0

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy môn Tin học lớp 12 về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access qua một số phần mềm dựng sẵn bằng Access tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

45 2,670 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:57

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 12 VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOÀN CHỈNH ĐỂ MINH HỌA CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI THÀNH PHỐ NHA TRANG Người thực hiện Hồ Ngọc Mai NHA TRANG - 4/2014 2 MỤC LỤC 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3 2. GIỚI THIỆU a. Giải pháp thay thế 4 b. Vấn đề nghiên cứu 5 c. Giả thuyết nghiên cứu 5 3. PHƯƠNG PHÁP a. Khách thể nghiên cứu 5 b. Thiết kế 6 c. Kết quả 6 d. Quy trình nghiên cứu 7 e. Đo lường 7 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ 8 5. BÀN LUẬN 8 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ a. Kết luận 9 b. Kiến nghị 9 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 8. PHỤ LỤC 11 Phụ lục 1: Đề kiểm tra và đáp án 11-16 Phụ lục 2: Bảng điểm kiểm tra trước tác động 17 Lớp đối chứng 17-18 Lớp thực nghiệm 18-19 Bảng điểm kiểm tra sau tác động Lớp đối chứng 19-20 Lớp thực nghiệm 20-21 9. GIÁO ÁN 22-37 3 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, các công cụ của công nghệ thông tin đang dần dần thay thế những công cụ truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội. Cũng giống như cuộc cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang dẫn đến những thay đổi quan trọng trong cách sống và ngay cả cách suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy việc đưa tin học vào giảng dạy trong các trường phổ thông là việc làm rất cần thiết, giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản, những lợi ích của tin học để áp dụng vào đời sống và góp phần làm nền tảng kiến thức để học tập cao hơn. Tuy vậy, trong quá trình giảng dạy môn Tin học 12, tôi nhận thấy đa số học sinh không hứng thú với môn học này. Nội dung chương trình tin học 12 giới thiệu cho học sinh các kiến thức về cơ sở dữ liệu và làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Nhằm giúp cho học sinh hiểu được cách tổ chức, quản lí dữ liệu trên máy tính và thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access giúp học sinh bước đầu làm quen với các thao tác cơ bản để có thể xây dựng một chương trình quản lí trên máy tính. Đây là những kiến thức rất cần thiết đối với học sinh vì ngày nay các chương trình quản lí được sử dụng rất nhiều để giải quyết các bài toán quản lí trong xã hội. Tuy nhiên nội dung phần chương I, III, IV là những kiến thức về cơ sở dữ liệu khá trừu tượng và khô khan; nội dung chương II giúp học sinh làm quen xây dựng và thao tác với các đối tượng của Access. Nhưng khi tìm hiểu xong một số đối tượng như Table, Form, Query, Report học sinh vẫn khó hình dung các đối tượng này được sử dụng trong một chương trình quản lí như thế nào. Vả lại, các em là học sinh cuối cấp nên có xu hướng học các môn chính để thi tốt nghiệp và thi cao đẳng, đại học. Vì những lí do đó dẫn đến các em không hứng thú với môn học và hiệu quả học tập không cao. 4 Từ lí do trên, Giải pháp của chúng tôi là: “SỬ DỤNG MỘT PHẦN MỀM QUẢN LÍ HOÀN CHỈNH ĐỂ MINH HỌA CHO HỌC SINH LÀM QUEN VỚI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS” Phần mềm sử dụng để minh họa có thể là phần mềm quản lí học sinh, phần mềm quản lí thư viện, phần mềm quản lí bán hàng, phần mềm quản lí đoàn viên… được xây dựng bằng Access. Ở đây tôi sử dụng phần mềm Quản lí đoàn viên để học sinh dễ hiểu hơn. 2. GIỚI THIỆU Sử dụng phần mềm ứng dụng giới thiệu với học sinh để giúp học sinh có cái nhìn tổng quát, biết được sản phẩm mình có thể làm được sau khi tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Thông qua việc sử dụng các đối tượng trong phần mềm để minh họa cho bài học hoặc yêu cầu học sinh làm lại các đối tượng đó khi thực hành. Từ đó giúp học sinh cảm thấy hứng thú với môn học và hiệu quả học tập cao hơn. a. Giải pháp thay thế: Giới thiệu với các em các chương trình quản lí thông qua các bài học trên lớp là việc làm rất cần thiết. Về vấn đề đổi mới PPDH trong đó có ứng dụng CNTT trong dạy học, đã có nhiều bài viết được trình bày trong các trang bài giảng điện tử. Ví dụ: - Trang baigiangbachkim.vn - Trang baigiangviolet.vn Các bài giảng đăng trên các trang web đều đề cập đến những định hướng, tác dụng, kết quả của việc đưa CNTT vào dạy và học. Nhiều báo cáo kinh nghiệm và đề tài khoa học của các thầy cô giáo trường THPT cũng đã đề cập đến vấn đề ứng dụng CNTT trong dạy học. Tôi muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được hiệu quả của việc đổi mới PPDH thông qua việc sử dụng các chương trình quản lý minh họa, hỗ trợ cho giáo viên khi dạy loại kiến thức trừu tượng như các bài học về “ hệ quản trị cơ sở dữ 5 liệu”. Qua nguồn cung cấp thông tin sinh động đó, học sinh tự khám phá ra kiến thức khoa học. Từ đó, truyền cho các em lòng tin vào khoa học, say mê tìm hiểu khoa học cùng các ứng dụng của nó trong đời sống. b. Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng các chương trình quản lý vào dạy các bài có nội dung “một số đối tượng như : Table, Form, Query, Report” có nâng cao kết quả học tập của học sinh khối lớp 12 không? c. Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng các chương trình quản lý trong dạy học sẽ nâng cao kết quả học tập các bài học về “một số đối tượng như : Table, Form, Query, Report” cho học sinh khối lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. 3. PHƯƠNG PHÁP a. Khách thể nghiên cứu Tôi dạy trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và trường tôi có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng. * Giáo viên: Có 7 giáo giảng dạy tin học có tuổi đời và tuổi nghề tương đương nhau và đều là giáo viên giỏi cấp trường trong nhiều năm, có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. * Học sinh: Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính, dân tộc. Cụ thể như sau: Bảng 1. Giới tính và thành phần dân tộc của HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Số HS các nhóm Dân tộc Tổng số Nam Nữ Kinh Mường Thái Tày Nùng Lớp 12C3 46 24 22 46 0 0 0 0 Lớp 12C8 45 25 20 45 0 0 0 0 Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp này đều tích cực, chủ động. Về thành tích học tập của học kỳ trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học. 6 b. Thiết kế Chọn hai lớp nguyên vẹn: lớp 12C3 là nhóm thực nghiệm và 12C8 là nhóm đối chứng. Chúng tôi dùng bài kiểm tra 1 tiết môn Tin học làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó chúng tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động. c. Kết quả: Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,62 6,80 p = 0,276 p = 0,276>0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm TN và ĐC là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 2) Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau TĐ Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng chương trình quản lý minh họa O3 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng chương trình quản lý minh họa O4 ở thiết kế này, chứng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập d. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên: - Giáo viên Đường Quang Kiên dạy lớp đối chứng: Thiết kế kế hoạch bài học không sử dụng chương trình quản lý minh họa, quy trình chuẩn bị bài như bình thường. - Tôi Thiết kế kế hoạch bài học có sử dụng chương trình quản lý minh họa, được sưu tầm, lựa chọn thông tin và tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp. 7 * Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể: Bảng 4. Thời gian thực nghiệm Thứ / ngày Môn/Lớp Tiết theo PPCT Tên bài dạy Tuần 5 Tin học 10 §4 Cấu Trúc Bảng Tuần 7 Tin học 13,14 §5 Các Thao Tác Cơ Sở Trên Bảng Tuần 9 Tin học 18 §6 Biểu Mẫu (Form) Tuần 12 Tin học 24 §8 Truy vấn dữ liệu Tuần 15,16 Tin học 30,31 §6 Báo cáo (Report) e. Đo lường Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra 1 tiết môn Tin học, do nhóm tin ra cho khối lớp 12 của trường. Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong chương II có sử dụng các chương trình quản lý vào dạy các bài có nội dung “một số đối tượng như: Table, Form, Query, Report” do tôi dạy lớp 12C3 và nghiên cứu đề tài tham gia thiết kế . Bài kiểm tra sau tác động gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm dạng lựa chọn câu đúng nhất và 2 bài tập tự luận. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành cho kiểm tra 1 tiết. ( xem cấu trúc đề và đáp án phần phụ lục 1) 8 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm ĐTB 8,16 8,93 Độ lệch chuẩn 1,22 0.89 Giá trị P của T- test 0,0009 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 0,865 Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả P = 0,0009, cho thấy sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 865.0 89,0 16.893.8   . Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có sử dụng chương trình quản lý minh họa đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là lớn. Giả thuyết của đề tài “có sử dụng chương trình quản lý minh họa” đã được kiểm chứng. 5. BÀN LUẬN Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC= 8,93, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 8,16. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,77. Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD =0,865. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. Phép kiểm chứng T-test ĐTB sau tác động của hai lớp là p=0.0009< 0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. 9 * Hạn chế: Nghiên cứu này sử dụng chương trình quản lý minh họa trong giờ học môn Tin học ở cấp trung học phổ thông là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên cần phải có trình độ về tin học, có kĩ năng thiết kế giáo án điện tử, biết khai thác và sử dụng các nguồn thông tin trên mạng Internet, biết thiết kế kế hoạch bài học hợp lí. 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ a. Kết luận: Việc sử dụng chương trình quản lý minh họa vào giảng dạy nội dung “một số đối tượng như Table, Form, Query, Report” thay thế cho các hình ảnh tĩnh có trong SGK đã nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. b. Kiến nghị: Đối với các cấp lãnh đạo: Cần quan tâm về cơ sở vật chất như trang thiết bị máy tính, máy chiếu Projector hoặc màn hình ti vi màn hình rộng có bộ kết nối cho các nhà trường. Mở các lớp bồi dưỡng thiết kế ảnh động bằng phần mềm violet, powerpoint, flast , khuyến khích và động viên giáo viên áp dụng CNTT vào dạy học. Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết về CNTT, biết khai thác thông tin trên mạng Internet, nghiên cứu học phần mềm Powerpoint, violet, flast để thiết kế ảnh động có kĩ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị dạy học hiện đại. Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là đối với giáo viên cấp trung học có thể ứng dụng đề tài này vào việc dạy học môn Tự nhiên và xã hội, môn Tin học để tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh. 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Download các chương trình minh họa mảng một chiều, xâu ký tự tại trang web nvtroi.khanhhoa.edu.vn trong mục software. - Mạng Internet: http://flash.violet.vn ; thuvientailieu.bachkim.com ; thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; giaovien.net 10 8. PHỤ LỤC Phụ lục 1: đề kiểm tra và đáp án KIỂM TRA MÔN: TIN HỌC Thời gian 45 phút Phần 1 (trắc nghiệm 6đ) Câu 1: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường ta thực hiện lệnh : A. File/Primary key B. Edit/Primary key C. View/Primary key D.Table/Primary key Câu 2: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong: A. Bộ nhớ RAM. B. Bộ nhớ ROM . C. Bộ nhớ ngoài. D. Các thiết bị nhập. Câu 3: Trong cửa sổ CSDL, muốn thay đổi cấu trúc 1 bảng ta chọn bảng đó rồi nháy: A. B. C. D. Câu 4: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes. B. Nháy trên thanh công cụ rồi chọn Yes. C. Nháy trên thanh công cụ rồi chọn Yes. D. Cả a và c đều đúng. Câu 5: Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong Access: A. Character B. String C. Text D. Currency Câu 6: Trong Acess để mở CSDL đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. File/new/Blank Database B. Create table by using wizard C. File/open/<tên tệp> D. Create Table in Design View Câu 7: Đối tượng nào sau đây được dùng để thiết kế biễu mẫu: A. Table B. Reports C. Queries D. Form Câu 8: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường: A. Bắt buộc phải viết hoa B. Tùy theo trường hợp C. Bắt buộc phải viết thường D. Không phân biệt chữ hoa hay thường. Câu 9: Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là: A. Trang dữ liệu và thiết kế B. Chỉnh sửa và cập nhật C. Thiết kế và bảng D. Thiết kế và cập nhật Câu 10: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm thi: A. AutoNumber B. Number C. Yes/No D. Currency ĐỀ 1 [...]... giữ các giá trị của dữ liệu, gọi là cột 26 bảng + Bản ghi (Record) :gồm các dòng ghi dữ liệu lưu giữ các giá trị của cột GV: Cho HS quan sát bảng sau + Kiểu dữ liệu: là kiểu dữ liệu lưu trong một trường mỗi trường có một kiểu GV: Kiểu dữ liệu là gì? GV: Giải thích cho học sinh chọn kiểu phù hợp với trường Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước lưu tữ Kiểu dữ liệu kiểu văn bản 0 255 Dữ liệu kiểu số 1,2,4 hoặc... b Viết biểu thức tính thêm cột ĐTB ( cho biết điểm trung bình được tính như sau: (điểm môn toán + điểm môn văn) /2 ) 12 ĐỀ 2 KIỂM TRA MÔN: TIN HỌC Thời gian 45 phút Phần 1 (trắc nghiệm 6đ ) Câu 1: Access là gì? A Là phần mềm ứng dụng B Là phần mềm công cụ C Là hệ QTCSDL D Là phần cứng Câu 2: Trong Access để hiện hộp thoại tìm kiếm ta thực hiện thao tác? A Chọn Record / Find B Chọn Record/... Date/Time Dữ liệu ngày/thời gian 8 byte Currency Dữ liệu kiểu tiền tệ 8 byte Dữ liệu kiểu số đếm, tạo số nguyên theo thứ tự 4 hoặc 16 byte Yes/No Dữ liệu kiểu Boolean (hay Lôgic) 1 bit Memo Kiểu dữ liệu kiểu văn bản 0 65536 Text Number AutoNumber 2 Tạo và sửa cấu trúc bảng GV: Cấu trúc của bảng được HS: Thực hiện thao tác tạo thể hiện gồm tên trường, kiểu và sửa cấu trúc trên máy tính dữ liệu và các... công cụ liệu Cập nhật CSDL là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm, chỉnh sửa, và xóa các bản ghi GV: Thực hiện thao HS: Lắng nghe, quan b) Chỉnh sửa dữ liệu cho bản ghi: tác trên máy tính có sát trên màn chiếu Dùng phím Backspce, hoặc Delete để xóa máy chiếu một phần dữ liệu rồi nhập dữ liệu mới Hoặc xóa dữ liệu trong ô rồi nhập dữ liệu mới HS: Lắng nghe, quan sát trên màn chiếu c) Xóa bản ghi:... - Biết sắp xếp, lọc, tìm kiếm dữ liệu 2 Kỹ năng - Cập nhật, thêm, chỉnh sửa bản ghi - Sắp xếp, lọc, tìm kiếm dữ liệu 3 Tư tưởng, tình cảm - HS hiểu bài và hứng thú với bài học II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1 Phương pháp: Thiết trình, vấn đáp 2 Phương tiện dạy học - Bảng viết, máy chiếu, sách giáo khoa tin học 11, sách giáo viên III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1 Các bước lên lớp a Ổn định tổ chức: Điểm danh... 4đ) Bài 1: (1.5đ) Cho bảng dữ liệu NHAN_VIEN với các trường sau: HoTen, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, Luong, MaNV Field name Data Type a) Em hãy khai báo các trường, kiểu dữ liệu cho bảng NHAN_VIEN bằng cách điền vào bảng trên b) Hãy chỉ ra khóa chính cho bảng NHAN_VIEN: Bài 2: (2.5đ) Bảng dữ liệu NHAN_VIEN đã có dữ liệu như sau: MaNV HoTen GioiTinh NgaySinh Luong NV001 Nguyễn Thành An Nam 01/11/1995... biểu mẫu:hiển thị dữ liệu được lấy từ Table hoặc Query Form còn dùng để nhập dữ liệu cho Table 2 Kỹ năng Tạo được biểu mẫu đơn giản 3 Tư tưởng, tình cảm - HS hiểu bài và hứng thú với bài học II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1 Phương pháp: Thiết trình, vấn đáp 2 Phương tiện dạy học - Bảng viết, máy chiếu, sách giáo khoa tin học 11, sách giáo viên III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1 Các bước lên lớp a Ổn định tổ... bản ghi, kiểu dữ liệu - Biết khái niệm khóa chính - Biết tạo sửa cấu trúc bảng 2 Kỹ năng - Hiệu chỉnh cấu trúc bảng, chọn khóa chính 3 Tư tưởng, tình cảm - HS hiểu bài và hứng thú với bài học II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1 Phương pháp: Thiết trình, vấn đáp 2 Phương tiện dạy học - Bảng viết, máy chiếu, sách giáo khoa tin học 11, sách giáo viên III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC a) Các bước lên lớp 1) Ổn định... 5 Vũ Thành Đạt 8 6 Nguyễn Hoàng Diệp Đông 10 7 Nguyễn Lê Thanh Hải 5 8 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 9 9 Đặng Hoàng Hiệp 8 10 Trương Thế Hoàng 9 11 Nguyễn Được Hòa 8 12 Đào Anh Huyên 9 13 Nguyễn Quỳnh Kim Khánh 9 14 Nguyễn Trần Ngọc Khánh 8 15 Võ Anh Khoa 7 16 Nguyễn Thanh Kiều 9 17 Võ Thanh Lam 8 18 Nguyễn Văn Lâm 10 19 Nguyễn Thị Diệu Linh 8 20 Lê Hiền Lợi 9 21 Kim Văn Minh 8 22 Trương Quang Nghĩa 9 23 Lê... tính như sau: (điểm môn toán + điểm môn văn) /2 ) ĐTB: ([DiemToan]+[ DiemVan])/2 (1đ) 17 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 Phần 1 (trắc nghiệm 6đ _ mỗi câu 0.5 điểm ) PHẦN BÀI LÀM TRẮC NGHIỆM: Câu 1: …c Câu 2: c Câu 3: …b Câu 4: b Câu 5: …a… Câu 7: …a Câu 8: b…Câu 9: …d… Câu 10: d… Câu 11: b… Câu 6: d… Câu 12: a… Phần 2 ( tự luận 4đ) Bài 1: (1.5đ) Cho bảng dữ liệu NHAN_VIEN với các trường sau: HoTen, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, . CHO HỌC SINH LÀM QUEN VỚI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS Phần mềm sử dụng để minh họa có thể là phần mềm quản lí học sinh, phần mềm quản lí thư viện, phần mềm quản lí bán hàng, phần. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 12 VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU. thú với môn học này. Nội dung chương trình tin học 12 giới thiệu cho học sinh các kiến thức về cơ sở dữ liệu và làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Nhằm giúp cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hiệu quả dạy môn Tin học lớp 12 về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access qua một số phần mềm dựng sẵn bằng Access tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, SKKN Nâng cao hiệu quả dạy môn Tin học lớp 12 về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access qua một số phần mềm dựng sẵn bằng Access tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi,

Từ khóa liên quan