0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bền

11 410 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 16:59

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THPT TRONG LUYỆN TẬP CHẠY BỀN" Phần I Đặt Vấn Đề Lý Do Chọn Đề Tài: Năm học 2012- 2013 năm học thứ bảy thực giảng dạy chương trình theo SGK Trong bối cảnh ngành giáo dục đào tạo nỗ lực đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu thời đại Vấn đề đặt yêu cầu cấp thiết giáo viên phải đổi cách dạy: Giáo viên người hướng dẫn đạo điều khiển học sinh tìm kiến thức mới, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Chính học sinh phải người tự giác, chủ động, tìm tòi, phát kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn sống thông qua dẫn dắt điều khiển giáo viên tiết dạy Do việc lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với kiểu phát huy yêu thích môn học học sinh vấn đề quan trọng, thủ thuật sư phạm người giáo viên Nhận thức điều đưa vài kinh nghiệm “Phát huy tính tích cực học sinh luyện tập chạy bền” mà áp dụng theo dõi nhiều năm trường nơi công tác a Cơ sở lý luận: Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 5) quy định: "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên" Với mục tiêu giáo dục phổ thông "giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu: "Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập học sinh" - Hiện yêu cầu đổi phương pháp GD yêu cầu học tập mà đòi hỏi học sinh phải lực để tiếp thu tốt học lớp nâng cao sức đề kháng - Để dạy đạt hiểu cao giáo viên cần nắm vững tâm lý học sinh - Cần tìm hiểu rõ thể trạng học sinh để đưa phương pháp luyện tập cho học sinh phù hợp - Học sinh THPT thể em phát triển với tốc độ nhanh hình thái, tố chất thể lực chức phận hệ quan thể Lúc TDTT, dinh dưỡng có tác dụng quan trọng đến việc phát triển toàn diện thể - Giáo viên cần tìm hiểu học tập phương pháp luyện tập tiên tiến để áp dụng dạy - Đặc biệt “chạy bền” nội dung luyện tập tương đối đơn điệu mà lại đòi hỏi người học phải vận động nhiều làm học sinh dể nhàm chán đôi lúc không đảm bảo lượng vận động cần thiết để phát triển sức bền b Cơ sở thực tiễn: - Với giáo viên: Việc áp dụng phương pháp luyện tập chạy bền chậm Việc học tập thêm phương pháp hạn chế - Với học sinh: Đa số em coi nhẹ, ngại luyện tập đặc biệt môn chạy bền Ở lứa tuổi thể em cần nhu cầu lượng vận động cao yêu cầu mang tính chất sinh học - vận động giúp cho trình trao đổi chất dặc biệt trình đồng hóa diễn thể nhanh hơn, mạnh hơn, mà sở để em phát triển - Tài liệu hướng dẫn gần - Đặc biệt tình trạng học sinh không đáp ứng yêu cầu thể lực ngày tăng ý thức yếu em luyện tập trường nhà Nhận thức điều đưa vài kinh nghiệm “Phát huy tính tích cực học sinh luyện tập chạy bền” 2.Mục đích nghiên cứu: - Việc phát huy tính tích cực học sinh luyện tập chạy bền làm tăng hiệu lớn việc rèn luyện thể lực học sinh, giúp em hoàn thành mục tiêu GDTC bậc học THPT là: Biết số kiến thức, kỹ để tập luyện gìn giữ sức khoẻ nâng cao thể lực Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo, thói quen tự giác tập luyện TDTT, gìn giữ vệ sinh.phòng chống thói quen xấu: hút thuốc lá, uống rượu… Có tăng tiến thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT thể thân TDTT Biết vận dụng vào thực tế .Phát bồi dưỡng học sinh cố khiếu để đào tạo vận động viên & hướng học sinh học tiếp vào trường chuyên nghành TDTT Đóng góp đề tài : - Chạy bền nội dung rèn luyện sức bền cho học sinh THPT, luyện tập chạy bền giúp học sinh phát triển cách toàn diện thể chất tinh thần Trên thực tế học sinh e ngại phải luyện tập chạy bền, đến kỳ kiểm tra lại cố sức nên dễ xảy tượng mệt chí choáng ngất đặc thù môn, vấn đề cần giải phải học sinh có hứng thú ham thích, biết cách luyện tập chạy bền Học sinh ý thức luyện tập trường mà có ý thức luyện tập nhà Qua nghiên cứu áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực học sinh luyện tập chạy bền vào giảng dạy tiết học thu nhận số kết quả: học sinh tích cực luyện tập, thể lực em dần nâng cao, nhìn chung em không tâm lý sợ hãi phải luyện tập chạy bền, thành tích cự li chạy bền em nâng lên, kết rèn luyện có tiến rõ rệt Từ lý định chọn đề tài: “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG LUYỆN TẬP CHẠY BỀN” PHẦN II : Nội Dung Lịch sử vấn đề nghiên cứu: - " Tính tích cực tượng Sư phạm, biểu gắng sức cao nhiều mặt hoạt động học tập" (L.V Relrova, 1975) Học tập trường hợp riêng nhân thức, "Một nhận thức làm dễ dàng quên thực đạo giáo viên" ( P.V Erđơniev, 1974) Vì nói tới tích cực học tập, thực chất nói tới tính tích cực nhận thức - Tính tích cực học sinh hoạt động nhận thức học sinh đặc trưng việc học tập, nghị lực trình luyện tập, tính tích cực học sinh trình phát tìm hiểu, giải nhiệm vụ nhận thức tổ chức, hướng dẫn giáo viên, chủ động học tập thể qua việc tham gia hoạt động TDTT - Để dạy học theo phương pháp tích cực hoá người học môn học thể dục đương nhiên cần có sân tập phương tiện tập luyện tốt là phương tiện dạy học người giáo viên thể dục, nhiên vấn đề cần khắc phục - Sức bền tố chất quan trọng người giai đoạn phát triển toàn diện em - Từ nhiều năm thể lực học sinh vấn đề trăn trở giáo viên dạy Thể dục trường THPT, việc em học sinh lực yếu không làm ảnh hưởng đến việc phát triển thể chất mà ảnh hưởng đến viêc học tập em, phong trào tập luyện lớp việc cấp thiết cần có thay đổi tư việc hướng dẫn luyện tập rèn luyện thể lực cho học sinh * Như vậy: Luyện tập thể lực trường THPT vấn đề ý, việc cần phải có thay đổi viêc luyện tập thể lực cho học sinh THPT Ngày trước môn học chạy bền chương riêng biệt dạy số tiết định thay đổi cách đưa vào tất tiết học suốt năm học từ giáo viên cần đưa phương pháp luyện tập cho phù hợp với học sinh, tạo cho học sinh ý thức phấn đấu tâm cao luyện tập thể lực để tạo sức bền cho thể đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện Điều làm nảy sinh ý nghĩ phải thay đổi tư duy, ý thức học sinh việc rèn luyện thể lực nêu vài kinh nghiệm “Phát huy tính tích cựu học sinh luyện tập chạy bền” Nhiệm vụ nghiên cứu: * Nhiệm vụ lý luận: - Thể lực học sinh vấn đề đặc biệt quan tâm thể dục, tiêu chí đánh giá xếp loại học sinh Tuy nhiên dạy thể lực gặp hạn chế: Học sinh chưa nhận thức nâng cao thể lực cho Học sinh lười luyện tập Giáo viên chưa cập nhật phương pháp luyện tập để tạo hứng thú luyện tập học sinh Dụng cụ sân bãi luyện tập không phù hợp hay chất lượng * Nhiệm vụ thực tiễn: - Do điều kiện sân bãi không tốt, phạm vi hẹp - Thiết bị đồ dùng luyện tập thiếu - Học sinh chưa biết cách áp dụng phương pháp luyện tập tập phù hợp với thể trạng thể VD: Khi sử dụng phiếu điều tra hứng thú học tập đầu năm thông qua việc chọn lựa môn TDTT em ưa thích để luyện tập kết thu sau: Chạy bền: 5% Cầu lông: 20% Bóng đá: 40% Bóng bàn: 10% Bóng chuyền: 25 % Đa số em chọn môn luyện tập theo ý thích chủ quan mà không để ý đến thể trạng thể tố chất TT Một số em trạng thể lực yếu lại thích môn vận động mạnh như: bóng đá, chạy bền, có em thấy bạn chọn chọn hay bạn rủ tập - Cũng giáo viên hướng dẫn học sinh cách chọn lựa môn TT phù hợp cho em việc áp dụng phương pháp, dung cụ luyện tập hạn chế dẫn đến em hứng thú luyện tập - Ngoài em chưa trọng đến trình khởi động lượng vận động - Có thể nói chất lượng thể lực học sinh trường vấn đề cần giải mà giáo viên trước cảm nhận 3.Nội Dung: a Yêu cầu phương pháp: - Qua số vấn đề ta thấy thực chất việc giảng dạy thường xuyên bị thói quen nói dài, giảng giải làm mẫu sâu, kĩ thực chất không cần đến Bây ta phải để đưa phương pháp hình thức khác nhau, cho học đạt hiểu cao phong phú nội dung hình thức tập luyện, đặc biệt để học không căng thẳng mà vui tươi, nhẹ nhàng, đạt hiệu cao giáo dục, rèn luyện sức khoẻ, thể lực học sinh - Phần lý thuyết : áp dụng phương pháp đọc tài liệu để nghiên cứu đổi phương pháp dạy học tích cực học sinh - Nghiên cứu kỹ tài liệu SGK - Sử dụng phương pháp vấn, thống kê, phiếu học tập - Quan sát tìm hiểu thực tế học sinh - Một số phương pháp luyện tập, sử dụng dụng cụ luyện tập - Tìm hiểu thực trạng thể lực học sinh thông qua kiểm tra đánh giá đầu năm b Biện pháp thực hiện: - Như để học sinh có tích cực tập luyện nâng cao thể lực dạy giáo viên cần ý điểm sau: Giảm lí thuyết, giảng giải đến mức hợp lý, để tranh thủ thời gian cho học sinh luyện tập Đổi cách tổ chức học cho phù hợp với nội dung, điều kiện cụ thể, giảm tối đa chờ đợi tập luyện, tạo điều kiện cho học sinh tự quản Tăng cường áp dụng phương pháp trò chơi, thi đấu Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá, tham gia đánh giá Không để học căng thẳng, nặng nề, nên vui tươi, hấp dẫn, nhẹ nhàng hiệu cao PHIẾU ĐIỀU TRA Em hiểu sức bền? a) Khả thể chống lại mêt mỏi luyện tập b) Khả lao động hay tập luyện TDTT kéo dài c) Cả a b Sức bền chia làm loại: a) Sức bền chung – Sức bền chuyên môn b) Sức bền thể lực – Sức bền riêng biệt c) Cả a b Sức bền chung gì? a) Là khả thể thực công việc nói chung thời gian dài b) Là khả thể làm việc thời gian ngắn c) Cả a b Sức bền chuyên môn gì? a) Là khả thể thực chuyên sâu hoạt động lao động b) Là khả thực tập TT thời gian dài c) a b - Ngoài sử dụng phiếu học tập để đánh giá ý thức luyện tập học sinh hiểu biết phương pháp luyện tập học sinh : Em tự tập chạy bền chưa? Em có định tập sức bền không ? tập theo hình thức kế hoạch tập em sao? Một học sinh nam chưa tập chạy buổi chạy 1000m theo em có tốt không? Một bạn chạy bền xong đứng lại hay sai? Sau tập thể dục xong bạn tập chạy nhẹ nhàng - phút theo vòng số nhà có tốt hay không? - Kết cho thấy: vốn hiểu biết em sức bền nhìn chung nhiều hạn chế, không quan tâm đến luyện tập thể lực, biết sức bền ảnh hưởng nhiều đến học tập phát triển thể lực * Từ nêu vài kinh nghiệm “Phát huy tính tích cực học sinh luyện tập chạy bền” - Trước tiên dạy học sinh cách đo mạch đập trước sau luyện tập để biết lượng vận động Bài tập phù hợp với học sinh thể lực, giới tính mà tập luyện cho vừa sức Với học sinh có sức khoẻ bình thường cần chạy nhẹ nhàn liên tục phút chạy hết 500m trở lên có tác dụng rèn luyện sức bền Tập chạy nhẹ đến nặng: buổi tập cần chạy nhẹ nhàng với tốc độ chậm khoảng – phút 300 – 350m, sau tăng dần thời gian, khoảng cách tốc độ lên chút Sau số buổi tập thể quen nâng dần tiêu Cần theo dõi sức khoẻ học sinh trình tập cách đặt câu hỏi sau học sinh luyện tập như: có cảm thấy dễ chịu không, ăn ngon miệng không, ngủ có tốt không,trạng thái thể Nếu thấy biểu nêu tốt nâng dần cự li thời gian chạy, ngược lại thấy không tốt cần giảm mức độ tập cho kiểm tra sức khoẻ để tìm hiểu nguyên nhân hướng khắc phục Tập thường xuyên ngày – lần/ tuần cách kiên trì, không nóng vội Trong học, sức bền phải để học sau nội dung khác bố trí cuối phần Tập chạy xong không dừng lại đột ngột, mà thực số động tác hồi tĩnh vài phút Song song với tập chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở chạy, cách chạy vượt qua số chướng ngại vật đường chạy động tác hồi tĩnh sau chạy Ngoài để học sinh thực tích cực luyện tập thể lực học thường xuyên thay đổi cách luyện tập học để học sinh không cảm thấy nhàm chán luyện tập cách sử dụng phương pháp luyện tập: Tập sức bền trò chơi vận động tập số tập như: Nhảy dây, tâng cầu tối đa, tập chạy phối hợp với thở “ hai lần hít vào, ba lần thở ra’’ “ chạy vượt chướng ngại vật gặp đường chạy tự nhiên Kết hợp chạy với rút ngắn dần cự li thời gian để tăng cự li thời gian tập Tập sức bền chạy địa hình tự nhiên tập theo thời gian từ phút đến 8, ,10, 12 , 20 phút Tập sức bền môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: thể thao, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài Cũng tập môn cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi cự li trung bình hay dài Có thể tập cá nhân theo nhóm chỗ di chuyển theo vòng số bộ, chạy thời gian tập thích hợp vào buổi sáng sớm (hoặc sau tập thể dục sáng) vào chiều tối trước ăn cơm Cũng tập hình thức dạo quãng đường dài sau bữa ăn tối khoảng trước ngủ - Ngoài phương pháp luyện tập áp dụng thêm dụng cụ luyện tập trang bị dụng cụ tự làm vào kết hợp cho học sinh luyện tâp như: sử dụng chắn làm chướng ngại vật, dây cao su, để nâng cao tăng sức chịu đựng cho học sinh - Với hình thức tập luyện phong phú, phương pháp tập đơn giản, có ý thức giữ gìn nâng cao sức khoẻ học sinh tập Điểm khó cần hướng cho học sinh luyện tập cách kiên trì theo sức khoẻ lớp nhà Kiểm tra đánh giá: Sau nhiều năm thực thu số kết : - Chất lượng thể lực học sinh nâng lên - Kết học tập môn thể dục có nhiều chuyển biến - Hàng năm nhiều HS tuyển chọn vào đội tuyển chạyViệt giã huyện dành thành tích cao Đề xuất biện pháp : - Qua việc nghiên cứu đề xuất biện pháp cụ thể sau: Trong tiết học cần thường xuyên thay đổi phương pháp luyện tập chạy bền cho phong phú, không làm học sinh nhàm chán việc luyện tập Tạo cho học sinh hiểu tầm quan trọng việc luyện tập chạy bền Để học sinh đánh giá việc rèn luyện đạt kết đến đâu GV cần phải thường tổ chức thi chạy bền nhiều cự li từ quy mô lớp đến cấp trường để tạo hứng thú cho học sinh Để đạt thành tích cao thi thể thao nên tổ chức thành đội khiếu cho môn khác để từ tuyển chọn luyện tập tốt cho em Đưa tập rèn luyện sức bên phù hợp cho đối tượng học sinh để học sinh luyện tập trường nhà 10 PHẦN III: Kết luận kiến nghị a Kết luận chung: - Việc áp dụng phương pháp rèn luyện thể lực trình luyện tập thể lực góp phần nâng cao chất lượng nâng cao thể lực, ý thức rèn luyện, luyện tập học sinh học - Học sinh vận động sáng tạo, vui chơi, tìm tòi rèn luyện thể lực thường xuyên - Việc giảng dạy môn thể dục muốn đạt hiệu cao việc rèn luyện thể lực giáo viên cần tạo cho học sinh hứng thú việc luyện tập rèn luyện thể lực - Giáo viên cần nghiên cứu phương pháp luyện tập sáng tạo dụng cụ luyện tập hỗ trợ cho học sinh luyện tập - Cần phải tổ chức phù hợp tiết dạy cho việc luyện tập rèn luyện cách hợp lý không nặng phần - Tạo cho học sinh ý thức tự quản, ý chí vươn lên, tham gia đánh giá cách công bằng, hợp lý phát huy hết khả tố chất học sinh b Một số kiến nghị: - Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ hỗ trợ luyện tập - Mở lớp chuyên đề môn để giáo viên dự nâng cao chuyên môn - Mở lớp bồi dưỡng học chuyên môn để trao đổi phương pháp tập luyện giáo viên 11 [...]... luyện thể lực giáo viên cần tạo cho học sinh hứng thú trong việc luyện tập và rèn luyện thể lực - Giáo viên cần nghiên cứu các phương pháp luyện tập mới cũng như sáng tạo những dụng cụ luyện tập hỗ trợ cho học sinh luyện tập - Cần phải tổ chức phù hợp một tiết dạy sao cho việc luyện tập và rèn luyện một cách hợp lý không quá nặng về một phần nào đó - Tạo cho học sinh ý thức tự quản, ý chí vươn lên,... và kiến nghị a Kết luận chung: - Việc áp dụng các phương pháp rèn luyện thể lực trong quá trình luyện tập thể lực đã góp phần nâng cao chất lượng cũng như nâng cao thể lực, ý thức rèn luyện, luyện tập của học sinh trong các giờ học - Học sinh được vận động sáng tạo, vui chơi, tìm tòi nhưng vẫn được rèn luyện thể lực thường xuyên - Việc giảng dạy bộ môn thể dục muốn đạt hiệu quả cao trong việc rèn luyện. .. lên, tham gia đánh giá một cách công bằng, hợp lý như vậy mới có thể phát huy hết khả năng tố chất của học sinh b Một số kiến nghị: - Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ hỗ trợ luyện tập - Mở các lớp chuyên đề bộ môn để giáo viên đi dự nâng cao chuyên môn - Mở các lớp bồi dưỡng học chuyên môn để có thể trao đổi các phương pháp tập luyện giữa các giáo viên 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bền , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bền ,

Từ khóa liên quan