SKKN HÓA 9_PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

18 1.9K 4
SKKN HÓA 9_PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục SỞ GD - ĐT TỈNH ĐẮK NƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD - ĐT HUYỆN ĐẮKR’LẤP Độc lập – Tự – Hạnh phúc SÁNG KẾN KINH NGHỆM ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP GV: Tạ Thị Phục Trường THCS Nguyễn Công Trứ Huyện Đăkr’lâp-Tỉnh Đăknông Năm học: 2009-2010 Nhân cơ, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Sáng kiến kinh nghiệm Phần I: Tạ Thị Phục ĐẶT VẤN ĐỀ Mục đích, yêu cầu Nhằm thực mục tiêu ngành giáo dục đào tạo hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai đất nước- người “vừa hồng vừa chuyên” Mặt khác, nhằm thực vận động hai không với bốn nội dung giáo dục Bản thân giáo viên đứng lớp giảng dạy mơn Hóa Học cảm thấy việc lĩnh hội kiến thức hoá học học sinh khó khăn Mặt khác, Hóa học mơn học hồn tồn lạ HS THCS, mà khối lượng kiến thức HS cần lĩnh hội tương đối nhiều Phần lớn gồm khái niệm mới, trừu tượng, khó hiểu Do đó, giáo viên cần tìm phương pháp dạy học gây hứng thú học tập môn giúp em chủ động lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, không gượng ép điều cần quan tâm Khi HS có hứng thú, niềm say mê với mơn Hóa giúp HS phát huy lực tư duy, khả tự học óc sáng tạo Để từ nâng cao chất lượng mơn nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung vấn đề quan trọng q trình dạy học giáo viên Chính vậy, Tôi nghĩ đổi phương pháp dạy học phải thể ba tính chất sau: Một là: Phát huy tính tích cực, lực tư duy, óc sáng tạo, khả tự học sáng tạo học sinh trình học tập Hai là: Giảng dạy học tập phải gắn liền với sống sản xuất, học đôi với hành Ba là: Rèn luyện kĩ sống cho học sinh Tuy nhiên thực tế nhiều thập kỷ gần chủ yếu thực phương pháp dạy học “thuyết trình kết hợp với đàm thoại” thực chất Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục “thầy truyền đạt, trò tiếp nhận ghi nhớ” chủ yếu hoặc“thầy đọc, trò chép” Dạy học theo kiểu nhồi nhét kiến thức, dạy chay…sẽ tạo cho học sinh lối học thụ động, ỷ lại, lười suy nghĩ, ích kỉ chia sẻ ý kiến cho bạn bè lắng nghe ý kiến từ bạn bè tức khơng có hợp tác học tập nên phương pháp hiệu dạy học nói chung dạy học Hóa học nói riêng Với lối dạy khơng thể thực mục tiêu được, đồng thời đáp ứng yêu cầu xã hội đường cơng nghiêp hóa, đại hóa đất nước, u cầu phát triển nhân lực chế thị trường hội nhập quốc tế xu dạy học tích cực phổ biến giới Thực trạng ban đầu ngành nhà trường - Hóa học mơn khoa học tự nhiên có vai trị quan trọng đời sống sản xuất Hóa học THCS mơn học lạ học sinh mà khối lượng kiến thức học sinh cần lĩnh hội tương đối nhiều Phần lớn gồm kiến thức mới, trừu tượng, khó hiểu - Điều kiện trang thiết bị cịn thiếu thốn, chưa có phịng dành riêng cho thực hành thí nghiệm dẫn đến chưa đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh q trình làm thí nghiệm - Thời gian khống chế 45 phút mà có nhiều lượng kiến thức cần truyền thụ địi hỏi thời gian nhiều hơn, dẫn đến khơng có thời gian rèn kĩ giải tập cho Học sinh - Kinh tế gia đình cịn khó khăn nên việc mua sắm tài liệu tham khảo khơng có chí sách giáo khoa cịn khơng đủ Chính vậy, học sinh khơng có tài liệu khác ngồi sách giáo khoa - Bản thân học sinh chưa nắm vững vai trị học tập mơn chưa biết rõ tầm quan trọng nó, chưa biết liên kết liên mơn Đồng thời tâm lí lứa tuổi học sinh nhỏ học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục THCS nên cịn ham chơi ham học nên chưa có suy nghĩ thấu đáo chín chắn việc học tập tương lai thân - Đa số phụ huynh chưa thật quan tâm đến việc học tập em mình… Chính mà giáo viên khó khăn việc tryền đạt kiến thức cho học sinh lĩnh hội kiến thức học sinh cách chủ động Phần II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A Cơ sở lí luận thực tiễn: I Dựa sở khoa học hóa học: - Một là: Nghiên cứu kiện, khái niệm, định luật, học thuyết - Hai là: Tìm hiểu phương pháp kĩ thuật chủ yếu - Ba là: Rèn cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo thực hành thí nghiệm đặc trưng hóa học cần thiết cho đời sống lao động sản xuất II Mục tiêu ý nghĩa: Hóa học khoa học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực nghiệm, có nhiều khả giúp học sinh phát triển tư duy, lực nhận thức việc dạy học môn học tổ chức đắng, khoa học Do vậy, việc dạy giáo viên làm cho học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cách tích cực, tự giác chủ động Trên sở phát triển lực nhận thức như: tri giác, trí nhớ, tư duy, hứng thú học tập, kĩ sáng tạo đồng thời phát tirển lực hành động như: tư logíc, trí thơng minh, óc sáng tạo, kĩ tự học hình thành giơí quan vật biện chứng Do đó, giáo viên phải chuẩn bị mặt tâm lí giáo dục, động để giúp học sinh sẵn sàng học tập, kích thích trì hứng thú học sinh việc học Hóa học, truyền thụ kiến thức hóa học gắn với thực Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục tiễn sản xuất, sử dụng phương pháp giảng dạy khác nhau, hướng dẫn học sinh tự học tập nhà cách tiếp thu lớp, tổ chức cho học sinh rèn kĩ năng, kĩ xão qua thí nghiệm thực hành hóa học, kĩ áp dụng kiến thức học vào giải thích tượng xảy thiên nhiên, sống… Như vậy, dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, lấy học sinh làm trung tâm làm cho học sinh “nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn” sở tích cực, tự giác, tìm tịi, khám phá Cụ thể tự tìm hiểu, phát giải vần đề theo tổ chức, điều khiển, hướng dẫn đánh giá giáo viên Giáo viên dạy tốt làm cho học sinh biết học, biết biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Muốn vậy, giáo viên học sinh phải có đồng mắc xích mối quan hệ sau “ Mục tiêu – nội dung – phương pháp – phương tiện – điều kiện khác” B Giải pháp I Cơ sở: - Hình thành tình có vấn đề để xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh tự tìm cách giải vấn đề, thực phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ theo hướng đổi phương pháp dạy học hoá học trường THCS theo tinh thần dạy học tích cực, khơng cứng nhắc trường hợp, linh hoạt việc bám tài liệu sách giáo khoa - Giúp học sử dụng sách giáo khoa tài liệu khác cách có ý thức, chủ động theo hướng nghiên cứu để giải vấn đề - Tăng cường hoạt động tìm tịi, quan sát thí nghiệm thực hành - Tận dụng tối đa phương tiện, thiết bị dạy học để phát vấn đề, nghiên cứu nội dung mới… không đơn minh họa điều học Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục - Tăng cường sử dụng phương pháp qui nạp, q trình đến giải thuyết có tính khái quát - Thay đổi hình thức tổ chức học tập điều kiện cho phép trò chơi, thảo luận cặp, nhóm nhỏ … tạo điều kiện thích hợp để học sinh tranh luận với nhau, với giáo viên tự đánh giá đánh giá lẫn học tập II Cụ thể: PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI Ở HỐ HỌC LỚP Vai trị phương pháp: -Học tập Hoá học hợp tác giúp cho Hoá học, học sinh biết làm việc với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ trách nhiệm, lắng nghe ý kiến người khác, giúp đỡ học tập Hố học tạo khơng khí hợp tác đồn kết thi đua học tập hoá học Đặc biệt rèn luyện khả tổ chức đạo cho nhóm ttrưởng, khả nắm bắt ghi chép thơng tin cho thư kí nhóm -Học tập hợp tác giúp khắc phục nhược điểm học tập cá nhân: HS giỏi biết mình, cịn em HS yếu tự ti khơng giám phát biểu xây dựng -Học tập hợp tác hoá học góp phần phát triển lực hợp tác – lực cần sống học tập lao động b.Ý nghĩa phương pháp: • Đối với Học sinh: -Tạo điều kiện phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, kĩ vận dụng sáng tạo giải thích hiên tượng thực Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục tế đời sống sản xuất -Hình thành kĩ học tập hoá học, bồi dưỡng khả tự học, học sinh tham gia tìm tịi phát kiến thức -Tạo điều kiện phát triển kĩ học tập hợp tác kết hợp học tập cá nhân cách linh hoạt hiệu -Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn • Đối với Giáo viên: -Tạo kĩ thiết kế kế hoạch học cách hợp lí -Linh hoạt khâu tổ chức điều khiển học sinh hoạt động, khai thác tận dụng triệt để nguồn thông tin từ thí nghiệm, phương tiện trực quan, tượng thực tế để hình thành tình có vấn đề nhằm để học sinh giải vấn đề đạt kết tốt -Đánh giá xác lực học sinh để nhằm bồi dưỡng phát triển lực cho học sinh c Yêu cầu hoạt động phương pháp: -HS phát vấn đề nắm bắt vấn đề giáo viên đưa -GV phân cơng nhóm hoạt động, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho nhóm đối tượng -GV giao nhiệm vụ hoạt động phát phiếu học tập cho nhóm -GV yêu cầu HS thảo luận theo dõi giúp đỡ dịnh hướng kịp thời hoạt động nhóm hướng xây dựng thực hành nội dung hoá học có hiệu -HS đại diện trả lời -HS nhận xét rút vấn đề thảo luận: khái niệm, qui tắc, định luật Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục d Cụ thể dùng phiếu học tập để thảo luận nhóm Lớp • Khái niệm “Đơn chất hợp chất”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Dựa vào thành phần nguyên tố tạo nên chất chia chất bảng thành nhóm Chất Khí hiđrơ H Nước H,O Khí oxi O Đồng Cu Muối ăn Phân loại Nhóm … Nhóm … Nguyên tố Na,Cl Đường C,H,O 1.Hãy thử đặt tên cho nhóm ? cho biết chất chia thành loại? Thế đơn chất ? Thế hợp chất ? • Khái niệm “Ngun tố hóa học”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Nguyên tố Nguyên tử Hiđrô hiđrô Nguyên tử hiđrô Nguyên tử hiđrô o o o 1 Hạt nhân nguyên tử Số P Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Số n Ba nguyên tử Hiđrơ bảng thuộc ngun tơ hiđrơ ? Ngun tố hóa học ? • Khái niệm “Hóa Trị”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phiếu số 1: S Tên chất TT Cơng thức Hóa trị Khả liên Hóa trị ngun Hóa học Hiđrơ kết ngun tử tố khác Axít clohiđríc HCl I Cl liên kết với 1H Clo hóa trị I Nước H2O I O liên kết với …… Oxi hóa trị …… NH3 I N liên kết với …… Nitơ hóa trị …… Amơniác Phiếu số 2: S Tên chất Cơng thức Hóa trị Khả liên Oxi II kết nguyên tử 2Na liên kết O Hóa trị nguyên TT Natri oxít Hóa học Na2O tố khác Natri hóa trị I Canxi oxít CaO II Ca liên kết Canxi hóa trị … Lưu huỳnh SO2 II …… Lưu huỳnh hóa oxít …… liên kết S trị… Căn vào nguyên tố để xác định nguyên tố khác ? Trong hợp chất hóa trị Hiđơ oxi xác định đơn vị ? 3.Vậy, hóa trị ? • Bài Quy tắc “hóa trị”: Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục a b - Sau giáo viên giới thiệu A x B y a,b hóa trị nguyên tố A B - Giáo viên phát phiếu học tập yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập - Phiếu học tập: CTHH Na2O x a 2×I y.b × II H2O CO2 So sánh tích x a y b ? Hãy nêu quy tắc hóa trị ? • Định luật “bảo toàn khối lượng”: - Giáo viên yêu cầu HS làm thí nghiệm phản ứng Natri cacbonat ( Na2CO3) Bari clorua ( BaCl2) hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Thí nghiệm Hiện tượng Khối lượng Nhận xét Trước phản ứng Sau phản ứng Hãy nêu định luật bảo toàn khối lượng ? 10 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục • Khái niệm “Oxít”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Dựa vào thành phần cấu tạo chất nhận xét điểm giống khác chất: CTHH SO2 Giống Khác P2O5 Fe3O4 Thế oxít ? • Phản ứng hóa hợp: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phản ứng hóa học Số chất tham gia Số chất tạo thành phản ứng t0 S + → O2  4Al + t → 3O2  SO2 2Al2O3 2Fe(OH)2 + ½ O2 +H2O  → 2Fe(OH)3 Hãy nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp ? • Phản ứng phân hủy: 11 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phản ứng hóa học t0 → 2KMnO4  K2MnO4+MnO2+O2 Số chất tham gia Số chất tạo thành t0 → 2KClO3  2KCl + 3O2 t → CaCO3  CaO + CO2 Hãy nêu định nghĩa phản ứng phân hủy ? • Khái niệm “axít”: - Giáo viên u cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Thành phần Số nguyên tử Gốc axít Axít clohiđríc Axít nitríc Axít sunfuríc Axít cacboníc Axít photphoríc HCl HNO3 H2SO4 H2CO3 H3PO4 hiđrô Cl I Hãy nêu định nghĩa phản ứng phân hủy ? • Khái niệm “axít”: - Giáo viên u cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Tên chất Công thức Thành phần Số nguyên tử Gốc axít 12 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục hiđrơ Axít clohiđríc HCl Cl I Axít nitríc HNO3 Axít sunfuríc H2SO4 Axít cacboníc H2CO3 Axít photphoríc H3PO4 Dựa vào thành phần cấu tạo chất cho biết giống hợp chất ? Hãy nêu định nghĩa axít ? Viết cơng thức dạng chung axít ? Cho biết khác hợp chất axít ? Axít có loại ? Kể tên cho ví dụ ? • Khái niệm “ Bazơ”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau - Phiếu học tập: Tên chất Công thức Thành phần Số nguyên tử Số nhóm kim loại Hố trị kim loại hiđrơxít (OH) Natri hiđroxít NaOH I Kali hiđroxít KOH Canxi hiđroxít Ca(OH)2 Sắt (III) hiđroxít Fe(OH)3 Đồng (II) hiđroxít Cu(OH)2 Dựa vào thành phần cấu tạo chất cho biết giống khác hợp chất ? Hãy nêu định nghĩa Bazơ ? Viết công thức dạng chung Bazơ ? Cho biết cách gọi tên bazơ ? • Khái niệm “ Muối” 13 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Công thức số Thành phần Nguyên tử kim loại Gốc axít NaCl, ZnCl2, AlCl3… NaHSO4,ZnSO4, Al2(SO4)3… KNO3, Cu(NO3)2, Al(NO3)3… KHCO3, CaCO3 Na3PO4, Ca3(PO4)2… Dựa vào thành phần cấu tạo chất cho biết giống hợp chất ? Thử nêu định nghĩa Muối ? Viết công thức dạng chung muối ? Nêu cách gọi tên muối ? Cho biết khác muối ? Muối có loại ? Kể tên cho ví dụ ? III Kinh nghiệm rút Kết đạt được: 1.Kinh nghiệm rút ra: - Phát huy tính tích cực, tư sáng tạo, tăng cường khả giao tiếp mạnh dạn … đối tượng học sinh - Tiết kiệm thời gian, tăng cường khả làm việc học sinh, giáo viên người tổ chức, điều khiển hoạt động - Phù hợp với nội dung chương trình thay sách giáo khoa mới, phù hợp với công đổi đất nước 14 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Bên cạnh cịn hạn chế q trình tổ chức điều khiển khơng tốt, khơng bao qt học sinh có số học sinh ngồi trông chờ vào kết bạn để trả lời kết Kết quả: Trước đây, trình giảng dạy, giáo viên truyền đạt kiến thức phương pháp thơng báo có giải thích, đàm thoại, trình bày, mơ tả…Học sinh học tưởng tượng ghi nhớ cách máy móc, mau quên Trong năm gần đây, trình đổi sách giáo khoa dẫn đến đổi phương pháp dạy học, với 100% tiết dạy có sử dụng phương tiện trực quan giúp học sinh tìm hiểu lý thuyết sở thực nghiệm thực nghiệm kiểm chứng lại điều học, làm cho học sinh tin vào khoa học từ yêu thích mơn Do học sinh nắm vững kiến thức nhớ lâu, nhờ chất lượng mơn ngày nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi ngày tăng, học sinh yếu ngày giảm Phần III : KẾT LUẬN Trên số giải pháp mà tơi tích lũy qua q trình giảng dạy mơn Hóa Học trường THCS, với việc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu chuyên đề, dự thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn tham khảo ý kiến đồng nghiệp Những giải pháp thực nhằm nâng cao chất lượng môn Tôi mong giải pháp thực mang tính “hữu ích” thiết thực đáp ứng phần việc dạy học môn hóa học trường THCS đặc biệt vùng khó khăn Trên sở với đóng góp ý kiến đồng nghiệp tơi tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp cho q trình nghiên cứu thí nghiệm học sinh số nội dung chương trình Hoá học 15 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Rất mong đuợc đóng góp ý kiến chân thành từ đồng nghiệp quí cấp lãnh đạo để tơi sửa chữa bổ sung nhằm nâng cao hiệu dạy học Nhân Cơ, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Duyệt BGH Người viết Tạ Thị Phục Duyệt PGD 16 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Mục lục Số thứ Nội dung Trang tự Đặt vấn đề Giải vấn đề Cơ sở lí luận thực tiễn Thực trạng cua ngành nhà trường Giải pháp Kinh nghiệm kết đạt 10 Kết luận 10 17 Sáng kiến kinh nghiệm Tạ Thị Phục Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa hoá Sách giáo viên hoá Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chu kì Tài liệu tập huấn đổi phương pháp dạy học trường THCS 18 ... tố hóa học ? • Khái niệm ? ?Hóa Trị”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phiếu số 1: S Tên chất TT Cơng thức Hóa trị Khả liên Hóa trị ngun Hóa học. .. giúp đỡ học tập Hố học tạo khơng khí hợp tác đồn kết thi đua học tập hoá học Đặc biệt rèn luyện khả tổ chức đạo cho nhóm ttrưởng, khả nắm bắt ghi chép thơng tin cho thư kí nhóm -Học tập hợp tác giúp... kĩ học tập hoá học, bồi dưỡng khả tự học, học sinh tham gia tìm tịi phát kiến thức -Tạo điều kiện phát triển kĩ học tập hợp tác kết hợp học tập cá nhân cách linh hoạt hiệu -Tạo điều kiện để học

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan