0

SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MÔN SINH HỌC 9

19 6,029 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 20:30

Như chúng ta đã biết, phương pháp dạy học ngày nay là phải phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; thầy là người chỉ đạo, trọng tài, tổ chức hướng dẫn người học giúp người học tìm ra kiến thức. Mặt khác sinh học là một bộ môn khó và mang tính chất trừu tượng cao vì nó nghiên cứu về các cơ thể sống, các quá trình sống và đặc biệt nó gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy nắm bắt tốt các kiến thức sinh học sẽ góp phần nâng cao đời sống loài người. Do đó việc tìm ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề cực kì quan trọng. Sinh học 9 được chia làm 2 phần: Phần I : Di truyền và biến dị. Phần II: Sinh vật và môi trường. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN GIANG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN NGHĨA *** KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MÔN SINH HỌC 9. Môn: SINH HỌC 9 Người viết: NGUYỄN THỊ THỦY Giáo viên bộ môn Hóa, Sinh Đơn vị công tác : Trường THCS Liên Nghĩa. Năm học 2013 -2014 PHẦN 1: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay khối lượng tri thức khoa học trên thế giới khám phá ra ngày càng tăng như vũ bão, nên chúng ta không thể hi vọng rằng trong thời gian nhất định ở trường trung học cơ sở mà có thể cung cấp cho học sinh một kho tàng tri thức khổng lồ mà loài người đã tích luỹ được. Vì vậy nhiệm vụ của người giáo viên ngày nay không những phải cung cấp cho học sinh một vốn tri thức cơ bản mà điều quan trọng là còn phải trang bị cho học sinh khả năng tự làm việc, tự nghiên cứu để tìm hiểu và nắm bắt tri thức. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp “thầyđọc - trò chép’’ tóm tắt sách giáo khoa để dạy học thì mục tiêu trên khó có thể đạt được. Như chúng ta đã biết, phương pháp dạy học ngày nay là phải phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; thầy là người chỉ đạo, trọng tài, tổ chức hướng dẫn người học giúp người học tìm ra kiến thức. Mặt khác sinh học là một bộ môn khó và mang tính chất trừu tượng cao vì nó nghiên cứu về các cơ thể sống, các quá trình sống và đặc biệt nó gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy nắm bắt tốt các kiến thức sinh học sẽ góp phần nâng cao đời sống loài người. Do đó việc tìm ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề cực kì quan trọng. Sinh học 9 được chia làm 2 phần: Phần I : Di truyền và biến dị. Phần II: Sinh vật và môi trường. Phần II nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và giữa sinh vật với môi trường xung quanh nó. Phần này đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Ngay từ xa xa khi con người chỉ biết dựa vào tài ngưyên thiên nhiên nhờ những hiểu biết về môi trường xung quanh mà họ tồn tại và phát triển. Mọi hoạt động của con người từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn, thành thị, quốc phòng… Nói chung mọi hoạt động kinh tế xã hội đều liên quan đên môi trường, nếu không chú ý đến quan hệ đó mà sử dụng thiên nhiên một cách tuỳ tiện, phá vỡ sự cân bằng của các quy luật tự nhiên thì có thể chỉ đạt được một số yêu cầu trước mắt nhưng sẽ gây hậu quả tai hại lâu dài đến môi trường. Trên cơ sở đó việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nắm được những điều kiện cần thiết để thuần hoá cải tạo giống vật nuôi cây trồng là vô cùng cần thiết. Kiến thức phần “ Sinh vật và môi trường” là kiến thức sinh thái học cấu trúc hệ thống chặt chẽ vì nghiên cứu các hệ thống sống ở các cấp độ khác nhau. Do đó nếu sử dụng phương pháp dạy cũ đó là giảng giải, minh hoạ thì học sinh nhớ máy móc kiến thức, ít nghiên cứu sách giáo khoa, không sáng tạo trong giờ học, kiến thức thu được rời rạc không có tính hệ thống, không biết vận dụng vào thực tế. Qua khảo sát chất lượng học sinh là lớp 9C và lớp 9A trường trung học cơ cở Liên Nghĩa, tôi thấy: - Đa số học sinh chưa biết cách lập sơ đồ hóa đối với môn sinh học. - Kiến thức thực tế đặc biệt là những kiến thức về môi trường là rất kém. - Tỷ lệ học sinh yếu kém nhiều, học sinh khá giỏi ít. Từ thực trạng trên tôi mạnh dạn sử dụng phương pháp “Sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần Sinh học và môi trường ở môn Sinh học 9” *. Ý nghĩa, tác dụng của phương pháp mới. Có rất nhiều phương pháp dạy học, tuy nhiên tùy nội dung chương trình mà áp dụng phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Thông thường trong giảng dạy các môn học đặc biệt là những bài hệ thống hoá kiến thức hoặc tổng kết được sử dụng phương pháp sơ đồ hoá. Phương pháp này có ưu thế giúp học sinh nhanh chóng thực hiện các thao tác và quá trình phân tích tổng hợp để lĩnh hội tri thức mới. Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá giúp cho việc phát triển trí tuệ của học sinh, rèn luyện trí nhớ tạo điều kiện cho học sinh học tập sáng tạo tích cực. *. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Liên Nghĩa. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Trong đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phân tích lý thuyết, điều tra cơ bản, So sánh đối chiếu: (Lấy lớp 9A là lớp đối chứng, Lớp 9C là lớp thực nghiệm), tổng kết kinh nghiệm sư phạm và sử dụng một số phương pháp thống kê toán học trong việc phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm .v.v . Tham khảo các tài liệu đã được biên soạn và phân tích hệ thống các dạng bài tập sinh học theo nội dung đã đề ra. Trên cơ sở đó tôi trình bày các dạng bài tập Sinh học đã sưu tầm và nghiên cứu để nâng cao khả năng, trí tuệ của học sinh. * Thời gian thực hiện đề tài. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 2 năm 2014 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. MỤC TIÊU 1. Nhiệm vụ của đề tài: - Nêu lên được cơ sở lý luận của việc giảng dạy, sử dụng “ sơ đồ hoá trong phần Sinh vật và môi trường” - Tiến hành điều tra tình hình nắm vững kiến thức cơ bản của học sinh Lớp 9 ở trường trung học cơ sở . - Hệ thống bài tập theo từng dạng. - Bước đầu sử dụng việc phân loại các dạng bài tập Sinh học nhằm giúp cho học sinh lĩnh hội các kiến thức một cách vững chắc, rèn luyện tính độc lập và trí thông minh của học sinh. - Tiến hành áp dụng phương pháp sơ đồ hoá để dạy phần “ Sinh vật và Môi trường” 2. Mục đích của đề tài: Hướng dẫn học sinh học tập, tự học tập về Phần “Sinh vật và môi trường” nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Sinh học và có ý thức Bảo vệ với môi trường sống , đảm bảo sự cân bằng về sinh thái , chống “ Ô nhiễm môi trường”. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1.Thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu. Kiến thức phần “ Sinh vật và môi trường” là kiến thức sinh thái học, cấu trúc hệ thống chặt chẽ vì nghiên cứu các hệ thống sống ở các cấp độ khác nhau. Do đó nếu sử dụng phương pháp dạy cũ đó là giảng giải, minh hoạ thì học sinh nhớ máy móc kiến thức, ít nghiên cứu sách giáo khoa, không sáng tạo trong giờ học, kiến thức thu được rời rạc không có tính hệ thống, không biết vận dụng vào thực tế. Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2012 – 2013 ở lớp 9C và lớp 9A trường trung học cơ cở Liên Nghĩa như sau: Lớp Sĩ số Điểm dưới 5 Điểm 5,6 Điểm 7,8 Điểm 9,10 SL % SL % SL % SL % 9A 42 21 50% 16 38,1 5 11,9 0 9C 34 15 44,10 17 50% 2 5,9% 0 0 2 . Giả thuyết khoa học. Việc hướng dẫn học sinh học theo “Sơ đồ hoá” sẽ đạt được hiệu quả cao và sẽ là tiền đề cho việc phát triển năng lực trí tuệ của học sinh ở cấp học cao hơn khi giáo viên sử sụng linh hoạt và hợp lý hệ thống các phương pháp giảng dạy hiện đại với việc phân dạng bài tập sinh học theo mức độ của trình độ tư duy của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở . 3. Các giải pháp thực hiện. Quá trình dạy học gồm hai hoạt động có liên quan với nhau một cách mật thiết, đó là hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh trong đó học sinh vừa là chủ thể vừa là khách thể của quá trình dạy học. Học sinh trong quá trình học tập ở trong và ngoài nhà trường cũng như quá trình lớn lên trong gia đình và xã hội đã có vốn sống về thiên nhiên, về xã hội, về các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường. Học sinh lớp 9 ở lứa tuổi 14 và 15, ở giai đoạn này các em muốn tự khẳng định mình, ưa thích hoạt động tự quản, có năng lực tư duy, phân tích, tổng hợp, có tiềm năng, năng động sáng tạo trong học tập. Do đó trên cơ sở của bài giảng đã được nghiên cứu giáo viên có thể nâng cao vai trò của học sinh với những dự kiến có định hướng tạo điều kiện cho học sinh tham gia xây dựng bài, có như vậy hiệu quả giờ dạy mới cao. Phương pháp sơ đồ hoá sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học. Để sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học trước hết giáo viên phải nắm vững chương trình, cấu trúc của từng chương, từng bài. Trong giờ dạy giáo viên phải biết tạo ra những tình huống có vấn đề để kích thích các em giải quyết vấn đề, đi đúng chủ đề và trả lời đúng câu hỏi. biết kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh. Muốn làm được như vậy giáo viên chỉ cần hướng cho học sinh biết cách giải quyết vấn đề từng bước một, mặt khác phải hình thành cho các em kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa. Trong mỗi bài, giáo viên cần định hướng cho các em xem mục nào có thể dùng sơ đồ, lập sơ đồ dạng nào cho hợp lí, có hiệu quả nhất. Giáo viên cần hình thành dần cho các em khả năng xây dựng sơ đồ và cách nhớ bài học theo ngôn ngữ sơ đồ; đọc nội dung từ sơ đồ. Đây là một công việc khó khăn và yêu cầu phải nhớ sâu sắc bài học, nhờ đó mà khả năng tự học của các em ngày càng cao. Để tổ chức bài giảng theo phương pháp sơ đồ giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đi theo các bước sau: 1. Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, nội dung bài học kênh hình ( có thể có ) để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong từng phần, từng mục. 2. Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi. 3. Học sinh phân tích nội dung bài học xác định dạng sơ đồ. 4. Học sinh tự lập sơ đồ. 5. Học sinh thảo luận trước lớp về kết quả lập được. 6. Giáo viên chỉnh lí để có sơ đồ chính xác khoa học, có tính thẩm mĩ cao. 7. Ra bài tập bổ sung và củng cố. 4. Các giải pháp để tổ chức thực hiện. Phần I: Một số dạng sơ đồ chủ yếu sử dụng trong phần “ Sinh vật và môi trường”. 1. Sơ đồ dạng thẳng - Ví dụ: Ý nghĩa của khống chế sinh học: Nhờ khống chế sinh học số lượng cá thể mỗi quần thể dao động trong thể cân bằng, quần thể dao động trong thể cân bằng trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã. - Ví dụ các chuỗi thức ăn: Cỏ thỏ cáo VSV Chất mùn bã ĐV đáy cá chép VSV 2. Sơ đồ nhánh. Ví dụ: Các loại môi trường : Đất Mặn Môi trường Nước Ngọt Lợ Không khí Thực vật Sinh vật Động vật Con người 3. Sơ đồ dạng lưới. Ví dụ: Lưới thức ăn trong một quần xã. Trâu Hổ Cỏ Thỏ Cáo VSV Gà Mèo rừng 4. Dạng bảng biểu. Ví dụ: về sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt. Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống Sinh vật biến nhiệt - Vi khuẩn cố định đạm - Cây lúa - Ếch - Rắn hổ mang - … - Rễ cây họ đậu - Ruộng lúa - Hồ, ao, ruộng lúa - Cánh đồng lúa - … Sinh vật hằng nhiệt - Chim bồ câu - Chó -… - Vườn cây - Trong nhà - … 5. Sơ đồ kiểm tra đánh giá. - Ví dụ: So sánh quần thể và quần xã. Các đặc điểm so sánh Quần thể Quần xã - Thành phần loài - Thời gian - Các mối quan hệ - Tính chất - Phạm vi phân bố Đất 6. Sơ đồ khuyết thiếu. ? - Ví dụ: Nhân tố vô sinh ? ? Các nhân tố sinh thái ? ? … 7. Sơ đồ câm. -Ví dụ về lưới thức ăn. b c a e f d g 8. Mô hình hoá. - Ví dụ: Sơ đồ quần thể. a 1 , a 2 ,a 3 là các cá thể của quần thể Mts a 1 Mts : Môi trường sống a 2 a 3 Phần II. Phương pháp và biện pháp sử dụng sơ đồ trong dạy học “ Sinh vật và môi trường” 1. Sử dụng sơ đồ để hình thành kiến thức mới. Trong nội dung này cần dùng sơ đồ để giới thiệu những kiến thức mới làm cho học sinh nắm được, ghi nhớ kiến thức một cách sâu sắc và có thể sử dụng kiến thức đó vào thực tiễn đời sống và sản xuất. mặt khác học sinh phải biết móc xích kiến thức vừa học với kiến thức đã học ở các bài trước, vì vậy giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy và trình độ học sinh để sử dụng phương pháp dạy học cho có hiệu quả. Ở nội dung này ta có thể sử dụng sơ đồ theo nhiều cách. 1.1 cách 1: Đơn giản nhất là giáo viên lập sơ đồ lên bảng rồi dùng phương pháp giảng giải cho học sinh hiểu và nắm bắt kiến thức. Phương pháp này có thể dùng khi ta dạy những bài dầu tiên để học sinh làm quen với phương pháp sơ đồ hoá hoặc khi ta dạy với đối tượng học sinh trung bình. Nhược điểm của phương pháp này là hiệu quả không cao vì học sinh nắm kiến thức một cách máy móc không phát huy được tính sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh. Ví dụ khi dạy khái niệm quần thể: + Giáo viên lấy ví dụ các cá thể cùng loài như chim, voi, trâu , cừu…thường tạo thành đàn, ở thực vật như đồi cọ, rừng thông… Nếu các cá thể không sống chung với nhau sẽ gặp nhiều yếu tố bất lợi. + Giáo viên vẽ sơ đồ: a 3 (Mts: Môi trường sống) Mts a 2 a 1 Sau đó giáo viên giải thích a 1 ,a 2 ,a 3 ,… là các cá thể của quần thể (a 1 ,a 2 ,a 3 cùng loài), chúng cùng sống trong một môi trường tạo thành quần thể. + Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu khái niệm quần thể. 1.2 Cách 2: Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời theo gợi ý và thầy trò cùng xây dựng sơ đồ. Với các câu trả lời của học sinh thầy có thể hình thành dần sơ đồ lên bảng. Phương pháp này có ưu điểm là phát huy được khả năng tự làm việc của học sinh, tạo cho học sinh những tình huống có vấn đề thông qua các câu hỏi hoặc các em suy nghĩ tìm tòi có thể vận dụng thực tiễn vào bài học, tạo cho các em cơ hội xây dựng bài khơi gợi trí tò mò và sự hứng thú học tập, học sinh đễ dàng tiếp thu và tiếp thu một cách tích cực khi thấy sơ đồ được hình thành dần dần trên bảng. Ví dụ khi dạy bài “ Môi trường và các nhân tố sinh thái” ( bài 41) Ở mục I “Môi trường sống của sinh vật” - Sau khi hình thành xong khái niệm môi trường. - Giáo viên hỏi: Có mấy loại môi trường ? Em hãy kể tên những môi trường sống đó ? - Học sinh: có 4 loại môi trường chủ yếu và kể tên. - Sau đó giáo viên lập sơ đồ: Đất - không khí ( môi trường trên cạn) Môi trường Nước Trong đất [...]... kiến thức đã học cùng thảo luận hoàn thành bài tập 3 Sử dụng sơ đồ để kiểm tra đánh giá Khi kiểm tra đánh giá giáo viên có thể sử dụng câu hỏi tự luận hoặc sơ đồ Để có thể sử dụng sơ đồ trong khâu này cũng có nhiều cách: Có thể sử dụng sơ đồ khuyết thiếu hoặc sơ đồ câm để yêu cầu học sinh hoàn thành Ví dụ: khi học bài “ Hệ sinh thái” giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm bài tập sau: 1)Điền vào dấu ?.. .Sinh vật Ở mục II “ Các nhân tố sinh thái” - Giáo viên hỏi : Có mấy nhân tố sinh thái ? Đó là những nhân tố nào? - Học sinh: Có 2 nhóm: nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh - Giáo viên vẽ sơ đồ theo học sinh và hỏi tiếp: kể tên các nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh? - Học sinh : Nhân tố vô sinh gồm: đất, nước, gió, mưa, nhiệt độ… Nhân tố hữu sinh gồm: Động thực vật( sinh vật) và con người... từng khâu, từng phần của tiết dạy nhằm tạo cho học sinh dể ghi nhớ, dễ dàng móc xích các kiến thức cũ và mới tạo thành một hệ thống kiến thức, đồng thời tạo cho học sinh sự hứng thú với môn học 5 Kết quả nghiên cứu Sau một thời gian tôi áp dụng phương pháp sơ đồ hoá lồng ghép trong các tiết dạy ở chương I và chương II phần Sinh vật và môi trường và theo dõi sự thay đổi, tiến bộ của học sinh qua các bài... viên hoàn thiện sơ đồ: Đất Độ ẩm Nhân tố vô sinh Nhiệt độ Ánh sáng Các nhân tố sinh thái Động vật Sinh vật Thực vật Vi sinh vật Nhân tố hữu Con người 2 Sử dụng sơ đồ để củng cố hoàn thiện kiến thức Thông thường sau khi học xong một phần, một bài hay một chương giáo viên phải củng cố kiến thức cho học sinh để các em hiểu và nắm chắc kiến thức đã học một cách hệ thống, như vậy học sinh sẽ dần dần hoàn... của học sinh, rèn luyện trí nhớ tạo điều kiện cho học sinh học tập sáng tạo tích cực Song trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp hài hoà nhiều phương pháp, có thể sử dụng phương pháp sơ đồ hoá vào từng khâu, từng phần của tiết dạy nhằm tạo cho học sinh dễ ghi nhớ, dễ dàng móc xích các kiến thức cũ và mới tạo thành một hệ thống kiến thức, đồng thời tạo cho học sinh sự hứng thú với môn học. .. thức trong nội dung chương trình .Trong phần “ Sinh vật và môi trường giáo viên cũng có thể củng cố hoàn thiện kiến thức cho học sinh bằng phương pháp sơ đồ hoá Ví dụ : sau khi học xong bài quần xã giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập so sánh quần thể và quần xã theo bảng mẫu sau: Đặc điểm so sánh - Thành phần Quần thể Quần xã - Mối quan hệ - Tính chất - Phạm vi phân bố - Thời gian - Học sinh vận dụng. .. phương pháp dạy học, tuy nhiên tùy nội dung chương trình mà áp dụng phương pháp giảng dạy cho phù hợp Thông thường trong giảng dạy các môn học đặc biệt là những bài hệ thống hoá kiến thức hoặc tổng kết được sử dụng phương pháp sơ đồ hoá Phương pháp này có ưu thế giúp học sinh nhanh chóng thực hiện các thao tác và quá trình phân tích tổng hợp để lĩnh hội tri thức mới Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá giúp... ra quá trình dạy học, không sao chép nội dung của người khác” Liên Nghĩa, ngày 14 tháng 3 năm 2014 Người viết Nguyễn Thị Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Áp dụng dạy và học tích cực trong môn sinh - ĐHSP Hà Nội 2 Sách giáo khoa + Sách giáo viên Sinh học 9 – Nhà xuất bản giáo dục 2005 MỤC LỤC Nội dung PHẦN I PHẦN LÍ LỊCH PHẦN II Trang 2 PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Ý nghĩa, tác dụng của phương... 15 phút Ở các bài kiểm tra này tôi không đề cập đến kỹ năng vẽ sơ đồ mà yêu cầu các em trả lời theo các kiến thức đã học, tôi cho học sinh làm bài kiểm tra để so sánh kết quả giữa lớp đối chứng và lớp thực nghiệm Qua kết quả kiểm tra tôi nhận thấy chất lượng học sinh làm bài theo phương pháp sơ đồ hoá ở lớp 9A,C là cao hơn hẳn so với đầu năm học và so với hai lớp còn lại là 9B,D (chưa được học theo... trình dạy thực nghiệm theo phương pháp sơ đồ hóa tôi thấy ở học sinh đã có kết quả học tập cao hơn Đặc biệt các em đã hình thành được năng lực tự lập sơ đồ, có khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, trình độ lĩnh hội kiến thức ngày càng được nâng lên 2 Kiến nghị đề xuất Phương pháp này tôi đã thực hiện trong giảng dạy, qua quá trình giảng dạy tôi thấy học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, rèn cho học sinh . PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN GIANG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN NGHĨA *** KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MÔN SINH HỌC 9. Môn: SINH HỌC 9 Người viết:. về môi trường là rất kém. - Tỷ lệ học sinh yếu kém nhiều, học sinh khá giỏi ít. Từ thực trạng trên tôi mạnh dạn sử dụng phương pháp Sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần Sinh học và môi trường. và trí thông minh của học sinh. - Tiến hành áp dụng phương pháp sơ đồ hoá để dạy phần “ Sinh vật và Môi trường 2. Mục đích của đề tài: Hướng dẫn học sinh học tập, tự học tập về Phần Sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MÔN SINH HỌC 9, SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MÔN SINH HỌC 9, Kết quả nghiên cứu.

Từ khóa liên quan