0

SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6

15 3,707 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:27

. Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRANH MINH HOẠ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN 6 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN. hoạ trong dạy học Ngữ văn 6. ” IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giáo viên: Lê Thị Thanh Hương 3 Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6 Việc sử dụng tranh minh hoạ nhằm tác. dùng dạy học, thiết bị được sử dụng trong quá trình dạy học. Phương tiện dạy học Ngữ văn gồm: tranh, ảnh và một số đồ dùng dạy học. So với các môn học khác tranh, ảnh và đồ dùng dạy học ngữ văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6, SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6,

Từ khóa liên quan