SKKN Sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử 8 để làm sinh động hơn tiết học lịch sử

31 2.5K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:40

. việc: Sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử 8 để làm sinh động hơn tiết học lịch sử . Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp giáo viên dạy học lịch. 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU LỘC * TRƯỜNG THCS HƯNG LỘC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 8 ĐỂ LÀM SINH ĐỘNG HƠN TIẾT HỌC LỊCH SỬ Người thực. vươn lên . Trong học tập nhất là môn lịch sử, học sinh xem là môn phụ nên học một cách qua loa, học sinh học chỉ là đối phó để có điểm. Trong dạy học lịch sử, khai thác và sử dụng kênh hình là

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Đỗ Tất Hoàn

  • Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Lộc

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan