SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7

18 2.7K 7
SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đối với học sinh tuy đã đợc làm quen với cách học này từ lớp 6. Nhiều học sinh học kém, những học sinh học kém lời học không nắm vững kiến thức cơ bản đã đành, còn nhiều học sinh chịu khó học bài. trọng tâm của phơng pháp dạy học, bởi lẽ môn sinh học là môn học cả ngời học lẫn ngời dạy thờng xuyên phải làm, đặc biệt đối với học sinh THCS thì việc học môn sinh học là hình thức dựa trên mẫu. tài Gây hứng thú cho học sinh trong giờ sinh học lớp 7 Tác giả : Phạm Thị Hằng 13 Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trờng THCS Thiệu Dơng SKKN thuộc môn: Sinh học. Năm học: 2010- 2011

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • *. Nh÷ng luËn ®iÓm b¶o vÖ

    • B. Gi¶I quyÕt vÊn ®Ò.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan