0

Skkn một số biện pháp đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn thể dục trong trường THPT

14 316 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:45

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ TĨNH    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY - HỌC MÔN THỂ DỤC TRONG TRƯỜNG THPT Năm học 2014 - 2015 Sáng kiến kinh nghiệm LỜI NÓI ĐẦU Trong xã hội nay, công tác giáo dục toàn diện cho hệ trẻ vấn đề quan tâm hàng đầu Điều thể chế hoá Luật giáo dục (2005) Luật giáo dục sữa đổi năm 2008 văn kiện đại hội Đảng với mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phổ thông phát triển toàn diện đức – trí – thể - mỹ kỹ bản, nhằm phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người việt nam XHCN Vì người chủ thể xã hội, tiền đề để đáp ứng công đổi đất nước, hoạt động TDTT hoạt động văn hoá thể chất phận văn hoá chung nhân loại, tổng hợp giá trị vật chât tinh thần xã hội Chính thế, việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trường học yêu cầu cần thiết, đòi hỏi đầu tư sáng tạo, cải tiến công tác giảng dạy giáo viên nhằm bảo vệ phát triển tài sản quý báu xã hội Với vai trò giáo viên làm công tác giáo dục thể chất trường học, qua trình công tác rút số kinh nghiệm để nâng cao hiệu giáo dục thể chất Ở đưa kinh nghiệm việc áp dụng “ Một số biện pháp đổi kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu dạy - học môn Thể dục trường THPT” để độc giả tham khảo Sáng kiến cá nhân đúc rút trình giảng dạy tự tham khảo qua tài liệu, học hỏi đồng nghiệp để biên soạn, không tránh khỏi thiếu sót, mong độc giả đồng nghiệp góp ý kiến Xin cảm ơn Th¸ng n¨m 2015 Sáng kiến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY - HỌC MÔN THỂ DỤC TRONG TRƯỜNG THPT I ĐẶT VẤN ĐỀ: Bộ môn thể dục có vị trí quan trọng hệ thống trường học nói chung hệ thống trường phổ thông nói riêng, năm mặt giáo dục toàn diện là: Đức - Trí- Thể – Mỹ lao động Vì thế, góp phần tích cực vào việc giáo dục, rèn luyện học sinh trở thành người phát triển toàn diện, có tinh thần sáng suốt minh mẫn, chất cường tráng đáp ứng với công đổi đất nước thời kỳ Sức khoẻ vốn quý người Thế hệ trẻ mầm xanh đất nước, lực lượng gánh vác sứ mệnh cách mạng nước nhà nên việc giáo dục đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện mặt vấn đề mà Đảng nhà nước quan tâm Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo rõ “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực”; “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội” Trong năm gần Đảng Nhà nước ta quan tâm vấn đề này, Bộ GD có đạo cải cách mặt giáo dục việc đổi chương trình sách giáo khoa áp dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy vấn đề cấp thiết Điều thể việc xếp nội dung phân Sáng kiến kinh nghiệm phối chương trình đặc biệt chương trình thực đổi phương pháp dạy học tìm hình thức, biện pháp tổ chức dạy học cho phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học, tự đánh giá, đem lại niềm vui, niềm say mê, hứng thú Muốn đạt mục đích người dạy cần có đầu tư tìm hiểu, vận dụng hình thức tập luyện, áp dụng phương pháp, phương tiện, dụng cụ giảng dạy phù hợp nội dung, tiết dạy để truyền thụ kiến thức môn học cho em tiếp thu nhanh, chủ động có hiệu Đặc biệt phải có biện pháp kiểm tra, đánh giá học sinh để thể công khách quan khích lệ học sinh học tập, vấn đề cấp thiết đề cập sáng kiến kinh nghiệm II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Cơ sở lý luận Trong năm qua Bộ GD-ĐT thực đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa thực đổi toàn diện giáo dục năm 2014 2015 Song việc đổi không đơn nội dung phương pháp dạy học mà phải gắn liền đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá Bởi kiểm tra đánh giá có vai trò quan trọng thiếu công tác giảng dạy, kết trình giáo dục Qua kiểm tra, đánh giá mặt thấy kết học tập học sinh, mặt khác thể lực sư phạm kết giảng dạy giáo viên Kiểm tra phương tiện, hình thức để đánh giá học sinh Việc kiểm tra mục đích cung cấp liệu, thông tin làm sở cho việc đánh giá theo trình Ngoài kiểm tra để công khai hóa lực kết học tập học sinh giúp cho em tự điều chỉnh hoạt động học, đồng thời giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy để nhằm đạt mục tiêu đề dạy - học Đánh giá trình học kết học học sinh nhằm mục đích làm sáng tỏ mức độ đạt học sinh kiến thức, kỹ hành vi thái độ so với mục tiêu đặt dạy học, giúp học sinh nhận tiến thân tồn tại, từ khuyến khích thúc đẩy việc học tập em Như nhà tâm lý học Mácxít cho người hoạt động động tâm lý, động nhu cầu nhận thức trở thành trạng thái tâm lý thúc đẩy người hoạt động Vậy Sáng kiến kinh nghiệm để phát huy hết khả làm việc làm việc có hiệu làm việc khoa học, có nhu cầu dinh dưỡng đảm bảo, nghỉ ngơi hợp lý yêu tố thiếu rèn luyện sức khỏe Trích câu nói Chủ tịch HỒ CHÍ MINH sinh thời, Người kêu gọi toàn dân tập Thể dục: “Mỗi người lúc ngủ dậy tập phút thể dục khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ Như sức khỏe” Trong xã hội đại lĩnh vực biến đổi, phát triển nhanh - với bùng nổ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển vũ bão nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng kiến thức nhiều, mà phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học từ đầu Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Vì dạy học tiếp cận nội dung chương trình mà phải tiếp cận lực người học để có phương pháp dạy học hợp lý, cần thiết phải giáo dục cho học sinh pháp huy tính tự học đưa lại hiệu cao Trước việc đánh giá kết học tập học sinh môn Thể dục đánh giá cho điểm môn học văn hóa, từ năm 2011 đến việc đánh giá kết học tập môn thể dục đánh giá xếp loại hai mức Đạt Chưa đạt việc đánh giá đòi hỏi cần có trình theo dõi tiến em trình học không dừng lại việc lấy kết kiểm tra kết thúc chương, nội dung Cơ sở thực tiễn: Thực trạng học tập môn Thể dục nêu trên, thực tế em học thể dục mang tính đối phó, tập cho có tập mà không trọng, tự giác rèn luyện kỹ theo yêu cầu tập mà giáo viên đề ra, có nhiều học sinh có thái độ thờ ơ, thực uể oải thiếu tính tập trung kết thúc nội dung học em kiểm tra đảm bảo mức đạt theo tiêu chuẩn đề chương trình sách giáo khoa Nếu dựa vào kết mà đánh giá xếp loại học sinh chưa phản ánh tính toàn diện tiến học sinh đồng thời chưa đánh giá ý thức thái độ học tập em Vì để đánh giá học sinh cách toàn diện phát huy hiệu dạy - học môn Thể dục trường THPT Sáng kiến kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học cần gắn liền đổi trình dạy học đổi việc kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh, chuyển từ kiểm tra kết học tập cuối môn học, khóa học (đánh giá tổng kết) nhằm mục đích xếp hạng phân loại sang sử dụng loại hình thức đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ sau chủ đề, chương nhằm mục đích phản hồi điều chỉnh trình dạy học Trong đánh giá kết học tập học sinh không đánh giá thông qua kết kiểm tra kết thúc nội dung mà cần phải đánh giá trình học tập, tiến học sinh Chương trình giáo dục nói chung chương trình giáo dục phổ thông nói riêng quy định cụ thể cho môn học mức độ yêu cầu kiến thức cần đạt bài, chương, tiết học Chương trình môn học có vị trí Nhưng thực tế giảng dạy trường THPT với xu xã hội cung cầu không hợp lý làm cho người học cảm thấy hụt hẫng, học phổ thông xong làm gì, chọn ngành để học, học tập trung vào số môn có tổ chức thi tốt nghiệp Đại học số môn khác em thờ ơ, có học mang tính đối phó Mặt khác số giáo viên dạy qua loa, không khơi dậy tiềm học sinh, vô tình em không rèn luyện toàn diện mục tiêu giáo dục đưa giáo dục toàn diện cho hệ trẻ làm hạn chế linh động, sáng tạo, tập trung cao độ học tập nên kết học tập không cao Để làm việc nhằm giúp cho em hiểu việc tập luyện thể dục thể thao có tác dụng hoạt động học tập hàng ngày xu em thờ với học tập số môn có môn Thể dục đòi hỏi giáo viên cần tâm huyết với nghề, chịu khó tìm tòi sáng tạo cách dạy, mạnh dạn áp dụng phương pháp, biện pháp để khích lệ, động viên tinh thần học tập học sinh nâng cao hiệu môn học Tuy nhiên thực trạng đa số đa số học sinh chưa thực say mê tự giác học tập môn Thể dục coi môn phụ, từ quan niệm nên em học cách đối phó, qua loa xem nhẹ bô môn Là giáo viên làm công tác giảng dạy nhà trường phổ thông tìm hiểu, đúc rút mạnh dạn đưa số biện pháp, cải tiến cách dạy, cách đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm nhằm đáp ứng thực tiễn môn học thể dục Ở đề tài đưa số biện pháp đổi kiểm tra đánh giá học sinh để nâng cao hiệu dạy- học môn Thể dục trường THPT III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Bước vào đầu năm học tiến hành biên soạn nội dung kiểm tra đánh giá học sinh, đề yêu cầu cần đạt biện pháp.Việc đánh giá, xếp loại học sinh vào mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kỹ hành vi thái độ Để đánh giá học sinh nhằm động viên khích lệ học sinh lực yếu, khiếu TDTT hạn chế đồng thời giáo dục tính khiêm tốn, tính tổ chức kỷ luật học sinh lực tốt, khiếu hoạt động TDTT trội bạn học sinh khác lớp Vì phổ biến yêu cầu áp dụng biện pháp sau cho em đầu năm học để học sinh thực Kiểm tra đánh giá qua ý thức chấp hành tính tổ chức, kỷ luật tiết học: Ngay từ tiết học năm học tiến hành tập hợp đội hình lớp mà phân công giảng dạy, tiến hành xếp đội hình, phân vị trí thứ tự tập hợp sau ghi tên học sinh vào sơ đồ in sẵn đồng thời quán triệt yêu cầu tập hợp (Tập hợp có tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, đứng vị trí quy định, tuân thủ theo lệnh người huy giáo viên) Dựa sơ đồ đội hình xếp, tiết học giáo viên theo dõi kiểm tra phát học sinh không chấp hành yêu cầu nêu đánh giá lần chưa đạt (CĐ) đánh dấu vào sổ theo dõi, kết thúc học kì học sinh có số lần chấp hành không quy định 1/3 học sinh đánh giá chưa đạt hành vi thái độ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ XẾP HÀNG HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC Lớp:12B9 Giáo viên LỚP TRƯỞNG Anh Sang Long Hùng Tú Thắng Thành Khánh Khoa Đăng Thạch Huyên Tuyến Bình Quân Hoàng Linh Song Dung Duyên Sâm Ngọc Oanh Chiến Nhung Nhật Tin An Như Thùy Trang Mến Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Huệ Trang Hằng Kiểm tra, đánh giá trình học tập học sinh qua tiết học: Giáo viên quan sát hoạt động học tập học sinh bắt đầu vào tiết học đến hoạt động cuối tiết học qua yêu cầu sau - Tính tập trung ý giáo viên giới thiệu nội dung quán triệt yêu cầu tiết học - Thực khởi động tích cực, nghiêm túc, động tác, tập đạt yêu cầu - Đánh giá mức độ tiếp thu hình thành động tác, tập cần đạt mà giáo viên nêu mục tiêu tiết học - Đánh giá qua thái độ học tập, hợp tác học tập, tính tích cực, tự giác học tập - Đánh giá tính chấp hành tổ chức, kỷ luật học Kiểm tra, đánh giá qua việc học sinh nhận xét, đánh giá lẫn học tập: a Yêu cầu việc đánh giá tự đánh giá nhận xét: Trong thực tế việc để học sinh tự kiểm tra đánh giá lẫn học tập thường không xác Vấn đề có lý do, thứ trình học tập em chưa tập trung ý nên nắm tiếp thu kỹ thuật động tác chưa xác nên không mạnh dạn nhận xét điểm yếu bạn Thứ hai em nể không giám phê bình nhận xét vấn đề bạn thực sai, mà chủ yếu em nhận xét chung chung đánh giá bạn thực Vì thế, tìm hiểu, nghiên cứu rút kinh nghiệm đưa biện pháp yêu cầu để phát huy tốt việc tự nhận xét đánh giá học sinh học, đồng thời thông qua việc đánh giá nhận xét bạn để rèn luyện cho học sinh tính tập trung ý tiếp thu bài, nắm kỹ thuật, yêu cầu nội dung học tập trung quan sát bạn thực Biện pháp là; vào đầu năm học đầu tiết học giáo viên đề yêu cầu cần nắm thực để yêu cầu học sinh phải tập trung ý theo dõi, quan sát nắm kỹ thuật động tác để có sở đánh giá, nhận xét bạn Nhưng đánh giá phải xác, đánh giá sai kỹ thuật tập bạn thực (Bạn làm đúng, đánh giá sai ngược lại) giáo viên đánh giá học sinh nắm kỹ thuật, nội dung tập tiết học chưa tốt Ví dụ: Học thể dục phát triển chung nam (từ động tác 1- 4) sau tập luyện giáo viên gọi số em học sinh lên thực gọi 1-2 em Sáng kiến kinh nghiệm lên nhận xét tư thế, động tác bạn vừa thực Qua nhận thấy học sinh tập trung nghe giảng đánh giá, nhận xét bạn em thận trọng, biểu nể đánh giá chung chung b/ Tổ chức đánh giá tự đánh giá lẫn nhau: - Thông thường tiết học giáo viên thường đánh giá chủ yếu kiểm tra cũ nhận xét đánh giá cố học, để phát huy hiệu việc tự đánh giá học sinh để em nhận thấy hạn chế, yếu thân để có thời gian khắc phục sửa sai nên thường kết hợp vừa kiểm tra vào đầu tiết học kết hợp trình em ôn luyện nội dung giáo viên gọi số em lên tự thực hiện, sau gọi vài em đánh giá nhận xét bạn - Thứ hai, giáo viên sử dụng hình thức biện pháp đánh giá nhận xét nêu kiểm tra đánh giá học sinh cuối nội dung học cuối kì, em thực nội dung kiểm tra số em quan sát đánh giá nhận xét bạn Như tiết kiểm tra sẻ giảm 1/2 1/3 số học sinh phải trực tiếp thực kết kiểm tra phản ánh xác công - Thứ ba, tiết kiểm tra mà không đòi hỏi đánh giá nhiều kỹ thuật giáo viên giao cho lớp trưởng, tổ trưởng tiến hành kiểm tra, đánh giá thành viên tổ học tập (như kiểm tra nội dung đá cầu tính số lần tâng cầu; kiểm tra bật xa hay làm trọng tài nhảy cao, nhảy xa, chạy ) Kiểm tra, đánh giá thông qua hoạt động ngoại khóa - Thể dục Tiến hành thu thập thông tin qua kênh sau - Thu thập thông tin, lấy số liệu qua cán lớp, giáo viên chủ nhiệm, đoàn trường tinh thần tham gia hoạt động TDTT lớp, tham gia phong trào Hội khỏe Phù Đổng cấp trường hàng năm để đánh giá học sinh - Theo dõi tinh thần thái độ tập luyện thể dục thể tác phong, tính tổ chức, chất lượng động tác (giáo viên quan sát ghi chép vào sổ theo dõi qua buổi tập) Kiểm tra đánh giá qua lực tự học Trong dạy học tiết có sử dụng tranh ảnh để giới thiệu kỹ thuật cho học sinh Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên thường treo tranh giới thiệu cho học sinh quan sát nắm kỹ thuật động tác nội dung đó, học sinh tiếp thu quan sát qua giáo viên giới thiệu, thời gian giới thiệu ngắn, học sinh tiếp thu thụ động Nhưng để phát huy tính tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu phương pháp học nhằm phát huy tính tự học tự tìm hiểu tính sáng tạo học sinh sưt dụng phương tiện dạy học cần thay đổi đáp ứng yêu cầu dạy học Vì vây áp dụng phương pháp dạy sau: Những tiết học có sử dụng tranh, ảnh để giới thiệu nội dung học treo tranh phân nhóm học tập để học sinh tự quan sát kỹ thuật động tác tranh, sau giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời sau giáo viên bổ sung chưa đầy đủ Ví dụ: học tiết nội dung giới thiệu kỹ thuât đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném” Sau học sinh quan sát tranh, giáo viên đặt câu hỏi: Em cho biết kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném chia thành giai đoạn ? em thực tư động tác giai đoạn chuẩn bị ?; em cho biết yêu cầu động tác cầm tạ ? Kiểm tra đánh giá học sinh qua lực cá nhân sau - Tôi tiến hành phân công gọi học sinh thay luân phiên lên làm lớp trưởng, tổ trưởng tổ học tập để quản lý, điều hành hoạt động học, thông qua nhằm rèn luyện cho em tâm lý vững vàng trước hoạt động tập thể đồng thời đánh giá lực điều hành em - Yêu cầu học sinh tự chọn biên soạn trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi sở thích học sinh để tổ chức tiết học Qua hoạt động quản lý, điều khiển học tập tổ chức trò chơi học sinh (người quản trò), giáo viên nhận xét lực điều hành, tổ chức học sinh nhằm xây dựng, giáo dục cho em có tâm lý vững vàng tham gia hoạt động tập thể Sau kết thúc chuyên đề, chương giáo viên tiến hành thu thập tổng hợp thông tin sở biện pháp áp dụng nêu với kết kiểm tra cuối nội dung từ giáo viên nhận xét đánh giá định xếp loại đạt hay chưa đạt nội dung cho em học sinh, cụ thể sau T T Họ tên Tính tổ chức kỷ luật Đánh giá trình học tập Nhận xét lẫn 10 Ngoại khóaTDGG Năng lực tổ chức điều khiển KQ kiểm tra Xếp loại Sáng kiến kinh nghiệm 37 Nguyễn Văn An Lê Văn Anh Trần Văn Báu Ngô Văn Cường Đậu Thị Hương +++ ++ +-+++-+ ++++ +-+-+ + ++-+-+ +-+++ +++-+ Tốt chưa tốt Tốt Tốt Tốt ++++ -++ ++++ ++++ ++++ Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Đ CĐ Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ Đ Nhận xét: Qua việc áp dụng biện pháp, yêu cấu nêu vào trình giảng dạy để đánh giá kết học tập học sinh nhận thấy phần khích lệ động viên học sinh có thái độ học tập nghiêm túc hơn, nề nếp học khóa hoạt động ngoại khóa giáo dục thể chất ngày nâng lên, kết học tập học sinh nội dung tăng lên rõ rệt cụ thể * Kết kiểm tra cuối kì nâng lên rõ rệt cụ thể BẢNG KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC KÌ I TT Lớp 12B6 12B7 12B8 12B9 12B10 12B11 Tổng Sĩ số 42 41 41 43 41 39 247em Kết xếp loại cuối kì I Loại (Đ) % Loại (CĐ) % 40 95% 5% 40 97,5% 2,5% 39 95% 5% 40 93% 7% 41 100% 0% 38 97,5% 2,5% 238em 96% 9em 4% Ghi IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Kết luận: Đánh giá kết học tập học sinh hoạt động quan trọng trình giáo dục Đánh giá kết học tập trình thu thập xử lý thông tin trình độ, khả thực mục tiêu học tập học sinh nhằm tạo sở cho định sư phạm giáo viên, giải pháp cho cấp quản lý cho thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết tốt Đánh giá kết học tập học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp hình thức khác Đối với môn Thể dục mục tiêu quan trọng xuyên suốt từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, nhiên trình dạy học môn Thể dục để có kỹ vận động (trình độ vận động) phải có kiến thức chuyên môn thể dục, nắm khái niệm, mối quan hệ, thuật ngữ chuyên môn hình thành kỹ vận động, kỹ thuật động tác 11 Sáng kiến kinh nghiệm Với khái niệm trình dạy học môn thể dục trường phổ thông áp dụng số biên pháp đổi kiểm tra, đánh giá để nhằm mục đích đánh giá lực học sinh cách xác, công khách quan đồng thời động viên khích lệ em tích cực học tập tốt hơn, kênh thông tin phản ánh kết dạy học từ giúp giáo viên học sinh biết mức độ đạt tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục Vì việc đánh giá cần phải đổi