SKKN PHƯƠNG PHÁP “SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC TÍCH CỰC” TRONG MÔN HÓA HỌC THCS

11 2.1K 12
SKKN PHƯƠNG PHÁP “SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC TÍCH CỰC” TRONG MÔN HÓA HỌC THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SGK hóa học. Để dạy học tích cực bộ môn hóa học cần biết sử dụng một số phương pháp cơ bản, trong đó sử dụng thí nghiệm hóa học để dạy học tích cực là phương pháp đặc thù của các bộ môn khoa học. TÀI : Môn hóa học THCS. IV / ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Phương pháp sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực trong nộ môn hóa học THCS. V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Tham khảo tài liệu. - Thực nghiệm. dạy hóa vì chất lượng của môn học này thường không cao. Từ khi vận dụng phương pháp sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực tôi nhận thấy việc dạy và học môn hóa học có nhiều thay đổi. Môn hóa

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B¶ng 2

    • Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan