SKKN Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học Trung học Phổ thông

19 1.2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 20:40

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG - BẢO TOÀN ELECTRON NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày 29/10/2012, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Kết luận số 51 KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện có kết quả các nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, bản thân là giáo viên: tôi cố gắng thực hiện tốt công tác gảing dạy và góp thêm một chuyên đề nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. - Nghiên cứu nội dung bài tập có trong sách giáo khoa, sách bài tập đi kèm, phân phối chương trình môn hóa học các lớp 10, 11, 12 (Phụ lục 01) - Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp phù hợp, ngắn gọn mới gây được hứng thú học tập của học sinh thì hiệu quả của việc giảng dạy được nâng cao, hiệu quả của việc giảng dạy được khẳng định khi học sinh làm bài kiểm tra, làm bài thi (tốt nghiệp, cao đẳng, đại học). - Học tập và sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry 6.05 để hổ trợ một số thí nghiệm trong dạy học môn hóa học Từ đó tìm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng bộ môn phù hợp với việc thi bộ môn hóa học ở hình thức trắc nghiệm khách quan . - Một trong các giải pháp trên, tôi đã chọn đề tài : ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG, BẢO TOÀN ELECTRON NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Đề tài cũng góp phần phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh giải bài tập trắc nghiệm nhanh hơn mới đảm bảo được thời gian làm bài thi (Phụ lục 02) II. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Nghiên cứu chương trình hóa học lớp 10 có một số bài tập định tính (khó), các bài tập định lượng (rất khó). Lớp 11 chương nitơ – photpho, hidrocacbon no, không no. Lớp 12 chương este – lipit, kim loại và điều chế kim loại. dạng các bài tập bố trí trong đề thi tốt nghiệp các năm, trong đề thi cao đẳng, thi đại học rất cần thiết áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron Căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung của bài tập, bố trí của bài tập trong phân phối chương trình, do đó khi thảo luận ở tổ thống nhất là lớp 10, 11, 12 đều dạy lồng ghép trong tiết luyện tập như thế nào để kiến thức liên tục, đầy đủ, đồng bộ và có tính hệ thống Vì vậy: chuyên đề ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG, BẢO TOÀN ELECTRON NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, được giảng dạy ngay từ lớp 10, sau khi học bài axit sunfuric, lớp 11 sau chương hidrocacbon không no, lớp 12 sau bài điều chế kim loại Chuyên đề này không phải là mới hoàn toàn, thực sự là có rất nhiều sách viết, tuy nhiên tôi muốn chỉ ra sự thiết thực của việc giúp học sinh áp dụng được nội dung này trong chương trình hóa học phổ thông trung học bằng các hình thức III. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI CHỌN GIẢI PHẢP CỦA ĐỀ TÀI: 1. Thuận lợi: Về bản thân: + Bản thân yêu nghể, tâm huyết với nghề. + Được bồi dưỡng các khóa tập huấn, các lớp chuyên đề về các chủ trương chính sách đổi mới của Bộ GD – ĐT do sự chỉ đạo của Sở GD – ĐT Đồng Nai. + Thực hiện đổi mới theo “phương pháp dạy – học tích cực” Về phía nhà trường: + Cập nhật và triển khai kịp thời các công văn và đồng bộ. + Cơ sở thiết bị tương đối phù hợp cho thí nghiệm thực hành Về phía học sinh: + Học sinh ham học hỏi, từ thu thập thông tin từ sách giáo khoa, các sách tham khảo. + Học sinh ham thích bộ môn luôn muốn tìm phương pháp học tập tốt hơn. + Đa số tích cực trong học tập. 2. Khó khăn: + Còn một số học sinh không tự học, tự nghiên cứu các dạng bài tập này, tự bỏ qua khi có kiểm tra các dạng bài tập này do đó cần thiết phải dạy các em chuyên đề này. + Thực hiện các giáo viên trong khối nhóm dạy chưa đồng bộ, có giáo viên cung cấp đủ dạng nhưng cũng có giáo viên cung cấp chưa đủ dạng. IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Phần 1: Nội dung chuyên đề. Phần 2: Tổ chức học sinh làm bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, tham gia câu lạc bộ hóa học. Phần 3: Từ kết quả của học sinh, giáo viên phân tích, rút kinh nghiệm Phần 1. ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG BẢO TOÀN ELECTRON I. Mục tiêu chuyên đề: 1. Kiến thức Biết: Tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng chất tạo thành Tổng electron do chất khử nhường bằng tổng electron do chất oxi hóa nhận Trong phản ứng hóa học: Kim loại luôn là chất khử, O 2 , O 3 , F 2 luôn là chất oxi hóa, , H 2 SO 4 đặc nhất là đặc nóng, HNO 3 luôn thể hiện tính oxi hóa Hiểu: Bài toán dạng này đa phần là xảy ra nhiều giai đoạn hoặc nhiều phản ứng. Vận dụng: Hỗn hợp các phản ứng trao đổi Hỗn hợp chất oxi hóa tác dụng với hỗn hợp chất khử. Hỗn hợp chất khử tác dụng với dung dịch HNO 3 hoặc H 2 SO 4 đặc hoặc cả 2 axit này trong dung dịch Bài toán oxi hóa – khử xảy ra qua nhiều giai đoạn 2. Rèn luyện kỹ năng: Có thể không cần viết phương trình, hoặc chỉ cần viết sơ đồ phản ứng với các hệ số cơ bản cần thiết Đối với phản ứng oxi hóa – khử cần xác định được chất oxi hóa, chất khử, số mol của chúng Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử, từ đó áp dụng bảo toàn electron Kết hợp vấn đề bảo toàn mol nguyên tử II. Lý thuyết của chuyên đề: cung cấp bài giải mẫu của một số dạng căn bản nhất A. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: Nội dung định luật Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng Hệ quả: - Gọi m T là tổng khối lượng các chất trước phản ứng. Gọi m S là tổng khối lượng các chất sau phản ứng. Như vậy dù cho phản ứng xảy ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn có m T = m S . (Dùng chủ yếu trong phản ứng nhiệt luyện) - Khối lượng muối của kim loại = tổng khối lượng của cation + tổng khối lượng của anion ( M M = n+ M M ) và ( A M = n- A M ) Định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron được áp dụng thường xuyên trong các bài toán của các phản ứng oxi hóa – khử, khi số ẩn số nhiều hơn số dữ liệu Định luật bảo toàn khối lượng thường xuyên áp dụng vào các bài toán hóa học hữu cơ, vô cơ khi số ẩn số nhiều hơn số dữ liệu Học sinh áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron nhiều nhất là sau khi học xong bài axit sunfuric, lớp 11 là sau khi học xong chương hidrocacbon không no, và lớp 12 là sau khi học xong bài điều chế kim loại. Do đó ở từng khối lớp học, chuyên đề này được áp dụng các bài tập vào thời điểm hợp lý là điều thiết thực, được lặp đi lặp lại ở mỗi năm học, đến lớp 12 thực học được 3 lần. Tuy nhiên chuyên đề này áp dụng vào lớp 11 tổ chức dạng câu lạc bộ hóa học nhằm tạo sự sinh động tránh nhàm chán. Đối với khối lớp 10, 12 dành trong bài kiểm tra 15 phút với hình thức trắc nghiệm với các đề khác nhau. Thực hiện được chuyên đề này, cần dạy các bài tập mẫu (hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh) sau cùng học sinh phải ghi chép được nội dung bài giải, thiết lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 1. Gỉải một số bài tập mẫu đối với hóa học vô cơ hóa học lớp 10 Câu 1 Hòa tan hòan tòan 12,8 gam hỗn hợp Mg, Zn và Al trong dung dịch H 2 SO 4 lõang dư thu được 10,08 lít khí (đkc). Tính khối lượng của hỗn hợp muối thu được? A. 26,4 gam B. 100,1 gam C. 32 gam D. 51,2 gam. Giải 2 M + xH 2 SO 4  2 4 x M (SO ) + xH 2 . Nhận xét mol H 2 SO 4 = mol H 2 . 12 + 10,08 22,4 x 98 = muoi m + 10,08 22,4 x 2  muoi m = 51,2 gam Câu 2 Hòa tan hoàn toàn 9,35 gam hỗn hợp Mg, Fe và Al trong dung dịch HCl thu được 6,16 lít khí (đkc). Tính khối lượng của hỗn hợp muối thu được? A. 26,4 gam B. 18,8375 gam C. 28,875 gam D. 51,2 gam. Giải 2 M + 2xHCl  2 x MCl + xH 2 . Nhận xét mol HCl = 2 mol H 2 . 9,35 +2 6,16 22,4 x 36,5 = muoi m + 6,16 22,4 x 2  muoi m = 28,875 gam Câu 3: Hòa tan 18,78 gam hỗn hợp Fe, Al và Cu trong dung dịch H 2 SO 4 dư thu được dung dịch X, 7,68 gam chất rắn và 6,72 lít khí H 2 (đkc). Tính khối lượng của hỗn hợp muối thu được? A. 69,3 gam B. 39,9 gam C. 47,58 gam D. 51,2 gam. Giải Cách 01: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. 2 M + xH 2 SO 4  2 4 x M (SO ) + xH 2 . Nhận xét mol H 2 SO 4 = mol H 2 . 18,78 + 6,72 22,4 x 98 = muoi m + 7,68 + 6,72 22,4 x 2  muoi m = 39,9 gam Cách 02: Lập hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn số Kim loại + axit (HCl, H 2 SO 4 loãng)  muối + H 2 . Nhận xét mol H 2 SO 4 = mol H 2 . Nhận xét mol HCl = 2 mol H 2 . Oxit kim loại + axit (HCl, H 2 SO 4 loãng)  muối + H 2 O Nhận xét mol H 2 SO 4 = mol H 2 O. Nhận xét mol HCl = 2 mol H 2 O. B 1 . Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron: Câu 1 : Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp B gồm 6 gam Mg và 8,1 gam Al tạo ra 39,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A? Giải Hỗn hợp A gồm các phi kim, hỗn hợp B gồm các kim loại. Vậy hỗn hợp kim loại nhường electron, hỗn hợp phi kim nhận electron. Viết các quá trình nhường, nhận electron đó? 0 2 Cl + 2 x 1e  2 -1 - Cl 0 Mg  +2 2+ Mg + 2e x 2x 0,25 2 x 0,25 0 2 O + 2 x 2e  2 -2 2- O 0 Al  +3 3+ Al + 3e y 4y 0,3 3 x 0,3 2 x + 4y = 1,4 (1) 71 x + 32 y = 39,05 – (6 + 8,1) = 24,95 (2) Vậy x = 0,25 y = 0,225 2 Cl %m = 0,25×71×100% 24,95 = 71,14%, 2 O %m = 100% - 71,14% = 28,86% 2 Cl %V = 2 Cl %n = 0,25×100% 0,475 = 52,63%, 2 O %V = 2 O %n = 0,225×100% 0,475 = 47,37%, Câu 2 : Cho 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 18,4 gam hỗn hợp B gồm Zn và Al tạo ra 42,9 gam hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại a. Tính thành phần phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A. b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp B Giải Hỗn hợp A gồm các phi kim, nên hỗn hợp A nhận electron, hỗn hợp B gồm các kim loại, nên hỗn hợp B nhường electron. 0 2 Cl + 2 x 1e  2 -1 - Cl 0 Zn  +2 2+ Zn + 2e 0,3 2 x 0,3 a 2a 0 2 O + 2 x 2e  2 -2 2- O 0 Al  +3 3+ Al + 3e 0,1 0,1 x 4 b 3b x + y = 8,96 22,4 = 0,4 (1) 71 x + 32 y = 42,9 – 18,4 = 24,5 (2) Vậy x = 0,3 y = 0,1 65 a + 27 b = 18,4 (1) 2 a + 3 b = 1 (2) Vậy a = 0,2 b = 0,2 Zn %m = = 0,2×65×100% 18,4 = 70,65%, Al %m = 100% - 70,65% = 29,35% 2 Cl %V = 2 Cl %n = 0,3×100% 0,4 = 75%, 2 O %V = 2 O %n = 0,1×100% 0,4 = 25%, Câu 3 : Cho m gam bột Fe tác dụng với oxi không khí, sau một thời gian thu được 32,4 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn chất rắn X trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng dư thu được 5,04 lít khí SO 2 (đkc). Tính giá trị của m ? A. 50,4 gam B. 25,2 gam C. 16,8 gam D. 19,6 gam Phân tích đề - TN 1 Fe nhường electron, O nhận electron. - TN 2 các electron dạng Fe (II), Fe dư tiếp tục nhường electron đến Fe 3+ , +6 S nhận electron. Vậy tổng 2 TN Fe nhường 3 electron Giải bài tập 0 Fe  +3 Fe + 3e 0 O + 2e  -2 O m 56 m 56  3 32,4-m 16 32,4-m 16  2 +6 S + 2e  +4 S 0,225.2  5,04 22,4 Định luật bảo toàn electron: m 56  3 = 32,4-m 16  2 + 0,45  m = 25,2 2. Giải một số bài tập mẫu đối với hóa học hữu cơ hóa học 11: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng trong hóa học hữu cơ: tương đối khó so với hóa học vô cơ vì phản ứng hóa học trong hữu cơ xảy ra không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định. Vì vậy, cần biện luận từ cơ sở lý thuyết sau đó áp dụng định luật để đến kết quả Đa số không cần thiết viết các phương trình phản ứng Câu 1: Hỗn hợp C 2 H 2 và H 2 lấy cùng số mol. Lấy 1 lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y đi qua nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đkc) có tỷ khối so với H 2 là 8. Thể tích O 2 (đkc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là: A. 33,6 lít B. 22,4 lít C. 16,8 lít D. 44,8 lít Giải Hỗn hợp ban đầu: C 2 H 2 và H 2 . Hỗn hợp sau phản ứng: C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , H 2 . Từ hỗn hợp đầu sang hỗn hợp sau phản ứng thực hiện trong bình kín. Do vậy: X m = Y m . Mà Y gồm: hidrocacbon không no và hidrocacbon no. Các chất trong Y đều tham gia phản ứng cháy, các chất trong X cũng đều tham gia phản ứng cháy, nên đốt cháy Y chính là đốt cháy X Gọi x là số mol C 2 H 2 ban đầu, do đó số mol H 2 cũng là x Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 26 x + 2 x = 10,8 + 4,48 22,4 .8.2  x = 0,5 2C 2 H 2 + 5O 2  4CO 2 + 2H 2 O 0,5  1,25 2H 2 + O 2  2H 2 O 0,5  0,25 Vậy O 2 0 V = (1,25 + 0,25)22,4 = 33,6 lít Câu 2: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C 2 H 2 và 0,04 mol H 2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom dư thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đkc) có tỷ khối so với O 2 là 0,5. Khối lượng của bình đựng dung dịch brom tăng là: A. 1,2 gam B. 1,04 gam C. 1,64 gam D. 1,32 gam Giải Hỗn hợp ban đầu: 0,06 mol C 2 H 2 và 0,04 mol H 2 . Hỗn hợp sau phản ứng: hidrocacbon không no và hidrocacbon no, H 2 dư (nếu có). Hỗn hợp khí Z là C 2 H 6 và H 2 . Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng là khối lượng của hidrocacbon không no Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 0,06.26 + 0,04.2 = m + 0,448 22,4 .0,5.32  m = 1,32 gam Câu 3: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C 3 H 4 , 0,2 mol C 2 H 4 , 0,35 mol H 2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch KMnO 4 dư, thấy thoát ra 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đkc) có tỷ khối so với H 2 là 12. Bình đựng dung dịch KMnO 4 tăng số gam là: A. 17,2 gam B. 9,6 gam C. 7,2 gam D. 3,3 gam Giải Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 0,1.42 + 0,2.28 + 0,35.2 = m + 6,72 22,4 .2.12  m = 3,3 gam 3. Giải một số bài tập mẫu trong hóa học 12, sau bài học điều chế kim loại Tóm tắt lý thuyết: Khí + khí hoặc khí + rắn. Đề bài không cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nó thuộc phản ứng không hoàn toàn x y A O + y CO nhietdo  x A + yCO 2 . Với A là kim loại (trừ kim loại IA, IIA, Al). x y A O + y H 2 nhietdo  x A + yH 2 O. Nhận xét: mol CO phản ứng = mol CO 2 , mol O phản ứng = mol CO Mol H 2 phản ứng = mol H 2 O, mol O phản ứng = mol H 2 . Câu 1: Cho luồng khí CO dư đi qua 46,6 gam hỗn hợp gồm CuO, Al 2 O 3 nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 43,4 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là: (Câu 26 mã đề 438 thi đại học khối A năm 2009) A. 64 gam B. 16 gam C. 30,6 gam D. 32 gam Giải: Hỗn hợp ban đầu: CuO, Al 2 O 3 . Phản ứng xảy ra hoàn toàn CuO + CO nhietdo  Cu + CO 2 . Hỗn hợp sau phản ứng là: Cu, Al 2 O 3 . Bao nhiêu O trong CuO ban đầu và Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 46,6 + 28 a = 43,4+ 44 a  a = 0,2 CuO m = 80.0,2 = 16 gam Câu 2: Dẫn luồng khí CO đi qua 46,8 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 3 O 4 nung nóng, thu được 42,8 gam chất rắn. Tính thể tích khí CO 2 sinh ra? A. 64 gam B. 16 gam C. 30,6 gam D. 32 gam Giải: x y A O + y CO nhietdo  x A + yCO 2 . Hỗn hợp ban đầu: CuO, Fe 3 O 4 . Phản ứng xảy ra không hoàn toàn Hỗn hợp sau phản ứng là: Cu, Fe, Cách 1: Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng oxi tham gia phản ứng O n phản ứng = CO n phản ứng = 2 CO n = 46,8-42,8 16 = 0,25 Cách 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 46,8 + 28 a = 42,8+ 44 a  a = 0,25 2 CO V = 0,25.22,4 = 5,6 lít Câu 3: Dẫn khí CO đi qua 34 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, Fe 2 O 3 nung nóng, thu được m gam hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí Y qua dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 30 gam kết tủa. Tính giá trị của m? A. 19,2 gam B. 29,2 gam C. 35,3 gam D. 23,45 gam Giải: x y A O + y CO nhietdo  x A + yCO 2 . Hỗn hợp ban đầu: CuO, MgO, Fe 2 O 3 . Phản ứng xảy ra không hoàn toàn Hỗn hợp sau phản ứng là: Cu, Fe, MgO, CO 2 + Ca(OH) 2 dư  CaCO 3  + H 2 O 0,3  30 100 = 0,3 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 34 + 28. 0,3 = m + 44. 0,3  m = 29,2 gam Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 44,65 B. 50,65 C. 22,35 D. 33,50 Giải Các phản ứng xảy ra : Thí nghiệm 1 : H 2 N-CH 2 -COOH + KOH  H 2 N-CH 2 -COOK + H 2 O (1) x x CH 3 -COOH + KOH  CH 3 -COOK + H 2 O (2) y y Thí nghiệm 2 : H 2 N-CH 2 -COOK + 2HCl  ClH 3 N-CH 2 -COOH + KCl (3) x 2x CH 3 -COOK + HCl  CH 3 -COOH + KCl (4) y y y 75 x + 60 y = 21 (1) 113 x + 98 y = 32,4 (2) Vậy x = 0,2 y = 0,1 Từ thí nghiệm 2 ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 32,4 + (0,2.2 + 0,1) 36,5 = 0,1. 60 + m  m = 44,65 gam B 2 . Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron trong hóa học lớp 10 Giải bài tập mẫu trong hóa học lớp 11, 12 Câu 1: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe 2 O 3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO 3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là A. 2,24 B. 4,48 V. 6,72 D. 3,36 Giải Thí nghiệm 1 : +2 C  +4 C + 2e + M + e  +,,, M (1) 0,15  0,3 Thí nghiệm 2 : +,,, M  + M + e +5 N + 3e  +2 N (2) Từ (1) và (2) suy ra +5 N + 3e  +2 N (2) 0,3  0,1 CO 2 + Ba(OH) 2 dư  BaCO 3  + H 2 O 0,15  29,55 197 = 0,15 Vậy NO V = 0,1.22,4 = 2,24 lít Câu 2: Nung m (gam) bột sắt trong khí O 2 thu được 40,8 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 (dư) , thoát ra 6,72 lít NO (đktc) (sản phẩm thử duy nhất). Giá trị của m là: A. 11,2 B. 16,8 C. 33,6 D. 25,2 [...]... Thông qua kết quả kiểm tra riêng biệt với kết quả thử nghiệm, nhìn chung chuyên đề dạy các em và các em áp dụng bước đầu có hiệu quả Tôi sẽ bổ sung và nghiên cứu thêm để hiệu quả sẽ cao hơn VI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron có vai trò quan trọng trong dạy học và đặc biệt là rút ngắn thời gian làm bài kiểm tra Từ cơ sở lý thuyết hiểu rõ, áp dụng. .. Được áp dụng lặp đi lặp lại nhằm khắc sâu kiến thức lý thuyết, hình thành kỹ năng giải bài tập nhìn chung học sinh có tiến bộ, các giải pháp thực hiện có hiệu quả Đây cũng là hành trang để các em bước vào thi tốt nghiệp, thi cao đẵng, thi đại học V Hiệu quả của đề tài: 1 Thái độ của học sinh đối với giải pháp trong đề tài Sau đây là thang đo thái độ của HS (dựa theo tài liệu "Nghiên cứu sư phạm ứng dụng" ... thấy chuyên đề học tập này rất hiệu quả 6 Tôi chắc chắn mình sẽ vững tâm trong kì thi Phạm vi khảo sát: 3 lớp học sinh khối (12A1, HS Kết quả như sau: Rất Không không đồng ý đồng ý 1 Tôi chắc chắn mình có khả 0% 0% năng hiểu ĐLBTKL, BTE 2 Tôi chắc chắn mình có thể áp dụng được ĐLBTKL, 0% 2% BTE để giải bài tập nhanh 3 Giáo viên rất tận tình trong việc hướng dẫn tôi áp dụng 0% 0% các định luật 4 Tôi chắc... phạm ứng dụng" - Cục nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục- Bộ GD-ĐT) đối với việc vận dụng bản đồ tư duy vào việc ôn tập hệ thống hóa kiến thức: Rất không đồng ý Không đồng ý Tôi chắc chắn mình có khả năng hiểu ĐLBTKL, BTE 2 Tôi chắc chắn mình có thể áp dụng được ĐLBTKL, BTE để giải bài tập nhanh 3 Giáo viên rất tận tình trong việc hướng dẫn tôi áp dụng các định luật 4 Tôi chắc chắn mình rất hứng thú... phần phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp B? Bài tập 05 Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A? (sách giáo khoa hóa học 10) (Mã đề 815 cao đảng khối B 2009) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại... bài Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 1 2, 3) tổng số học sinh là 110 Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 17% 70% 13% 31% 52% 15% 0% 35% 65% 15% 50% 30% và tham gia câu lạc bộ 5 Tôi thấy chuyên đề học tập 0% 3% 18% 52% 27% này rất hiệu quả 6 Tôi chắc chắn mình sẽ 0% 3% 20% 50% 27% vững tâm trong kì thi 2 Kết quả học tập của học sinh sau khi thực hiện giải pháp của đề tài Sau bài điều chế kim loại Đề kiểm tra... hóa học 11 Bài tập 07: Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3, phản ứng tạo muối nhôm và hỗn hợp khí gồm NO và N2O Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 Biết rằng tỷ khối của hỗn hợp khí đối với hidro là 19,2 Bài tập 1.26 trang 7 sách bài tập 12 nâng cao: Số miligam KOH cần để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ số axit của chất béo Để xà phòng hóa. .. béo Để xà phòng hóa 100 kg triolein có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg natri hidroxit Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng xà phòng thu được? Bài tập 6.36 trang 54 sách bài tập hóa học 12 nâng cao Cho 20,6 gam hỗn hợp muối cacbonat của 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đkc) Cô cạn dung dịch, muối khan thu được đem điện phân nóng chảy... em học sinh Góp phần bồi dượng năng lực tự học, biến bài tập khó thành bài tập dễ, kỹ năng phân tích, giải nhanh Các thầy cô phát hiện được nét mặt của các em sau mỗi kỳ thi không ngỡ ngàng trước các câu khó, chính tư duy học sinh khắc sâu kiến thức các khái niệm của chương oxi hóa – khử, dự đoán sản phẩm, nhìn ngay được áp số ở các bài tập nhanh chóng hơn Nội dung kiến thức rải đều 3 khối lớp học, ... chuyên đề này dạy vào các thời điểm hợp lý của lớp 10, 11, 12 như trên và mỗi đợt kiểm tra sẽ có lồng ghép vài câu trắc nghiệm VII TÀI LIỆU THAM KHẢO: Sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 sách bài tập lớp 10, 11, 12 Tạp chí giáo dục số đặc biệt 12/2011 Đề thi đại học và cao đẳng các năm 2007-2012 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục Bộ GD – ĐT, NXB Đại học quốc gia . tài : ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG, BẢO TOÀN ELECTRON NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Đề tài cũng góp phần phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông. NGHIỆM ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG - BẢO TOÀN ELECTRON NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày 29/10/2012, Ban Chấp hành Trung. nghiệm 2 ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 32,4 + (0,2.2 + 0,1) 36,5 = 0,1. 60 + m  m = 44,65 gam B 2 . Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron trong hóa học lớp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan