0

SKKN TNXH 2 Sử dụng phần mềm trong dạy học an toàn giao thông

24 1,004 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:49

. có): đĩa CD , phần mềm NĂM HỌC 20 11 – 20 12 A. ĐẶT VẤN ĐỀ * Có thể nói , an toan giao thông là một trong những vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm và an toàn giao thông trong trường học lại càng. thiết kế ra một phần mềm dạy học an toàn giao thông vô cùng bổ ích và lí thú . * Phần mềm sử dụng công cụ vẽ đồ học vi tính và phần mềm Flash 8.1 cùng những hình ảnh , âm thanh sinh động hấp. em mình tham gia giao thông một cách an toàn nhất . * SKKN về Phần mềm an toàn giao thông được chúng tôi xây đựng dựa trên những kiến thức về luật giao thông đường bộ . Thông qua đó giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN TNXH 2 Sử dụng phần mềm trong dạy học an toàn giao thông, SKKN TNXH 2 Sử dụng phần mềm trong dạy học an toàn giao thông,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan