0

Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9

17 1,829 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:16

. Kĩ năng khai thác kênh hình trong sách giáo khoa là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình, học tập, nghiên cứu môn Địa lí nói chung và địa lí lớp 8 nói riêng. Có đợc một kĩ năng khai thác kênh. yếu đề cập đến hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 9, đồng thời đa ra những kinh nghiệm trong việc rèn luyện kĩ năng khai thác kênh hình cho học sinh khối 9. Tuy nhiên đề tài này cũng. của thực tế. Trong số đó sách giáo khoa của môn Địa lí đã có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là Địa lí 9. Thay thế cuốn Địa lí 9 cũ với toàn bộ hầu nh là kênh chữ thì ở cuốn Địa lí 9 hiện nay đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9, Rèn kỹ năng khai thác kênh hình trong địa lí 9, , Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan