SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

14 2,150 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:37

Phòng giáo dục Thiệu Hóa Tr ờng THCS thiệu d ơng Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài : GIO DC MễI TRNG TRONG MễN GIO DC CễNG DN TRNG TRUNG HC C S Giáo viên: Nguyễn Thị ánh Tuyết Trờng: THCS Thiệu Dơng Sáng kiến kinh nghiệm môn: Giáo dục công dân Năm học : 2010 - 2011 A.Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài Bảo vệ môi trờng là vấn đề đợc nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, vì sự phát triển bền vững toàn cầu. Con ngời là một bộ phận của thiên nhiên do đó con ngời không thể sống nổi nếu không có thiên nhiên . Nói cách khác bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Từ những năm gần đây,những dấu hiệu cho thấy nạn suy thoái môi trờng đã ngày một gia tăng do nhiều nguyên nhân,trong đó chủ yếu là do tác động của con ngời.chính vì thế con ngời cần phải quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trờng. Giáo dục môi trờng là việc làm hết sức cần thiết, thờng xuyên và liên tục.Bởi giáo dục môi trờng sẽ hình thành và phát triển kỹ năng hành động trong môi trờng của học sinh.Để thực hiện việc giáo dục môi trờng có hiệu quả,giáo viên phải có trách nhiệm xây dựng bài giảng có chất lợng,giúp học sinh nhận thức tốt vấn đề đặt ra.Bài học có tác dụng giáo dục sâu sắc và có sức lan tỏa.Bởi lẽ đạo đức đợc hình thành theo những chuẩn mực sống,tùy theo lứa tuổi, văn hóa,gia đình và tôn giáo. Xuất phát từ thực tiễn là giáo viên đứng lớp,trực tiếp dạy môn giáo dục công dân tôi xin đa ra ý tởng về việc lồng ghép vấn đề môi trờng vào một số bài trong chơng trình giáo dục công dân ở trung học cơ sở. II.Nhiệm vụ của đề tài Giáo dục cho học sinh ý thức về việc bảo vệ môi trờng sống,bồi dỡng cho học sinh lòng yêu quý môi trờng xung quanh.Hình thành trong học sinh tính tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn bảo vệ môi trờng,tài nguyên thiên nhiên.Lên án phê phán,đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện,hành vi phá hoại làm ô nhiễm môi trờng. II.Phạm vi và đối tợng nghiên cứu - Phạm vi Mức độ và nội dung của đề tài là nghiên cứu vấn đề môi trờng trong một số bài giáo dục công dân ở trung học cơ sở. -Đối tợng nghiên cứu Giáo viên dạy trung học cơ sở và học sinh học trung học cơ sở. IV.Phơng pháp -Phơng pháp điều tra :Qua tiết dự giờ của bạn bè đồng nghiệp,điều tra mức độ tiếp thu bài của học sinh. - Phơng pháp phân tích tổng hợp -Phơng pháp thục hành thực nghiệm -Phơng pháp tổ chúc trò chơi V.Thời gian thực hiện Thời gian viết đề tài từ tháng 10-2010 đến tháng 2-2011. VI.Tài liệu Sach giáo khoa và sách giáo viên giáo dục công dân lớp 6,7,8,9. Tranh ảnh về môi trờng về di sản văn hóa. B.Quá trình khảo sát thực tiễn 1.Khảo sát thực tế Trong thực tế dạy học,tôi cha thấy các em có ý thức về môi trờng và sự tác động của con ngời có ảnh hởng nh thế nào đối với môi trờng,có tới 70% số học sinh cha hiểu hết tầm quan trọng của môi trờng. 2.Biện pháp thực hiện Học sinh phải hiểu rõ môi trờng là toàn bộ các điều kiện tự nhiên và nhân tạo bao quanh con ngời có tác động đến đời sống sự tồn tại,phát triển của con ngời và thiên nhiên.Những điều kiện đó hoặc đã có sẵn trong tự nhiên (rừng cây,đồi núi sông hồ, )hoặc do con ngời tạo ra(nhà cửa,đờng sá,cầu cống ) Môi trờng tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế xã hội,tạo cho con ngời phơng tiện sinh sống,phát triển trí tuệ đạo đức tinh thần. Để chúng ta có một cuộc sống bền vững thì cần phải bảo vệ môi trờng C.Nội dung đề tài Lựa chọn bài học để lồng ghép một cách phù hợp nh bài bảo vệ môi trờng và tài nguyên thiên nhiên,bài bảo vệ di sản văn hóa,bài xây dựng gia đình văn hóa, bài đạo đức và kỷ luật(lớp 7);bài yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên(lớp 6)bài góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân c(lớp 8) 1.Xác định nội dung kiến thức Khi dạy bài bảo vệ di sản văn hóa,việc bảo vệ di sản văn hóa chính là bảo vệ môi trờng tự nhiên , môi trờng sống của con ngời.Bảo vệ di sản văn hóa có ý nghĩa lịch sử,ý nghĩa giáo dục truyền thống,ý nghĩa văn hóa,giá trị kinh tế xã hội.Ngày nay di sản văn hóa có ý nghĩa kinh tế xã hội không nhỏ.ở nhiều nớc du lịch sinh thái ,văn hóa đã trở thành ngành kinh tế có thu nhập cao,đợc gọi là ngành kinh tế không khói đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế trong thời đại hội nhập cùng phát triển. Nh vậy khi giảng bài này giáo viên có thể lồng ghép vào phần ý nghĩa của di sản văn hóa và phần những quy định của pháp luật để giáo dục về bảo vệ môi trờng cho học sinh. Hoặc khi dạy bài yêu thiên nhiên , sống hòa hòa hợp với thiên nhiên,giúp học sinh hiểu thiên nhiên chính là một bộ phận của môi trờng.Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con ngời,cần thiêt đối với sự phát triển kinh tế.Bởi vì thiên nhiên cho con ngời không khí để thở,để rèn luyện sức khỏe,để vui chơi giải trí,tham quan du lịch.Thiên nhiên tốt là điều kiện để các ngành kinh tế công-nông nghiệp,lâm nghiệp,du lịch phát triển.Nh vậy có thể giáo dục bảo vệ môi trờng cho học sinh ở phần vai trò của thiên nhiên và phần trách nhiệm của học sinh. 2.Chuẩn bị Trong bất cứ tình huống,bất cứ một vấn đề gì nếu có đủ thông tin tìm hiểu thì chúng ta sẽ có quyết định đúng đắn chính xác hơn tác dụng giáo dục sẽ hiệu quả hơn.Cho nên phải chuẩn bị tốt các yêu cầu cần thiết từ thiết kế bài giảng,t liệu cho đến sử dụng đồ dùng.Nh thờng lệ để thiết ké bài giảng tốt cần có kế hoạch chuẩn bị đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh: a.Chuẩn bị của học sinh:Ví dụ khi dạy bài bảo vệ di sản văn hóa có thể chuẩn bị nh sau: -Nhóm 1:Tìm tranh ảnh về danh lam thắng cảnh bị ô nhiễm(nh biển Sầm Sơn bị khách du lịch và ngời dân vứt rác bừa bãi,Vịnh Hạ Long bị khắc tên chằng chịt lên các vách đá của các hang động. -Nhóm 2:Tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa(nh các cổ vật quý hiếm của quốc gia bị đánh tráo đanh cắp,các di tich lịch đang bị xuống cấp vì không có ngời trông coi bảo vệ) - Nhóm 3:Tìm hiểu về di sản phi vật thể nh còn có trờng hợp hát xuyên tạc các làn điệu dân ca,các nghệ nhân ca trù ,tuồng,chèo già hoặc chết Hoặc bài bảo vệ môi trờng và tài nguyên thiên nhiên có thể cho học sinh tìm tranh ảnh về rừng bị chặt phá làm nơng rẫy,động vật quý hiếm đang mất dần nh bò tót bò rừng ở khu bảo tồn Ea Sô-huyện Ea Kar-Đắc Lăc;VooC ngũ sắc ,vợn má đen ở v- ờn quốc gia phong nha kẻ bàng;việc lạm dụng thuốc trừ sâu,thuốc bảo vệ thực vật làm môi trờng nông thôn bị ô nhiễm,đất bị ô nhiễm dầu và kim loại ở mức độ nguy hiểm, nớc nguồn cạn kiệt khiến lún mặt đất Giáo viên giao nhiệm vụ cho cả lớp :Suy ngẫm về những hình ảnh tìm đợc ? Bản thân đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trờng,bảo vệ di sản văn hóa. Tìm đọc điều 5,điều 6,điều 10,điều 13 luật di sản văn hóa và trả lời câu hỏi vì sao nhà nớc ban hành di sản văn hóa. b.Chuẩn bị của giáo viên Tìm t liệu hình ảnh nh đã giao cho học sinh,sau đó chọn lọc hình ảnh vừa đủ,phù hợp với nội dung bài dạy.Chẳng hạn chọn 4-5 hình ảnh về di sản văn hóa vật thể,di sản văn hóa phhi vật thể bị ô nhiễm cho học sinh tự suy ngẫm,trình bày trớc lớp suy nghĩ chính kiến của mình khi đợc xem những hình ảnh đó(nh móc túi khách du lịch,một góc rừng Cúc Phơng bị chặt phá ) Giáo viên hớng dẫn học sinh nghiên cứu bài học từ t liệu,từ hệ thống câu hỏi nhm giúp học sinh hiểu sâu sắc. Danh lam thắng cảnh là cảnh đẹp tự nhiên của đất nớc,là tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng thể hiện môi trờng sống trong lành nên thu hút khách tham quan du lịch mang lại giá trị kinh tế lớn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.Đồng thời khơi gợi cho các em niềm tự hào về quê hơng đất nớc.Từ đó bồi dỡng cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử,từ việc nghiên cứu tìm hiểu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể bị ô nhiễm giáo viên khắc sâu cho học sinh ý thức bảo tồn vun đắp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Qua hớng dẫn tìm hiểu để khẳng định bảo vệ di sản văn hóa chính là chúng ta đang bảo vệ môi trờng. Tìm hiểu thực tế học sinh để có phơng pháp dạy phù hợpvới từng đối tợng học sinh.Với học sinh lớp 6 cần có những câu hỏi phù hợp nh :?Hành vi nào là phá hoai thiên nhiên?(Vứt rác bừa bãi,đổ nớc thải không đúng nơi quy định,chặt cây rừng trái phép,săn bắt động thực vật quý hiếm,làm ô nhiễm nguồn nớc );?Tác hại của những hành vi đó?(Làm thiên nhiên bị tàn phá, ảnh hởng đến môi trờng sống,lũ lụt đe dọa ;?Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên?(Nâng cao ý thức trách nhiệm nh không bẻ cây lấy lộc ,hái hoa trong công viên,không vứt rác bừa bãi,không gây ô nhiễm môi trờng,tiết kiệm nguồn nớc;tuyên truyền vận động mọi ngời cùng thực hiện,kiên quyết đấu tranh với những hành vi phá hoại thiên nhiên,giữ gìn và bảo vệ lá phổi xanh mà thiên nhiên trao tặng cho chúng ta). Khi dạy bài bảo vệ môi trờng và tài nguyên thiên nhiên có thể đặt câu hỏi:?Môi tr- ờng là gì? ?Thành phần của môi trờng bao gồm các yếu tố nào?Em hiểu thế nào là ô nhiễm môi trờng? Môi trờng và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng nh thế nào?Cần có nhũng biện pháp gì để bảo vệ môi trờng và tài nguyên thiên nhiên? Giáo viên có thể tổ chức trò chơi phân loại các hành vi bảo vệ hoặc phá hoại môi trờng,giáo viên có thể vẽ hoặc ghi bằng chữ các hành vi ra giấy nhỏ, chia học sinh thành những đội thi ghép những hành vi tốt , không tốt.Dạy học bằng tổ chúc trò chơi có nhiều hiệu quả vì nó thu hú sự tham gia của học sinh.Trong cuộc chơi mọi ngời đều bình đẳng và đều cố gắng thể hiện hết mình.Vì vậy tổ chức trò chơi chẳng những là biện pháp để tăng cờng hứng thú cho học sinh trong học tập nâng cao sự chú ý,làm giảm trạng thái tâm lý mệt mỏi trong quá trình học , mà còn là biện pháp rèn luyện các kỹ năng ứng xử,giao tiếp,giúp các em tự tin hơn trong học tập và trong hoạt động xã hội. c.Kết quả Để có một giờ dạy tốt giáo viên và học sinh phải chuẩn bị chu đáo các khâu cần thiết,ngời giáo viên phải thực sự trăn trở,gắn trách nhiệm của mình trong mỗi việc làm.Bài dạy vừa phải khắc sâu kiến thức vừa có tác dụng giáo dục đạo đức cho học sinh. Trong quá trình dạy học tôi thấy việc lồng ghép giáo dục môi trờng là rất cần thiết và phù hợp bởi vì thực trạng hiện nay môi trờng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nhng vẫn còn nhiều ngời cha thực sự quan tâm hay có ngời chỉ vì lợi ích riêng mà quên đi lợi ích chung của bao ngời.Vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải trang bị cho các em kiến thức về môi trờng,phải có ý thức bảo vệ môi trờng từ những bài học trong cuộc sống thực tế.Bảo vệ môi trờng ,bảo vệ di sản văn hóa là trách nhiệm chung của chúng ta,của toàn xã hội,đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong quá trình lồng ghép giáo dục môi trờng vào bài dạy tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi : Đợc sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp,nhà trờng ,phòng giáo dục đã góp ý kiến để rút kinh nghiệm.Các phơng tiện thông tin đại chúng đã cung cấp nhiều thông tin sự kiện về ván đề liên quan đến nội dung bài học. Khó khăn : Phải có nhiều thời gian công sức để tìm t liệu nh để có nhiều tranh ảnh cần phải nhiều thời gian và sự giúp đỡ của bè bạn đồng nghiệp.Phơng tiện máy móc cho dạy học còn quá khó khăn(1 trờng/1máy chiếu) thì khó nói đợc việc thực hiện thờng xuyên cho nên việc rèn luyện sử dụng máy của giáo viên có phần hạn chế. Qua thực tiễn dạy học môn giáo dục công dân,bằng sự nỗ lực của bản thân cùng với quá trình tiếp thu đổi mới phơng pháp dạy học kết hợp dự giờ thăm lớp của bạn bè đồng nghiệp.Tôi đã thu đợc kết quả sau: Giỏi:30% Khá:30% Trung bình:35% Yếu:5% D.kết luận Với cơng vị là một giáo viên bộ môn,ngời trực tiếp điều hành quá trình dạy học,chúng ta cùng với học sinh là chủ thể của quá trình đó.Bởi lẽ nếu không có thầy giáo thì không có ngời dạy,không có học trò thì không có ngời học và quá trình dạy học là ở học sinh ,học sinh là chủ thể của quá trình thông qua sự tác động của thầy giáo. Trách nhiệm trớc Đảng và Nhà nớc,trớc nhân dân và học sinh,lơng tâm nghề nghiệp của ngời giáo viên,tình thơng yêu đối với hoc sinh đòi hỏi chúng ta phải mạnh dạn và thờng xuyên nghiên cứu học tập,đúc rút kinh nghiệm cải tiến đổi mới phơng pháp dạy học,nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo những ngời chủ nhân tơng lai của đất nớc. Trên đây là một số vấn đề suy nghĩ và việc làm của tôi trong việc dạy học.Trong quá trình viết bài này chắc chắn không thể không mắc phải những thiếu sót,rất mong sự góp ý trao đổi của những thầy cô,bè bạn,đồng nghiệp để bài viết tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn Thiệu Dơng tháng 3 năm 2011 Ngời thực hiện Nguyễn ánh Tuyết Kớnh cho quý thy cụ v cỏc bn. Li u tiờn cho phộp tụi c gi ti quý thy cụ v cỏc bn li chỳc tt p nht. Khi thy cụ v cỏc bn c bi vit ny ngha l thy cụ v cỏc bn ó cú thiờn hng lm kinh doanh Ngh giỏo l mt ngh cao quý, c xó hi coi trng v tụn vinh. Tuy nhiờn, cú l cng nh tụi thy rng ng lng ca mỡnh quỏ hn hp. Nu khụng phi mụn hc chớnh, v nu khụng cú dy thờm, liu rng tin lng cú cho nhng nhu cu ca thy cụ. Cũn cỏc bn sinh viờnvi bao nhiờu th phi trang tri, tin gia ỡnh gi, hay i gia s kim tin thờm liu cú ? Bn thõn tụi cng l mt giỏo viờn dy mụn Ng Vn. vỡ vy thy cụ s hiu tin lng mi thỏng thu v s c bao nhiờu. Vy lm cỏch no kim thờm cho mỡnh 4, 5 triu mi thỏng ngoi tin lng. Thc t tụi thy rng thi gian thy cụ v cỏc bn lt web trong mt ngy cng tng i nhiu. Ngoi mc ớch kim tỡm thụng tin phc v chuyờn mụn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao ). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: [...]... thông tin của mình là được Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì) Bước 3: Nếu có giao diện hiện... không Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công Nếu quý... video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây (hơn 5 tin quảng cáo) _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài _Viết bài Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công. .. thông tin ở mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này Sai sẽ không giao dịch được + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay... ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày... đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình Nếu có gì cần hỗ trợ quý thầy cô và các bạn hãy gọi điện, hay gửi Email cho tôi, tôi sẽ giải đáp... satavina sẽ mang lại cho thầy cô Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy . là nghiên cứu vấn đề môi trờng trong một số bài giáo dục công dân ở trung học cơ sở. -Đối tợng nghiên cứu Giáo viên dạy trung học cơ sở và học sinh học trung học cơ sở. IV.Phơng pháp -Phơng. công dân ở trung học cơ sở. II.Nhiệm vụ của đề tài Giáo dục cho học sinh ý thức về việc bảo vệ môi trờng sống,bồi dỡng cho học sinh lòng yêu quý môi trờng xung quanh.Hình thành trong học sinh. tôn giáo. Xuất phát từ thực tiễn là giáo viên đứng lớp,trực tiếp dạy môn giáo dục công dân tôi xin đa ra ý tởng về việc lồng ghép vấn đề môi trờng vào một số bài trong chơng trình giáo dục công
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, SKKN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Từ khóa liên quan