0

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS BẰNG THỦ THUẬT DẠY HỌC MỚI

15 1,943 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 16:32

SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao hiệu quả dạy và học môn tiếng anh bậc thcs bằng các thủ thuật dạy học mới a. Đặt vấn đề: Việc đổi mới nội dung, chơng trình và SGK là một nhu cầu tất yếu khách quan không những đối với ngành giáo dục mà còn phù hợp với sự phát triển của xã hội. Cùng với các môn học khác, môn tiếng Anh ở bậc THCS cũng đợc đổi mới nội dung, chơng trình và SGK. Việc đổi mới nội dung, chơng trình, SGK đòi hỏi phải đổi mới phơng pháp dạy và học bộ môn này theo đặc thù riêng của nó. Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là một trong những môn học khá khó đối với học sinh bậc THCS. Với đặc thù của địa phơng, đặc biệt là các vùng nông thôn của huyện Lệ Thủy, môi trờng để học, thực hành và vận dụng ngôn ngữ còn nhiều hạn chế, việc học tiếng Anh đối với học sinh bậc THCS lại càng khó hơn. Vậy làm sao để việc dạy và học tiếng Anh có hiệu quả tốt, đặc biệt là tạo ra sự say mê, hứng thú học tập của học sinh đối với môn tiếng Anh? Làm sao để trong mỗi bài học học sinh xác định đúng trọng tâm kiến thức, kỹ năng, say sa, yêu thích môn học hơn? Để làm đợc điều đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, ngời giáo viên phải không ngừng học tập, vận dụng các phơng pháp dạy học mới, sáng tạo và linh hoạt vào các bài dạy của mình; thực hiện tốt công tác tự bồi dỡng thờng xuyên; nghiên cứu, vận dụng phơng pháp dạy học phù hợp với mọi đối tợng học sinh theo địa bàn mình đang giảng dạy. Trong phạm vi một sáng kiến kinh nghiệm, tôi xin nêu ra một số thủ thuật dạy học mới nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS góp phần chung vào việc nâng cao chất lợng dạy học bộ môn tiếng Anh trong nhà trờng. B. Nội dung: I. Cơ sở lí luận Mục tiêu của việc dạy học môn tiếng Anh là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức kĩ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 1 SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." Để thực hiện đúng mục tiêu đào tạo, và từng bớc nâng cao hiệu quả dạy học, việc đổi mới phơng pháp là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Phơng pháp dạy học mới là lấy học sinh làm chủ thể của hoạt động học tập, học sinh có động cơ học tập đúng đắn, đóng vai trò tích cực chủ động trong quá trình học tập. Học sinh đợc tham gia đóng góp kinh nghiệm hiểu biết của cá nhân mình trong quá trình học tập, học sinh đợc tham gia luyện tập thực hành giao tiếp có ý thức chủ định. Để làm tốt các hoạt động trên giáo viên phải biết tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, tạo cơ hội cho học sinh luyện tập ngôn ngữ qua các hoạt động giao tiếp. Nghị quyết Trung ơng khoá VII của Đảng đã xác định phải khuyến khích tự học phải áp dụng những phơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dỡng cho học sinh năng lực t duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Nghị quyết TW 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định Đổi mới phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh . Định hớng chung của ngành giáo dục Lệ Thủy là tích cực hớng tới sự hoàn thiện về đổi mới phơng pháp dạy học. Trong đó coi trọng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. Việc sử dụng các thủ thuật dạy học mới trong quá trình dạy học môn tiếng Anh là nhằm tạo ra sự hấp dẫn, mới lạ, kích thích sự chú ý, say mê của học sinh đối với môn học này. Hơn nữa giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội kiến thức và cảm nhận không nhàm chán, đơn điệu hay gò bó với bài học, giúp cho học sinh ghi nhớ và khắc sâu nội dung kiến thức. II. Cơ sở thực tiễn 1. Tình hình thực tế học sinh. Trờng PT DTNT Lệ Thủy đơn vị trờng học đặc thù, giảng dạy và nuôi dỡng học sinh dân tộc Vân Kiều với bản chất thật thà, chịu khó trong sinh hoạt song lại có xuất phát điểm về trình độ thấp. Các em rất rụt rè, kỹ năng giao tiếp kém và hiếm khi thể hiện bản thân trong các hoạt động giao tiếp nói chung và trong hoạt động học tập môn tiếng Anh nói riêng. Với việc dạy học theo kiểu giao tiếp thuần tuý giữa thầy và trò: thầy hỏi - trò trả lời; thầy nêu vấn đề - trò tìm tòi và đa ra ý kiến, quan điểm , thì tiết học sẽ không tránh khỏi khô khan, học sinh sẽ dễ bị nhàm chán và hiệu quả mang lại từ tiết dạy sẽ thấp. GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 2 SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." Học sinh Vân Kiều rất có hứng thú với các hoạt động giao tiếp vừa có tính chất vui chơi, vừa học tập, "học mà chơi, chơi mà học". Vì vậy việc sử dụng các thủ thuật dạy học kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là rất cần thiết và hữu ích. Việc chọn lựa và tổ chức thủ thuật dạy học mới phù hợp sẽ tạo ra môi trờng học tập thuận lợi và cuốn hút đợc hầu hết học sinh vào các hoạt động giao tiếp giúp cho tiết dạy đạt hiệu quả cao. 2. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Với sự quan tâm của Phòng GD&ĐT huyện, Sở GD&ĐT, ủy ban nhân dân tỉnh, trong những năm gần đây CSVC nói chung và ĐDDH nói riêng của trờng Nôi Trú đã đợc tăng trởng đáng kể. Song do sự thiếu thống nhất trong nhiều năm liền trớc, nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học dành cho bộ môn tiếng Anh còn thiếu nh: Thiết bị trang cấp không đồng bộ nh đĩa nghe lại đợc trang bị với đài để nghe băng. Trang thiết bị chỉ đợc trang cấp một lần đã lâu năm, không đ- ợc bổ sung, cha có bộ tranh chơng trình tiếng Anh 7, phòng chức năng riêng giành cho bộ môn cha có hoặc cha ỳng quy cỏch vì vậy đã hạn chế rất lớn đến việc học tập và nâng cao hơn nữa chất lợng bộ môn tiếng Anh. 3. Tình hình thực tế học sinh Cùng với việc đổi mới PPDH, đổi mới trong cách soạn, giảng kết hợp với các chuyên đề đổi mới PPDH sát, cụ thể, phù hợp với học sinh dân tộc Vân Kiều, song kết quả học tập bộ môn tiếng Anh vẫn còn thấp. Theo số liệu điều tra cuối năm học 2008-2009 của trờng PT DTNT Lệ Thủy, chất lợng môn tiếng Anh 6, 7 thể hiện qua các chỉ số nh sau: Lớp Sĩ số Kỹ năng nghe Kỹ năng nói Kỹ năng đọc Kỹ năng viết Nắm đợc kiến thức, vận dụng khá tốt Cha nắm đợc kiến thức, vận dụng yếu Nắm đợc kiến thức, vận dụng khá tốt Cha nắm đợc kiến thức, vận dụng yếu Nắm đợc kiến thức, vận dụng khá tốt Cha nắm đợc kiến thức, vận dụng yếu Nắm đợc kiến thức, vận dụng khá tốt Cha nắm đợc kiến thức, vận dụng yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 6 1 33 13 39,4 20 60,6 15 45,5 18 54,5 17 51,5 16 48,5 14 42,4 19 57,6 6 2 34 14 41,2 20 58,8 16 47,1 18 52,9 18 52,9 16 47,1 15 44,1 19 55,9 7 1 27 13 48,1 14 51,9 14 51,9 13 48,1 15 55,6 12 44,4 13 48,1 14 51,9 7 2 23 10 43,5 13 56,5 11 47,8 12 52,2 13 56,5 10 43,5 11 47,8 12 52,2 Cộng 117 50 42, 7 67 57, 3 56 47, 9 61 52, 1 63 53,8 54 46, 2 53 45,3 64 54,7 GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 3 SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." Qua bảng thống kê trên, chúng ta thấy học sinh khối 6, 7 còn hạn chế và lúng túng trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nhiều học sinh cha nắm vững kiến thức và vận dụng các kiến thức đã học vào các hoạt động giao tiếp còn yếu. Từ thực tế nh trên và căn cứ vào đặc trng của học sinh Vân Kiều, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở và tìm tòi các biện pháp, thủ thuật để cuốn hút học sinh vào các hoạt động của bộ môn nhằm nâng cao chất lợng dạy và học môn tiếng Anh. III. các biện pháp- thủ thuật dạy học mới môn tiếng anh 1. Thủ thuật hoạt động: "Ring the gold bell'' ( Rung chuông vàng) a. Mục đích Dùng để luyện tập, kiểm tra từ vựng, kiến thức ngôn ngữ. Sử dụng thủ thuật vào phần Warm up, While- hoặc Post- ở các tiết dạy kỹ năng. b. Chuẩn bị * Giáo viên: Chuẩn bị các từ, câu hỏi, định nghĩa, kiến thức ngôn ngữ liên quan đến tiết dạy, thiết kế bài tập trên trình PowerPoint. * Học sinh: Chuẩn bị bút lông màu xanh, đen, bảng phụ kích thớc 30x40cm viết đợc bằng bút xạ, xốp lau bảng. c. Các bớc thực hiện 1. Giáo viên chia lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi (tốt hơn chia theo dãy bàn học sinh) 2. Giáo viên phổ biến luật chơi: Các đội chơi tiến hành trả lời trong phạm vi 10 câu hỏi bằng cách viết câu trả lời lên bảng phụ. Trong mỗi lợt câu hỏi em nào trả lời đúng thì đợc tiếp tục trả lời câu hỏi sau. Qua 10 câu hỏi, đội nào còn lại số ngời trả lời đúng nhiều hơn thi sẽ thắng cuộc và sẽ nhận đợc một món quà vô giá. Các em bị loại vẫn đợc tiếp tục chơi nhng không đợc tín vào kết quả của đội chơi và không đa bảng lên sau mỗi lợt câu hỏi. 3. Giáo viên trình chiếu yêu cầu của bài tập lên màn hình 4. Chỉ định một học sinh đọc to nội dung bài tập đợc trình chiếu 5. Học sinh viết câu trả lời vào bảng phụ của các em 6. Giáo viên đa ra đáp án đúng trên màn hình 7. Học sinh tự kiểm tra câu trả lời của mình - Nếu câu trả lời đúng thì đợc tiếp tục cuộc chơi - Nếu câu trả lời sai thì vẫn đợc tiếp tục chơi nhng không đợc đa bảng lên và không đợc tín vào kết quả cuối cùng của đội chơi. 8. Giáo viên kiểm tra, chọn ra đội thắng và trao thởng quà vô giá cho đội thắng. Quà vô giá có thể là một bài hát tiếng Anh (liên quan đến nội dung bài học thì càng tốt) hoặc một tràng pháo tay để khích lệ các em. GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 4 SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." * Ví dụ minh hoạ: Unit 9: Natural Disasters (Tiếng Anh 9) Lesson 3: Read * Mục đích: Ôn tập một số từ vựng liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài. * Thời gian: 7 phút * Chuẩn bị: - Giáo viên: chuẩn bị 5 hình ảnh trang 78, 79 SGK tiếng Anh 9 (scan ảnh trong sách giáo khoa và trình chiếu lên màn hình) và 5 định nghĩa hoặc tác hại của 5 thảm hoạ thiên nhiên đợc thiết kế để trình chiếu trên PowerPoint: 1. The funnel - shaped storms which pass over land below a thunderstorm. They can suck up anything that is in their path. What is it? 2. The result of aburpt shift in the under water movement of the Earth. What is it? 3. The big win reaches 120 kilometers per hour with heavy rain. What is it called? 4. The mountain or hill with opening through gases, ashed and rooks. What is it called? 5. The convulsion of earth's surface caused severe damage. What is it called? - Học sinh: Chuẩn bị bút lông màu xanh, đen; bảng phụ kích thớc 30x40cm viết đợc bằng bút xạ, xốp lau bảng. * Các bớc thực hiện: 1. Giáo viên trình chiếu các 5 tranh trên lên màn hình yêu cầu học sinh quan sát các hiện tợng thiên nhiên trong tranh 2. Trình chiếu các định nghĩa về các thảm hoạ trên lên màn hình (Lần lợt từng định nghĩa) 2. Chỉ định một học sinh đọc to nội dung bài tập đợc trình chiếu (các tranh trên vẫn đợc giữ lại trên màn hình): Ví dụ: 1. The funnel - shaped storms which pass over land below a thunderstorm. They can suck up anything that is in their path. What is it? GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 5 a b c d e SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." 3. Giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ và viết từ chỉ thảm hoạ thiên nhiên trong định nghĩa 1 và chữ (a e) chỉ bức tranh nói về thảm hoạ thiên nhiên đó. Học sinh 20 giây để suy nghĩ và viết ra kết quả trên bảng phụ. Hết 20 giây tất cả học sinh đa bảng lên 6. Giáo viên đa ra đáp án đúng trên màn hình kết hợp với tranh: Ví dụ: 1-b: Tornadoes 7. Học sinh tự kiểm tra câu trả lời của mình - Nếu câu trả lời đúng thì đợc tiếp tục cuộc chơi - Nếu câu trả lời sai thì vẫn đợc tiếp tục chơi nhng không đợc đa bảng lên và không đợc tính vào kết quả cuối cùng của đội chơi. 2. Tidal waves 3. Typhoon. (hurricane, cyclone) 4. Volcano 5. Earthquare (Tiếp tục làm tơng tự với các định nghĩa còn lại) 8. Giáo viên kiểm tra, chọn ra đội thắng và trao thởng quà vô giá cho đội tháng. Quà vô giá là một bài hát bằng tiếng Anh nỗi tiếng: Earth Song (bài hát về lên án sự phá hoại môi trờng của con ngời và kêu gọi mọi ngời trên toàn thế giới cùng nhau nắm tay giữ gìn và bảo vệ môi trờng thiên nhiên) do cố ca sĩ ngời Mỹ Michael Jackson trình bày, qua bài hát nhằm giáo dục thêm cho học sinh sự cần thiết về gìn giữ và bảo vệ môi trờng. 2. Thủ thuật hoạt động: "Face To Face'' ( Đối mặt) a. Mục đích Dùng để luyện tập từ vựng theo chủ đề, chủ điểm, kiến thức ngôn ngữ. Sử dụng thủ thuật vào phần Warm up, Post- hoặc Further. b. Chuẩn bị * Giáo viên: Giáo viên chuẩn bị nội dung từ vựng liên quan đến chủ đề, chủ điểm. * Học sinh: Chuẩn bị bút, bảng phụ c. Các bớc thực hiện GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 6 b SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." 1. Nêu ra chủ đề của những từ cần tìm. 2. Giáo viên chọn ngời chơi, khoảng 5 học sinh đại diện cho 5 nhóm, đứng thành một vòng tròn (giống chơng trình Đối mặt trên truyền hình). 3. Lần lợt từng ngời chơi đọc tên từ cần tìm, cho đên hết một lợt, tiếp tục vòng khác và cuối cùng lựa chọn ra đợc 1 cặp chơi còn lại. (mỗi vòng chơi loại một ngời mà trong 5 giây không đa ra đợc từ theo yêu cầu) 4. Giáo viên nêu chủ điểm điểm tiếp theo, cho 2 ngời chơi đặt cợc đáp án. Sau khi đặt cợc đáp án, ngời chơi lần lợt kể tên các từ . 5. Giáo viên bổ sung thêm từ. 6. Tuyên dơng ngời chơi xuất sắc nhất và cho điểm động viên hoặc các hình thức khen thởng khác. * Ví dụ minh hoạ: Unit 9: The Body (Tiếng Anh 6) Leson 3 ( B1,2) * Mục đích: Giúp học sinh ôn lại một số từ vựng về vóc dáng, khuôn mặt, đầu tóc * Thời gian: 5 phút * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị các cụm từ gợi ý (full, thin, short, tall, white, black, green, red, yellow ) * Các bớc thực hiện: 1. Giáo viên nêu ra chủ đề của những từ cần tìm: Hãy kể tên các danh từ miêu tả các bộ phận trên khuôn mặt (List nouns about parts of your face) 2. Giáo viên chọn ngời chơi, khoảng 5 học sinh đại diện cho 5 nhóm, đứng thành vòng tròn. 3. Lần lợt từng ngời chơi đọc tên từ cần tìm, cho đến hết một lợt, tiếp tục vòng khác và lựa chọn lại 1 cặp chơi. Ví dụ: S1: mouth - S2: nose - S3: eyes - S4: lips (and so on) 4. Giáo viên nêu chủ điểm điểm tiếp theo: Hảy tìm các tính từ miêu tả về mái tóc (Lits nouns about hair) Ví dụ: S1: long - S2: black - S3: straight - S4: brown (and so on) Cho hai ngời còn lại chơi đặt cợc đáp án. Sau khi đặt cợc đáp án, ngời chơi lần lợt kể tên danh từ chỉ thức ăn, nếu kể đúng theo số từ đặt cợc thì ngời đó là ngời thắng cuộc, ngợc lại ngời kia sẽ là ngời thắng cuộc. 5. Giáo viên bổ sung thêm từ (short, curly, white ) GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 7 SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." 6. Tuyên dơng ngời chơi xuất sắc nhất và cho điểm động viên. 3. Thủ thuật hoạt động: "Run for Flower'' ( Băng chuyền) a. Mục đích Dùng để kiểm tra việc nắm ngữ pháp, từ vựng, kiến thức ngôn ngữ trọng tâm của bài học. Sử dụng thủ thuật vào phần Warm up, Post- hoặc Further. b. Chuẩn bị * Giáo viên: chuẩn bị từ vựng, tranh, kiến thức ngôn ngữ liên quan đến nội dung bài học, thiết kế trình chiếu trên PowerPoint c. Các bớc thực hiện 1. Giáo viên chia lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi. Mỗi đội từ 7 đến 9 thành viên, đứng thành hàng dọc nh băng chuyền. 2. Các đội oẵn tù tỳ để dành quyền chơi trớc. 3. Giáo viên trình chiếu một lẵng hoa, bên trong lẵng hoa là một phần thởng bí mật 4. Giáo viên cho trình chiếu từ vựng, tranh, hoặc kiến thức ngôn ngữ cần luyện tập lên màn hình. 5. Đội có lợt chơi trớc tiến hành thực hiện nhiệm vụ của trò chơi đợc trình chiếu lên màn hình bằng cách: Thành viên đứng đầu hàng đọc to yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ của bài tập, nếu thực hiện đúng hoặc trả lời đúng thì thành viên đó và 01 thành viên kế sau của đội chơi bớc lên khỏi băng chuyền (hàng), ngời còn lại của đội trong băng chuyền tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của trò chơi cho đến khi tất cả các thành viên của đội ra hết khỏi băng chuyền thì đội đó thắng. Nếu trả lời sai thì sẽ dành quyền chơi cho đội tiếp theo. 6. Giáo viên khích lệ và trao phần thởng bí mật cho đội thắng, động viên đội thua lần chơi sau cố gắng để đạt thởng. Tuỳ vào sự linh hoạt và tinh tế của từng giáo viên để thiết kế và đa ra đợc các hình thức khen thởng vừa có tính giáo dục vừa có tính khắc sâu bài học. * Ví dụ minh hoạ: Unit 3: At Home (Tiếng Anh 7) Lesson 1: A1, A2 * Mục đích: Nhằm củng cố cấu trúc câu cảm thán * Thời gian: 7 phút * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị các Cue Words: GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 8 1- bright/room 3- wet/day2- clever/student SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." * Các bớc thực hiện: 1. Giáo viên chọn 2 đội chơi, mỗi đội gồm 6 thành viên. (Đội 1 có tên là Cats - Đội 2 có tên là Mice) 2. Các đội chơi tập họp thành 2 hàng dọc trớc lớp 3. Các đội oẵn tù tỳ để dành quyền chơi trớc (Ví dụ đội Cats đợc quyền chơi trớc) 4. Giáo viên trình chiếu một lẵng hoa, bên trong lẵng hoa là một phần thởng bí mật Ví dụ: Sau khi trình chiếu lên màn hình giáo viên nói: "Trong lẵng hoa sẽ có một phần thởng "bí mật" và sẽ dành cho đội thắng." 5. Giáo viên công bố yêu cầu của bài tâp và thể lệ chơi: Ví dụ: Giáo viên đa ra yêu cầu: "Các em sử dụng cụm từ gợi ý để thành lập câu cảm thán" 6. Giáo viên cho trình chiếu các Word Cues lên màn hình (lần lợt) 7. Thành viên đầu hàng của đội có quyền chơi trớc thành lập câu cảm thán, đọc to đáp án. Ví dụ: S1(từ đội Cats): What a bright room! 6. Giáo viên và học sinh còn lại của lớp đa ra nhận xét câu nói của bạn vừa rồi đúng hay sai. Giáo viên đa ra kết luận. Ví dụ: Giáo viên kết luận: "Đội Cats trả lời đúng, Bạn S1 và bạn S2 đợc ra khỏi băng chuyền. Bạn S3 của đội Cats tiếp tục đặt câu theo cụm từ tiếp" (Nếu thành viên của đội Cats trả lời sai thi quyền chơi thuộc về đội Mice) Tiến hành nh vậy đến khi tìm ra đội thắng 4. Thủ thuật hoạt động: "Who is a millionaire ?'' ( Ai là triệu phú?) a. Mục đích Dùng để luyện tập ngữ pháp, từ vựng, kiến thức ngôn ngữ. Sử dụng thủ thuật vào phần Post-, trong các tiết ôn tập chứa nhiều nội dung kiến thức. b. Chuẩn bị * Giáo viên: Chuẩn bị nội dung bài tập (sắp xếp từ dễ đến khó). Bài tập đợc thiết kế trên trình PowerPoint. GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 9 5- expensive/dress 6- great/party 4- beautiful/house 1- bright/room SKKN: "Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới." * Học sinh: Chuẩn bị bút lông, bảng phụ. c. Các bớc thực hiện 1. Lựa chọn ngời chơi trực tiếp bằng cách trình chiếu lên màn hình một số từ tiếng Anh (4 từ) mà các em đã học. Yêu cầu các em sắp xếp chúng theo thứ tự xuất hiện trong từ điển. Trong 20 giây học sinh nào đa ra kết quả đúng và nhanh nhất thì đợc chọn. Học sinh đợc chọn làm ngời chơi (trực tiếp) bớc lên trớc lớp, ngồi vào ghế nóng. 2. Giáo viên đa ra luật chơi: ngời chơi trả lời đợc mốc đầu tiên 5 câu hỏi đợc thởng 5 điểm, trả lời đợc câu thứ sáu (6 điểm), tơng tự nh vậy trả lời đợc câu thứ 10 thì đạt đợc 10 điểm và sẽ trở thành triệu phú (a millioner). 3. Giáo viên trình chiếu lên màn hình lần lợt từng câu hỏi cho ngời chơi (trực tiếp) lựa chọn phơng án trả lời đúng (A-B-C-D). Số học sinh còn lại viết câu trả lời lên bảng phụ. Câu hỏi từ dễ đến khó. 4. Giáo viên đa đáp án của từng câu sau khi ngời chơi trực tiếp vừa mới chọn xong phơng án trả lời và công bố số điểm mà ngời chơi có đợc. Cả lớp cùng đa đáp án của mình, giáo viên kiểm tra kết quả. 5. Giáo viên công bố tổng số điểm mà ngời chơi có đợc, nếu còn thời gian thì tiếp tục trò chơi với ngời chơi khác. 6. Giáo viên khích lệ ngời chơi và trao quà cho triệu phú (nếu có) * Ví dụ minh hoạ: Unit 9: Natural Disasters (Tiếng Anh 9) Lesson 2: Speak + Listen * Mục đích: Cho học sinh luyện tập củng cố kiến thức, từ vựng và rèn luyện kĩ năng nghe, nói * Thời gian: 8 phút * Chuẩn bị: Nội dung bài tập liên quan đến kiến thức, t vựng, các hiện tợng thiên nhiên: 1. We should buy to prepare for a typhoon. a. a dog b. a cat c. a ladder d. some new clothes 2. You should during an earthquake. a. stay inside b. go out c. visit friends d. watch TV 3. It will be in the typhoon. GV: Nguyễn Văn Ngọc - Trờng PT DTNT Lệ Thủy 10 [...]... giúp học sinh khắc sâu kiến thức Giáo viên cần đònh hướng và phân bố thời gian cho các phần phù hợp để tiết học đạt kết quả tốt 3 Giáo viên cần phải sử dụng nhiều hình thức về đồ dùng dạy học như bảng phụ, tranh, ảnh để giúp học sinh không cảm thấy nhàm chán trong giờ học đọc hiểu 4 Giáo viên cần chú ý đến đối tượng học sinh yếu kém trong khi thực hành đọc hiểu để kòp thời sửa chữa lỗi sai cho học sinh... lỵng bé m«n ®ỵc n©ng cao, häc sinh chđ ®éng vµ m¹nh d¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng h¬n §iỊu ®ã chøng tá c¸c thđ tht d¹y häc míi trªn cã t¸c dơng tÝch cùc, mang l¹i hiƯu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh d¹y häc GV: Ngun V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LƯ Thđy 12 SKKN: "N©ng cao hiƯu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thđ tht d¹y häc míi." C KÕt ln Häc tiÕng Anh lµ c«ng viƯc khã ®ßi hái cao vỊ mỈt khoa häc-... vµ häc m«n tiÕng Anh cđa hun nhµ sÏ ngµy mét tèt h¬n Thùc hiƯn ®Ị tµi trªn t«i rót ra ®ỵc nh÷ng bµi häc s ph¹m bỉ Ých sau: 1 Để tổ chức và hướng dẫn học sinh thực hành tốt kỹ năng giao tiếp, giáo viên cần phải đầu tư thời gian chuẩn bò đồ dùng dạy học tự tạo phong phú để tạo điều kiện cho học sinh thực hành trôi chảy các hoạt động có liên quan đến nội dung của bài học 2 Trong một tiết dạy đọc hiểu, giáo... gãp phÇn phong phó thªm vỊ kinh nghiƯm tỉ chøc häc tËp m«n tiÕng Anh ë bËc THCS , nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt V× vËy kÝnh mong c¸c ®ång nghiƯp gãp ý bỉ sung thªm H§KH trêng pt dtnt LƯ Thđy Ngêi tr×nh bµy Ngun V¨n Ngäc GV: Ngun V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LƯ Thđy 14 SKKN: "N©ng cao hiƯu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thđ tht d¹y häc míi." TµI LIƯU THAM KH¶O 1 Qut ®Þnh.. .SKKN: "N©ng cao hiƯu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thđ tht d¹y häc míi." a sunny b hot c warm d raining hard 4 When an earthquake comes, don't put your bed a next to the table b.next to the window c next to... chú ý đến đối tượng học sinh yếu kém trong khi thực hành đọc hiểu để kòp thời sửa chữa lỗi sai cho học sinh hoặc giúp đỡ các em GV: Ngun V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LƯ Thđy 13 SKKN: "N©ng cao hiƯu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thđ tht d¹y häc míi." tháo gỡ những vướng mắc cho c¸c em còng nh khÝch lƯ ®éng viªn khi c¸c em ®ã tr¶ lêi ®óng 5 Mçi bµi häc d¹y kÜ n¨ng thêng cã mét néi dung nhÊt... ®ỵc, nÕu cßn thêi gian th× tiÕp tơc trß ch¬i víi ngêi ch¬i kh¸c 7 Gi¸o viªn khÝch lƯ ngêi ch¬i vµ trao quµ cho “triƯu phó” (nÕu cã) GV: Ngun V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LƯ Thđy 11 SKKN: "N©ng cao hiƯu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thđ tht d¹y häc míi." iv Mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu Qua ¸p dơng mét sè thđ tht d¹y häc míi nh trªn, KÕt qu¶ ci n¨m häc 2009 - 2010, chÊt lỵng líp 7, 8 nh sau: Kü n¨ng... ®ßi hái cao vỊ mỈt khoa häc- khoa häc s ph¹m, do vËy ngêi gi¸o viªn ngoµi nhiƯm vơ trun ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i t×m c¸ch lµm cho giê häc trë nªn hÊp dÉn, thó vÞ thu hót c¸c em h¨ng say häc tËp §Ĩ n©ng cao chÊt lỵng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ị cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc, ®ång thêi còng lµ nh÷ng tr¨n trë, b¨n kho¨n cđa mçi gi¸o viªn ViƯc lùa chän vµ sư dơng hỵp lý c¸c thđ tht d¹y häc míi mét c¸ch... gia Hµ Néi 1998) 4 Lt Gi¸o dơc : NXB ChÝnh trÞ Qc gia - Hµ Néi / 2006 5 Tµi liƯu tËp hn c«ng t¸c Gi¸o dơc ph¸p lt n¨m 2006 cđa Së GD- §T Qu¶ng B×nh 6 Tµi liƯu båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn TiÕng Anh chu k× III ( 2004- 2007 ) NXB Gi¸o dơc GV: Ngun V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LƯ Thđy 15 . SKKN: " ;Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới. " Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao hiệu quả dạy và học môn tiếng anh bậc thcs bằng các thủ. DTNT Lệ Thủy 11 SKKN: " ;Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh bậc THCS bằng các thủ thuật dạy học mới. " iv. Một số kết quả bớc đầu Qua áp dụng một số thủ thuật dạy học mới nh trên,. biện pháp, thủ thuật để cuốn hút học sinh vào các hoạt động của bộ môn nhằm nâng cao chất lợng dạy và học môn tiếng Anh. III. các biện pháp- thủ thuật dạy học mới môn tiếng anh 1. Thủ thuật hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS BẰNG THỦ THUẬT DẠY HỌC MỚI, SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THCS BẰNG THỦ THUẬT DẠY HỌC MỚI,

Từ khóa liên quan