0

SKKN Đề xuất một số hoạt động giảng dạy speaking Tiếng Anh 10

39 3,938 14
  • SKKN Đề xuất một số hoạt động giảng dạy speaking Tiếng Anh 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 12:53

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY SPEAKING TIẾNG ANH 10" A. ĐẶT VẤN ĐỀ: A. MỞ ĐẦU 1. Thực trạng vấn đề: Trong xu thế và tiến trình hội nhập hiện nay, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên việc dạy và học tiếng Anh ngày càng được xã hội quan tâm, chương trình và phương pháp giảng dạy ngày càng được đổi mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học. Người dạy đã vận dụng các thủ thuật và hoạt động để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển và nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đa phần giáo viên bám nhiều vào sách giáo khoa mà ít đầu tư cho việc thiết kế đa dạng các hoạt động. Học tiếng Anh là để giao tiếp, tuy nhiên trong những tiết dạy Speaking, học sinh chủ yếu là viết và nói rất ít, sau những tiết Speaking, học sinh không biết vận dụng được kiến thức để sử dụng trong những tình huống cụ thể. điều này đặt ra yêu cầu cho người giáo viên là phải tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả các tiết Speaking và làm cho học sinh cảm thấy dễ dàng và hứng thú với môn học Giáo học pháp đã chỉ rõ rằng, ngôn ngữ chỉ phát triển khi nó ở trong một tình huống cụ thể. Học sinh vùng nông thôn có ít cơ hội hay có thể nói là không có cơ hội để một lần được tiếp xúc với người bản địa cho nên không còn cách nào hay hơn là phát huy tối đa khả năng giao tiếp trong các tiết Speaking trên lớp. Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy môn tiếng Anh lớp 10 trong nhiều năm qua, tôi luôn băn khoăn nhiều về vấn đề phát triển khả năng giao tiếp cho học sinh không chỉ trên lớp mà còn trong cuộc sống hàng ngày, làm thế nào để học sinh tự tin nói những câu giao tiếp đơn giản, phát triển tư duy ngôn ngữ và và đặc biệt là chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập và khi làm việc sau này. Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm và đã vận dụng thành công, nay tôi xin giới thiệu cho các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo qua đề tài: “Đề xuất một số hoạt động dạy SPEAKING Tiếng Anh 10” 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: Một số thủ thuật dạy Speaking lớp 10 nhằm giúp giáo viên tiếng Anh có nhiều sự lựa chọn để áp dụng cho lớp dạy của mình tùy vào từng đối tượng cụ thể: hệ thống hóa kiến thức, tạo tình huống giao tiếp cụ thể, phát triển tư duy ngôn ngữ, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Học sinh phải thực hiện các hoạt động theo thiết kế riêng của giáo viên, không lạm dụng sách học tốt, không rập khuôn theo sách giáo khoa, học sinh thực hành theo cặp, theo nhóm có hiệu quả, giúp học sinh giao tiếp, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. 3.Phạm vi nghiên cứu: Giới thiệu một số hoạt động để dạy các tiết Speaking- sách giáo khoa lớp 10 chương trình chuẩn. I. Phương pháp tiến hành: 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài: 1.1 Cơ sở lí luận: Mục tiêu cuối cùng của việc học ngôn ngữ là giao tiếp. Ngữ pháp và các kĩ năng khác cũng rất quan trọng nhưng tựu trung lại là cũng nhằm hỗ trợ mục tiêu này. Chính cách kiểm tra, đánh giá quá đặt nặng đến ngữ pháp, đọc hiểu và viết vô hình chung là lực cản đối với việc dạy và học đối với kĩ năng này, dẫn đến việc dạy và học đối phó. đây: Giáo viên tổ chức tốt các tiết dạy Speaking trên lớp vì những lí do cơ bản sau - Yêu cầu học sinh thực hành những kĩ năng, vận dụng được những kiến thức mà các em đã học trên lớp. - Giúp học sinh khắc sâu thêm kiến thức. - Cho học sinh làm quen với việc làm việc theo các chủ đề lớn, phương pháp làm việc theo cặp, theo nhóm, chia sẻ ý tưởng cá nhân mang tính tương tác cao, những hoạt động cần nhiều thời gian và cần tìm kiếm các nguồn thông tin bên ngoài (như thông tin trên thư viện, trên mạng điện tử, hoặc thông tin từ chính học sinh) Giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Chỉ có giao tiếp thì ngôn ngữ mới phát triển từ đó phát triển tư duy, nó có thể cải thiện trí nhớ và sự hiểu biết. Tham gia trực tiếp vào các hoạt động giúp cải thiện kỹ năng học tập và thái độ của học sinh đối với môn học, và chỉ ra cho học sinh rằng việc học có thể diễn ra bất cứ nơi nào, không chỉ trong trường ( khi giao nhiệm vụ tương tự cho học sinh tiếp tục luyện tập ở nhà nhưng ở mức độ cao hơn.) 1.2 Cơ sở thực tiễn: Theo như những gì tôi quan sát, cách dạy các tiết Speaking của hầu hết giáo viên hiện nay có một số hạn chế sau: Một là, trừ những tiết có giáo viên khác dự giờ, giáo viên thường bám vào các Tasks của SGK. Với những dạng yêu cầu này, học sinh làm bài thụ động, chưa phát triển tư duy ngôn ngữ, lạm dụng sách học tốt để đối phó, hoặc học sinh sử dụng sách cũ có đáp án sẵn, thậm chí là giáo viên còn làm thay cho học sinh luôn. Hai là, đôi lúc giáo viên có tổ chức một số hoạt động hỗ trợ nhưng lại không kiểm tra, không cho điểm, hoặc kiểm tra nhưng chưa thu hút được tất cả học sinh. Ba là, giáo viên chưa áp dụng triệt để phương pháp giao tiếp khi dạy, giáo viên còn nói nhiều, kiểm soát lớp học nhiều ( teachers centred), ít phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh. Giáo viên tổ chức các hoạt động Pairwork, Groupwork chưa hiệu quả để các em có thể hỗ trợ nhau. Chúng ta e ngại việc các em yếu sẽ thụ động và không làm gì cả và học sinh sẽ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi luyện tập. điều này khắc phục được thôi vì chúng ta có thể gọi học sinh yếu của nhóm lên trả bài và lấy điểm cho cả nhóm, như vậy các em sẽ phải giúp nhau làm tốt các Tasks mà giáo viên đưa ra. Cuối cùng là, một trong những nội dung thi tốt nghiệp và đại học làm học sinh lo lắng là các câu giao tiếp. Mà muốn làm tốt loại bài tập này, các em cần có kiến thức rộng, đa dạng nhưng quan trọng nhất đó chính là các tình huống cụ thể. Một tình huống giao tiếp không phải học thuộc lòng mà khi giao tiếp nhiều lần là tự ăn sâu vào trong tiềm thức. 2. Biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp: 2.1 Biện pháp tiến hành: + Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa. + đọc các tài liệu liên quan. + Thiết kế một số hoạt động dạy Speaking Tiếng Anh 10. + Thực hành trên lớp dạy, quan sát. + Lấy ý kiến phản hồi từ học sinh. + Dựa vào kết quả đạt được, rút kinh nghiệm. 2.2. Thời gian tạo ra giải pháp: Qua thời gian giảng dạy lớp 10 chương trình mới 5 năm. I. Mục tiêu: B. NỘI DUNG Cách thiết kế các hoạt động dạy Speaking tiếng Anh 10 nhằm mục tiêu: + Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. + Tăng thời lượng nói của học sinh (students’ talking time) trong giờ học chính trên lớp và giờ kiểm tra bài cũ. + Học sinh thấy được ý nghĩa thiết thực của việc giao tiếp, có thể nhớ và nói về các vấn đề này một cách logic. + Cải thiện kĩ năng giao tiếp của học sinh. + Phát huy được vài trò trung tâm của người học. + Phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh không chỉ trong học tiếng Anh mà trong các hoạt động học tập và những hoạt động khác của cuộc sống. II. Mô tả giải pháp của đề tài: 1. Thuyết minh tính mới: Thay vì bám cố định vào các Tasks của sách giáo khoa, tôi thiết kế một số hoạt động khác như: + Làm gián đoạn câu chuyện bằng thông tin sai (Interrupting stories): đây là hoạt động rất thú vị dành cho học sinh luyện kĩ năng nói , nghe và một số kĩ năng khác. Theo cách này, giáo viên (có thể là học sinh) sẽ kể lại một câu chuyện mà học sinh biết rõ có chứa một số thông tin sai. Trong lúc nghe câu chuyện, nếu nghe thấy thông tin sai, học sinh khác sẽ dừng câu chuyện và sửa thông tin đó. + Phỏng vấn ( Interviews): Tên của hoạt động đã chỉ ra rõ cách làm này. Một học sinh sẽ lên phía trước để đóng vai một bác sĩ, một người nổi tiếng, một cầu thủ …và những học sinh khác đưa ra các câu hỏi. + Tìm người … (Find someone who …): Học sinh sẽ đưa ra thông tin hoặc hỏi thông tin từ bạn bè và sau đó báo cáo trước lớp. Sau đó giáo viên( có thể là học sinh) sẽ hỏi Ai vậy? (Who?) và các học sinh khác sẽ trả lời đó là ai. Hoạt động này rất thú vị vì nó giúp học sinh phát triển phản xạ và rèn luyện kĩ năng. + Cung cấp hội thoại mẫu ( Providing a dialogue): Nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh có thể tự mình tạo các đoạn hội thoại và sau đó luyện tập, luyện tập thay thế. Hoạt động này khá dễ và quen thuộc nên học sinh sễ hứng thú khi học. + Hỏi (Twenty questions): Họat động này có thể tiến hành như sau: - Trước tiên giáo viên cho 1 từ hay một cụm từ về đề tài nào đó( tên của một thành phố, tên của một tổ chức…) - Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra đáp án bằng cách đưa ra các câu hỏi Yes – No. Giáo viên có thể giới hạn số lượng các câu hỏi tùy vào độ khó của đề tài đưa ra. + Báo cáo- thuyết trình (Reporting a presentation): Học sinh sẽ báo cáo lại những gì chúng đã học, chúng đã đọc, những gì chúng đã thảo luận. Rõ ràng đây là một hoạt động khó, vì thế học sinh phải chuẩn bị kĩ và có thể báo cáo theo nhóm hoặc thay phiên nhau báo cáo. + Thảo luận ( Discussions): Học sinh sẽ thảo luận và cho ý kiến về một đề tài được đưa ra dựa trên kiến thức chúng vừa mới học. + Câu hỏi thăm dò ( Questionaire): Giáo viên sẽ chuẩn bị cho học sinh một phiếu thăm dò. Học sinh đọc thông tin, đánh dấu, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu và báo cáo. [...]... của các lớp giảng dạy ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ qua kết quả học tập của học sinh khối 10, trong kết quả thi HSG Tỉnh( nhiều năm liền đạt) và kết quả tốt nghiệp trong những năm vừa qua Năm học 2009 – 2 010 Năm học 2 010 – 2011 Lớp dạy Tỉ lệ đạt TB Lớp dạy Tỉ lệ đạt TB 10A2 83,2% 10A3 90,2% 10A7 71,7% 10A8 ( Học kì I) Lớp dạy Tỉ lệ đạt TB 75,3% 10A10 Năm học 2012 – 2013 53,4% 10A1 100 % ( Năm... 83,2% 10A3 90,2% 10A7 71,7% 10A8 ( Học kì I) Lớp dạy Tỉ lệ đạt TB 75,3% 10A10 Năm học 2012 – 2013 53,4% 10A1 100 % ( Năm học 2011-2012 không được phân công giảng dạy khối 10) đồng thời với việc thiết kế các hoạt động dạy nói các tiết Speaking tiếng Anh 10, ... Trong hoạt động này, học sinh sẽ cho từ ngữ, ý tưởng về đề tài được đưa ra bởi giáo viên, ý tưởng được phát triển một cách tự do + Phát triển ý tưởng ( Possible ideas ): Hoạt động này có thể được xem như là trò chơi ( game) Học sinh sẽ đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt dựa trên những gì mà chúng đã học cho đến khi không thể còn một ý tưởng phù hợp nào nữa + Trò chơi ( Games): Games là hoạt động phổ... dụng: Tôi đã áp dụng 5 năm trong qua trình giảng dạy, học sinh hứng thú hơn Sau mỗi tiết dạy, tôi rút kinh nghiệm và bổ sung thêm những hoạt động bổ trợ, khả năng giao tiếp của học sinh tăng lên đáng kể Với những hoạt động này, chúng ta có thể áp dụng với tất cả các đối tượng học sinh Tùy vào nội dung bài học là đơn giản hay phức tạp, chúng ta yêu cầu các em hoạt động theo nhóm, cặp hay cá nhân Tùy vào... các hoạt động dạy Speaking cho lớp 10 này giúp cho giáo viên có nhiều cơ hội lựa chọn áp dụng vào lớp dạy của mình, giúp cho học sinh phát triển tư duy, tăng cường phản xạ và cải thiện kĩ năng giao tiếp, nhớ các mẫu câu nhiều nhờ các em thực hành thường xuyên một cách logic, khoa học Học sinh ngày càng yêu thích đối với môn học Học sinh rất có lợi thế khi làm các bài tập giao tiếp trong các đề thi tốt... bài một cách lưu loát, đầy đủ các ý, đúng ngữ pháp và logic + Với học sinh trung bình- khá, ta gợi ý một số ý chính, yêu cầu học sinh thực hiện, nói đầy đủ ý và dần nâng cao + Còn với học sinh yếu gợi ý kĩ hơn, hoặc cho yêu cầu riêng, từ vựng riêng, các em thực hiện một số thao tác cơ bản rồi luyện tập, sau đó trình bày theo hướng dẫn, gợi ý của giáo viên… 3 Lợi ích kinh tế - xã hội: Áp dụng các hoạt. .. kì một hoạt động nào cũng được xem là Games khi chúng ta muốn học sinh thực hiện và muốn tìm ra người chiến thắng Rõ ràng Games rất tích cực và mang tính thúc đẩy cao Giáo viên có thể thiết kế các trò chơi phù hợp với từng lớp học cụ thể, từng đối tượng cụ thể nhằm lôi kéo nhiều học sinh tham gia Cụ thể với các tiết SPEAKING 10 như sau: ACTIVITY 1: INTERRUPTING STORY A Bài mẫu Interrupting Story: SPEAKING. .. B Những bài có thể áp dụng 1 Reporting : SPEAKING OF UNIT 4 An example of reporting presentation after Interviews Hanh went to Long Bien lower- secondary school She had 10 subjects to learn at school She went to school in the morning and often had 5 classes each morning She liked exams because it helped her practice herself ……… 2 Reporting a presentation SPEAKING OF UNIT 5 After students do all the... discussions ) SPEAKING OF UNIT 7 Students work in groups to do the discussion The teacher helps them with some suggested questions: 1 What are the different types of the mass media ? 2 What features do they have in common ? 3 What are their distinctive features ? 4 Rank types of the mass media in the order of importance Explain ? 2 Ranking Discussion: SPEAKING OF UNIT 9 In Task 1 of this speaking period,... …………………………………………… 3 Discussions: SPEAKING OF UNIT 10 In this activities, students will discuss the advantages and disadvantages of the zoos of the new kind Example: - If animals live in the zoos of the new kind, they are well taken care of - Animals in the zoos of the new kind may endanger the keepers ………………………………………………………………… ACTIVITY 8: QUESTIONNAIRE A Bài mẫu Questionnaire SPEAKING OF UNIT 7 The teacher . tham khảo qua đề tài: Đề xuất một số hoạt động dạy SPEAKING Tiếng Anh 10 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: Một số thủ thuật dạy Speaking lớp 10 nhằm giúp giáo viên tiếng Anh có nhiều . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY SPEAKING TIẾNG ANH 10& quot; A. ĐẶT VẤN ĐỀ: A. MỞ ĐẦU 1. Thực trạng vấn đề: Trong xu thế và tiến trình hội nhập. thời gian giảng dạy lớp 10 chương trình mới 5 năm. I. Mục tiêu: B. NỘI DUNG Cách thiết kế các hoạt động dạy Speaking tiếng Anh 10 nhằm mục tiêu: + Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đề xuất một số hoạt động giảng dạy speaking Tiếng Anh 10, SKKN Đề xuất một số hoạt động giảng dạy speaking Tiếng Anh 10, SKKN Đề xuất một số hoạt động giảng dạy speaking Tiếng Anh 10, Thuyết minh tính mới:, B. Những bài có thể áp dụng:, B. Những bài có thể áp dụng., Lợi ích kinh tế - xã hội:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm