SKKN Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT

30 1,741 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 05:59

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT" 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài. Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, công nghệ phát triển ngày càng nhanh và đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Đặc biệt nó đã và đang ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục hiện nay đang đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị vào dạy học, đặc biệt là ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh. Vì thế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học trở thành nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của giáo viên, đặc biệt là giáo viên bậc THPT, trong đó có những giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn. Ứng dụng công nghệ thông tin, soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử có nhiều ưu điểm: sử dụng những hình ảnh, âm thanh, nhạc và phim trong bài dạy sẽ tạo được nhiều sự hứng thú và đạt nhiều hiệu quả giáo dục cho học sinh trong qu¸ trình học tập ở nhà trường phổ thông. “Đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới về phương tiện dạy học và môi trường học tập. Ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tạo ra một môi trường học tập mới – môi trường dạy học điện tử” (E-Learning). Để giảng dạy thành công một tiết Văn, người giáo viên phải có phương pháp dạy học thích hợp. Mặc dù vậy không phải lúc nào, giáo viên nào cũng cung cấp đầy đủ kiến thức của bài học cho học sinh trong thời lượng nhất định và lại gợi được sự hứng thú, phát huy được tính tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức của các em. 2 Từ thực tế giảng dạy trong nhà trường, căn cứ vào tình hình của học sinh tôi nhận thấy: việc đối mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn là một vấn đề thật sự cần thiết để bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông Bá Thước càng có ý nghĩa hơn, bởi đối tượng của hoạt động dạy học là những học sinh với chất lượng đầu vào khá thấp, còn nhiều học sinh chưa thật hứng thú với việc học tập đặc biệt là môn Ngữ văn. Thêm vào đó, khả năng tiếp thu và chiếm lĩnh tri thức của các em còn nhiều hạn chế. Mục đích của việc học Văn trong những năm gần đây là để dạy cho học sinh cách cảm, cách nghĩ, rèn luyện tư duy diễn đạt cho học sinh Với suy nghĩ như trên, sau một thời gian tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy tôi đã áp dụng việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một vài lớp khi dạy một số tiết đọc Văn, tiếng Việt, Làm văn, lí luận văn học, văn học sử…và đã có những kết quả khả quan. Trong quá trình soạn giáo án điện tử để phục vụ cho công tác giảng dạy môn Ngữ văn ở nhà trường, bản thân đã rút ra một số phương pháp để nâng cao hiệu quả trong việc soạn và giảng dạy giáo án điện tử như: những vấn đề cần chuẩn bị trước khi soạn giáo án, tiến trình soạn bài và cách thức giảng dạy, chuẩn bị tư liệu để nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Ngữ Văn ở trường THPT Bá Thước. 2. Mục đích nghiên cứu. Qua việc nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm, tôi cũng đã tự nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, đồng thời qua đây cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp về những biện pháp mà bản thân đã tìm hiểu và kiểm nghiệm trong việc sử dụng giáo án điện tử vào hoạt động dạy, học môn Ngữ văn để việc giảng dạy đạt hiệu quả, tạo 3 nhiều hứng thú đối với môn học của học sinh và góp phần cải thiện tình trạng dạy học Ngữ văn hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu: Việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy, học môn Ngữ văn ở trường THPT Bá Thước. - Phạm vi nghiên cứu: + Đề tài được nghiên cứu ở trường THPT Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. + Người được nghiên cứu: giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn và học sinh trường THPT Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 4. Phương pháp nghiên cứu. 4.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, văn bản liên quan đến sáng kiến. 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. - Phương pháp thống kê, xử lí số liệu. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 Chương 1: Cơ sở lí luận. 1.1. Quan niệm về giáo án điện tử. Cần hiểu “giáo án điện tử” là bản thiết kế toàn bộ quá trình dạy - học một đơn vị bài học (bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp) trên phương tiện trình chiếu điện tử. Trong bản thiết kế này, các thao tác trình chiếu phải luôn tương tác và tương thích với các thao tác dạy - học, đảm bảo được mối quan hệ hoạt động (thầy - tri thức và kĩ năng - trò), trở thành một phương diện thể hiện cụ thể hóa của một phương pháp dạy - học bộ môn nhất định. Trong bản thiết kế này có thể có các hình ảnh, âm thanh, các mô phỏng thí nghiệm… 1.2. Công tác chuẩn bị trước khi soạn . Trước khi tiến hành soạn giáo án, giáo viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy vi tính, soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Office Word và phần mềm Microsoft Office PowerPoint, các phần mềm xem hình ảnh, xem phim, coppy hình ảnh… Để tiến hành soạn giáo án điện tử, trước hết chúng ta cần soạn kỹ giáo án truyền thống. Đây là khâu quan trọng đầu tiên vì giáo viên cần xác định rõ mục tiêu của bài dạy, tiết dạy, các phương pháp sử dụng trọng bài, các phương tiện để tổ chức hoạt động cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra giáo viên cũng phải xác định tiến trình lên lớp, những hoạt động của giáo viên và học sinh, nội dung chính của bài học, nội dung ghi bảng để định hướng chắc chắn những thao tác và nội dung cơ bản của bài học, để dự kiến các phần soạn vào giáo án điện tử vì có những phần có thể không đưa vào nội dung trình chiếu nhưng trong quá trình giảng dạy sẽ trình bày. Ví dụ: Phần giới thiệu bài mới, phần liên kết giữa các ý lớn trong bài…Nếu soạn tất cả vào giáo án điện tử thì có quá nhiều 5 slide phải liên kết với nhau, khi trình diễn có thể bỏ sót hoặc lẫn lộn các phần liên kết hoặc học sinh nhầm lẫn trong quá trình ghi chép vào vở. Sau khi đã chuẩn bị tốt giáo án truyền thống, giáo viên căn cứ vào hoàn cảnh ra đời, nội dung, đề tài, tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm, tiểu sử của tác giả để tiến hành sưu tầm và lựa chọn tranh, ảnh, âm nhạc, những đoạn phim, trang web có liên quan đến bài học. Ví dụ: Khi soạn bài “Hồi trống Cổ Thành” (Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Ngữ văn - Lớp 10), chúng ta nên sưu tầm những tranh ảnh về tác giả La Quán Trung, về tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa”, hình ảnh của Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị và liên quan đến đoạn trích; sưu tầm bộ phim Tam quốc diễn nghĩa, sau đó chúng ta dùng phần mềm VCD “cut” cắt đoạn phim có liên quan đến bài học. Khi soạn bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử (Ngữ văn - Lớp 11 ), ta có thể sưu tầm bài ngâm thơ Đây thôn Vĩ Dạ và coppy một số hình ảnh về thiên nhiên và con người xứ Huế, cảnh thôn Vĩ… để học sinh cảm nhận thêm được âm điệu ngọt ngào, giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 6 Hoặc soạn bài “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh (Ngữ văn - Lớp 12 ), chúng ta sưu tầm bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa - Nhạc và lời: Trần Hoàn, bộ phim tài liệu: Chân dung một con người và một số tranh của Bác vẽ, những hình ảnh của Bác Hồ lúc đọc bản tuyên ngôn Muốn soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử có hiệu quả hơn, chúng ta cần chuẩn bị, sử dụng các đồ dùng dạy học khác để hỗ trợ nếu không có điều kiện để đưa vào giáo án như băng cassette ghi âm các chương trình trên đài truyền hình, đài phát thanh, các tờ báo, tạp chí có liên quan đến bài dạy. 1. 3. Các phương pháp soạn giáo án. 7 Trước hết cần nắm vững các thao tác sử dụng phần mềm PowerPoint như: làm việc với tập tin, quản lí các slide, định dạng slide, chọn dạng màu nền, nhập văn bản, hiệu chỉnh văn bản, sử dụng các công cụ vẽ, sử dụng Wordart, chèn hình ảnh, âm thanh, phim, thiết lập biểu đồ, chèn nút điều khiển, thiết lập hiệu ứng, chọn dạng hiệu ứng 1. 3.1.Các bước thực hiện. - Hoàn chỉnh giáo án trên word (gồm đầy đủ và chi tiết các hoạt động). - Thiết kế các slide hỗ trợ và tạo hiệu ứng như dự kiến. - Chuẩn bị thêm các phương tiện khác (nếu cần thiết): bảng phụ, tài liệu trực quan… - Kiểm tra, đánh giá bước đầu toàn bộ giáo án và các slide hỗ trợ trước khi lên lớp. 1. 3.2. Những lưu ý khi tạo slide.  Sử dụng màu sắc trong các trang trình chiếu. Để có những trang trình chiếu thu hút và ấn tượng, ngoài nội dung khoa học ra, chúng ta phải biết sử dụng màu sắc hợp lí: chọn màu, phối màu giữa nền và chữ, phối màu giữa các dòng văn bản. Nếu chữ viết trong một trang chỉ có một màu duy nhất, người đọc sẽ rất nhàm chán (ngoại trừ trường hợp, trên trang đó chỉ chứa một loại nội dung duy nhất). Ngược lại, sử dụng quá nhiều màu sắc trong một trang hoặc trong một bài giảng sẽ làm cho học sinh hoặc thích thú với màu sắc mà không tập trung vào nội dung bài học, hoặc có cảm giác khó chịu, dẫn đến phản tác dụng. Chỉ nên sử dụng nhiều nhất là 5 màu trong mỗi trang bài giảng.  Chữ viết trong trang trình chiếu 8 - Kiểu chữ: 2 kiểu chữ thường được chọn nhất là: Times New Roman và Arial. Chú ý: cùng một cỡ chữ nhưng chữ Arial lớn hơn Times New Roman 1 bậc. - Cỡ chữ: nếu không phải là đề mục của bài thì nên dùng cỡ chữ 24 (trường hợp bất khả kháng, phải viết nhiều chữ trên một trang thì có thể nhỏ hơn) và lớn nhất là 28, 32. - Số chữ trên một trang trình chiếu: vấn đề này cũng cần lưu ý. Để các trang trình chiếu chứa đủ nội dung cơ bản của bài học, không nhất thiết phải viết nhiều, viết nguyên câu, viết hết mọi điều như trong sách giáo khoa, có thể làm như sau: + Thay vì viết nguyên câu, ta chọn từ khóa hoặc cụm từ khóa cho chính xác để đưa lên màn hình thay cho câu ấy. + Nếu không có gì đặc biệt, trên mỗi trang nên có khoảng từ 10 đến 15 dòng, mỗi dòng không quá 10 chữ để trang trình chiếu được tập trung và sáng sủa. - Việc sử dụng WordArt: chú ý không chọn những mẫu quá cầu kì hoặc khó đọc.  Sử dụng các hiệu ứng (Effect) trên trang trình chiếu, và các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh. Cần hạn chế sử dụng các effect “quay lộn”, “bay nhảy”. Các effect vui mắt nhưng không cần thiết, không đúng lúc sẽ gây thích thú cho các em nhưng không phải với nội dung bài giảng mà là với phần mềm của máy tính. Cho nên chỉ nên sử dụng các effect vừa phải, đảm bảo ở mức đủ sinh động: - Nên dùng một số kiểu cho màn hình xuất hiện (Animation Schemes): Grow and exit, Boumerang and exit, Title arc, Compress, Big title, Unfold, Rise up, Bounce, Ellipse motion, Float. Mỗi phần nên dùng một kiểu thống nhất. 9 - Các kiểu xuất hiện chữ (Custom Animation) thì nên sử dụng hạn chế ở một vài effect như: Box, Diamond, Rise up, Ease In hoặc những chức năng tương tự. Chú ý, cho thực hiện nhanh để không mất thời gian và nhàm chán (chọn Fast hoặc Very Fast trong ngăn Speed). Khi thiết lập và chọn dạng hiệu ứng hoạt hình, có thể chọn chế độ Automaticaly hay On Mouse click tuỳ theo năng lực sử dụng giáo án và giảng dạy của giáo viên. Tuy nhiên nên chọn chế độ On Mouse click để giáo viên chủ động click chuột khi giảng dạy, chủ động về thời gian bài dạy và thích hợp với bộ môn Ngữ văn. Khi thiết lập và chọn dạng hiệu ứng âm thanh, trong phần mềm PowerPoint có các dạng âm thanh khác nhau, cần chọn các loại âm thanh phù hợp với tính chất, tư tưởng của bài dạy. Có slide nên thiết lập âm thanh nhưng có phần không cần vì chúng ta khi giảng dạy vừa cho hiển thị slide vừa giảng bài, nếu có quá nhiều âm thanh hoặc âm thanh không phù hợp thì vừa ồn vừa có tác dụng phản cảm đối với học sinh khi tiếp thu bài học. Ví dụ : Trong slide có tên bài học, tên tác phẩm, tên tác giả, câu hỏi đặt vấn đề thì nên chọn chế độ hoạt hình tự động Automaticaly và thiết lập, chọn dạng âm thanh. Thế nhưng trong phần các slide có các nội dung chính của bài học thì không nên thiết lập chế độ hoạt hình tự động mà nên chọn chế độ click chuột và không định dạng âm thanh Chú ý: Nên chọn nhiều hiệu ứng hoạt hình và âm thanh khác nhau để không gây nhàm chán cho học sinh, đồng thời thích hợp với các phần của bài dạy. Khi sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài học cần lựa chọn những hình ảnh, những bức tranh tiêu biểu phù hợp với từng phần và toàn bộ bài học. Không nên sử dụng nhiều hình ảnh có nội dung ít liên quan đến bài học vì chúng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của bài dạy, ảnh hưởng đến sự cảm nhận văn chương của học sinh. 10 [...]... Để giờ dạy bằng giáo án điện tử đạt hiệu quả, ta phải thực hiện tốt các khâu: soạn bài – trình chiếu – và hướng dẫn học sinh ghi chép Căn cứ vào thực tế giảng dạy ở một số lớp và dự giờ của các đồng nghiệp, tôi mạnh dạn đề ra những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy, học môn Ngữ Văn ở trường THPT Bá Thước như sau: Đối với phân môn Đọc văn: trong. .. sử dụng giáo án điện tử không làm rõ được đổi mới phương pháp, bởi lạm dụng máy chiếu sẽ không gợi được trí tưởng tượng của học sinh, giờ học sẽ rời rạc, xơ cứng, học sinh không cảm thụ được nét đẹp của văn chương 2.2 Thực trạng của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy, học Văn ở nhà trường THPT Bá Thước Qua thực tế dự giờ của các đồng nghiệp và cũng chính từ bản thân, tôi thấy khi sử dụng. .. dạy học của giáo viên và học sinh hiện nay Thực tế đã chứng minh những hiệu quả nhất định mà phương pháp dạy học mới này mang lại trong việc phát huy tính tích cực, chủ động và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh Để soạn giáo án điện tử và giảng dạy môn Ngữ văn có hiệu quả đòi hỏi sự cố gắng không ngừng trong quá trình tự học của mỗi giáo viên Bởi vì để hoàn thành giáo án điện tử cho một tiết dạy, ... án điện tử 2.2 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 29 Tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao kĩ năng, phương pháp sử dụng giáo án điện tử cho giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở các nhà trường THPT 2.3 Đối với nhà trường Tăng cường sự quan tâm, vạch kế hoạch, có biện pháp khuyến khích, tổ chức các kì hội giảng sử dụng giáo án điện tử vào giảng dạy, đặc biệt là môn Ngữ văn để tạo hứng thú cho học. .. Có như vậy việc giảng dạy mới đạt hiệu quả cao Bên cạnh đó, chất lượng của một giờ dạy Văn bằng giáo án điện tử còn phụ thuộc rất nhiều vào quá trình học bài cũ, chuẩn bị bài mới và khả năng tiếp thu của học sinh Mặt khác, khi dạy học bằng giáo án điện tử, ngoài những phần đã soạn ở trong giáo án, chúng ta cũng phải xen vào một số đoạn thuyết giảng để tạo điều kiện cho học sinh cảm thụ văn học một cách... đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Tác dụng của việc sử dụng phép tu từ đó?” thì sẽ tạo được hứng thú và khơi gợi khả năng nắm bắt tri thức của học sinh 19 Đối với các bài Văn học sử: việc giảng dạy văn học sử không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tốt nhất, bởi lẽ khác với việc giảng dạy tác phẩm văn chương, người giáo viên giúp học sinh đi tìm hiểu một tác phẩm nghệ thuật, thì kiến thức văn học sử. .. văn: trong chương trình Ngữ văn THPT có rất nhiều bài Đọc văn có thể lựa chọn để dạy bằng giáo án điện tử, bởi nó sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc truyền thụ kiến thức của giáo viên và lĩnh hội tri thức của học sinh Ví dụ 1: Dạy bài bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường bằng PowerPoint sẽ rất có hiệu quả, bởi nó sẽ đem đến trực quan sinh động cho học sinh thông qua những... Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2.1 Thực trạng chung 12 Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Ngữ văn Đó là một chuyển biến đáng mừng, đáng trân trọng, cần phát huy Song không phải ai, không phải lúc nào tiết dạy bằng giáo án điện tử cũng phát huy hết hiệu quả Biểu hiện phổ biến nhất trong các giờ gọi là dạy bằng giáo án điện tử là việc giáo viên... các em Đối với học sinh, do tính chất của bài học tương đối khô khan cho nên các em ít hứng thú, mặt khác chưa phải học sinh nào cũng tích cực chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức, biết học đúng cách để có thể tiếp thu đầy đủ nội dung của một bài văn học sử Vì thế, để đạt hiệu quả cao khi dạy các bài học này, giáo viên nên chọn dạy bằng giáo án điện tử 20 Ví dụ: Dạy bài: Khái quát văn học Việt Nam... giảng dạy Ngữ văn là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi tính đặc thù của bộ môn, song từ thực tế cho thấy giảng dạy, vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ văn thật sự mang lại hiệu quả không nhỏ mà bất kì người giáo viên nào cũng có thể nhận ra 15 Rõ ràng, hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới bằng giáo án điện tử không thể phủ nhận nếu chúng ta có phương pháp sử dụng hiệu quả Nếu được đầu . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT& quot; 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 tưởng tượng của học sinh, giờ học sẽ rời rạc, xơ cứng, học sinh không cảm thụ được nét đẹp của văn chương. 2.2. Thực trạng của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy, học Văn ở nhà trường. tử trong hoạt động dạy, học môn Ngữ Văn ở trường THPT Bá Thước như sau: Đối với phân môn Đọc văn: trong chương trình Ngữ văn THPT có rất nhiều bài Đọc văn có thể lựa chọn để dạy bằng giáo án điện tử,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT, SKKN Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT, SKKN Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT, B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ khóa liên quan