0

Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6

17 1,911 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:37

. 23,1 12 46, 1 4 15,4 0 0 6C 25 4 16, 0 5 20,0 12 48,0 4 16, 0 0 0 6D 26 5 19,3 6 23,1 12 46, 1 3 11,5 0 0 Có thể thấy, với việc áp dụng phơng pháp dạy từ mới cho học sinh lớp 6, cụ thể là học sinh trờng THCS Thiệu Khánh nh đã nêu. dụng: Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số hơng pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6 tại Trờng THCS Thiệu Khánh bản thân tôi đã đạt đợc một số kết quả hết sức khả quan. Trớc hết những. cũ, từ cũ tránh đa ra một câu, mà để giải thích có một từ mới, học sinh lại gặp phải vài từ mới khác thì rất khó giải thích nghĩa của từ cần giải thích. Tóm lại các phơng pháp giới thiệu từ mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6, Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6,

Từ khóa liên quan