để phù hợp với đánh giá trình tiến lực cá nhân học sinh Từ nhận thấy tính hiệu biện pháp nêu làm tăng chất lượng học thể dục Để vận dụng tốt có hiệu qủa biện pháp nêu nhằm nâng cao chất lượng dạy - học phát huy tính tự giác tập luyện cho học sinh đòi hỏi người giáo viên phải nhiệt tình, say mê với nghề, đầu tư soạn đặc biệt phải rèn luyện lực sư phạm, lực tổ chức dạy học, theo dõi kiểm tra đánh giá học sinh trường xuyên thể công bằng, khách quan Từ tạo động lực thúc đẩy tinh thần, thái độ học tập học sinh Bằng thực tế làm công tác giảng dạy môn Thể dục trường THPT năm qua đúc rút qua tiết dạy, dự đồng nghiệp nghiên cứu tìm hiểu qua tài liệu, sách báo Bản thân mạnh dạn đưa vào áp dụng số biện pháp nêu vào giảng dạy để giáo dục, rèn luyện tính tự giác tích cực tập luyện, rèn luyện thân thể cho học sinh, qua để nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh Kiến nghị, đề xuất: - Để làm tốt công tác giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường học Các cấp ngành cần quan tâm đầu tư cho giáo dục nói chung công tác giáo dục thể chất trường học nói riêng nhiều để cải tạo, tu sửa sân chơi bãi tập đảm bảo yêu cầu nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy - học - Đầu tư xây dựng nhà đa chức để đảm bảo dạy học ngày thời tiết không thuận lợi, đặc biệt nội dung cầu lông, đá cầu yêu cầu sân tập kín gió đảm bảo tập luyện Trên số kinh nghiệm thân đúc rút trình giảng dạy, có chổ hạn chế mong ủng hộ góp ý Hội đồng khoa học để 12 Sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm thực thiết thực, bổ ích nhân rộng Để nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm sử dụng loại sách tham khảo sau: 13 Sáng kiến kinh nghiệm Lý luận phương pháp giáo dục thể chất (Trung tâm chế 1999) Biên soạn: TS Vũ Đào Hùng - PTS Nguyễn Mậu Loan Sách 100 trò chơi vận động cho học sinh THPT (Nhà xuất GD 1996) Trần Đông Lâm - Chủ biên Tài liệu dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh (Vụ giáo dục trung học) Sách giáo viên thể dục lớp 10 - 11 - 12 (Chương trình mới) Sách tài liệu bồi dưỡng giáo viên lớp 10 - 11 -12 (Nhà xuất giáo dục) 14 ... học thể dục Ở đề tài đưa số biện pháp đổi kiểm tra đánh giá học sinh để nâng cao hiệu dạy- học môn Thể dục trường THPT III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:... DỤNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY - HỌC MÔN THỂ DỤC TRONG TRƯỜNG THPT I ĐẶT VẤN ĐỀ: Bộ môn thể dục có vị trí quan trọng hệ thống trường học nói chung hệ thống trường. .. giáo dục thể chất trường học, qua trình công tác rút số kinh nghiệm để nâng cao hiệu giáo dục thể chất Ở đưa kinh nghiệm việc áp dụng “ Một số biện pháp đổi kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn thể dục trong trường THPT, Skkn một số biện pháp đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn thể dục trong trường THPT,

Hình ảnh liên quan

Ngay từ những tiết học đầu tiên của năm học tôi đã tiến hành tập hợp đội hình những lớp mà tôi được phân công giảng dạy, tiến hành sắp xếp đội hình, phân vị trí thứ tự tập hợp sau đó ghi tên học sinh vào sơ đồ đã được in sẵn đồng thời quán triệt yêu cầu k - Skkn một số biện pháp đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy   học môn thể dục trong trường THPT

gay.

từ những tiết học đầu tiên của năm học tôi đã tiến hành tập hợp đội hình những lớp mà tôi được phân công giảng dạy, tiến hành sắp xếp đội hình, phân vị trí thứ tự tập hợp sau đó ghi tên học sinh vào sơ đồ đã được in sẵn đồng thời quán triệt yêu cầu k Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan