0

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học

22 2,897 6
  • SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG VĨNH *&* TÊN ĐỀ TÀI: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC” NĂM HỌC : 2011 - 2012 Họ & tên : Lê Ngọc Phát Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học Long Vĩnh “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh PHẦN MỘT : MỞ ĐẦU I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục-đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục: Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên: “ Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo” ( Phạm Văn Đồng) Để nâng cao chất lượng dạy và học trong huyện nhà nói chung và trong trường Tiểu học Long Vĩnh nói riêng, nhà trường phải có những kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý tốt nhất là kế hoạch " Tăng cường kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò " Với xu hướng “Dạy thật - học thật - chất lượng thật”, “dạy theo hướng phân hóa đối tượng”, trong nhà trường hiện nay thì việc Kiểm tra là vấn đề cần được thực hiện tốt. Vì vậy, tôi chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” trường TH Long Vĩnh năm học 2011 – 2012. II / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Để nắm chắc thực lực năng lực, trình độ cũng như sở thích trong hoạt động giảng dạy của từng giáo viên và chất lượng trong nhà trường, tôi đã nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường trong những năm chúng tôi cùng chung công tác và đặc biệt trong ba năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011. Các yêu cầu trong công tác nghiên cứu: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 2 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Chất lượng Phẩm chất chính trị. - Chất lượng năng lực Chuyên môn. - Chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. - Sở thích môn dạy của từng giáo viên. - Chất lượng thực tại của trường trong ba năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011. Kết quả xếp loai Hạnh kiểm, xếp loại Học lực, kết quả học sinh lên lớp ,học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của ba năm học để đánh giá đúng hiệu quả chỉ đạo của công tác Kiểm tra để xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường . III / ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Tập trung nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên và tập hợp kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh ở toàn bộ các khối lớp trong nhà trường ba năm học : 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 IV/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu trong nhà trường Tiểu học . Tìm hiểu và tổng kết những vấn đề lí luận công tác chỉ đạo, chất lượng giáo viên và học sinh của trường trong những năm học qua. Tìm hiểu nội dung và cách tiến hành những phương pháp rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh trong nhà trường. V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TIẾN HÀNH : Trong quá trình công tác và quản lý nhà trường người Hiệu trưởng thường xuyên cập nhật các thông tin chính xác về chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh để có các biểu thống kê chính xác về : - Kết quả tự đánh giá của từng giáo viên - Đánh giá xếp loại của Tổ chuyên môn Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 3 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh - ỏnh giỏ xp loi ca Hi ng thi ua nh trng - ỏnh giỏ xp loai ca Hiu trng i vi tng thnh viờn trong hi ng s phm nh trng . - Thng kờ cỏc s liu c th ca cỏc nm hc i vi tng lp, tng hc sinh v cht lng giỏo dc ton din trong nh trng. - i chiu cỏc biu mu thng kờ v a ra cỏc gii phỏp c th cú hiu qu thit thc trong vic bi dng i ng giỏo viờn nhm xõy dng i ng cú cht lng cao nõng cao Hiu qu giỏo dc trong nh trng Tiu hc. PHN HAI : NI DUNG I- C s lớ lun : Kim tra l bin phỏp ca qun lý, chc nng ca qun lý. Kim tra phng thc thu nhn thụng tin. ú l mt h thng quan sỏt v so sỏnh xem lao ng s phm thc t cú phự hp vi k hoch, tiờu chun quy tc ó d kin trc hay khụng. Vch rừ kt qu tỏc ng ca ch th n khỏch th, vch rừ nhng lch lc phm phi. Kim tra cú tm quan trng i vi hot ng dy v hc cng nh tt c cỏc mt hot ng ca nh trng. Qua kim tra giỏo viờn s cú trỏch nhim hn trong cụng vic c giao. Qua kim tra s ỏnh giỏ ỳng tng giỏo viờn, khen giỏo viờn cú thnh tớch, tỡm hiu nhng nguyờn nhõn ca s tn ti, hng dn mt s bin phỏp giỳp giỏo viờn hon thnh tt cụng vic c giao . Kiểm tra thờng xuyên giúp cán bộ quản lý nắm rõ thế mạnh nào của nhà trờng cần phát huy,những điểm nào cần khắc phục,nhân tố nào cần khai thác ,nhân tố nào cần điều chỉnh. Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 4 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh II- C s thc tin : Qua tỡm hiu kt qu cỏc hot ng ca trng tiu hc Long Vnh trong nhiu nm qua, tụi thy trng cú mt s mt mnh sau:: Trng cú mt s mt mnh : +Trờng có Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua nhiều năm liên tục. + Trng cú nhiu giỏo viờn t danh hiu Chin s thi ua C s, cú nhiu giỏo viờn t danh hiu Lao ng Tiờn tin trong nhiu nm qua. +Tỷ lệ giáo viên đạt trình đ trên chuẩn cao . + Cụng on vng mnh - Luụn l ch da vng chc nh trng trin khai nhim v nm hc . + Cụng tỏc on - i : mnh cp huyn . + Trng cú nn np : Chuyờn mụn v t chc cỏc hot ng giỏo dc đạt hiệu quả cao. +Tập thể s phạm đoàn kết thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trờng. Mt s mt cha mnh cn quan tõm : + Trỡnh chuyờn mụn cha thật sự ng u, trong quỏ trỡnh trỡnh d gi cng nh kim tra, giỏo viờn cũn nhng hn ch v nhiu mt khỏc nhau. + C s vt cht phc v i mi phng phỏp ging dy cũn nhiu hn ch. Trng cha cú phũng chc nng tin li cho vic s dng cụng ngh thụng tin cng nh ỏp dng cho cỏc mụn ngh thut. + Cụng tỏc thanh kim tra ca cỏc b phn cng nh ca trng cũn nhiu hn ch. III. LCH S CA VN NGHIấN CU Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 5 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh 1 .Thực trạng Nhiều năm qua tại trường tiểu học Long Vĩnh công tác kiểm tra vẫn được tiến hành thường xuyên ở tất cả các hoạt động, đặc biệt là ở hoật động giảng dạy. Từ nhà trường cho tới các tổ chuyên môn, hồ sơ giáo án qua các lần kiểm tra, tổ chức các đợt dự giờ thăm lớp tương đối đầy đủ. Nhưng có điều việc kiểm tra đôi khi chưa có kế hoạch cụ thể, hoặc còn nương nhẹ việc đánh giá xếp loại . 2 .Thực tế giảng dạy Mặc dù vẫn còn những tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm tra nhưng c«ng tác thanh kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò thường xuyên đã tạo cho giáo viên có thói quen tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động của mình . Toàn bộ giáo viên đều có ý thức chấp hành tốt luật lao động. Thực hiện đúng chương trình, không có hiện tượng bỏ bài, bỏ tiết, vì vậy mọi học sinh đều được hưởng quyền lợi học tập công bằng, nhờ đã chất lượng học tập của học sinh có xu hướng năm sau luôn cao hơn năm trước. IV . NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO 1. Kiểm tra T ổ trưởng chuy ªn m«n: - Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chuyên môn. - Nhận định của tổ trưởng về từng tổ viên. * Kiểm tra hồ sơ chuyên môn : - Các kế hoạch năm học của tổ, nhóm, cá nhân. - Các loại sổ biên bản các kì họp định kì của tổ. - Các kết quả điều tra cơ bản về học sinh và giáo viên. - Các bản lưu sáng kiến kinh nghiệm. * Nề nếp sinh hoạt tæ: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 6 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Thông qua chương trình dạy học, nộp bài soạn. - Thông báo việc thực hiện chương trình - Khối lượng dự giờ, chấm – chữa bài cho học sinh. * Bồi dưỡng nghiệm vụ - Thực hiện cấc chuyên đề của nhà trường - Chuyên đề rút kinh nghiệm của tổ, nhóm. - Thực hiÖn kÕ ho¹ch tổ chức các Hội giảng cấp tổ, cấp trường . * Chỉ đạo phong trào học tập - Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yÕu, kém - Theo dõi học sinh yếu kém - Xây dựng cách học bộ môn - Ngoại khoá thăm quan * Chất lượng dạy học - Trình độ kiến thức nghiệp vụ của tổ viên. - Chất lượng học tập của tổ viên . - Dự sinh hoạt tổ xem việc thống nhất nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn . - Trao đổi, phỏng vấn tổ trưởng, giáo viên . - Xem xét hồ sơ thi đua, chú ý tính hệ thống và tính thống nhất của tài liệu. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 7 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Xem giáo án sổ điểm lớp - Nghe báo cáo, dự các buổi rút kinh nghiệm dự giờ - So sánh các hồ sơ giữa các tổ. - Dự giờ, phiếu phỏng vấn, điểm số khảo sát chất lượng. Thành phần kiểm tra tổ chuyên môn ngoài BGH còn thêm cán bộ cốt cán như CTCĐ, Trưởng ban TTrND . Khi kiểm tra xong phải có biên bản kiểm tra . 2. Kiểm tra việc thực hiện chương trình Thực hiện đúng, đủ Chương trình của từng môn học, ở từng khối lớp. Đảm bảo truyền thụ đủ, đúng nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản của từng môn học ở từng khối lớp của từng dạng bài . Có hình thức tổ chức dạy học phù hợp cho từng môn học của từng khối lớp. Giúp giáo viên nắm vững chương trình của từng môn học, của từng khối lớp mà mình phụ trách . - Phổ biến đầu năm những biến đổi hoặc những vấn đề mới về chương trình . - Giúp giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình thông qua tổ nhóm chuyên môn . - Có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các môn học: + Kế hoạch giảng dạy : 1 tháng 2 lần, trước buổi sinh hoạt chuyên môn, BGH kiểm tra việc lên kế hoạch giảng dạy của Khối trưởng có đúng với kế hoạch giảng dạy do Bộ GD&ĐT quy định và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT không, sau đó mới cho phổ biến ở tổ . + Trong những tiết học hàng ngày, Ban Giám hiệu trực phải kiểm tra việc thực hiện chương trình, thời khoá biểu của giáo viên bằng hình thức : Quan sát bảng và hoạt động của Giáo viên, học sinh trên lớp ( có thể kiểm tra bằng hình thức xác suất ) . Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 8 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh + Ban Giám hiệu thường xuyên luân phiên dự họp tổ, sinh hoạt của 1 tổ chuyên môn có 1 giám hiệu vào dự, cùng xây dựng và giải quyết những vấn đề còn mắc trong chuyên môn của Khối . + Để chọn giáo viên dạy giỏi các cấp, để kiểm tra việc triển khai chuyên đề, để Thanh tra theo định kì và bồi dưỡng nâng cao khả năng, nghệ thuật giảng dạy cho giáo viên dưới 2 hình thức : Báo trước và đột xuất . 3 - Kiểm tra việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên - Thống nhất cách soạn của từng môn học ở từng khối lớp. Các dạng bài soạn giờ ôn tập, kiểm tra, thực hành ( soạn mới hay bổ sung ). Yêu cầu về giáo án của giáo viên mới ra trường, của giáo viên giỏi, của giáo viên cần cố gắng. Xác định kiến thức trọng tâm của bài cần khắc sâu. Rèn kỹ năng gì ? Và đồ dùng dạy học nào cần phải chuẩn bị? Để quản lý tốt việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên, tôi đã chọn các hình thức kiểm tra : trước giờ lên lớp, đột xuất, sau dự giờ, cùng tổ trưởng kiểm tra, thiết bị giờ dạy, địa điểm và KH quản lí ( đối với dạy ngoài trời)… Mọi mặt của quá trình dạy học được phản ánh trong giờ lên lớp. Qua kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên, BGH nắm được khả năng tổ chức điều khiển học sinh học tập, truyền thụ kiến thức, phương pháp dạy và học phï hîp với từng đối tượng của lớp, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. việc rèn kỹ năng và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập từng bộ môn, cách học ở nhà, cách học ở lớp của từng giáo viên . */ BGH đã vận dụng nhiều hình thức dự giờ khác nhau : + Dự giờ các giáo viên khác nhau để kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập của từng giáo viên trong khối - lớp cụ thể. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 9 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh + Dự giờ các giáo viên cùng 1 bộ môn ở các lớp khác nhau để so sánh trình độ của họ, rút ra ưu – khuyết điểm chính của mỗi người, phát hiện ra những vấn đề cần điều chỉnh trong phương pháp dạy và học môn đó. + Dự giờ theo chuyên đề nắm chắc trình độ của 1 giáo viên hay 1 lớp học sinh nhằm rút kinh nghiệm về 1 nội dung cần tập trung giải quyết. */ BGH đã thống nhất quy trình khi dự giờ: + Chuẩn bị : Lập kế hoạch dự giờ, xác định vị trí của bài học trong chương trình, mục đích của bài giảng và dự kiến hoạt động của thầy và trò. Dự kiến nội dung cần quan sát và ước định những tiêu chuẩn đánh giá giờ dự. + Dự giờ : Quan sát diễn biến thực tế của bài lên lớp, thu thập thông tin phục vụ cho mục đích dự giờ. Quá trình quan sát này thực hiện theo tiến trình các tình huống dạy và học, theo các tuyến Thầy – Trò - Thiết bị dạy học và phản ánh các sự kiện chính của quá trình lên lớp cùng những nhận xét tức thời về các sự kiện đó. + Phân tích - trao đổi : BGH cần tôn trọng những gì mà giáo viên đã trao chuốt trong suốt quá trình soạn cũng như quá trình giảng dạy. Để từ đó phát huy hết những mặt mạnh cũng như khắc phục được những hạn chế của mình. */Công tác tổ chức giờ học - Xem việc chuẩn bị nề nếp lớp, không khí sư phạm, phân phối thời gian . */Nội dung của giờ học: Tính khoa học, tính giáo dục, trọng tâm của bài học, truyền thụ nội dung kiến thức cho học sinh… */ Phương pháp dạy học : Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 10 [...]... ch o dy v hc, nờn ó to ra s tin b, tin b v cht lng trong hot ng dy v hc, nõng cao cht lng i tr, t l hc sinh gii,khỏ đạt cao * Hc lc: Hc sinh t hc sinh yu l: 2.1% Vt so vi mc k hoch ra u nm - Hc lc gii tng so vi cựng k nm trc: 4 % - Hc lc khỏ tăng so vi cựng k nm trc: Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt 9% Trang 16 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh Hc lc yu gim 1.2 % so cựng k nm trc... dựng phng tin dy hc hin i c mua sm v c b sung hng nm Nhiu nm qua nm no trng cng t danh hiu trng Tiờn Tin Xuất Sắc ,c U ban nhõn dõn tnh tng bng khen.Bộ giáo Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 17 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh dục tặng Bằng khen,Thủ Tớng Chính Phủ tặng Bằng khen, Nhõn dõn a phng tin tng v ngy cng cú nhiu hot ng tớch cc ng h cho nh trng Nhng nm hc tip theo chỳng... hc, chc chn cht lng ton din ca nh trng s c nõng lờn Trờng dã có vị thế và uy tín cao trong địa phơng và trong toàn huyện I/ LI KT Chỳng ta u bit rng : Trong nh trng i ng giỏo viờn cú vai trũ quyt nh cht lng giỏo dc Cht lng giỏo viờn cú tt thỡ cht lng giỏo dc mi cao Trng cú nhiu giỏo viờn gii thỡ mi cú nhiu lp t cht lng cao nhng iu quan trng l ngi Hiu trng phi nhit tỡnh, ht trỏch nhim, phi tỡm tũi nhng... xuyờn s giỳp cỏn b ý thc c hn nhim v v trỏch nhim ca mỡnh o sõu suy ngh v tng cng i mi phng phỏp hc tp , hc sinh s chm ch hc tp v hng hỏi thi ua hon thnh xut sc nhim v hc tp.t ú kt quả hc tp s cng cao, nm hc sau cao hn nm hc trc - nm chc tỡnh hỡnh nh trng v cú k hoch ch o phự hp, ngi Hiu trng cn lm tt cụng tỏc kim tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề vi nhiu hỡnh thc kim tra khỏc nhau, phõn cụng cỏc lc... thỏc khỏm phỏ trớ thc cha ng trong ú dựng dy hc v hng dn hc sinh biu hin nhn thc bng ngụn ng ca chớnh nú dựng dy hc y , ng b v c s dng tt l phng phỏp ti u nõng cao cht lng dy ca thy v hc ca trò Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 13 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh iu ny c bit quan trng vi vic dy v hc tiu hc, do nhng c im tõm lý v trỡnh nhn thc ca hc sinh tiu hc S dng dựng dy... Nõng cao cht lng giỏo dc l mt ch trng ca ngnh giỏo dc nú ũi hi mt s chuyn bin thc s v c s vt cht cho cỏc trng tiu hc Giỏo dc tiu hc v tõm lý hc la tui ó ch ra rng thy giỏo tiu hc o to con ngi khụng ch bng tri thc, tỡnh cm hnh ng ca mỡnh m cũn bng cụng c, phng tin v cụng c ca ngi thy giỏo chớnh l c s vt cht, k thut ca nh trng Lao ng ca thy giỏo phi da vo c s vt cht k thut ngy mt hon thin mi nõng cao. .. l mt s nhng gii phỏp trong quỏ trỡnh ch o phong tro nh trng t nhiu thnh tớch cao trong nhng nm qua ay l nhng gii phỏp cỏ nhõn hỡnh thnh da trờn suy ngh tỡm hng phỏt trin nờn chc chn s cha y ,tụi rt mong nhn c s gúp ý v b xung ca cỏc cp lónh o trong ngnh tụi tụi cú th hon Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 18 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh thin v xõy dng thnh chng trỡnh c... Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh + Điu l trng tiu hc ó sa i nm 2005 + iu l trng tiu hc ó s i nm 2007 + Nghip v cụng tỏc tỏc thanh tra do B Giỏo dc ban hnh + Thụng t 30/BGD&T V ỏnh giỏ xp loi hc sinh tiu hc + Thụng t s 32 /2009/TT-BG&T ban hnh quy inh ỏnh giỏ xp loi hc sinh tiu hc ( iu chnh) MC LC Ni dung Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang Trang 20 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo... tng Bờn cnh vic d gi lờn lp nh trng t chc nghiờm tỳc cỏc t kho sỏt cht lng nh k Qua ú ỏnh giỏ ỳng cht lng ca hc sinh v cht lng dy ca giỏo viờn Sau kim Ngi thc hin : Lờ Ngc Phỏt Trang 15 Gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc trng tiu hc TH Long Vnh tra cú (nhn xột trong hi ng s phm nh trng Vỡ vy giỏo viờn no cng cú ý thc dy tt Qua cỏc t kim tra ca Phũng cng nh ca S giỏo dc v kim nh cht lng giỏo dc ,trng... kim tra , tụi ó nhanh chúng nm c tỡnh hỡnh nh trng mt cỏch ton din, giỳp tụi cựng BGH v Tp th cỏn b giỏo viờn trong trng xõy dng c k hoch phỏt trin phự hp vi trng Cht lng dy v hc ca nh trng ngy mt nõng cao Sau õy l bng thng kờ cht lng GK II - Nm hc 2011-2012 Tng s hc sinh 337 Xp loi Gii ( ) Khỏ (C) TB Yu Lu ban B hc Hc Lc Hnh kim S lng T l T l (%) HS (%) 58 17.2 % 337 100 % 108 32.0 % 164 48.7% 7 2.1 . Lê Ngọc Phát Trang 2 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học – TH Long Vĩnh - Chất lượng Phẩm chất chính trị. - Chất lượng năng lực Chuyên môn. - Chất lượng công tác chủ nhiệm. dựng CSVC. Nâng cao chất lượng giáo dục là một chủ trương của ngành giáo dục nó đòi hỏi một sự chuyển biến thực sự về cơ sở vật chất cho các trường tiểu học. Giáo dục tiểu học và tâm lý học lứa. : Lê Ngọc Phát Trang 19 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học – TH Long Vĩnh + §iều lệ trường tiểu học đã sửa đổi năm 2005. + Điều lệ trường tiều học đã sử đổi năm 2007. +
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học, SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học, SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học

Từ khóa liên quan