0

SKKN sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9

12 1,733 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:43

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lời mở đầu Ngày khối lượng tri thức khoa học giới khám phá ngày tăng vũ bão nên hi vọng thời gian định trường phổ thông mà cung cấp cho học sinh kho tàng tri thức khổng lồ mà loài người tích luỹ Vì nhiệm vụ người giáo viên ngày phải cung cấp cho học sinh vốn tri thức mà điều quan trọng phải trang bị cho học sinh khả tự làm việc, tự nghiên cứu để tìm hiểu nắm bắt tri thức Nếu sử dụng phương pháp “thầy đọc trò chép ’’ tóm tắt sách giáo khoa để dạy học mục tiêu khó đạt Như biết phương pháp dạy học ngày phải phát huy tính tích cực, chủ động, tư sáng tạo người học; thầy người đạo, trọng tài, tổ chức hướng dẫn người học giúp người học tìm kiến thức Mặt khác sinh học môn khó mang tính chất trừu tượng cao nghiên cứu thể sống, trình sống đặc biệt gắn liền với hoạt động thực tiễn người Vì nắm bắt tốt kiến thức sinh học góp phần nâng cao đời sống loài người Do việc tìm phương pháp nâng cao chất lượng dạy học vấn đề quan trọng Có nhiều phương pháp dạy học, nhiên tuỳ nội dung chương trình mà áp dụng phương pháp giảng dạy cho phù hợp Thông thường giảng dạy môn học đặc biệt hệ thống hoá kiến thức tổng kết sử dụng phương pháp sơ đồ hoá Phương pháp có ưu giúp học sinh nhanh chóng thực thao tác trình phân tích tổng hợp để lĩnh hội tri thức Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá giúp cho việc phát triển trí tuệ học sinh, rèn luyện trí nhớ tạo điều kiện cho học sinh học tập sáng tạo tích cực II Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu Thực trạng Sinh học chia làm phần: Phần I “ Di truyền biến dị” Phần II “ Sinh vật môi trường” Phần II nghiên cứu mối quan hệ sinh vật với sinh vật sinh vật với môi trường xung quanh phần đóng vai trò quan trọng đời sống người Ngay từ xa xua người biết dựa vào tài ngưyên thiên nhiên nhờ hiểu biết môi trường xung quanh mà họ tồn phát triển Mọi hoạt động người từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn, thành thị, quốc phòng… Nói chung hoạt động kinh tế xã hội liên quan đên môi trường, không ý đến quan hệ mà sử dụng thiên nhiên cách tuỳ tiện, phá vỡ cân quy luật tự nhiên đạt số yêu cầu trước mắt gây hậu tai hại lâu dài đến môi trường Trên sở việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nắm điều kiện cần thiết để hoá cải tạo giống vật nuôi trồng vô cần thiết Kiến thức phần “ Sinh vật môi trường” kiến thức sinh thái học cấu trúc hệ thống chặt chẽ nghiên cứu hệ thống sống cấp độ khác Do sử dụng phương pháp dạy cũ giảng giải, minh hoạ học sinh nhớ máy móc kiến thức, nghiên cứu sách giáo khoa, không sáng tạo học, kiến thức thu rời rạc tính hệ thống, vận dụng vào thực tế Kết quả, hiệu thực trạng Qua khảo sát chất lượng học sinh lớp 9C lớp 9A trường trung học cở Nga Tân thấy: - Đa số học sinh chưa biết cách lập sơ đồ hóa môn sinh học - Kiến thức thực tế đặc biệt kiến thức môi trường - Tỷ lệ học sinh yếu nhiều, học sinh giỏi Kết khảo sát đầu năm sau: Lớp Sĩ số 9A 9C 40 40 Điểm SL % 28 70 28 70 Điểm 5,6 SL % 11 27.5 10 25 Điểm 7,8 SL % 2.5 Điểm 9,10 SL % 0 0 Từ thực trạng mạnh dạn sử dụng phương pháp “ Sử dụng sơ đồ hoá dạy học phần Sinh vật môi trường” B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Các giải pháp thực Quá trình dạy học gồm hai hoạt động có liên quan với cách mật thiết, hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh học sinh vùa chủ thể vừa khách thể trình dạy học Học sinh trình học tập nhà trường trình lớn lên gia đình xã hội có vốn sống thiên nhiên xã hội, mối quan hệ sinh vật môi trường Học sinh lớp lứa tuổi 14 15, giai đoạn em muốn tự khẳng định mình, ưa thích hoạt động tự quản, có lực tư duy,phân tích, tổng hợp, có tiềm năng động sáng tạo học tập Do sở giảng nghiên cứu giáo viên nâng cao vai trò học sinh với dự kiến có định hướng tạo điều kiện cho học sinh tham gia xây dựng bài, có hiệu dạy cao Phương pháp sơ đồ hoá giúp nâng cao chất lượng hiệu học Để sử dụng phương pháp sơ đồ hoá dạy học sinh học trước hết giáo viên phải nắm vững chương trình, cấu trúc chương Trong dạy giáo viên phải biết tạo tình có vấn đề để kích thích em giải vấn đề, chủ đề trả lời câu hỏi biết kích thích hứng thú học tập phát triển tư sáng tạo học sinh Muốn làm giáo viên cần hướng cho học sinh biết cách giải vấn đề bước một, măt khác phải hình thành cho em kĩ nghiên cứu sách giáo khoa Trong giáo viên cần định hướng cho em xem mục dung sơ đồ, lập sơ đồ dạng cho hợp lí, có hiệu Giáo viên cần hình thành dần cho em khả xây dựng sơ đồ cách nhớ học theo ngôn ngữ sơ đồ ; đọc nội dung từ sơ đồ Đây công việc khó khăn yêu cầu phải nhớ sâu sắc học, nhờ mà khả tự học em ngày cao Để tổ chức giảng theo phương pháp sơ đồ giáo viên hướng dẫn học sinh theo bước sau; Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, nội dung học kênh hình ( có ) để hoàn thành nhiệm vụ giao phần, mục Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Học sinh phân tích nội dung học xác định dạng sơ đồ Học sinh tự lập sơ đồ Học sinh thảo luận trước lớp kết lập Giáo viên chỉnh lí để có sơ đồ xác khoa học, có tính thẩm mĩ cao Ra tập bổ sung củng cố II Các giải pháp để tổ chức thực Phần I: Một số dạng sơ đồ chủ yếu sử dụng phần “ Sinh vật môi trường” Sơ đồ dạng thẳng - Ví dụ: Ý nghĩa khống chế sinh học: Nhờ khống chế sinh học số lượng cá thể quần thể dao động thể cân quần thể dao động thể cân trạng thái cân sinh học quần xã - Ví dụ chuỗi thức ăn: Cỏ thỏ cáo VSV Chất mùn bã ĐV đáy cá chép VSV 2 Sơ đồ nhánh - Ví dụ: Các loại môi trường : Đất Môi trường Mặn Nước Lợ Không khí Ngọt Động vật Sinh vật Thực vật Con người Sơ đồ dạng lưới - Ví dụ: Lưới thức ăn quần xã Trâu Cỏ Thỏ Hổ Cáo VSV Gà Mèo rừng Dạng bảng biểu - Ví dụ: sinh vật biến nhiệt nhiệt Nhóm sinh vật Sinh vật biến nhiệt Môi trường sống - Rễ họ đậu - Ruộng lúa - Hồ, ao, ruộng lúa - Cánh đồng lúa -… - Vườn - Trong nhà -… Tên sinh vật - Vi khuẩn cố định đạm - Cây lúa - Ếch - Rắn hổ mang -… - Chim bồ câu - Chó Sinh vật nhiệt Sơ đồ kiểm tra đánh giá - Ví dụ: So sánh quần thể quần xã Các đặc điểm so sánh Quần thể - Thành phần loài - Thời gian - Các mối quan hệ - Tính chất - Phạm vi phân bố Sơ đồ khuyết thiếu - Ví dụ: Quần xã §Êt ? Nhân tố vô sinh ? ? Các nhân tố sinh thái i … Sơ đồ câm - Ví dụ lưới thức ăn a b c e f g Mô hình hoá - Ví dụ: Sơ đồ quần thể d a1 a2 a3 cá thể quần thể Mts a1 a2 a3 Phần II Phương pháp biện pháp sử dụng sơ đồ dạy học “ Sinh vật môi trường” Sử dụng sơ đồ để hình thành kiến thức Trong nội dung cần dùng sơ đồ để giới thiệu kiến thức làm cho học sinh nắm được, ghi nhớ kiến thức cách sâu sắc sử dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống sản xuất mặt khác học sinh phải biết móc xích kiến thức vừa học với kiến thức học trước, giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung dạy trình độ học sinh để sử dụng phương pháp dạy học cho có hiệu Ở nội dung ta sử dụng sơ đồ theo nhiều cách 1.1 cách 1: Đơn giản giáo viên lập sơ đồ lên bảng dùng phương pháp giảng giải cho học sinh hiểu nắm bắt kiến thức Phương pháp dùng ta dạy dầu tiên để học sinh làm quen với phương pháp sơ đồ hoá ta dạy với đối tượng học sinh trung bình Nhược điểm phương pháp hiệu không cao học sinh nắm kiến thức cách máy móc không phát huy tính sáng tạo tư độc lập học sinh - Ví dụ dạy khái niệm quần thể: + Giáo viên lấy ví dụ cá thể loài chim, voi, trâu cừu…thường tạo thành đàn, thực vật đồi cọ, rừng thông… Nếu cá thể không sống chung với gặp nhiều yếu tố bất lợi + Giáo viên vẽ sơ đồ: a3 Mts a2 a1 + Sau giáo viên giải thích a1,a2,a3…là cá thể quần thể( a1,a2,a3 loài), chúngcùng sống môi trường tạo thành quần thể + Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu khái niệm quần thể 1.2 Cách 2: Giáo viên yêu càu học sinh trả lời theo gợi ý thầy trò xây dựng sơ đồ Với câu trả lời học sinh thầy hình thành dần sơ đồ lên bảng Phương pháp có ưu điểm phát huy khả tự làm việc học sinh, tạo cho học sinh tình có vấn đề thông qua câu hỏi em suy nghĩ tìm tòi vận dụng thực tiễn vào học, tạo cho em hội xây dựng khơi gợi trí tò mò hứng thú học tập, học sinh đễ dàng tiếp thu tiếp thu cách tích cực thấy sơ đồ hình thành bảng Ví dụ dạy “ Môi trường nhân tố sinh thái” ( 41) Ở mục I “Môi trường sống sinh vật” - Sau hình thành xong khái niệm môi trường Giáo viên hỏi: Có loại môi trường ? Học sinh : có loại môi trường chủ yếu kể tên; sau giáo viên lập sơ đồ: Đất - không khí ( môi trường cạn) Môi trường Nước Trong đất Sinh vật Ở mục II “ Các nhân tố sinh thái” Giáo viên hỏi : Có nhân tố sinh thái ? Học sinh: Có nhóm: nhân tố vô sinh nhân tố hữu sinh Giáo viên vẽ sơ đồ theo học sinh hỏi tiếp: kể tên nhân tố vô sinh nhân tố hữu sinh? Học sinh : Nhân tố vô sinh gồm: đất, nước, gió, mưa, nhiệt độ… Nhân tố hữu sinh gồm: Động thực vật( sinh vật) người Giáo viên hoàn thiện sơ đồ: Đất Độ ẩm Nhân tố vô sinh Các nhân tố sinh thái Nhiệt độ Ánh sáng… Sinh vật Động vật Nhân tố hữu sinh Thực vật Con người Vi sinh vật Sử dụng sơ đồ để củng cố hoàn thiện kiến thức Thông thường sau học xong phần, hay chương giáo viên phải củng cố kiến thức cho học sinh để em hiểu nắm kiến thức học cách hệ thống, học sinh hoàn thiện kiến thức nội dung chương trình Trong phần “ Sinh vật môi trường” giáo viên củng cố hoàn thiện kiến thức cho học sinh phương pháp sơ đồ hoá Ví dụ sau học xong quần xã giáo viên yêu cầu học sinh làm tập so sánh quần thể quần xã theo bảng mẫu sau: Đặc điểm so sánh - Thành phần - Mối quan hệ - Tính chất - Phạm vi phân bố - Thời gian Quần thể Quần xã Học sinh vận dụng kiến thức học thảo luận hoàn thành tập 3 Sử dụng sơ đồ để kiểm tra đánh giá Khi kiểm tra đánh giá giáo viên sử dụng câu hỏi tự luận sơ đồ Để sử dụng sơ đồ khâu có nhiều cách Có thể sử dụng sơ đồ khuyết thiếu sơ đồ câm để yêu cầu học sinh hoàn thành Ví dụ học “ Hệ sinh thái” giáo viên yêu cầu học sinh làm tập sau: 1)Điền vào dấu ? để hoàn thiện sơ đồ Hệ sinh thái ? ? 2) Lập lưới thức ănđơn giản ao hồ có dạng sau: (1) (2) (5) (3) (7) (4) (6) (8) Như sau học sinh làm quen với sơ đồ giáo viên yêu cấuh lập sơ đồ cho khái niệm,quy luật, trình chế Tóm lại trình giảng dạy giáo viên kết hợp hài hoà nhiều phương pháp, sử dụng phương pháp sơ đồ hoá vào khâu, phần tiết dạy nhằm tạo cho học sinh dể ghi nhớ, dễ dàng móc xích kiến thức cũ tạo thành hệ thống kiến thức, đồng thời tạo cho học sinh hứng thú với môn học C KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Sau thời gian áp dụng phương pháp sơ đồ hoá lồng ghép tiết dạy chương I chương II phần Sinh vật môi trường theo dõi thay đổi, tiến học sinh qua kiểm tra từ 10 đến 15 phút Ở kiểm tra không đề cập đến kỹ vẽ sơ đồ mà yêu cầu em trả lời theo kiến thức học, cho học sinh làm kiểm tra để so sánh kết lớp đối chứng lớp thực nghiệm Đề bài: Nêu định nghĩa quần thể Vì quần thể có biến động số lượng mà trì trạng thái ổn định? Qua kết kiểm tra nhận thấy số lượng học sinh làm theo phương pháp sơ đồ hoá lớp 9C cao hẳn so với lớp 9A chất lượng kiểm tra cao hơn, số điểm yếu Điều có nghĩa em lớp dạy thực nghiệm theo phương pháp sơ đồ hoá có kết học tập cao Đặc biệt em hình thành lực tự lập sơ đồ, có khả phân tích, tổng hợp, so sánh, trình độ lĩnh hội kiến thức ngày nâng lên Kêt cụ thể sau: Lớp Sĩ số 9A 9C 40 40 Điểm SL % 20 7.5 Điểm 5,6 SL % 22 55 18 45 Điểm 7,8 SL % 20 15 37.5 Điểm 9,10 SL % 10 Trong đề tài làm số việc sau đây: - Giáo viên nắm vững kiến thức phần Sinh vật môi trường - Phối hợp với đồng nghiệp, tổ chuyên môn triển khai sáng kiến vào thực tế để đem lại hiệu cao - Tăng cường thực hành thực tế đảm bảo tính trực quan tiến hành vẽ sơ đồ 2 Kiến nghị đề xuất Phương pháp thực giảng dạy, qua trình giảng dạy thấy học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, rèn cho học sinh khả độc lập nghiên cứu nắm vững tri thức sáng tạo học tập Để khẳng điịnh tính hiệu phương pháp mong tiếp tục nghiên cứu phạm vi rộng Măt khác cần có phương tiện đại giúp giáo viên trình chiếu trực quan mối quan hệ sơ đồ; tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn trao đôi kinh nghiệm sử dụng sơ đồ giảng dạy phần Sinh vật môi trường Khi viết sáng kiến quan tâm BGH, đồng nghiệp không tránh khỏi có sai sót Rất mong góp ý thầy cô, đồng nghiệp quý độc giả để sáng kiến hoàn thiện [...]... gian tôi áp dụng phương pháp sơ đồ hoá lồng ghép trong các tiết dạy ở chương I và chương II phần Sinh vật và môi trường và theo dõi sự thay đổi, tiến bộ của học sinh qua các bài kiểm tra từ 10 đến 15 phút Ở các bài kiểm tra này tôi không đề cập đến kỹ năng vẽ sơ đồ mà yêu cầu các em trả lời theo các kiến thức đã học, tôi cho học sinh làm bài kiểm tra để so sánh kết quả giữa lớp đối chứng và lớp thực nghiệm... định? Qua kết quả kiểm tra tôi nhận thấy số lượng học sinh làm bài theo phương pháp sơ đồ hoá ở lớp 9C là cao hơn hẳn so với lớp 9A và chất lượng các bài kiểm tra cao hơn, số điểm yếu kém cũng ít hơn Điều đó có nghĩa là các em ở lớp dạy thực nghiệm theo phương pháp sơ đồ hoá có kết quả học tập cao hơn Đặc biệt các em đã hình thành được năng lực tự lập sơ đồ, có khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, trình... phương tiện hiện đại giúp giáo viên trình chiếu trực quan mối quan hệ trong sơ đồ; tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn trao đôi kinh nghiệm về sử dụng sơ đồ trong giảng dạy phần Sinh vật và môi trường Khi viết sáng kiến này tôi đã được sự quan tâm của BGH, đồng nghiệp nhưng không tránh khỏi có những sai sót Rất mong sự góp ý của các thầy cô, đồng nghiệp cùng các quý độc giả để sáng kiến này hoàn thiện hơn... càng được nâng lên Kêt quả cụ thể như sau: Lớp Sĩ số 9A 9C 40 40 Điểm dưới 5 SL % 8 20 3 7.5 Điểm 5,6 SL % 22 55 18 45 Điểm 7,8 SL % 8 20 15 37.5 Điểm 9, 10 SL % 2 5 4 10 Trong đề tài này tôi đã làm được một số việc sau đây: - Giáo viên đã nắm vững kiến thức về phần Sinh vật và môi trường - Phối hợp với đồng nghiệp, tổ chuyên môn triển khai sáng kiến trên vào thực tế để đem lại hiệu quả cao - Tăng cường... hiệu quả cao - Tăng cường thực hành thực tế đảm bảo tính trực quan khi tiến hành vẽ sơ đồ 2 Kiến nghị đề xuất Phương pháp này tôi đã thực hiện trong giảng dạy, qua quá trình giảng dạy tôi thấy học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, rèn cho học sinh khả năng độc lập nghiên cứu nắm vững các tri thức và sáng tạo hơn trong học tập Để khẳng điịnh được tính hiệu quả của phương pháp này tôi rất mong được tiếp ... viên sử dụng câu hỏi tự luận sơ đồ Để sử dụng sơ đồ khâu có nhiều cách Có thể sử dụng sơ đồ khuyết thiếu sơ đồ câm để yêu cầu học sinh hoàn thành Ví dụ học “ Hệ sinh thái” giáo viên yêu cầu học sinh. .. sơ đồ dạy học “ Sinh vật môi trường Sử dụng sơ đồ để hình thành kiến thức Trong nội dung cần dùng sơ đồ để giới thiệu kiến thức làm cho học sinh nắm được, ghi nhớ kiến thức cách sâu sắc sử dụng. .. lượng học sinh lớp 9C lớp 9A trường trung học cở Nga Tân thấy: - Đa số học sinh chưa biết cách lập sơ đồ hóa môn sinh học - Kiến thức thực tế đặc biệt kiến thức môi trường - Tỷ lệ học sinh yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9, SKKN sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9,

Từ khóa liên quan