0

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7

10 3,822 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 21:48

. PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong chương trình Ngữ văn THCS, phân môn tập làm văn đóng vai trò quan trọng trong việc. dạy phân môn Tập làm văn phần văn nghị luận, nay chúng tôi đem phương pháp này rút ra những phương pháp dạy mới có liên quan đến phần văn nghị luận trong chương trình Tập làm văn lớp 7 mới. . " PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHẦN VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7 ". II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Cơ sở lí luận: Chúng ta phải nhận thức rằng văn nghị luận là một trong những kiểu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7, SKKN PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7,

Từ khóa liên quan