0

SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS

19 1,576 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:16

. dụng phiếu học tập và dùng bảng số liệu trong một giờ ôn tập Địa lí KTXH lớp 9. Trong tiết ôn tập Địa lí KTXH lớp 9 thì phơng tiện chính là các phiếu học tập có kết hợp với các bảng số liệu. Cho nên sử dụng phiếu học tập trong dạy học tiết ôn tập là khoa học, tối u và hợp lí hơn. II.Vấn đề sử dụng phiếu học tập trong một tiết ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Nh trên đã nói tiết ôn tập là. về sử dụng phiếu học tập kết hợp bảng số liệu trong một tiết dạy học ôn tập địa lí KTXH lớp 9. Phần III Giải quyết vấn đề A. Lí luận chung về phiếu học tập I. Phiếu học tập là gì? Phiếu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS, SKKN phương pháp sử dụng phiếu học tập và kết hợp bảng số liệu trong tiết ôn tập Địa lý KTXH lớp 9 THCS, , Phần III Giải quyết vấn đề, A. Lí luận chung về phiếu học tập

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan