PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP_SKKN HÓA HỌC 9

18 1.3K 0
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP_SKKN HÓA HỌC 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đề, thực hiện phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học trường THCS theo tinh thần dạy học tích cực, không cứng nhắc trong mọi trường hợp, linh hoạt. phúc SÁNG KẾN KINH NGHỆM ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP GV: Phạm Huyền Thanh Trường THCS Nguyễn Công Trứ TP Hà Nội Năm học: 20 09- 2010 Nhân cơ, ngày 11 tháng. 2. Nguyên tố hóa học là gì ? Khái niệm Hóa Trị”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phiếu số 1: S TT Tên chất Công thức Hóa học Hóa trị Hiđrô Khả

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan