0

SKKN: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ THPT

27 3,558 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 06:34

Thực tế cho thấy rằng học công nghệ là quá trình nhận thức, khám phá, tìm tòi các tri thức công nghệ thông qua hoạt động tích cực của người học. Mà phương pháp dạy học tích cực là phương pháp hướng tới việc học tập chủ động, sáng tạo của người học. Đổi mới phương pháp dạy học phải đảm bảo cho học sinh được làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn để tự tìm ra những tri thức cần thiết. Trong đó vai trò của người thầy là thiết kế, tổ chức, điều khiển quá trình hoạt động của học sinh theo những mục tiêu cụ thể đã được định sẵn, hướng dẫn học sinh hoạt động, củng cố thêm cho học sinh những thông tin dưới sự điều khiển của giáo viên. UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI LỚP: 11 NHẬN XÉT CHUNG . . ĐIỂM THỐNG NHẤT Bằng số: Bằng chữ: Giám khảo số 1: Giám khảo số 2: Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011 - 2012 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐƯỜNG AN SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN: CÔNG NGHỆ TÊN TÁC GIẢ: BÀ VŨ THỊ HIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Nhận xét, xếp loại) . Xác nhận của nhà trường (Ký, đóng dấu) 2 Số phách Sáng kiến kinh nghiệm UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI LỚP: 11 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ ĐIỂM THỐNG NHẤT Bằng số: Bằng chữ: Giám khảo số 1: Giám khảo số 2: 3 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2011 - 2012 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh là vấn đề quan trọng có tính quyết định trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Vấn đề dạy học nhằm phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh trong dạy học công nghệ đã được đề cập tới trong những năm gần đây, nhưng qua thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại những nhược điểm sau: - Nhiều hoạt động trên lớp vẫn còn do giáo viên thực hiện như: Giới thiệu qua mô hình, tranh vẽ, giải thích các hiện tượng xảy ra… - Các mô hình, tranh vẽ được dùng chủ yếu để giáo viên giải thích nên qua đó học sinh vẫn thụ động tiếp thu kiến thức do giáo viên truyền thụ. - Một số giáo viên đã chú ý tới việc phát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp đàm thoại nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi vụn vặt và chỉ có một số học sinh làm việc, còn phần lớn học sinh không tham gia hoạt động. - Đối với một số giờ dạy giỏi, hoạt động của học sinh đã được thiết kế như hoạt động theo nhóm nhưng phần lớn vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự mô phỏng được hoạt động tích cực của học sinh dưới sự tổ chức, điều khiển của giáo viên theo mục tiêu bài học. - Việc đánh giá chất lượng học tập thể hiện ở mục tiêu của bài còn nặng về đánh giá kiến thức, chưa đánh giá đúng mức đến kĩ năng vận dụng tri thức để giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến cuộc sống thực tế hàng ngày. - Việc dạy công nghệ hiện nay chưa thực sự giúp có phương pháp cũng như kĩ năng tiến hành các hoạt động để tìm tòi, khám phá kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Thực tế cho thấy rằng học công nghệ là quá trình nhận thức, khám phá, tìm tòi các tri thức công nghệ thông qua hoạt động tích cực của người học. Mà phương pháp dạy học tích cực là phương pháp hướng tới việc học tập chủ động, sáng tạo của người học. Đổi mới phương pháp dạy học phải đảm bảo cho học sinh được làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn để tự tìm ra những tri thức cần thiết. Trong đó vai trò của người thầy là thiết kế, tổ chức, điều khiển quá trình hoạt động của học sinh theo những mục tiêu cụ thể đã được 4 Sáng kiến kinh nghiệm định sẵn, hướng dẫn học sinh hoạt động, củng cố thêm cho học sinh những thông tin dưới sự điều khiển của giáo viên. Năm học 2010 - 2011, 2011- 2012 nhóm giáo viên dạy công nghệ của trường THPT đã hiểu sâu sắc những vấn đề thực trạng dạy công nghệ hiện nay. Trong điều kiện thực tế của nhà trường, các điều kiện có thể áp dụng một cách đầy đủ các phương pháp dạy học tích cực còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc lựa chọn nội dung kiến thức thích hợp phương tiện hợp lí để vận dụng phương pháp dạy học tích cực là một yêu cầu đặt ra đối với mỗi giáo viên, với từng trường, từng lớp để có thể đổi mới dần phương pháp dạy học. Từ nhận thức trên tôi thấy rằng việc sử dụng phiếu học tập là một phương tiện để phát triển tích cực hoạt động của học sinh. Phiếu học tập giúp học sinh làm quen với một cách kiểm tra trình độ kiểu mới. Các câu hỏi thường không phức tạp, không khó nhưng đòi hỏi học sinh phải có phản xạ nhanh, hiểu ý nhanh và lựa chọn ngay cách trả lời thích hợp nhất. Muốn vậy thiết kế phiếu học tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn công nghệ 11 nói riêng là hợp lí và khoa học nhất. Bởi vì: Phiếu học tập là một trong những công cụ cho phép cá nhân hoạt động học tập, tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức các hoạt động học tập. Đồng thời là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập và xử lí thông tin ngược. Phiếu học tập gồm những tờ giấy rời, in sẵn những công việc độc lập hoặc làm theo nhóm được phát cho học sinh để hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Mỗi phiếu có thể giao cho học sinh vài câu hỏi, bài tập cụ thể nhằm dẫn dắt đến một kiến thức tập dượt, một kĩ năng rèn luyện, một thao tác tư duy thăm dò một thái độ trước một vấn đề. Với điều kiện thực tế hiện nay ở các trường với các cán bộ giáo viên đều có thể sử dụng tốt phương tiện này để nâng cao hiệu quả giờ dạy. Đối với môn công nghệ có thể trả lời câu hỏi thể hiện ngay trong phiếu học tập, phiếu trắc nghiệm. Qua đó sẽ giúp học sinh biết vận dụng những kiến thức hoặc hoàn thành những kết luận của toàn bài. Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của Ban giám hiệu nhà trường, với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã tiến hành sưu tầm, soạn thảo và thiết kế hệ thống các phiếu học tập của một số bài trong môn công nghệ 11. Tôi đã thường xuyên sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy công nghệ năm 2010 - 2011, 2011-2012 bước đầu có hiệu quả cao, được tổ chuyên môn đánh giá cao. Tôi hi vọng với sáng kiến này có thể góp phần không nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy 5 Sáng kiến kinh nghiệm học hiện nay của môn công nghệ trường THPT. Đây cũng là một trong những phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Sau đây là những biện pháp tiến hành và những kết quả thu được. Phần II NỘI DUNG Như trên ta đã biết: Phiếu học tập là một sự định hướng cụ thể phương pháp học, giúp cho người học nắm được: - Phương pháp tìm hiểu bài. - Phương pháp hệ thống các kiến thức cơ bản của bài học. - Phương pháp tự đọc, tự học, tự suy nghĩ, tự quan sát đánh giá nhiều hơn để tìm ra những tri thức cần thiết. Ngược lại qua đó cũng giúp giáo viên thu thập được các thông tin ngược từ phía học sinh rồi đề ra những phương hướng kịp thời. Do đó ta tiết kiệm được thời gian để hoàn thành tiết học. Căn cứ vào nội dung bài học và trình độ của học sinh, giáo viên có thể thiết kế hệ thống câu hỏi, phiếu học tập sao cho hợp lí. Tuy vậy ta có thể phân các phiếu học tập thành 4 dạng chủ yếu: - Phiếu học tập có các bài tập dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn. - Phiếu học tập có các bài tập dạng trắc nghiệm điền khuyết. - Phiếu học tập có các bài tập dạng trắc nghiệm ghép đôi. - Phiếu học tập có các bài tập dạng trắc nghiệm đúng sai. Với môn công nghệ lớp 11, do dặc trưng của môn học là ngay từ đầu đòi hỏi sự tưởng tượng vào thế giới hình không gian, vào cấu tạo của động cơ đốt trong mà học sinh rất ít khi quan tâm, tìm hiểu. Chính vì vậy trong giảng dạy giáo viên cần đặc biệt quan tâm, coi trọng phương pháp trực quan bằng cách: - Sử dụng các mô hình, tranh ảnh, sơ đồ cấu tạo. - Sử dụng những hiểu biết thực tế của học sinh. - Liên hệ những hình ảnh thực tiễn, ứng dụng kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên làm học sinh ghi nhận được bản chất của đối tượng nghiên cứu. Từ đó nhằm phát triển tư duy khoa học và gây hứng thú cho học sinh học môn công nghệ. Mặt khác giáo viên cần phối hợp hài hoà giữa kiến thức và phương pháp dạy. Sự phát triển tư duy là chính. Vì thế phiếu học tập giúp học sinh tin tưởng và có những kết luận khoa học, biết cách ứng dụng vào thực tế học tập. 6 Sáng kiến kinh nghiệm Qua nghiên cứu nội dung chương trình công nghệ 11 và một số mẫu phiếu học tập trong tài liệu đổi mới phương pháp dạy học công nghệ, tôi xin đưa ra một hệ thống các phiếu học tập của chương trình công nghệ 11 hiện hành. A - PHẦN PHIẾU CỤ THỂ I - PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN PHIẾU 1 HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC PHIẾU HỌC TẬP Họ và tên học sinh:…………………………… Lớp:…………………………………………… Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng nhất. 1. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vật thể được đặt ở vị trí nào? a. Trước mặt phẳng hình chiếu đứng. b. Trên mặt phẳng hình chiếu bằng. c. Bên trái mặt phẳng hình chiếu cạnh. d. Cả a,b,c. 2. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Góc bên phải bản vẽ. c. Dưới hình chiếu đứng. d. Trên hình chiếu đứng. 3. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Góc bên phải bản vẽ. c. Bên trái hình chiếu cạnh. d. a, b và c. 4. Trong phương pháp chiếu góc thứ ba vật thể được đặt ở vị trí nào? a. Sau mặt phẳng hình chiếu đứng. b. Dưới mặt phẳng hình chiếu bằng. c. Bên phải mặt phẳng hình chiếu cạnh. d. Cả a,b,c. 5. Trong phương pháp chiếu góc thứ ba vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Góc bên phải bản vẽ. c. Dưới hình chiếu đứng. d. Trên hình chiếu đứng. 6. Trong phương pháp chiếu góc thứ ba vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Dưới hình chiếu bằng. 7 Sáng kiến kinh nghiệm c. Bên phải hình chiếu cạnh. d. Cả b, c. * Phiếu học tập tìm hiểu bài. - Sử dụng phiếu học tập trên lớp. Tìm hiểu vị trí đặt vật thể và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ trong 2 phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba. - Mỗi học sinh một phiếu. - Thời gian hoàn thành 8 → 10 phút. - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát kết hợp hình vẽ trong sách giáo khoa để tìm hiểu. PHIẾU 2 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHIẾU HỌC TẬP Họ và tên học sinh:…………………………… Lớp:…………………………………………… Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng nhất. 1. Khi pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất là khi: a. Pit-tông ở ĐCT. b. Pit-tông ở ĐCD. c. Pit-tông đổi chiều chuyển động. d. Cả a và b. 2. Khi pit-tông chuyển dịch được một hành trình thì trục khuỷu sẽ quay được: a. 360 o . b. 180 o . c. 540 o . d. 720 o . 3. Thể tích không gian giới hạn bởi xilanh, nắp máy và đỉnh pit-tông khi pit-tông ở ĐCT gọi là gì? a. Thể tích toàn phần V tp . b. Thể tích công tác V ct . c. Thể tích buồng cháy V bc . d. Thể tích một phần. 4. Thể tích không gian giới hạn bởi xilanh, nắp máy và đỉnh pit-tông khi pit-tông ở ĐCD gọi là gì? a. Thể tích toàn phần V tp . b. Thể tích công tác V ct . c. Thể tích buồng cháy V bc . d. Thể tích một phần. 5. Thể tích giới hạn bởi hai điểm: ĐCT và ĐCD gọi là gì? a. Thể tích toàn phần V tp . b. Thể tích công tác V ct . c. Thể tích buồng cháy V bc . d. Thể tích một phần. 6. Một chu trình làm việc của động cơ 4 kì, pit-tông chuyển dịch được mấy hành trình, trục khuỷu quay được mấy vòng? a. Pit-tông chuyển dịch được 4 hành trình, trục khuỷu quay 2 vòng. b. Pit-tông chuyển dịch được 2 hành trình, trục khuỷu quay 4 vòng. 8 Sáng kiến kinh nghiệm c. Pit-tông chuyển dịch được 4 hành trình, trục khuỷu quay 4 vòng. d. Pit-tông chuyển dịch được 2 hành trình, trục khuỷu quay 2 vòng. 7. Trong nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì lần lượt xảy ra các quá trình: a. Nạp, nén, thải, cháy- dãn nở. b. Nạp, thải, cháy- dãn nở, nén. c. Nạp, nén, cháy- dãn nở, thải. d. Nén, thải, cháy- dãn nở, nạp. 8. Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, trục khuỷu quay bao nhiêu độ? a. 180 o . b. 540 o . c. 360 o . d. 720 o . 9. Trong động cơ điêzen 4 kì, pit-tông ở vị trí điểm chết dưới tương ứng với thời điểm nào? a. Đầu kì nạp. b. Cuối kì nén. c. Cuối kì nạp và cuối kì cháy- dãn nở. d. Đầu kì nén. 10. Việc đóng, mở cửa nạp, cửa thải, của quét của động cơ 2 kì là nhờ chi tiết nào? a. Lên, xuống của pit-tông. b. Các xupáp. c. Nắp xilanh. d. Do các te. 11. Quá trình nạp hoà khí của động cơ xăng 2 kì là khi: a. Pit-tông đi từ ĐCT xuống ĐCD. b. Pit-tông đi từ ĐCD lên ĐCT. c. Pit-tông bắt đầu mở của nạp khi đi từ ĐCD lên ĐCT. d. Pit-tông bắt đầu mở của thải khi đi từ ĐCT xuống ĐCD. * Phiếu học tập củng cố kiến thức. - Sử dụng sau khi học xong bài. - Mỗi học sinh một phiếu. - Thời gian hoàn thành: học sinh ở lớp nếu chưa xong về nhà làm tiếp, giờ sau thu phiếu lại và gọi học sinh trả lời trước lớp (cho điểm). PHIẾU 3 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN PHIẾU HỌC TẬP Họ và tên học sinh:…………………………… Lớp:…………………………………………… Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng nhất. 1. Vị trí xecmăng dầu trên đầu pit-tông được đặt ở vị trí nào? a. Phía trên xecmăng khí b. Phía dưới xecmăng khí 9 Sáng kiến kinh nghiệm c. Không có xecmăng dầu d. Đặt giữa 2 xecmăng dầu 2. Pit-tông của động cơ xăng 4 kì thường có hình dạng như thế nào? a. Đỉnh bằng. b. Đỉnh lồi. c. Đỉnh lõm. d. Đỉnh tròn. 3. Trong cấu tạo thanh truyền, đầu to thanh truyền được lắp với chi tiết: a. Chốt pit-tông. b. Chốt khuỷu. c. Cổ khuỷu. d. Đầu trục khuỷu. 4. Đầu to và đầu nhỏ thanh truyền được lắp với bạc lót và ổ bi nhằm: a. Giảm ma sát và chống mài mòn. b. Để chốt pit-tông quay nhanh và trơn hơn. c. Để đầu to và đầu nhỏ thanh truyền dày hơn. d. Cả 3 ý kiến trên đều sai 5. Trên má khuỷu có thêm đối trọng để làm gì? a. Để cân bằng cho trục khuỷu. b. Để lắp với má khuỷu. c. Để tạo dáng cho trục khuỷu. d. Cả 3 ý kiến trên. 6. Trục khuỷu động cơ 1 xilanh gồm: a. 1 đầu trục khuỷu, 1 đuôi trục khuỷu, 1 chốt khuỷu, 2 cổ khuỷu, 2 má khuỷu, 2 đối trọng. b. 1 đầu trục khuỷu, 1 đuôi trục khuỷu, 2 chốt khuỷu, 2 cổ khuỷu, 2 má khuỷu, 2 đối trọng. c. 1 đầu trục khuỷu, 1 đuôi trục khuỷu, 1 chốt khuỷu, 1 cổ khuỷu, 2 má khuỷu, 2 đối trọng. d. 1 đầu trục khuỷu, 1 đuôi trục khuỷu, 2 chốt khuỷu, 2 cổ khuỷu, 4 má khuỷu, 4 đối trọng. 7. Trên đầu pit-tông có cấu tạo xecmăng khí để: a. Ngăn không cho khí cháy lọt xuống cacte. b. Ngăn không cho dầu bôi trơn từ cacte lọt vào buồng cháy. c. Cả 2 ý kiến trên. * Phiếu học tập kiểm tra kiến thức học sinh. - Mỗi học sinh làm một phiếu. - Thời gian 10 phút. - Sử dụng khi kiểm tra bài cũ. 10 [...]... ứng dụng phiếu học tập trong dạy học công nghệ đã đem lại kết quả cao hơn, số lượng giỏi ở lớp 11E, 11G nhiều hơn và số lượng trung bình ít hơn so với lớp 11H Và tới năm học 2011 - 2012 tôi vẫn tiếp tục sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn công nghệ lớp 11.Qua việc sử dụng phiếu học tập tôi có một số nhận xét sau: - Khi giáo viên giao phiếu học tập tới tận tay từng học sinh hoặc tới từng nhóm học tập. .. nhóm học tập dựa trên đáp án đúng (phiếu mẫu) Học sinh đánh giá phiếu học tập cho nhau - Giáo viên đánh giá việc sử dụng phiếu học tập thông qua học sinh điền phiếu và chấm phiếu Việc sử dụng phiếu học tập thường xuyên có hệ thống thì việc đánh giá sử dụng phiếu học tập cũng phải tiến hành thường xuyên Có như 23 Sáng kiến kinh nghiệm vậy học sinh mới thấy được giá trị của việc sử dụng phiếu học tập cũng... chỉnh phiếu học tập cho phù hợp, khoa học Việc điều khiển giờ dạy luôn chủ động Trong điều kiện hiện nay mỗi giáo viên phải nắm vững được cách sử dụng phiếu học tập để các giờ dạy học có thể tiến hành sử dụng phiếu học tập cho quen, linh hoạt với từng bài * HƯỚNG ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU Qua giảng dạy thực tế tôi thấy: Việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học công nghệ 11 đã đem lại một kết quả khá cao trong. .. * Phiếu học tập củng cố kiến thức 22 Sáng kiến kinh nghiệm - Mỗi học sinh làm một phiếu - Thời gian 3 phút - Sử dụng để kiểm tra đánh giá học sinh - Giáo viên đưa ra đáp án đúng để học sinh tham khảo B - CÁCH SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP - Phiếu học tập nên được sử dụng có hệ thống, thường xuyên Giáo viên rèn luyện cho học sinh có những thói quen sử dụng phiếu học tập theo các bước sau: + Tự điền phiếu học. .. giao phiếu học tập về nhà: sau mỗi tiết học, giáo viên hướng dẫn cách học, phương pháp học, trả lời ngắn gọn rồi mới tiến hành giao phiếu cho học sinh hoặc nhóm học tập Cần lưu ý: + Dựa vào phiếu học tập để học bài + Sau khi nắm chắc kiến thức của bài thì mới điền phiếu học tập + Việc điền phiếu học tập phải nhanh, gọn, đảm bảo thời gian giao cho - Việc đánh giá sử dụng phiếu học tập bao gồm: + Học. .. phiếu học tập của mình hoặc có ý kiến riêng trong việc điền phiếu học tập của nhóm, tổ + Thống nhất ý kiến trong nhóm, trong tổ học tập để kiểm tra lại ý kiến cá nhân + Kiểm tra phiếu học tập của mình, nhóm mình đối chiếu với phiếu học tập đúng của giáo viên + Tự giác suy nghĩ, có phản xạ nhanh - Phiếu học tập được sử dụng vào những thời điểm thích hợp, trình bày ngắn gọn, khoa học, dễ sử dụng và hợp... dụng của phiếu Từ đó mới dần dần nâng cao chất lượng sử dụng phiếu cũng như chất lượng của việc dạy- học theo phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh C - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Năm học 2010 - 2011, tôi đã tiến hành áp dụng dạy học theo phương pháp mới Khi đó đã sử dụng phiếu học tập ở môn công nghệ 3 lớp 11E, G, H có tổ chuyên môn và ban giám hiệu dự - rút kinh nghiệm Với hai lớp 11E, G, tôi có sử. .. chức công việc sử dụng phiếu học tập hợp lí, phù hợp với các đối tượng học sinh và cả đặc trưng bộ môn học, giáo viên tổ chức các tình huống linh hoạt… phần nào góp phần phát triển trí tuệ cho học sinh Phần III KẾT LUẬN Phiếu học tập là một phương tiện để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập Nó là công cụ cho phép cá thể hoá hoạt động học tập của học sinh, tiết kiệm thời gian trong. .. đổi trong nhóm Lần 2: Sau khi giáo viên đưa ra phiếu học tập đúng + Trong nhóm tự đánh giá về phiếu học tập của từng thành viên hoặc những ý kiến của từng thành viên, của nhóm học tập mình + Giáo viên đánh giá qua kiểm tra phiếu học tập của cá nhân học sinh hoặc cả nhóm học tập Hình thức đánh giá cụ thể là: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tự chấm điểm vào phiếu học tập hoặc tự chấm điểm của nhóm học. .. cơ khí là tính chất hoá học Đ S * Phiếu học tập kiểm tra kiến thức học sinh - Mỗi học sinh làm một phiếu - Thời gian 8 phút - Sử dụng khi kiểm tra bài cũ - Giáo viên thu phiếu học tập để theo dõi học sinh → nhận xét kịp thời để học sinh rút kinh nghiệm - Giáo viên đưa ra đáp án đúng để học sinh tự chấm kết quả PHIẾU 2 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHIẾU HỌC TẬP Họ và tên học sinh:…………………………… Lớp:……………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ THPT, SKKN: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ THPT,

Từ khóa liên quan