Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 6

15 1K 2
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 6 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật lí là môn khoa học thực nghiệm. Tư tưởng chủ đạo của các sách giáo khoa vật lí phổ thông là nội dung kiến thức mới được hình thành phần lớn thông qua các thí nghiệm và thực hành. Thí nghiệm Vật lí có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện những nhiệm vụ của việc dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Điều đó không chỉ tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh mà còn rèn luyện và phát triển ở các em các kĩ năng thực hành và các năng lực nhận thức. Môn Vật Lí ở trường trung học cơ sở có vai trò quan trọng, góp phần hình thành và rèn luyện cho học sinh cách tư duy, khoa học, sáng tạo.Vì vậy những hiểu biết Vật Lí có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong dạy học Vật Lí, thí nghiệm Vật Lí là dạng phương tiện trực quan chủ yếu được sử dụng là nguồn cung cấp kiến thức để HS tìm tòi phát hiện những tri thức dưới những hình thức khác nhau.Thí nghiệm có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện những nhiệm vụ của việc dạy học Vật Lý ở trường. Tuy nhiên làm thế nào để sử dụng thí nghiệm đạt hiệu quả nhất, sử dụng thí nghiệm như thế nào để tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS, phát huy thế mạnh của nó trong dạy học là vấn đề cần phải nghiên cứu. Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có những mức độ khác nhau. Tuỳ theo mức độ mà thí nghiệm đó có thể là do học sinh tự thực hiện hoặc giáo viên biểu diễn thí nghiệm để học sinh quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích .Từ đó, học sinh rút ra nhận xét về tính chất, qui tắc, định luật….Trong chương trình Vật Lý 6 có nhiều tiết giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong việc giảng dạy thì tiết học mới đạt hiệu quả cao hơn . Từ những lí do trên bản thân đã đưa ra sáng kiến kinh nghiệm : “Một số phương pháp sử dụng thí nghiệm để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy Vật Lí 6” với hy vọng thông qua thí nghiệm có thể phát huy năng lực nhận thức của học sinh một cách toàn diện hơn, học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức, hiểu sâu, nhớ kỹ ,tự mình rút ra được kết luận và vận dụng tốt vào đời sống thực tế. Đồng thời làm cho tiết học sinh động, học sinh yêu thích bộ môn Vật Lí. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “học phải đi đôi với hành, học mà không có hành chẳng khác nào đi cày mà không có trâu”. Do đó đối với lĩnh vực giáo dục, bản thân mỗi giáo viên là phải biết “Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thực hành thí nghiệm” nhằm giúp cho HS được học tập , thích thú khi chính bản thân mình được làm thí nghiệm, để rút ra kết luận, rút ra định luật hay công thức khi tính toán. Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học được thể hiện: + Phát huy tính tích cực hóa họat động nhận thức của học sinh trong học tập + Coi hoạt động của học sinh là trung tâm trong quá trình dạy học và thông qua đó hình thành kiến thức cụ thể cho học sinh. Hướng tới rèn luyện óc độc lập suy nghĩ và tư duy sáng tạo cho học sinh. + Coi trọng cả việc trao dồi kiến thức lẫn việc bồi dưỡng các kĩ năng tiến hành thí nghiệm cho học sinh + Tăng cường thí nghiệm là rất quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học Bản thân là một giáo viên đang đứng lớp, phụ trách môn Vật Lí 6 tôi thấy học sinh mới lên cấp THCS các em còn bỡ ngỡ trong tiết học, nhiều bài còn trừu tượng học sinh khó hiểu do đó cần thiết phải “tăng cường tiến hành thí nghiệm” là rất quan trọng. trong sự nghiệp hóa giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một điều hết sức cần thiết. ngoài việc giảng dạy trên lớp bằng lý thuyết thì bản thân GV phải có hướng tổ chức cho học sinh sử dụng đồ dùng thí nghiệm và thí nghiệm thực hành làm HS có hứng thú say mê học tập, phát huy tính tích cực của học sinh. 2. Cơ sở thực tiễn Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật lí môn khoa học thực nghiệm Tư tưởng chủ đạo sách giáo khoa vật lí phổ thông nội dung kiến thức hình thành phần lớn thông qua thí nghiệm thực hành Thí nghiệm Vật lí có ý nghĩa vô to lớn giữ vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ việc dạy học Vật lí trường phổ thông Điều không tích cực hóa hoạt động học tập học sinh mà rèn luyện phát triển em kĩ thực hành lực nhận thức Môn Vật Lí trường trung học sở có vai trò quan trọng, góp phần hình thành rèn luyện cho học sinh cách tư duy, khoa học, sáng tạo.Vì hiểu biết Vật Lí có giá trị to lớn đời sống sản xuất Đặc biệt công công nghiệp hóa đại hóa đất nước Trong dạy học Vật Lí, thí nghiệm Vật Lí dạng phương tiện trực quan chủ yếu sử dụng nguồn cung cấp kiến thức để HS tìm tòi phát tri thức hình thức khác nhau.Thí nghiệm có ý nghĩa vô to lớn giữ vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ việc dạy học Vật Lý trường Tuy nhiên làm để sử dụng thí nghiệm đạt hiệu nhất, sử dụng thí nghiệm để tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, phát huy mạnh dạy học vấn đề cần phải nghiên cứu Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có mức độ khác Tuỳ theo mức độ mà thí nghiệm học sinh tự thực giáo viên biểu diễn thí nghiệm để học sinh quan sát, mô tả tượng, giải thích Từ đó, học sinh rút nhận xét tính chất, qui tắc, định luật….Trong chương trình Vật Lý có nhiều tiết giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm biểu diễn việc giảng dạy tiết học đạt hiệu cao Từ lí thân đưa sáng kiến kinh nghiệm : “Một số phương pháp sử dụng thí nghiệm để phát huy tính tích cực học sinh giảng dạy Vật Lí 6” với hy vọng thông qua thí nghiệm phát huy lực nhận thức học sinh cách toàn diện hơn, học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức, hiểu sâu, nhớ kỹ ,tự rút kết luận vận dụng tốt vào đời sống thực tế Đồng thời làm cho tiết học sinh động, học sinh yêu thích môn Vật Lí II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “học phải đôi với hành, học mà hành chẳng khác cày mà trâu” Do lĩnh vực giáo dục, thân giáo viên phải biết “Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học thực hành thí nghiệm” nhằm giúp cho HS học tập , thích thú thân làm thí nghiệm, để rút kết luận, rút định luật hay công thức tính toán Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc Quan điểm đổi phương pháp dạy học thể hiện: + Phát huy tính tích cực hóa họat động nhận thức học sinh học tập + Coi hoạt động học sinh trung tâm trình dạy học thông qua hình thành kiến thức cụ thể cho học sinh Hướng tới rèn luyện óc độc lập suy nghĩ tư sáng tạo cho học sinh + Coi trọng việc trao dồi kiến thức lẫn việc bồi dưỡng kĩ tiến hành thí nghiệm cho học sinh + Tăng cường thí nghiệm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học Bản thân giáo viên đứng lớp, phụ trách môn Vật Lí thấy học sinh lên cấp THCS em bỡ ngỡ tiết học, nhiều trừu tượng học sinh khó hiểu cần thiết phải “tăng cường tiến hành thí nghiệm” quan trọng nghiệp hóa giáo dục nay, đổi phương pháp dạy học điều cần thiết việc giảng dạy lớp lý thuyết thân GV phải có hướng tổ chức cho học sinh sử dụng đồ dùng thí nghiệm thí nghiệm thực hành làm HS có hứng thú say mê học tập, phát huy tính tích cực học sinh Cơ sở thực tiễn 2.1 Thuận lợi - Trường trung tâm huyện nên thường quý cấp lãnh đạo quan tâm, trang thiết bị cấp phát nhanh, kịp thời đủ số lượng - Được quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu, công đoàn, đồng nghiệp nguồn động viên lớn giúp vượt qua khó khăn - Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo cho công tác giảng dạy - Có phòng thí nghiệm riêng phục vụ cho tiết thực hành thí nghiệm Hàng năm bổ sung trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho công tác dạy học - Cán thiết bị nhiệt tình giúp đỡ công tác chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm 2.2 Khó khăn: - Học sinh làm quen với thí nghiệm thực hành nên bỡ ngỡ nên GV nhiều thời gian hướng dẫn - Đa số học sinh thuộc gia đình lao động, công nhân việc theo dõi trình học tập mức tương đối - Một số học sinh lơ gây trật tự học - Khả nhận thức không đồng nhóm đối tượng học sinh Sự quan tâm số gia đình học sinh hạn chế ảnh hưởng đến học tập em - Một số học sinh ý thức tự giác học tập chưa cao, thiếu tính tích cực trình làm thí nghiệm thảo luận kết thí nghiệm - Một số học sinh chưa có kĩ tiến hành thí nghiệm vật lí - Một số thiết bị đồ dùng dạy học có chất lượng không cao ảnh hưởng đến kết thí nghiệm - Phòng thí nghiệm thực hành chưa theo tiêu chuẩn gây khó khăn cho việc tổ chức học sinh làm thí nghiệm thực hành thảo luận nhóm Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc 2.3 Số liệu thống kê - Đối tượng nghiên cứu: 70 Học sinh lớp 6/3, 6/4, trường THSC Lê Quý Đôn - Độ tuổi : 12 - 13 tuổi - Điều tra ban đầu kết học tập: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu 6/3 36 3(8,3%) 12(33,3%) 18 (50 %) (8,4 %) 6/4 34 1(2,9%) (26,5%) 18 (53 %) 6(17,6%) - Kết khảo sát việc ham thích học tiết học có sử dụng đồ dùng : Lớp Trả lời 6/3 6/4 Tổng số HS 70 36 34 Câu hỏi: Bạn có thích học vật lý có sử dụng đồ dùng dạy học, thí nghiệm thực hành? Rất thích: Thích: Chưa thích: (25) 69,5% (7) 19,4% (4) 11,1% (20) 58,8% (9) 26,5% (5) 14,7% Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 3.1 Nội dung - Trong chương trình Vật Lí 6, giảng có sử dụng đồ dùng thí nghiệm nhiều, thiếu để HS lĩnh hội trọn vẹn kiến thức thông qua thí nghiệm vừa làm, để rút cho nội dung học Mặt khác để hạn chế học sinh học tập cách thụ động, kích thích tư học sinh thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở - Ở lớp khả tư HS phát triển, HS có số hiểu biết ban đầu tượng vật lý xung quanh Đó yêu cầu khả phân tích, tổng hợp thông tin liệu thu thập được, khả tư trừu tượng, khái quát xử lí thông tin để hình thành khái niệm, rút quy tắc, quy luật Vật lý 3.2 Biện pháp thực 3.2.1 Mục đích việc tiến hành thí nghiệm Vật lí - Hình thành kiến thức cho học sinh - Kiểm chứng số kiến thức hình thành lập luận - Rèn luyện kỹ sử dụng dụng cụ thí nghiệm - Rèn luyện kỹ mô tả tượng Vật lí - Rèn luyện kỹ quan sát, kĩ thu thập xử lí thông tin thu từ quan sát thí nghiệm - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, chịu khó, trung thực, sáng tạo nghiên cứu khoa học 3.2.2 Chuẩn bị cho học có thí nghiệm * Chuẩn bị giáo viên - Dự kiến hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh tiếp cận tự phát kiến thức trình tiến hành thí nghiệm : Trong trình hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm, giáo viên phải đặt câu hỏi nhằm định hướng cho học sinh tiếp cận phát kiến Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc thức Như vậy, người giáo viên phải dự kiến hệ thống câu hỏi Giáo viên đặt câu hỏi theo mức độ tăng dần: Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá tùy theo đặc điểm lớp, nội dung thí nghiệm Câu hỏi “Biết”: nhằm kiểm tra lại kiện, định nghĩa học VD: Trọng lực ? Câu hỏi “ Hiểu”: Nhằm kiểm tra cách học sinh liên hệ, kết nối kiện, định nghĩa VD: Dùng tay kéo dãn lò xo Kết tác dụng lực vào vật ? Câu hỏi “ Vận dụng”: Nhằm kiểm tra khả học sinh áp dụng kiện, khái niệm, qui luật, phương pháp… vào hoàn cảnh, điều kiện VD: Trọng lượng nặng 50g ? Câu hỏi “ Phân tích”: Đây loại câu hỏi thường hay sử dụng họat động thí nghiệm, nhằm kiểm tra khả học tập, phân tích nội dung vấn đề, từ đến kết luận tìm mối quan hệ chứng minh luận điểm VD: Từ kết thí nghiệm cho biết phụ thuộc thể tích nước tràn với thể tích vật rắn ? Câu hỏi “Tổng hợp”: Nhằm kiểm tra xem học sinh đưa dự đóan, giải vấn đề, đưa câu trả lời đề xuất có tính sáng tạo VD: Hãy đề xuất phương án làm thí nghiệm kiểm tra xem cầu kim loại bị hơ nóng mà lọt qua vòng kim loại? Câu hỏi “ Đánh giá”: Nhằm kiểm tra xem học sinh đóng góp ý kiến đánh giá ý tưởng, giải pháp… dựa vào tiêu chuẩn đề VD: Theo em thí nghiệm tìm hiểu kết tác dụng lực thí nghiện dễ tiến hành cho kết rõ ? - Lựa chọn phương thức tiến hành thí nghiệm cho học sinh Có nhiều phương thức tiến hành thí nghiệm, tùy tình hình thực tế mà tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo phương thức sau: + Thí nghiệm thực theo nhóm: lớp chia thành nhóm Tùy vào số lượng học sinh sở vật chất Có phân công thành viên nhóm + Thí nghiệm cá nhân: Từng học sinh tiến hành thí nghiệm, tự rút kết luận + Cả lớp tiến hành thí nghiệm( dụng cụ thiếu) + Thí nghiệm ảo mô máy vi tính + Thí nghiệm thực tiến hành từ trước quay phim phát lại cho học sinh theo dõi + Thí nghiệm mô tả lời hình vẽ Trong phương thức phương thức tiến hành thí nghiệm thực hợp tác nhóm có hiệu cao Xác định xem thí nghiệm mà trường sở dụng cụ tương ứng phải tìm cách thay dụng cụ tương đương thay cách làm khác đạt yêu cầu tương tự - Giáo viên nhân viên phòng thí nghiệm chuẩn bị thí nghiệm cho nhóm học sinh Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc * Chuẩn bị học sinh - Đọc trước thực hành chuẩn bị kiến thức có liên quan - Nắm quy tắc an toàn làm thí nghiệm 3.2.3 Phương pháp dạy học chung cho thí nghiệm môn Vật Lí - Chia học sinh thành nhóm, nhóm thực hành dụng cụ thí nghiệm - Đối với thí nghiệm, trước hết giáo viên cần yêu cầu đại diện nhóm nêu rõ mục tiêu bước tiến hành, sau tiến hành cụ thể - Học sinh họat động nhóm tiến hành thí nghiệm hướng dẫn giáo viên - Giáo viên theo dõi, nhắc nhở, lưu ý kĩ thực hành giúp đỡ nhóm cần thiết Trong hoạt động tiến hành thí nghiệm, tùy cụ thể giáo viên tổ chức cho học sinh theo trình tự sau: + Tổ chức tình học tập + Thu thập thông tin + Xử lí thông tin + Thông báo kết thí nghiệm + Vận dụng, ghi nhớ kiến thức *Tổ chức tình học tập: - GV đặt câu hỏi nghiên cứu - HS nêu dự đoán - Đề giả thuyết *Thu thập thông tin: Giáo viên hướng dẫn học sinh: + Quan sát kiện, tượng, hình minh họa thí nghiệm,…trong SGK;tìm thông tin cần thiết từ sách báo + Lập kế hoạch thí nghiệm như:chỉ đại lượng cần đo, điều cần xác định thí nghiệm; yếu tố cần giữ nguyên (nếu có) làm thí nghiệm… + Tiến hành thí nghiệm: Bố trí lắp đặt dụng cụ thí nghiệm, thực thí nghiệm,…Tùy đối tượng học sinh, nội dung thí nghiệm mà GV cho học sinh tự lắp đặt dụng cụ thí nghiệm tiến hành theo hình minh họa theo sơ đồ SGK; giáo viên tiến hành thí nghiệm trước lóp cho học sinh quan sát theo dõi tựơng Trong trình thí nghiệm kết thu không phù hợp với vấn đề đặt giáo viên phải định hướng cho học sinh thay đổi phương án thí nghiệm + Ghi kết thí nghiệm, như: Đọc số dụng cụ đo, lập bảng kết quả, biểu diễn kết đồ thị, sơ đồ,…Giáo viên phải chuẩn bị bảng kết thí nghiệm để hướng dẫn học sinh cách ghi kết thí nghiệm Ở số thí nghiệm giáo viên phải chuẩn bị bảng ghi kết thí nghiệm nhóm *Xử lí thông tin: Giáo viên hướng dẫn học sinh +Từ thông tin thu thập qua việc quan sát kiện, tượng, hình vẽ minh họa qua kết thí nghiệm phân tích tổng hợp rút kết luận Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc * Thông báo kết thí nghiệm: Học sinh đại diện nhóm : + Mô tả lại bước tiến hành thí nghiệm + Trình bày giải thích thí nghiệm làm + Nêu kết luận tìm thấy Giáo viên nhận xét ý thức,thái độ tác phong thực hành nhóm, tuyên dương nhóm thực hiên tốt nhắc nhở nhóm làm chưa tốt * Vận dụng, ghi nhớ kiến thức - Giải tập ( định tính, định lượng, thực nghiệm) - Làm đồ chơi dụng cụ học tập có sử dụng kiến thức vừa học 3.3 Giải pháp phát huy tính tích cực 3.3.1 Tính tích cực cần đạt - Nêu mục đích thí nghiệm - Nêu bước tiến hành thí nghiệm - Tự giác, chủ động lắp ráp dụng cụ thí nghiệm tiến hành thí nghiệm có kết với độ xác cao Ví dụ 1: Bài 16: RÒNG RỌC Tính tích cực học sinh thể sau: + Học sinh nêu mục đích thí nghiệm: tìm hiểu xem sử dụng ròng rọc cố định ròng rọc động lực kéo vật lên so với kéo vật trực tiếp + Học sinh nêu bước thí nghiệm: • Bước 1: Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng • Bước 2: định Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc • Bước 3: Đo lực kéo vật qua ròng rọc động + Học sinh lắp ráp tiến hành thí nghiệm theo bước Để kết thí nghiệm có độ xác cao đòi hỏi học sinh phải nghiêm cứu trước mới, ôn lại cách sử dụng lực kế (xác định GHĐ, ĐCNN; cách cầm lực kế; cách đọc kết đo;…) O1 O O2 Ví dụ 2: Bài 15: ĐÒN BẨY Tính tích cực học sinh thể sau: + Học sinh nêu mục đích thí nghiệm: tìm hiểu muốn lực nâng vật lên nhỏ trọng lượng vật khoảng cách OO1 (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng trọng lượng vật) OO (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực kéo) phải thỏa mãn điều kiện gì? + Học sinh nêu bước thí nghiệm: • Bước 1: Đo lực kéo vật trường hợp OO2 > OO1 Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc • Bước 2: Đo lực kéo vật trường hợp OO2 = OO1 O1 O O2 • Bước 3: Đo lực kéo vật trường hợp OO2 < OO1 O1 O O2 + Học sinh lắp ráp tiến hành thí nghiệm theo bước Để kết thí nghiệm có độ xác cao đòi hỏi học sinh phải nghiêm cứu trước mới, Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc ôn lại cách sử dụng lực kế (xác định GHĐ, ĐCNN; cách cầm lực kế; cách đọc kết đo;…) 3.3.2 Giải pháp thực a) Định hướng học tập cho học sinh Để tăng hứng thú học tập, phát huy tính sáng tạo, tích cực cho học sinh giáo viên phải người đưa định hướng học tập cho học sinh lập hệ thống câu hỏi có liên quan tới yêu cầu học sinh chuẩn bị nhà; yêu cầu học sinh chuẩn bị tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến học;… Ví dụ 1: trước học bài: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG Giáo viên đặt câu hỏi định hướng học tập cho học sinh yêu cầu học sinh chuẩn bị trước nhà: + Lực gì? + Sẽ có chuyện xảy hai đầu vật chịu tác dụng hai lực mạnh nhau? + Thế hai lực cân bằng? + Trong đời sống có cặp lực cân nào? Ví dụ 2: trước học bài: MẶT PHẲNG NGHIÊNG Giáo viên đặt câu hỏi định hướng học tập cho học sinh yêu cầu học sinh chuẩn bị trước nhà: + Hãy cho biết cách sử dụng lực kế? + Sử dụng mặt phẳng nghiêng với lực kéo so với trọng lượng vật? + Có cách giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng? + Hãy sưu tầm hình ảnh sử dụng mặt phẳng nghiêng mà em biết? Trang Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc b) Hình thành cho học sinh kĩ sử dụng dụng cụ thí nghiệm Muốn học sinh tự giác, chủ động lắp ráp dụng cụ thí nghiệm tiến hành thí nghiệm có hiệu đòi hỏi em phải hình thành kĩ sử dụng dụng cụ thí nghiệm trình học Ví dụ 1: Bài 10: LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG Hình thành kĩ trình học: Trong trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu lực kế, giáo viên phải nhấn mạng cho học sinh công dụng lực kế; cấu tạo công dụng phận lực kế; cách sử dụng lực kế; cách cầm lực kế đo;… Ví dụ 2: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG Hình thành kĩ trình học: Để học sinh chủ động , tích cực làm thí nghiệm giáo viên phải: yêu cầu học sinh nhắc lại cách sử dụng lực kế mà học sinh học; đồng thời giới thiệu cho học sinh cấu tạo mặt phẳng nghiêng c) Nắm vững đặc tính kĩ thuật thiết bị thí nghiệm Kiến thức vật lí cung cấp cho học sinh đường lí thuyết thường xét điều kiện lí tưởng giới hạn định Điều tránh phức tạp tầm tiếp thu kiến thức phép tính tóan cho học sinh Để vận dụng vào thực tế phải thông qua đường khái quát hóa mở rộng kiến thức học Thực tế tượng vật lí xảy tự nhiên, xét đại lượng vật lí chúng có mối quan hệ với nhiều đại lượng vật lí khác Do đo giá trị chúng so sánh với giá trị tính theo lí thuyết có sai khác Mức độ sai khác phụ thuộc vào số lượng mối liên quan đại lượng xét với đại lượng khác mà lí thuyết bỏ qua Khi thiết kế dụng cụ thí nghiệm vật lí, người ta cố gắng xây dựng cho thực có kết gần trùng với lí thuyết Do có nhiều dạng dụng cụ khác để nghiên cứu địa lượng vật lí đó, dụng cụ có đặc tính kĩ thuật khác người sử dụng cần hiểu để xử lí tốt đại lượng phụ can thiệp vào đại lượng cần nghiên cứu Trong tình hình thực tế hiên nay, thiết bị nói chung có chất lượng chưa cao Khi đánh giá chất lượng thiết bị thí nghiệm cách thức thiết kế đề cập đến vật liệu, lắp ráp, kiểu dáng, mĩ thuật…Nói chung đặc tính kĩ thuật thiết bị mà người sử dụng cần hiểu để sử dụng tốt Vì giáo viên cần chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm đạt chất lượng để không ảnh hưởng tới trình thí nghiệm Ví dụ 1: Bài 9: LỰC ĐÀN HỒI Trang 10 Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc Một số lò xo có độ đàn hồi nên chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm giáo viên cần lựa chọn kĩ để tránh sai số nhiều nhóm Ví dụ 2: Bài 10: LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG Đa số lực kế sử dụng phòng thí nghiệm lực kế lò xo nên số lực kế cũ có độ co dãn thường cho kết có sai số nhiều Vì cần nắm rõ đặc điểm lực kế để có lựa chọn phù hợp d) Nắm vững số kĩ thuật thực thí nghiệm vật lí Dụng cụ thí nghiệm đa số có độ xác không giống cho dù khuôn mẫu chế tạo.Một thí nghiệm nhiều phải kết hợp nhiều dụng cụ có nguồn xuất xứ khác giáo viên không nắm vững đặc tính kĩ thuật, không thử nghiệm trước thí nghiệm không thành công Mặt khác nghiên cứu đại lượng vật lí, mặt lí thuyết cần xét đại lượng điều kiện định Tuy nhiên,khi thí nghiệm điều kiện gần không thực sai số phép đo hiển nhiên Nhưng làm để giảm bớt sai số để học sinh dễ dàng tiếp thu đại lượng hay tượng vật lí thí nghiệm mang lại Dưới xin giới thiệu vài kĩ thuật tiến hành thí nghiệm Vật Lí  Bố trí dụng cụ thí nghiệm: (đối với thí nghiệm giáo viên) Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm tùy thuộc vào vị trí người quan sát thực Không bố trí lộn xộn làm gây rối việc quan sát, không cản trở thao tác thực thí nghiệm Ví dụ 1: Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Trang 11 Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc Ví dụ 2: Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Đối với thí nghiệm để đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên thường tiến hành thí nghiệm Vì giáo viên cần bố trí vị trí thích hợp để học sinh dễ dàng quan sát  Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm giảm sai số: Một số thí nghiệm chương trình khảo sát đại lượng vật lí không đề cập tới phụ thuộc đại lượng vào tất đại lượng có liên quan mà đề cập tới phụ thuộc vào số đại lượng chủ yếu Do tiến hành thí nghiệm kết thực tế thường khác với lí thuyết Người giáo viên phải tìm phương pháp tiến hành thí nghiệm cho hạn chế tới mức thấp ảnh hưởng đại lượng không nhắc tới đến kết thí nghiệm Ví dụ 1: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG Ví dụ 2: Bài 16: RÒNG RỌC Trang 12 Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc Đối với thí nghiệm giáo viên cần lưu ý học sinh cách cầm lực kế để giảm thiểu sai số  Xử lí dụng cụ thí nghiệm: Tìm đặc điểm mà dụng cụ gây lỗi khó khảo sát để có phương án thực thí nghiệm dễ thành công Do nhà sản xuất, có dụng cụ gây sai lệch đáng kể Nếu giáo viên kiểm chứng khéo léo xử lí thí nghiệm tạo nghịch lí nội dung kiến thức truyền đạt Ví dụ : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Đối với thí nghiệm nàygiáo viên cần lựa chọn vật liệu phù hợp để làm chốt ngang gạch men, thủy tinh thường dày,…tiến hành trước thí nghiệm rút kinh nghiệm Có thí nghiệm tiền hành thành công mà không nhiều thời gian III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Việc sử dụng có hiệu đồ dùng dạy học để phát huy tính tích cực học sinh giảng dạy môn Vật Lí giúp học sinh: -Hiểu số tượng đời sống, số học sinh ham thích môn lý hiểu nhiều -Học sinh tiếp thu nhanh hơn, nhớ lâu hơn, học nhẹ nhàng Việc lĩnh hội, giải thích số tượng đời sống sâu sắc có sở chắn hơn, đam mê lĩnh vực nghiên cứu Trang 13 Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc -Kĩ thí nghiệm thực hành học sinh nâng cao, hiệu thí nghiệm vật lí tăng lên rõ rệt - Học sinh tích cực, tự giác chủ động * Kết học tập: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu 6/3 36 8(22,2%) 15 (41,7%) 12(34,3%) 1(2,8%) 6/4 34 2(5,9%) * Mức độ ưa thích: Lớp Tổng số HS 12 (35,3%) 16(47,0%) 4(11,8%) Trả lời 70 6/3 36 6/4 34 Câu hỏi: Bạn có thích học vật lý Rất thích: 29 (80,5%) 25(73,5%) có sử dụng đồ dùng dạy học, Thích: ( 14%) 6(17,6%) thí nghiệm thực hành cách tích Chưa thích: (5,5%) 3(8,9%) cực hiệu ? Qua khảo sát cho thấy: So với trước áp dụng đề tài tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên tỉ lệ học sinh yếu, trung bình giảm Số lượng học sinh yêu thích môn học tăng, học sinh tự giác có kĩ tiến hành thí nghiệm cách thành thạo IV ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Muốn phát huy tính tích cực học sinh tiết thực hành thí nghiệm môn Vật Lí đòi hỏi người giáo viên phải có linh hoạt, sáng tạo việc tổ chức học sinh làm thí nghiệm Phải nắm vững đặc tính kĩ thuật đồ dùng thí nghiệm thành thạo thủ thuật tiến hành thí nghiệm Vật Lí Trước tiết thực hành thí nghiệm giáo viên phải chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm đầy đủ, tiến hành trước thí nghiệm để dự đoán trước tình xẩy qúa trình học sinh tiến hành thí nghiệm Chuyên đề áp dụng học sinh khối trường THCS Lê Quý Đôn đạt hiệu cao Sử dụng dụng cụ thí nghiệm yêu cầu bắt buộc giảng dạy học tập môn Vật Lí Sử dụng cách hợp lí hiệu thí nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy mà làm cho việc học tập học sinh hứng thú nhẹ nhàng Đã qua nhiều năm kể giáo viên học sinh học Vật Lí it tiếp xúc với thực nghiệm làm cho việc học Vật Lí khô khan mà mơ hồ nhìn nhận tượng Vật Lí tự nhiên đời sống Giờ trương trình sách giáo khoa đổi mới, phương pháp dạy học cần thay đổi từ phương pháp học thụ động sang tích cực việc đưa thực nghiệm vào dạy học điều kiện thích hợp Vì nghiên cứu kĩ phương pháp dạy học phù hợp nhiệm vụ cho giáo viên Vật Lí Thao tác thí nghiệm việc khó với giáo viên học sinh đòi hỏi xác thuyết phục cần rèn luyện thành Trang 14 Trường THCS Lê Quý Đôn GV:Nguyễn Thị Cúc kĩ thực hành Tiếp xúc nhiều, làm nhiều với thiết bị có kĩ thực hành tốt, có nhiều kinh nghiệm hay chắn kết tốt Nhà trường cần cung cấp dụng cụ thí nghiệm có chất lượng cao để việc tiến hành thí nghiệm học sinh đạt hiệu V TÀI LIỆU THAM KHẢO -Sách giáo khoa Vật Lí nhà xuất giáo dục -Sách giáo viên Vật Lí nhà xuất giáo dục -Sách tập Vật Lí nhà xuất giáo dục -Tài liệu : Những vấn đề việc thay sách giáo khoa vật lí nhà xuất giáo dục 2007 -Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Vật Lí THCS xuất năm 2007 -Tài liệu: Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS nhà xuất giáo dục 2007 - Chuẩn kiến thức kĩ môn vật lí theo quy định giáo dục MỤC LỤC III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI .13 V TÀI LIỆU THAM KHẢO .Error: Reference source not found Trang 15 [...]... KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Muốn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết thực hành thí nghiệm môn Vật Lí 6 đòi hỏi người giáo viên phải có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức học sinh làm thí nghiệm Phải nắm vững các đặc tính kĩ thuật của các đồ dùng thí nghiệm và thành thạo các thủ thuật khi tiến hành các thí nghiệm Vật Lí Trước mỗi tiết thực hành thí nghiệm giáo viên phải chuẩn bị dụng. .. bị dụng cụ thí nghiệm đầy đủ, tiến hành trước các thí nghiệm để có thể dự đoán trước các tình huống có thể xẩy ra trong qúa trình học sinh tiến hành thí nghiệm Chuyên đề này đã được áp dụng đối với học sinh khối 6 trường THCS Lê Quý Đôn và đã đạt hiệu quả cao Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm là yêu cầu bắt buộc trong giảng dạy và học tập bộ môn Vật Lí Sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả thí nghiệm không... (80,5%) 25(73,5%) 6 khi có sử dụng đồ dùng dạy học, Thích: 5 ( 14%) 6( 17 ,6% ) thí nghiệm thực hành một cách tích Chưa thích: 2 (5,5%) 3(8,9%) cực và hiệu quả ? Qua khảo sát cho thấy: So với trước khi áp dụng đề tài thì tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên và tỉ lệ học sinh yếu, trung bình giảm đi Số lượng học sinh yêu thích môn học tăng, học sinh tự giác hơn và có kĩ năng tiến hành thí nghiệm một cách thành... dùng dạy học để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy môn Vật Lí 6 đã giúp học sinh: -Hiểu được một số hiện tượng trong đời sống, số học sinh ham thích môn lý và hiểu bài nhiều hơn -Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, nhớ lâu hơn, giờ học nhẹ nhàng hơn Việc lĩnh hội, giải thích một số hiện tượng trong đời sống sâu sắc và có cơ sở chắc chắn hơn, đam mê hơn trong lĩnh vực nghiên cứu Trang 13... -Kĩ năng thí nghiệm thực hành của học sinh được nâng cao, hiệu quả của thí nghiệm vật lí tăng lên rõ rệt - Học sinh tích cực, tự giác và chủ động hơn * Kết quả học tập: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu 6/ 3 36 8(22,2%) 15 (41,7%) 12(34,3%) 1(2,8%) 6/ 4 34 2(5,9%) * Mức độ ưa thích: Lớp Tổng số HS 12 (35,3%) 16( 47,0%) 4(11,8%) Trả lời 70 6/ 3 36 6/4 34 Câu hỏi: Bạn có thích học giờ vật lý Rất thích: 29... 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Đối với những thí nghiệm này để đảm bảo an toàn cho học sinh thì giáo viên thường sẽ tiến hành thí nghiệm Vì vậy giáo viên cần bố trí ở vị trí thích hợp để học sinh có thể dễ dàng quan sát được  Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm giảm sai số: Một số thí nghiệm trong chương trình khi khảo sát một đại lượng vật lí đã không đề cập tới sự phụ thuộc của đại lượng... lượng giảng dạy mà còn làm cho việc học tập của học sinh hứng thú và nhẹ nhàng hơn Đã qua nhiều năm kể cả giáo viên và học sinh khi học Vật Lí it tiếp xúc với thực nghiệm làm cho việc học Vật Lí không những khô khan mà còn mơ hồ khi nhìn nhận những hiện tượng Vật Lí trong tự nhiên cũng như trong đời sống Giờ đây trong trương trình sách giáo khoa đổi mới, phương pháp dạy và học cũng cần thay đổi từ phương. .. dung kiến thức truyền đạt Ví dụ : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Đối với thí nghiệm nàygiáo viên cần lựa chọn vật liệu phù hợp để làm chốt ngang như gạch men, thủy tinh thường dày,…tiến hành trước thí nghiệm rút ra kinh nghiệm Có như vậy thí nghiệm mới tiền hành thành công mà không mất nhiều thời gian III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Việc sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học để phát huy tính tích. .. kinh nghiệm hay và chắc chắn kết quả sẽ tốt Nhà trường cần cung cấp những dụng cụ thí nghiệm có chất lượng cao hơn để việc tiến hành thí nghiệm của học sinh đạt hiệu quả V TÀI LIỆU THAM KHẢO -Sách giáo khoa Vật Lí 6 nhà xuất bản giáo dục -Sách giáo viên Vật Lí 6 nhà xuất bản giáo dục -Sách bài tập Vật Lí 6 nhà xuất bản giáo dục -Tài liệu : Những vấn đề cơ bản trong việc thay sách giáo khoa vật lí 6. .. mặt lí thuyết cần xét đại lượng đó trong những điều kiện nhất định nào đó Tuy nhiên,khi thí nghiệm thì điều kiện đó gần như không thực hiện được và sai số của phép đo là hiển nhiên Nhưng làm thế nào để giảm bớt sự sai số đó để học sinh dễ dàng tiếp thu hơn đại lượng hay hiện tượng vật lí của bài thí nghiệm mang lại Dưới đây tôi xin giới thiệu một vài kĩ thuật cơ bản khi tiến hành thí nghiệm Vật Lí 6

Ngày đăng: 11/11/2016, 20:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan