi theo Hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non huyện Ba Tơ nói chung và trường Mầm non Ba Dinh nói riêng cũng đã có nhiều chuyển biến, đã và đổi mới về phương pháp hình thức tổ chức giảng dạy với chất lượng cao, trẻ tuổi đánh giá theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 28 chuẩn 120 số, đòi hỏi trẻ phải tìm tịi khám phá có sáng tạo tham gia tích cực hoạt động nhiều Với trách nhiệm lớn lao người cán quản lý, trăn trở suy nghĩ làm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày tốt Đây nhiệm vụ quan trọng cần phải có nỗ lực phấn đấu, tâm cao Cần phải trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cơng tác phối hợp gia đìnhnhà trường xã hội, cơng tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm trì phát triển chất lượng giáo dục nhà trường ngày lên đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non thời đại Chính tơi chọn đề tài:“Cơng tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ” PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I/ Cơ sở lý luận: Trường mầm non nhà thứ hai trẻ Vì cần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện lĩnh vực thể chất, ngơn ngữ, nhận thức, tình cảm quan hệ xã hội, hình thành yếu tốt nhân cách người.Trên sở tạo tiền đề, đặt móng có phát triển nhân cách toàn diện chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp cách thuận lợi Hướng chủ yếu của việc hoàn thiện quá trình chăm sóc giáo dục Mầm non được xác định bởi mục tiêu giáo dục Đó sự tiếp cận tổng hợp giáo dục đảm bảo sự thống nhất, sự gắn bó với tri thức với hành động thực tiễn, làm cho thế hệ trẻ bước vào đời có ý thức trách nhiệm trước xã hội và trước bản thân mình.Việc nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục cho thế hệ trẻ không bao giờ mất ý nghĩa của nó cùng với thời gian, chăm sóc giáo dục ở lứa tuổi Mầm non nó không có hoạt động riêng lẻ mà phải có hoạt động hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục phù hợp với đặt điểm tâm sinh lý, giúp trẻ phát triển cân đối khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, phát triển một cách toàn diện Như vậy,đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục Đồng thời người quản lý cần có sự chỉ đạo thống nhất tất cả các hoạt động, nắm vững kiến thức hoạt đợng chun mơn, ln có sáng tạo, biết sắp xếp kế hoạch một cách khoa học, thực hiện chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ, biết khắc phục tồn tại, xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao lực sư phạm, đạo thực giáo dục cách khoa học nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Giáo dục Mầm non có sự chuyển biến mới về chất lượng để đáp ứng nhu cầu hiện Mục tiêu phấn đấu của ngành học Mầm Non là “ không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ” II/Cơ sở thực tiển: Giáo dục Mầm non khâu quan trọng hệ thống giáo dục toàn diện mà Đảng Nhà nước ta khẳng định Song thực tế ngành học Mầm non nói chung trường Mầm non Ba Dinh nói riêng chưa quan tâm mức Về sở vật chất thiếu thốn, phịng học cịn học nhờ nhà văn hóa thơn học tạm, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, trẻ em đa số em đồng bào dân tộc thiểu số, ngôn ngữ cô trẻ bất đồng, trẻ rụt rè chưa mạnh dạn tự tin giao tiếp Chương trình giáo dục Mầm non ngày nâng cao đổi nội dung phương pháp địi hỏi trẻ phải tích cực hoạt động Nhà trường thực chương trình giáo dục Mầm non sử dụng chuẩn phát triển trẻ em tuổi gồm 28 chuẩn 120 số theo quy định, thực mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ lĩnh vực thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, quan hệ tình cảm xã hội Các nội dung chăm sóc phải hịa quyện thống hoạt động khơng tách rời mà lồng ghép tích hợp nội dung thành thể thống Giáo viên trường có trình độ đạt chuẩn chuẩn có nhận thức đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng việc nâng cao việc chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên trau dồi học tập chuyên môn và có ý thức học hỏi để rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề Giáo viên tận dụng những phế thải để làm thật nhiều đồ dùng phục vụ giảng dạy cho tiết dạy phong phú để trẻ thích thú học và hoạt động tích cực hơn, phải nhận thức được trách nhiệm của mình Có vai trò quyết định đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện đầy đủ nội quy chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp giũa gia đình, nhà trường, xã hội, tôn trọng , yêu thương trẻ và có tinh thần trách nhiệm cao Bên cạnh cịn số giáo viên trường chưa có kinh nghiệm cịn bỡ ngỡ việc xây dựng kế hoạch giáo dục, sử dụng chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, phương pháp giảng dạy cịn máy móc, rập khn, chưa linh hoạt, chưa sáng tạo Chưa phát huy tính tích cực trẻ Hình thức tổ chức cịn đơn điệu, phịng học cịn học nhờ,học tạm, chật hẹp không đảm bảo để trẻ hoạt động Trước tình hình thực tế đó, tơi tiến hành đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục III/ Những biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ: 1/ Tăng cường đồ dùng dạy học và đồ chơi : Theo hướng đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giờ học của trường Mầm non là cô giáo tạo môi trường( môi trường sống, môi trường giáo dục, điều kiện phương tiện, các mối liên hệ…) để trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực và sáng tạo theo khả và nhu cầu của trẻ, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết tìm tòi khám phá các sự vật, hiện tượng và tự nhiên trẻ tiếp cận Chính vì vậy mà phải chỉ đạo giáo viên phải nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ và hiểu rằng sự phát triển của trẻ là quá trình từ mức độ này đến mức độ khác, trẻ phát triển Do vậy cần có sự thay đổi, bổ sung tăng cường đồ dùng dạy học, đồ chơi thường xuyên, thích hợp với quá trình phát triển, sự hứng thú và nhu cầu của trẻ Là người quản lý cần có những biện pháp thiết thực làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.Trong điều kiện nhà trường còn thiếu trang thiết bị ,đề xuất ý kiến tham mưu với cấp quan tâm đầu tư đồ dùng dạy học, đồ chơi trang thiết bị để tạo điều kiên cho trường và giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ Khuyến khích giáo viên tận dụng những phế thải nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương để sáng tạo làm đồ dùng dạy học,đồ chơi để phục vụ các môn học / Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên : Trong hoạt động giảng dạy, đội ngũ giáo viên làm nòng cốt sự thành công Muốn có biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mang lại hiệu quả trước hết người quản lý phải nắm bắt được trình độ lực của từng giáo viên, xác định lực sở trường, khiếu, xem giáo viên nào hạn chế về chuyên môn mà nhất là lực sư phạm Từ đó có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng 2.1 Bồi dưỡng về kỹ và phương pháp chăm sóc- giáo dục: Đối với lứa tuổi Mầm non, cô giáo chuẩn bị môi trường giáo dục, cung cấp các phương tiện học liệu và những hoạt động đa dạng, những tình huống và vấn đề phù hợp và càng phức tạp có tác dụng kích thích tư nhằm lôi cuốn cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động tự tìm tòi giải quyết vấn đề một cách sáng tạo phát huy tính tích cực của trẻ Cô và trẻ cùng tham gia vào việc hoạch định kế hoạch học tập theo nhu cầu và sự phát triển của trẻ Qua đó trẻ lĩnh hội được tri thức đồng thời cô phải biết quan sát, đánh giá dựa những yêu cầu đặt để chuẩn bị theo hoạt động mới, thúc đẩy sự hoạt động của trẻ Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng về kỹ và phương pháp chăm sóc và giáo dục phải phải qua hình thức tổ chức thao giảng, dự tiết dạy tốt, dự giờ thăm lớp đột xuất, định kỳ, từ đó phân loại giáo viên để có hướng bồi dưỡng.; Bồi dưỡng công tác tự học tập giáo viên Đối với giáo viên - tốt, bồi dưỡng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sáng tạo linh hoạt cho giáo viên - Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học, tổ chức thao giảng để có nhiều kinh nghiệm xây dựng tiết dạy để giáo viên áp dụng vào tiết dạy đạt chất lượng cao - Tổ chức thao giảng mỗi giáo viên tiết / năm học Tổ chức giáo viên dự giờ chéo học hỏi lẫn để rút kinh nghiệm giáo viên tiết/ năm học để giáo viên hoàn thiện tiết dạy tốt - Dự giờ những giáo viên hạn chế về lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ 2.2 / Bồi dưỡng chuyên đề: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề của phòng giáo dục và trường tổ chức Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích cực việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên Cách tiến hành mở chuyên đề: + Tổ chức triển khai lần lược từng chuyên đề + Xây dựng kế hoạch thực hiện từng chuyên đề + Triển khai chỉ đạo về nội dung hoạt động chuyên đề + Thời gian thực hiện từng chuyên đề + Lên tiết dự giờ góp ý xây dựng tiết dạy mẫu + Lên tiết mẫu + Đánh giá tổng kết xếp loại chuyên đề 2.3 / Bồi dưỡng soạn bài: Muốn có một tiết dạy tốt thì khâu soạn bài có vai trò quan trọng quyết định giáo án xác định mục tiêu, hình thức tổ chức, nội dung trọng tâm và phương pháp phù hợp nhằm giúp trẻ lĩnh hội tốt các kiến thức mà giáo viên truyền thụ Đồ dùng trực quan cũng không kém phần quan trọng Đối với những giáo viên còn hạn chế động viên giáo viên giỏi kèm cọc giúp đỡ, góp ý cách soạn bài - xác định mục tiêu của bài dạy - Sử dụng phương pháp hình thức - Nợi dung lờng ghép thích hợp - Nội dung trọng tâm - Hoạt động góc Từ đó giúp giáo viên sáng tạo, linh hoạt và có kinh nghiệm soạn bài, giáo án tốt 3/ Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch nhóm, lớp và sinh hoạt chuyên môn: - Công tác xây dựng kế hoạch theo nhóm, lớp theo một hệ thống liên kết với từ trường đếm từng bộ phận, chỉ đạo các bộ môn lập kế hoạch theo đúng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp thực tế của bản thân từng giáo viên đứng lớp nhằm thực hiện kế hoạch của trường -Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, thắt mắt Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo và thay đổi phù hợp chủ đề, góp ý phương pháp, hình thức tổ chức sáng tạo để giáo viên trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên : + Cho giáo viên dự giờ học tập ở các trường bạn để học hỏi kinh nghiệm + Xây dựng môi trường chữ viết lúc nơi để kích thích làm quen với 29 chữ tích cực môi trường tự nhiên + Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ + Hiệu phó chuyên môn bám sát các lớp để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên + Thường xuyên thay đổi góc chơi, đồ chơi bố trí các góc phù hợp với chủ đề / Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua: - Cán bộ quản lý cùng với giáo viên sưu tầm mẫu mới làm đồ dùng dạy học và đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và dự thi đồ dùng dạy học ở các cấp - Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học thi dinh dưỡng sức khỏe trẻ thơ mạng internet - Bồi dưỡng cho các cháu kiến thức và khiếu cho các cháu tham gia dự thi “ Bé khéo tay, bé nhanh trí ” tham gia hội thi “bé với an tồn giao thơng” cấp - Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 5/ Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra trường học là nhiệm vụ chức của người hiệu trưởng nhằm đánh giá những thành tựu, phát hiện những lệch lạc và điều chỉnh góp phần thúc đẩy giáo viên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề năm học Trong quá trình quản lý công tác này phải xuyên suốt để đánh giá thành tích hoạt động, qua đó đánh giá chính xác khách quan, công bằng, chỉ các mặt còn yêú kém, đưa các biện pháp cụ thể sát thực tế để giáo viên khắc phục tồn tại, tạo niềm tin cho giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường Muốn vậy, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp tình hình, điều kiện cho phép, có tính khả thi Kế họach kiểm tra phải được thiết kế dưới dạng sơ đồ dán ở văn phòng cho giáo viên nhìn công khai việc kiểm tra định kỳ, đột xuất Như vậy công tác kiểm tra của nhà trường mới có hiệu quả Qua kiểm tra, uốn nắn số sai lệch giáo viên công tác giáo dục Từ có biện pháp đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt / Tổ chức tham quan học tập : Để có một đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn vững vàng, linh động sáng tạo, thì phải có kế hoạch liên hệ và tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan học tập ở các trường bạn tỉnh và ngoài tỉnh.Qua đợt tham quan thực tế chúng ta học tập được nhiều kinh nghiệm về cách quản lý, chỉ đạo chuyên môn và giáo viên học tập được nhiều kinh nghiêm vấn đề dạy và vận dụng những bài học hay vào trường của mình để chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện Đối với trẻ tuổi chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học nên cho trẻ làm quen với trường tiểu học, quan sát đồ dùng học tập của học sinh lớp 1, khơi dạy cho trẻ lòng ham muốn được học Tạo mối quan hệ phối hợp tốt giữa trường Mầm non với trường tiểu học Ngoài phải ban giám hiệu với giáo viên có kế hoạch tạo điều kiện cho trẻ tham quan ngoài nhà trường: Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để trẻ tiếp xúc, tiếp thu được những tri thức nhất định, tham quan trường tiểu học, nghề truyền thống của địa phương, cánh đồng lúa… Trong quá trình tham quan cho trẻ hiểu được những cảnh vật, hiện tượng thiên nhiên, điều kiện sinh hoạt xã hội, hình thành cho trẻ một vốn kiến thức bản về hiện tượng tự nhiên và về xã hội 7/ Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ: Đối với trẻ mầm non, thực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, ni dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua họp phụ huynh toàn trường qua hai lần năm; toàn trường xây dựng góc tuyên truyền qua góc tuyên truyền điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn Có thói quen nề nếp học tập, hoạt động, từ chất lượng giáo dục tăng lên, trẻ năm vững kiến thức, kỹ năng, trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin IV/ Kết đạt được: Công tác chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non Ba Dinh phát triển đạt nhờ công tác đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ - Xây dựng kế hoạch cách khoa học đạo thực nghiêm túc kế hoạch - Tham mưu tích cực với cấp lãnh đạo cơng tác xã hội hóa giáo dục - Chỉ đạo thực chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định độ tuổi phù hợp với chủ đề - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ quy trình - Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên học tập không ngừng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời thông tin đổi phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người" Để thực nhiệm vụ quan trọng này, quan tâm tới biện pháp như: - Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - Thường xuyên thay đổi góc chơi, đồ chơi bố trí các góc phù hợp với chủ đề - Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học, tổ chức thao giảng thường xuyên để có nhiều kinh nghiệm, xây dựng tiết dạy mẫu, giáo án mẫu để giáo viên áp dụng vào tiết dạy đạt chất lượng cao - Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích cực việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên - Dự giờ những giáo viên hạn chế về lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ - Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp thi tự làm đồ dùng dạy học - Bổi dưỡng cho các cháu kiến thức và khiếu cho các cháu dự thi “ Bé với an tồn giao thơng” hội thi “ Bé khéo tay, bé nhanh trí ” - Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm Cuối năm học 2012-2013 nhờ có biện pháp đạo, xây dựng kế hoạch cách khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ năm sau cao năm trước, cuối năm cao đầu năm: * Kết chăm sóc, giáo dục trẻ: - Về sức khỏe trẻ : + Cân nặng: Trẻ bình thường : 253/ 261 cháu; Đạt tỉ lệ: 96,9 % Trẻ suy dinh dưỡng vừa : 08/261 cháu ; tỉ lệ: 3,1 % Trẻ suy dinh dưỡng nặng cháu ; + Chiều cao: Trẻ cao bình thường : 249/261 cháu Tỉ lệ :`95,4 % Thấp còi độ 1: 12 /261 cháu.Tỉ lệ : 4,6 % Thấp còi độ 2: cháu * Về giáo dục trẻ: - Tỉ lệ bé ngoan xuất sắc bé ngoan tiên tiến 164/261 cháu đạt tỉ lệ 62,83 % , cụ thể: + Bé ngoan xuất sắc: 74 /261 cháu đạt tỉ lệ 28.35 % + Bé ngoan tiên tiến : 90/261 cháu đạt tỉ lệ 34.48 % 10 Cuối năm học có 11 đồng chí đạt lao động tiên tiến đạt tỉ lệ 80 % có 02 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua sở UBND huyện công nhận tặng giấy khen 02 cá nhân Tập thể nhà trường đạt “tập thể lao động xuất sắc” UBND tỉnh công nhận tặng khen UBND huyện cộng nhận tặng giấy khen Tổ chức Đảng đạt “trong vững mạnh” Đoàn thể đạt ‘vững mạnh xuất sắc “ cấp cộng nhận tặng giấy khen PHẦN III KẾT LUẬN 1.Kết luận chung: Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục là một việc làm rất khó, đòi hỏi người quản lý phải đầu tư nhiều công sức, từ nhận thức đến hành động và coi công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục là hàng đầu Người cán quản lý phải gương mẫu đầu hoạt động, học tập, nghiên cứu, đạo sát việc đánh giá chất lượng giáo dục góp phần thực tốt vận động "Hai không" vận động “mỗi thầy giáo cô giáo gương tự học sáng tạo” phong trào thi đua “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đưa chất lượng giáo dục ngày lên đáp ứng với yêu cầu đổi góp phần thực Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước Đội ngũ giáo viên là một yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chiến lược phát triển Mầm non Đồng thời coi việc tự học và rằng luyện của giáo viên là chủ yếu, phát huy tinh thần nổ lực phấn đấu của giáo viên công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo cho giáo viên thường xuyên tạo không khí vui chơi, thoả mái tình cảm yêu thương gần gũi trẻ người mẹ hiền thứ hai, để gây cho trẻ lòng hứng thú đến trường, lớp để học Trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non, ta phải có lập trường chính trị vững vàng, thống nhất đường lối của Đảng , kiên trì thực hiện giáo dục và đào tạo, nghiên cứu thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, có lòng yêu thương trẻ, hiểu được tâm trạng giáo viên, gần gũi với giáo viên, động viên giáo viên, khen thưởng kịp thời, và có biện pháp thiết thực, giải quyết kịp thời,gương mẫu nếp sống, sinh hoạt đối xử công bằng với đồng nghiệp Những biên pháp đã áp dụng phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, rút kết luận đúng đắn.Phải tìm tòi học hỏi, tự học,rèn luyện 11 cải tiến phương pháp làm việc để chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được vững vàn và nâng cao để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện 2- Kiến nghị: a- Đối với phòng giáo dục & Đào tạo: - Tạo điều kiện hỗ trợ đồ dùng dạy học, đồ chơi và trang thiết bị - Cấp tài liệu và những tập sang để giáo viên tham khảo học hỏi thêm và làm tư liệu trường - Cần tham mưu với cấp xây dựng phòng học ở các điểm trường thơn cịn học nhờ nhà văn hóa thơn học tạm b- Đối với chính quyền địa phương: - Phối hợp tốt với nhà trường vận động cháu học chuyên cần - Cần quan tâm đến bậc học Mầm non nhiều và tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng sở vật chất điểm trường để đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non năm tuổi / Ba Dinh, ngày 20 tháng 10 năm 2013 Người viết Bùi Thị Nhuận 12 ... rằng luyện của giáo viên là chủ yếu, phát huy tinh thần nổ lực phấn đấu của giáo viên công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo cho giáo viên thường... đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục III/ Những biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ: 1/ Tăng cường đồ dùng dạy học và. .. quyết định đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện đầy đủ nội quy chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ Làm tốt công tác tuyên truyền

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan